Denkend aan de hulpbehoevenden

Denken wij aan  allen die in nood zijn. Zij die wonen in minder gegoede gebieden en getroffen worden door politiek en oorlogsgeweld. Voor hen die waterellende hebben of lijden onder natuurgeweld. Maar ook denken wij aan allen die in hun eigen kleine omgeving moeilijkheden hebben te verduren. Gaande van problemen in hun eigen lichaam of geest tot problemen op het werk of in hun omgeving.
Dat eenieder oplossingen in de Bijbel zal kunnen vinden en gesterkt moge zijn door de Kracht van God.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Gebeden, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Denkend aan de hulpbehoevenden

  1. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

  2. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

  3. Pingback: Wie zichzelf kent, is mild voor een ander | From guestwriters

  4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.