Uitlatingen van de Aartsbisschop

De uitlatingen van de André Léonard, aartsbisschop van België kunnen en mogen ons niet onberoerd laten.
Over de reacties van de hoge geestelijkheid omtrent de vele schandalen die de afgelopen maanden in de Belgische media ter sprake kwamen werd in de media genoeg gedebatteerd en dit meestal van uit een werelds standpunt.

Gisteren werd God echter betrokken bij een bepaalde stellingname van de Rooms Katholieke Kerk waar wij volledig tegen zijn. God is een God van Liefde en Hij heeft er geen behoefte aan om mensen te straffen voor dingen waar zij niet voor verantwoordelijk zijn. Alsook is dé Ene Ware God, een God die bereid is om diegenen die fouten hebben begaan en daar gevolgen van ondervinden bij te staan en indien nodig hun lijden te verlichten.

Door het woord gerechtigheid te gebruiken insinueert de aartsbisschop feitelijk dat het goed is dat deze mensen de ziekte krijgen alsof zo gerechtigheid geschiedt. Dit zegt ook Karel Ceule, woordvoerder van Broederlijk Delen, die hierbij aanvoegt. ‘Een aanfluiting van het begrip ‘gerechtigheid”, luidt het, ‘die haaks staat op de basiswaarden van solidariteit en rechtvaardigheid die organisaties als de onze voorstaan’. En daar moeten wij vaststellen dat bij meerdere hulporganisaties ook al onschuldige slachtoffers zijn gevallen, desondanks beschermende maatregelen. Kan men die mensen die bij het hulp bieden zeggen dat het gerechtigd was dat zij aids kregen?

Lees meer over mijn antwoord hier op: Uitspraken van Aartsbisschop over HIV besmetten

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Uitlatingen van de Aartsbisschop

  1. "Door het woord gerechtigheid te gebruiken insinueert de aartsbisschop feitelijk dat het goed is dat deze mensen de ziekte krijgen alsof zo gerechtigheid geschiedt." Dit is niet juist. Je hebt de term 'immanente rechtvaardigheid' niet begrepen. Dat betekent zoiets als wanneer je 'binnenwereldlijk' (=immanent) dingen doet die tegen de natuur der dingen ingaan, diezelfde natuur een soort rechtvaardigeid betracht die maakt dat je bijvoorbeeld ziek. Dat geldt voor teveel eten, te weinig eten, verkeerd eten, teveel CO2 uitstoten, etc. AIDS is onlosmakelijk verbonden, helaas, met wisselende seksuele contacten die de soort mens blijkbaar niet kan hebben. Natuurlijk is dat vreselijk voor degene die dat overkomt, maar het ligt in bijna alle gevallenn aan zijn of haar gedrag. En als ieand door bloedtransfusie AIDS krijgt is dat omdat anderen AIDS-verspreiding hebben bevorderd door hun seksueel gedrag. Van de insituatie die je suggereert is dus helemaal geen spraek: Léonard heeft met het woord 'immanent' nu juist willen duiden dat het niet God is die straft, maar dat het kwaad zich als het ware zélf straft, doordat de natuur nu eenmaal zo in elkaar zit. En dat de natuur zo in elkaar zit, ja, dat heeft met God te maken, die de schepper ervan is. Maar God straft dus niet door AIDS te 'sturen' of oz en de aartsbisschop vind het niet 'goed' dat die mensen AIDS krijgen, eerder vind hij het vreselijk, maar wel begrijpelijk. Lees anders mijn artiklel op http://www.biofides.eu. Die broeder van Broederlijk Delen begrijpt het ook niet: er bestaat menselijke gerechtigheid, sociaal (daarin is hij gespecialiseerd), Goddelijke gerechtigehid (Rom 8, bijvoorbeeld) en immanente gerechtigehid: de gerechtigheid die in de natuurlijke orde vervat is en waar Léonard het over had. Die zijn onderling wel met elkaar verbonden, maar je moet niet alles op één hoop gooien. Hartelijke christen-groet,Vincent

    Like

  2. Pingback: Op de vlucht geslagenen weer terug brengen – Belgische Broeders In Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.