Wat betreft *10 school geboden*

In de jaren negentig was ik reeds werkzaam in enkele Brusselse stadsscholen en kon ik reeds vast stellen dat er heel wat aan het verkeerd gaan was betreft het schoolbeleid. Nu ben ik er weer geplaatst (sinds 2009 op rust gesteld) en moet ik opmerken dat deze deze tien geboden er wel een gulden regel lijken te zijn. Sommige leerlingen lopen er prat op met hun fratsen en belhamel streken, die soms normale sociale gedragsregels te boven gaan.

Rumble in the Bronx

Soms lijkt het wel als Rumble in the Bronx - Image via Wikipedia

Er heerst is sommige van die scholen wel een Bronx toestand. De leerkrachten die er de ganse dag moeten trachten leerlingen iets bij te brengen zijn niet enkel te beklagen maar ook te bewonderen. Hen zend ik een pluim voor 2007.

Citaat uit en in het Vlaamse landsgedeelte lopend ‘wijsje’

 

De 10 schoolgeboden
~Gij zult niet praten in de klas,schreeuwen is luider!!!
~Gij zult niet gummetjes gooien,tassen komen harder aan!!!
~Gij zult niet te laat komen, niet komen is leuker!!!
~Gij zult de leraren niet pesten,slaan voelen ze tenminste!!!
~Gij zult niet rennen in de gang,glijden is leuker!!!
~Gij zult niet vechten,vermoorden is stoerder!!!
~Gij zult niet op de tafels schrijven,verven is duidelijker!!!
~Gij zult het klassen boek niet kapot maken,verbranden is toffer!!!
~Gij zult nooit spiekbriefjes schrijven,op het bord is duidelijker!!!
~Gij fietst nooit op het schoolplein,brommers gaan harder!!!

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Wat betreft *10 school geboden*

  1. marcusampe says:

    Vindt de Leef en gedragregels voor hen die verantwoordelijkheid dragen: Gulden Regels voor de leerkracht

    Like

  2. Pingback: Passion and burn out of a teacher | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.