Financiële crisis en Verloning

Múrcia´2011

De mens en zijn zorgen. - Múrcia´2011 - Image by Jaume Meneses via Flickr

Het grote probleem in onze geïndustrialiseerde wereld is dat mensen dikwijls geen keuze hebben om maar te werken en te werken. Na een hele week hollen vinden mensen niet de tijd om in het weekend nog iets voor een ander te doen. Zij moeten zich uitsloven om rond te kunnen komen. Om een dak boven hun hoofd te hebben en te kunnen leven naar de normen van de maatschappij moeten zij zich blauw werken om voldoende centen te verdienen. Op het einde van de week zijn velen afgepeigerd. De verdeling van de weddeschalen is buiten proporties. De verloning moet in verhouding staan van het geleverde werk.
In een Christelijke maatschappij zou dan de inkomensschaal in redelijke verhoudingen moeten zijn en mag het geen begeerd heiligs zijn. Als Christenen moeten wij er op toe zien dat wij eenieder een goede levensstandaard gunnen en ook mogelijk maken. Het vermijden van armoede zal ook veel agressief gedrag uitsluiten, en zo kunnen wij anderen behoeden van het kwaad.
Algemeen moet er een mentaliteitsverandering komen waarbij er een gelijke verdeelsleutel komt met kleine extra’s om te motiveren, want iedereen hetzelfde loon zou demotiverend werken en zou niet rechtvaardig zijn voor diegenen die zich meer inzetten. Maar de hoge toppen moeten in ieder geval afgeroomd worden. En bij moeilijkheden zal men van iedereen moeten verwachten dat zij bijdragen tot de oplossing van de toestand.
Met de huidige financiële crisis zullen de mensen zich ook moeten kunnen afvragen in welk geval zij zich afhankelijk gemaakt hadden van het geld in plaats van het menselijk geluk dat God hen kan bieden. en dat geluk kan voor iedereen voor het grijpen liggen, maar daar is wel een heel grote stap voor nodig. Indien iedereen die handig is in iets die vaardigheden ook gebruikt om anderen te helpen kunnen veel mensen elkaars noden lenigen en geld als een bijkomende luxe van minder waarde doen worden. Samenwerking is iets waar wij meer voor moeten ijveren.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Financiën, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Financiële crisis en Verloning

  1. Pingback: Financiële crisis uitnodiging tot bezinning « Christadelphian Ecclesia

  2. Pingback: Macht van het verkeerdlopende « Christadelphian Ecclesia

  3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

  4. Pingback: Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken | Stepping Toes

  5. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

  6. Pingback: Laatste oproep tot actie op maandag 20 juni – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.