Beweging in de Ruimte

Heen en weer zwalpende zeeën. Winden die de regen voortstuwen. Sneeuwvlokken die het landschap mooi feeëriek maken. En in die bewegende wereld trachten wij ons mannetje te staan, onze ogen open te houden, waar te nemen en durven wij wel eens te reageren.

Velen ondernemen echter niets en kijken gewoon toe of hebben er helemaal geen oog voor. Maar in de constant veranderende wereld willen wij wel ons zegje doen. En dan is het wel fijn indien wij ook gehoord worden.
Vandaag bestaan er veel spreekbuizen en zijn er heel wat mensen die in netwerken met elkaar verbonden zijn en korte berichten uitwisselen, foto’s delen en elkaar ook de mogelijkheid bieden om te delen in allerhande gedachten.

MSN Logo

MSN Logo (Photo credit: Wikipedia)

Zo ook probeer ik op verscheiden plaatsen mensen te bereiken. Eerst en vooral zijn er de religieus gebonden pagina’s waarbij ik in 2008 besloot de door Microsoft voorgestelde overstap te maken van de MSN Groepen naar de Multiply Groepen, waarvoor ik ook een account moest aangaan bij Multiply en mijn Space hier ook naar kon overdragen. Dit leek niet zo slecht en ik hoopte op goede resultaten, aar die bleven eigenlijk wel uit. Er kwamen niet veel inschrijvingen of groepsleden en reacties op artikelen zijn er niet bepaald veel aan te treffen. eigenlijk is het wel teleurstellend.

Sinds enkele weken (maanden) ben ik ook actief met enkele WordpPresspagina’s en merk dat daar veel meer bezoekers op komen en bij sommige sites ook meer reacties. (Namelijk de Engelstalige) De bedoeling van de teksten die worden gepubliceerd is dat zij door meerdere mensen zouden worden gelezen en niet onder het stof in het niets zouden verdwijnen.

WordPress

WordPress (Photo credit: Adriano Gasparri)

Door dat ik hier op Multiply niet de verhoopte resultaten krijg zal ik nu uitkijken voor wat ik zal gaan doen met de twee groepen: Christadelphians & Bijbelonderzoekers. Alsook denk ik dat ik verder mijn andere bijdragen eerder op WordPress zal plaatsen dan hier.
Daarom nodig ik iedereen die hier langs komt ook verder een kijkje te gaan nemen op mijn Plekje.

Graag nodig ik u bij deze ook uit om een kijkje te nemen bij:
Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven  & Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

Marcus Ampe zijn stekje wordt dan daar:

Marcus’ Plekje of Marcus’s Space waar ik terug dag aan de wereld zeg in Hallo Wereld

+

Update 2012, September 23:

Tekst uit Marcus’s Site, die op 1 december ophoudt te bestaan.

Image representing Blogger as depicted in Crun...

Image via CrunchBase

Vandaag, dinsdag, getracht mijn Mutiply blog over te plaatsen via Blogger, het enige systeem dat Multiply voor het ogenblik heeft voorgesteld naast Tumblr. Slechts 25 van de 177 postings werden getransfereerd en als ik deze naar WordPress liet importeren werden al de tags omgezet in categoriemeldingen. Heel wat opkuiswerk nu.

Image representing Tumblr as depicted in Crunc...

Image via CrunchBase

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christadelphian, Dagboek = Diary, Verantwoording and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Beweging in de Ruimte

  1. Pingback: Historical Ziegfeld and other Multiply Groups | Marcus' s Space

  2. Pingback: Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  3. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.