Hyper-individualisme

Sociologen aanschouwen deze eeuw als het tijdperk van het hyper-individualisme en met goede redenen. als wij rondom ons kijken kunnen wij enkel vaststellen hoe mensen met zich zelf bezig zijn, hun carrière plannen en willen vooruitkomen in hun wereld zonder zich erg te bekommeren om de anderen of hoe ze er geraken. Velen willen en durven zelfs over lijken gaan om hun doel te bereiken.
De mensen denken dat zij hun volledige vrijheid hebben en verdienen en aanschouwen zich zelf als onafhankelijke denkers. Velen merken niet hoe zij door de maatschappij worden gemanipuleerd. Ze denken alles zelf goed in handen te hebben.
Vreemd genoeg is volgens een enquête tussen 4000 volwassenen ook een ander zelfbeeld naar voor gekomen in deze tijd. Ondervraagden vonden zich niet enkel loyaal en betrouwbaar, maar vonden dat zij zelfs een positieve verandering in de wereld konden aanbrengen. Al stellen wij veel echtscheidingen vast en los bij elkaar wonende koppels ondersteunen de amerikanen de familiewaarden ook al staan ze open voor nieuwe morele perspectieven. De Nieuwe Wereld mensen grijpen echter terug naar hun godsdienst om er sterkte en leiding in te vinden. Bij de Amerikanen zouden er zelfs 7 op 10 zich verplicht tot Jezus Christus voelen. Hier in onze contreien kan men dat nog niet voorstellen. Opvallend is wel dat die houding voor vier uit de vijf mensen een duidelijke richting geeft in hun leven. Hier geraken meer mensen het spoor wel eens kwijt en krijgen dan ook een geweldige behoefte aan hulp van buiten af. Door het weggaan van enige vorm van religiositeit lopen de problemen ook makkelijker op.
In Amerika lijken de herborenen minder stress te hebben, alsook hebben zij minder last van eenzaamheid, maar zij lijken ook minder flexibel te zijn dan mensen met een ander geloof. Maar volgens de Barna studie lijken er weinig verschillen te zijn tussen de zelfbeelden van katholieken en protestanten. Maar de katholieken blijken meer open te zijn voor alternatieve morele perspectieven.
>  

> American’s Self-Image
> www.barna.org

 

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Hyper-individualisme

 1. .. _Lady Ellys _.. says:

  HELLO !!
  I JUST PASS HERE IN YOUR  SPACES
  ARE VERY NICE .. 
  IF YOU LIKE PASS TO ME .  I WISH YOU A NICE WEEKEND !!
   MUCH BLESS ELLY

  Like

 2. Pingback: Positie van de Bijbel onderzoeker « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 4. Pingback: The waiting game – Wachten | From guestwriters

 5. Pingback: Opbouw van verleden naar toekomst | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.