Slavernij

Terwijl  Premier Balkenende in Nederland weer niet naar de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij komt heeft de anglicaanse bisschop John Packer van Ripon en Leedszich vorige week maandag publiekelijk verontschuldigd voor de manier waarop de Bijbel 200 jaar geleden misbruikt werd om slavernij te rechtvaardigen.Voorzitter van het NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden / National Institute for the Study of Dutch Slavery and its Legacy), Eddy Campell, is niet te spreken over de weigering van premier Balkenende. Hij toont daarmee onvoldoende respect voor het verleden van vele tienduizenden Koninkrijksburgers. “Wij laten het er niet bij zitten. ‘Bezigheden elders’ is een dooddoener. Misschien ziet hij het belang en de betekenis er niet van in. Wij zullen proberen dat hem wat duidelijker te maken.”

Jan P(i)eter Balkenende

Jan P(i)eter Balkenende

NiNsee heeft opnieuw een brief gestuurd aan Balkenende en is niet van plan minister Vogelaar te accepteren als regeringsvertegenwoordiger. “Daarin leggen we uit dat de herdenking een nationale zaak is, die alle Nederlanders aangaat. En wij zijn als Antillianen en Surinamers Nederlanders.” Campbell verzekert de premier dat hij niet bang hoeft te zijn voor negatieve reacties tijdens de slavernij herdenking.Het instituut heeft geen nauwe banden met de politiek, maar NiNsee wil wel de Surinaamse Kamerleden inschakelen. CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier heeft zich in het verleden al eens ingezet, zegt Campbell, “maar kennelijk heeft zij de minister-president nog niet kunnen overtuigen. We hopen dat met inschakeling van fractievoorzitters dat zeker zal lukken.” Ook de gevolmachtigd minister van de Antillen, Paul Comenencia, is gevraagd zijn invloed aan te wenden. “Met zoveel aandrang en uitleg van de betekenis, moet Jan-Peter toch wel tot inkeer komen”, aldus de voorzitter van Ninsee.

In Engeland vestigde bisschop Packer er de aandacht op dat er ook vandaag nog moderne vormen van slavernij bestaan.

De uitspraken vielen bijna samen met het debat over de slavenhandel in het Britse Hogerhuis dat donderdag plaatshad. Ook daar was een spijtbetuiging te horen over het racisme, de slavernij en de koloniale overheersing.

Velen vergeten dat doorheen de geschiedenis het mensen waren die de Bijbel als een schild gebruikten om hun eigen stellingen te verantwoorden. Zij deden dit steeds door het Woord van God te verdraaien.Alsook waren er en zijn er nog steeds heel veel mensen die de ware inhoud van Gods Woord onvoldoende kennen om er mee in de verdediging te gaan en de anderen hun denkwijzen te ondermijnen en te ontkrachten. Ook nu vandaag zien wij dat mensen door dat zij onvoldoende de Heilige Geschriften kennen misbruikt kunnen worden en slaaf worden van de gemeenschap (bedrijf, geloofsgroep e.a.)

Westerse landen die in het verleden betrokken waren bij de slavenhandel moeten hun rijkdom aanwenden om Afrika uit het slop te trekken. Dat heeft voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan dinsdag gezegd in het Britse parlement. Maar hij vergat er bij te vertellen dat wij er ons ook bewust van moeten zijn dat er in onze contreien of in de zeer ontwikkelde landen of economisch welvoorziene staten ook aan slavernij wordt gedaan. Enkele jaren geleden konden wij getuigen zijn van  het oprollen van enkel slavernijbedrijven in New York. De weken verscheen in de Roemeense pers de afgelopen week een reeks artikelen met ‘bekentenissen’ van employees van banken, consultancybureaus en andere bedrijven – de meeste op basis van anonimiteit. De teneur was dezelfde. Niemand gaat voor 9 uur ’s avonds naar huis, niemand durft in het weekeinde weg te blijven of zijn vakantiedagen op te nemen.

Op het onderwerp rust niet zonder reden een taboe. Het wordt in Roemenië als normaal beschouwd dat mensen vroeg overlijden door armoede en een gebrek aan toegang tot goede medische zorg. Jonge hoogopgeleiden in het stedelijke bedrijfsleven worden beschouwd als bevoorrecht. Velen valt het zwaar onder ogen te zien dat zij in de praktijk vaak helemaal niet bevoorrecht zijn.

Het is pas sinds een jaar of vijf dat de Roemeense economie in de lift zit. De concurrentie is enorm, bedrijven hebben de ambitieuze hoogopgeleide jongeren voor het uitkiezen. Wie na een harde selectieprocedure bij een prestigieuze firma binnenkomt, werkt zich derhalve uit de naad om te bewijzen dat ‘de juiste keuze’ is gemaakt.

Volgens de contracten hoeven zij maar vijf dagen per week te werken en hebben zij recht op twintig vakantiedagen per jaar. In de praktijk wordt aangemoedigd daarvan af te wijken. Veel firma’s draaien recordomzetten. Mensen werken langer voor minder geld. Bedrijven investeren daarbij nauwelijks in voorzieningen om hun werknemers ‘fit’ te houden, terwijl zij dat in hun westerse vestigingen wel doen.

Een grootschalige investering om de armoede in Afrika te bestrijden zoals in 2005 toegezegd op de G8-top in het Schotse Gleneagles is volgens Annan de beste manier om voor eens en altijd met die zwarte bladzijde in de geschiedenis af te rekenen. Hierop zou ik stellen dat wij ook eens eerst drastisch werk moeten maken om de slavernij in Europa en de zogenaamde ontwikkelde landen moesten weg nemen.

Worden geen maatregelen getroffen, dan kan Afrika mogelijk het enige gebied ter wereld worden dat de zogeheten Millennium-ontwikkelingsdoelstellingen niet verwezenlijkt. Die doelstellingen, gesteld voor het jaar 2015, behelzen onder meer een halvering van armoede en honger en een nog grotere daling van de kindersterfte.

In zijn toespraak stond Annan stil bij het tweehonderdjarig jubileum van de afschaffing van de slavenhandel in de Britse koloniën. Hij zei dat veel Afrikanen van mening zijn dat de geschiedenis de wonden uit het verleden nog lang niet geheeld heeft.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.