Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

http://belgianbiblestudents.wordpress.com/
Belgian Bible Students Main website were they go into looking at what the Bible says and what people make of it.
Hoofdwebsite van de Belgische Bijbelstudenten waar men na gaat wat de Bijbel schrijft en wat de mensen er van maken.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Belgian Biblestudents – Belgische Bijbelstudenten

  1. Pingback: Stichter van een beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.