Wat betreft Relativiteitstheorie

Citaat

Relativiteitstheorie

Relativeren
is een kracht die grote rijkdom schenkt…
Met je gevoelens en je verstand,
een plaats zoeken in het grote geheel…
in het geheel dat aarde heet
het geheel dat zonnestelsel, melkwegstelsel, kluster, heelal heet…
in het geheel dat bekend staat als tijd
een plaatsje sinds onze tijdsrekening,
sinds de tijd dat wij mensen schrijven, vuur maken,
sinds de tijd dat er iets menselijks bestaat…,
dat er leven aan land is gekomen,
of dat er leven is,
sinds de tijd dat de aarde of onze zon bestaat…
sinds de tijd van onze big bang
Neem de tijd en probeer dit in alle rust voor te stellen…
Hoe groot kunnen problemen zijn…
Relativeren,
is een kracht die grote rijkdom schenkt…
de rijkdom van een goed gevoel…
rijkdom die zich laaft aan de bron van de essentie van het leven
evolutie en verandering… de bron van vernieuwing…
een rijkdom die geen mens je kan ontnemen.
Hoe belangrijk is het streven… wat valt ermee te bereiken…
hoelang gaan we erons goed mee voelen…
Relatieveren om te begrijpen.
Als iets zo belangrijk wordt dat dit nog het enige en abslolute lijkt,
Hoe kan er dan nog ruimte zijn  om de ander te begrijpen of begrepen te worden,
Ruimte maken
door te relativeren, door te luisteren
en daardoor te begrijpen,
Begrijpen is niet hetzelfde als goedkeuren…
maar wel belangrijker
Relativeren brengt mensen met heel verschillende ideeën dichter bij elkaar…
Want slecht zelden is iets, zoals het op eerste zicht lijkt
Krichrie

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Bezinning and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.