Overleven in koude is schandalig

Ongelofelijk dat in zulk “beschaafd” en geïndustrialiseerd land er zulk een armoede en zo een hoge graad van dakloosheid bestaat terwijl er rechters bepaalde (misschien economische) asielzoekers bedragen tot 500 per dag laten uitkeren.

Het zijn echter niet enkel de asielzoekers die op straat leven die wij voor ogen mogen krijgen. Er zijn heel wat Belgen die onder de armoedegrens leven en die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat Fedasiel zo veel mensen op straat moet zetten is omdat België zijn deuren wagenwijd open zet en lokkers creëert dat men hier zomaar €500 per dag kan krijgen als asiel aanvrager. Makkelijk verdiend geld.

Er is nauwelijks nog plaats in de daklozencentra van het Brusselse gewest. Naast de opvangcentra zijn er nog een aantal opvanginitiatieven van vzw’s, zoals Hoeksteen, Pierre Dangle aan het Zuidstation en Poverello, maar ook daar waren afgelopen nacht bijna alle plaatsen bezet. De afgelopen dagen is het aantal aanvragen van daklozen die een bed nodig hebben, verdubbeld. Dat heeft te maken met de vrieskou, maar ook met de vele asielzoekers. En voor diegenen die buiten moeten rondlopen is er nergens een echte faciliteit voor de hygiënische behoeften te doen en zich een beetje proper te houden. In België kan de gewone burger zelfs moeilijk een plaatsje vinden om zijn behoeften te doen. Op gebied van openbare toiletten is het hier een echte ramp. Dat een westers land de hygiëne gezondheid en veiligheid van zoveel mensen niet kan garanderen is een grote schande.
Politici nemen niet echt de nodige maatregelen omdat zij de positie voor hun partij niet in het gedrang willen brengen.

> Overleven in koude is schandalig – Binnenland – De Morgen

Link 1 Overleven in koude is schandalig
Link 2:Daklozencentra overvol
Link 3: video: journaalfragment
Link 4: video:Ik drink veel om mezelf warm te houden…”
Link 4: video: Meer daklozen in opvanglocaties door kou

De belofte van God is de stichting waarop iedere Christen zijn hoop is op gebouwd. Het komt er echter op aan dat wij de wereldse tijd moeten overbruggen en voor iedereen rondom ons zo dragelijk mogelijk moeten maken. Wij moeten niet alleen vasthouden aan de Waarheid in de letterlijke zin maar ook in de geest; — in de liefde daarvan, omdat het waar is evenals omdat het mooi en voornaam is.

Daarom moeten wij ons zelf maar ook de anderen er doen aan herinneren dat het belangrijk is om geduldige duurzaamheid op te bouwen. Maar dat geduld houdt niet in dat wij er zo maar passief horen tegen aan te kijken. Neen, wij moeten actief de christelijke gratiën cultiveren, vervolgingen of moeilijkheden kunnen verdragen en diegenen die deze ondergaan ondersteunen. Anderen moeten wij ook motiveren om een einde te maken aan onrecht, geestelijk en lichamelijk geweld en aan de onmenselijkheid welke sommige mensen maar ook dieren moeten ondergaan. Elke Christen hoort zijn verantwoordelijkheid op te nemen maar er ook op toe zien dat anderen geholpen worden.

Het wordt hoog tijd dat meer mensen hun stem laten horen en op deze onmenselijke toestanden reageren.

+

Update 2012, Semtember 23: artikel overgeplaatst van mijn Marcus’ Site, van Multiply dat op 1 december zijn blogdiensten stopt.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Armoede, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Overleven in koude is schandalig

  1. Pingback: Met minder is… nog genoeg | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.