Postings over maatschappij tussen Oktober 2008 en nu op Marcus’ Site

Over onze maatschappij:

Tewerkstelling in EuropaTerug naar de Industriële Revolutie; Soliciteren in crisis; Financiële systeem transparanter maken; Achteruitgang op de levensdomeinenVerschil leidinggevenden

hulpverlening van Stint-Jansstichting: Voor hen die geen plaats vinden; Wereldsolidariteit thema waardig werk op de internationale agenda plaatsten; Overleven in koude is schandaligReageer tegen hiv geboorten;

strijd voor het einde van de blokkade Gaza: Goede doelen of dekmantel;
‘Abbé Pierre’-Stichtinghelpt gezinnen in moeilijkhedenOnze houding tegenover Roma;

Werk maken van regularisatie; Fransebisschoppen stimuleren debat over Bio-Ethiek;    Actie voor klimaatrechtvaardigheid; Millenniumdoestellen na te komen; Stop het doden van walvissen; Nodige actie om klimaatverandering te controlerenMeezingen voor het klimaat;

Veganisme;

Encycliek hart onder de riem voor het zuiden; Turkse houding tegenover religie;

Was Vlaamse Jezuïet Verbiest uitvinder van de wagen?;

Wereldwijde daling doodstraffen;

Uitlatingen van de Aartsbisschop;

Veranderingen bij Microsoft Network Spaces

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Linken, Milieu, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Postings over maatschappij tussen Oktober 2008 en nu op Marcus’ Site

  1. Pingback: Financiële crisis uitnodiging tot bezinning « Christadelphian Ecclesia

  2. Pingback: EU Bestuurders veranderden Brussel in een walmende puinhoop! | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.