Pixmania onwaardig webverkoper

Meer en meer durven mensen zich op het internationaal wereld wijd web wagen om bestellingen over te maken. De vraag daarbij is in welke mate de consument hierbij beschermt is. Uit onze ervaring blijkt dat een labeling door een zogezegde consumenten bescherming een vals gevoel van veiligheid geeft.

Oivo,het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, weet te melden dat de consument zijn vertrouwen schenkt aan 44% van de reclames op radio, TV of in een tijdschrift. De Brusselse consumenten (72%), de leeftijdsgroep van 18-29 jaar (71%) en de gezinnen met 5 personen (69%) zijn het meest geneigd om de reclames die ze via die media ontvangen te vertrouwen. Meer dan 1 op de 10 consumenten liet zich al vangen door een leugenachtige reclame of heeft de gezondheidseffecten ervan aan den lijve ondervonden. Maar hoeveel mensen laten zich niet vangen door de mooie woorden op het internet? Om hun aankopen te doen, zeggen bepaalde consumenten dat ze hun toevlucht kunnen nemen tot de aankopen bij postorderbedrijven (38%). In die categorie zijn de Franstaligen (47%) meer vertrouwensvol dan de Nederlandstaligen (31%). Opmerkelijk is dat wat de aankoop van non-foodproducten betreft, meer dan de helft van de ontevreden consumenten hun artikel op het net gekocht hadden . Voor bijna de helft van de consumenten die over een non-foodproduct ontevreden waren, ging het om een dienst.

Vergelijke van aangeboden producten en diensten lijkt enorm makkelijk geworden te zijn met het internet, maar de schijn kan bedriegen. Wat met mijn onderzoek op valt is dat op het internet de schijn van openheid gecreëerd wordt maar er zeer oppervlakkige informatie gegeven wordt in een omschrijving die veel ladingen kan dekken.

Men kan zich niet alles laten uitleggen bij web of postorder verkoop. Men verwacht dan ook zoveel mogelijk belangrijke gegevens te verkrijgen in de begeleidende tekst. Het eigen belang om de verkoper alles wat u niet begrijpt, nogmaals te laten uitleggen gaat niet op bij een postorder of web verkoop. Meestal wordt dit door deze voorverkoopdienst niet geleverd. De oproep om niet te aarzelen om vragen te stellen is echter niet onterecht en zou veel meer moeten toegepast worden om na de verkoop moeilijkheden te vermijden. Bij onzekerheden of twijfel raad ik iedereen aan eerst schriftelijk alles na te gaan bij de betrokken firma.

Op vele sites werd de Epson Stylus Office BX300F All in one Scanner-Printer en Fax toestel zo voorgesteld als de ideale bedrijfstool.
De Epson Stylus Office BX300F zou als Multifunctioneel (fax / kopieerapparaat / printer / scanner) de meest doeltreffende oplossing zijn voor kleine bedrijven, volgens Pixmania. Ook volgens andere website verkopers zou het toestel – kleur – inktjet -kopiëren (maximaal): 30 ppm (mono) / 10 ppm (kleur) -afdrukken (maximaal): 30 ppm (mono) / 14 ppm (kleur) – 120 vellen – 33.6 Kbps –  met een Hi-Speed USB, USB host aan 230 V wisselstroom.
Een klein kantoor verwacht ook dat een printer aan een printserver kan aangesloten worden om de aanwezige computers onafhankelijk van elkaar een afdruk opdracht te laten uitvoeren. Nu blijkt echter dat deze printer niet kan functioneren op een printserver en niet in een netwerk kan aangesloten worden. Volgens Epson moet er dan een printer met een N of een W (voor WiFi) in de naam voorkomen. Hier dus al een zeer belangrijk element dat nergens vermeld wordt op de verscheidene webverkoopsites. De naam “Bedrijfprinter” doet toch denken dat zulk een minimum vereiste, dat meerdere computers los van elkaar de printer kunnen gebruiken, mogelijk  en aanwezig is.
Elk bedrijf heeft ook meerdere documenten te verwerken en te bewerken. Aldus verwacht men dat een scanner deze documenten kan opnemen in verschillende formaten, waaronder ten minste ook een Rich Text format. De Epson Printer, die ook een “kantoor modus’ heeft doet dit echter niet. Ongelofelijk is er geen scanning mogelijk naar een tekstverwerkersysteem. Deze alles-in-één centrale zou ideaal zijn voor alle afdrukken en faxen op kantoor. Indien men meerdere websites mag geloven zou  de productiviteit op uw kantoor omhoog schieten. Dit veelzijdige apparaat dat vier verschillende functies en al uw print-, scan-, fax- en kopieerbehoeften zou kunnen vervullen (ook volgens Printershop) kan als genaamde ‘Veelzijdige 4-in-1 kantoorcentrale” wel beeldmappen als tiff, jpg en, de veel megabytes opnemende, bmp plaatsen, maar geen kopies nemen in txt of rich text bestanden. Volgens Epson zou men de gescande documenten ook eenvoudig kunnen bewerken en beheren, maar dit blijkt uiteindelijk niet zo te zijn.

Epson beweert ook dat 31 zwart-wit paginas per minuut zouden kunnen afgedrukt worden en 15ppm voor kleur afdrukken. Nochthans kan men er maar in slagen  om maximum 12 ppm af te drukken (Vergelijk ook Trusted Reviews) en nam het wel meer dan vijf minuten in beslag om 38 paginas af te drukken. Erg genoeg bleek tijdens dit afdruk proces geen ander werk meer mogelijk op de pc.
De eerste afdrukken waren ook van slechte kwaliteit ( met strepen of ontbrekende inkt in de tekstvlakken). Na verscheidene bewerkingen en meerdere afdrukken werd het beter.
Het opnemen van de bladen maakt ook zeer veel lawaai en sommige bladen komen na het afdrukken gegolfd uit de printer (niet mooi glad, maar met ‘kreukels’ aan één zijkant).

De eerste dagen was de zwarte inktcartridge ook al dadelijk leeg. Onverwacht troffen wij ons dan ook aan met een inktprobleem. Pixmania leverde echter geen cartouches voor deze printer.  Maar het was geen probleem om deze bij Epson te bestellen en afgeleverd te krijgen binnen de 72 uren. De firma verzekerde ons dat dit snelle inktverloop enkel bij het ingebruik nemen van de printer verliep om de 92 buisjes voor het inktspuiten op te vullen.

Blijven de problemen voor het Netwerk en de onmogelijkheid om de teksten makkelijk te verwerken.

An old TomTom One in-car navigation system example direction the right way.

Image via Wikipedia

Bij Pixmania was ook een gps met toebehoren besteld. Daar bleek de TomTom bij het aantikken van het scherm vast te lopen en uit te slaan om dan terug op te starten. De houder om op het dashboard te plaatsen kon zich niet vasthechten op het dashboard van de wagen, alsook zat er in de houder geen gaatje om de draad voor stroom toevoer te laten doorlopen om te verbinden met het gps toestel. Een van de schuivers om de gps zijlings vast te zetten schuift zo los dat er geen degelijke vasthechting en centralisatie van het toestel mogelijk is.

Het bijgeleverde opbergtasje voor het gps-toestel was heel wat minder van kwaliteit dan de originele opbergzakjes van TomTom.

De gebreken werden vastgesteld door mij en aan Pixmania schriftelijk en telefonisch gemeld. Ik verzocht hen oplossingen maar deze werden niet geboden.

Met mijn vorig TomTom toestel had ik mij reeds ingeschreven op My TomTom waar ik wel de oplossingen vond om mijn gps degelijk te laten functioneren. Door enkele mappen weg te schrijven en door TomTom geleverde nieuwe mappen terug te plaatsen bleek hij te werken zoals het hoorde. Dit toestel hoefde ik dan niet meer terug te sturen.

De gps-houder en de printer wenste ik dan wel nog terug te sturen, maar dit bleek niet zo eenvoudig te zijn. Dit moest namelijk met door Pixmania nog te leveren documenten gebeuren met insluiting van factuur en binnen gestuurd te worden binnen de veertien dagen van aankoopdatum.
Deze documenten zijn na veelvuldig contact opnemen met de firma echter nog steeds niet binnen gekomen en mits zij mij verwittigd hebben dat indien de zending niet in de juiste verpakking met de juiste etikettering (door hun te leveren) en niet met de nodige documenten terug gezonden wordt deze als onontvankelijk worden verklaard en geweigerd.

Ook moest alles terug in de originele verpakking naar hen gestuurd worden onvoldoende frankering. Indien ik dan terug iets wenste te hebben ter vervanging moest ik dit dan bestellen via de website en opnieuw volledige  portokosten betalen. Heen en terug zending plus dan nog eens betalen voor vervangende portokosten voor iets dat niet deugde voor wat zij toe zonden. Dat lijkt mij wat te ver gaand. Ook dat alles moet terug gezonden worden. Welk een zin heeft het om een werkend en voldoening gevend product terug mee te zenden met de niet werkende producten als men toch dat product nodig heeft.
Overgaan to een niet conforme zending wenste ik ook niet en ik wil natuurlijk niet zonder product en zonder weergave van mijn geld zijn.

Op 25 januari was de verkoop gesloten en vandaag 16 februari heeft Pixmania nog niet geregeld dat ik alles kan terugzenden zoals zij het wensen, alsook heb ik verder geen schriftelijke reactie meer gekregen noch mijn geld terug gekregen.
Ook begrijp ik niet dat de nodige terugzendingsdocumenten niet ingesloten bij de aflevering waren, zoals bij de meeste degelijke postorder bedrijven. Ook was er geen factuur aanwezig bij de levering. dit laatste doet mij nu zelfs denken aan financieel gefoefel en ontduiking van belastingen.

Pixmania laat ook weten: “U laat ons weten dat u niet tevreden bent over onze service van de After Sales. Wij hebben u geholpen bij het aanmaken van een retourbon. Pixmania is een internetbedrijf. De documenten worden niet meegezonden, maar dient u zelf uit te printen.” De aangehaalde “retourbon” betreft slechts een deel van de bestelling en gaat enkel over een bijgevoegde “aansluitkabel” die ook niet hoeft teruggezonden te worden. Voor mensen waar geen printer in huis is, vormt het zelf af te drukken formulier en omslagetiket wel een probleem en als er juist een printer gekocht is omdat de huidige printers het niet doen en die bestelling juist moet teruggezonden worden omdat ze niet werkt, hoe kan er dan iets afgedrukt worden?
Pixmania heeft ook geen kaas gegeten van de belangrijkste kwalitatieve KPI voor contactafhandeling welke First Contact Resolution (FCR) of First Time Right (FTR) is. Hun website lijkt wel zo gemaakt dat de klant moeilijk op de juiste hulpverleningspost terecht komt en als men een telefonisch contactpunt heeft waar men na verloop van tijd verbonden geraakt wordt men er niet echt goed te woord gestaan of verder geholpen.  Het percentage inbound telefoongesprekken calls dat in één keer wordt afgehandeld zonder dat herhaalcontact nodig is wordt vast en zeker bij hen niet behaald. De gemiddelde inhouse FCR/FTR is 70%. Voor e-mail is de gemiddelde inhouse FCR/FTR 80%, maar deze firma zal dit getal zeker naar beneden halen.

Pixmania is aangesloten bij BeCommerce dat je een leuke en interessante shoppingervaringen zou garanderen door je goed in te lichten en door handige tips en links te bieden (naar eigen zeggen). Het is door trouwens dit garantielabel te zien dat ik bij Pixmania durfde kopen. Ik verwachtte namelijk dat de aankoop bij die onafhankelijke organisatie aangesloten firma betrouwbaar zou zijn. Het BeCommerce label zou namelijk het antwoord geven waar je in alle vertrouwen van thuis uit aankopen zou kunnen doen. De gedachte is mooi, maar is het ook verwezenlijkbaar?
De webwinkels die lid zijn van BeCommerce  zouden niet alleen de wettelijke regels volgen, maar ook de Gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Ook zouden de webwinkels die het BeCommerce Label dragen nog een stapje verder gaan in het garanderen van uw vertrouwen en zouden zij de Gedragscode van het BeCommerce Label respecteren. Van dit alles is bij Pixmania niets te merken en daarom zou deze winkelgroep geen erkenning mogen krijgen. Deze firma vormt een smet , een grote blaam, voor de andere bij deze groep aangesloten leden.

Op 10 februari heeft BeCommerce naar het betrokken bedrijf geschreven met de vraag snel te antwoorden. Maar dit blijkt bij Pixmania onvoldoende indruk gemaakt te hebben, daar zij zes dagen later nog niets hebben recht gezet.
BeCommerce vraagt twee weken geduld te hebben. Als er dan geen reactie ontvangen is of ik niet tevreden kan zijn met het antwoord, kan ik een klacht indienen bij het Comité van Toezicht van het BDMV. Dit kan schriftelijk door alle elementen en de omschrijving van mijn klacht te sturen naar het BDMV, t.a.v. Comité van Toezicht, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel of per e-mail naar comite@bdma.be.
De Belgian Direct Marketing Association (bdma) is een marketingplatform dat enkel de adverteerders in zijn sector verenigt maar tevens de dienstenleveranciers. Op die wijze wil de vereniging de belangen verdedigen van de ganse sector en biedt ze informatie en opleiding aan en bepaalt ze het imago van Direct Marketing in België.

Zulke rotte appels in de bijt als bovenvernoemde verkoper die de regels van verkoop op afstand niet naleven bezoedelen natuurlijk de sector en zouden zo spoedig mogelijk uit het systeem geweerd moeten worden.
Zo lang kopers geen problemen hebben met hun goederen of als zij wegens de te lage prijs de moeite niet willen nemen om te reageren bij verkeerd lopende zaken, zullen deze kapers op de kust werkzaam kunnen blijven en door hun extra lage en daardoor aantrekkelijke prijzen, het werk van goedmenende mensen ondermijnen en hun overlevingskansen wegnemen.

Met deze wil ik dan ook graag elke consument die op het internet een bestelling wil plaatsten waarschuwen om toch zeker uit de doppen te kijken en zich te verzekeren dat hij naverkoopdienst kan en zal krijgen. Ook kan het handig zijn om enkel bij die zaken te kopen waar het product bij falen ook in een dicht bijzijnde zaak kan afgeleverd worden of welke als aanspreekpunt verder kan gebruikt worden. De meerprijs die u bij aanschaf van de producten zal moeten leveren zal niet opwegen voor de zekerheid van dienstlevering na verkoop.

Normaal zou ik de vuile was niet uit hangen, maar in dit geval komt het er ook op aan andere medeburgers met beperkte financiële middelen te waarschuwen niet in de val te trappen van de ogenschijnlijke goedkope webwinkels. De goedkoop wordt duurkoop en levert dan ook nog eens veel tijdverlies en kosten verlies op.

De wet zou de consument moeten beschermen en verkopers op afstand moeten verplichten al de nodige documenten voor terugsturen in het leveringspakket te voorzien. Alsook zou er voor een naverkoopdienst en technische dienst moeten voorzien worden.
Ook zou men de webverkopers moeten verplichten de negatieve kritieken op de artikelen te posten en niet enkel de positieve. (Mijn commentaren en de beoordeling op printer en op de gps houder werden niet gepubliceerd)

Ik ben nu benieuwd naar het verloop van deze zaak en de afhandeling door de beschermers van de consument.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Waarschuwingen and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Pixmania onwaardig webverkoper

 1. Bij PixmaniaPro blijkt de correspondentie en de werkbaarheid van het systeem ook niet naar voldoening te werken.
  Zij zijn van hetzelfde bedje ziek.

  Like

 2. Vermoedelijk zijn er ook meerdere ontevreden klanten in België zoals het in andere landen van Europa een probleem is.
  Pixmania is een tijdje geleden voorgekomen in zowel Deense en Zweedse consumententelevisieprogramma’s voor mislukking om aan hun respectieve wetten van Internet handel te voldoen. Het is onbegrijpelijk dat de zogenaamde beschermende organisaties hier in België niet optreden. Maar dit is ook gekend als het land van de grootse laksheid betreft de naleven van wetten en regels.

  Like

 3. marcusampe says:

  Algemeen voor het belang van landsfinanciën komt het er op aan dat men nagaat of een bedrijf wel eerlijk volgens de regels van het spel speelt. Niet enkel de ondermijning van het marktsysteem door de onwaardige afhandeling maar ook op fiscaal vlak moet men nagaan of men zich wel aan de regels houdt.

  In bepaalde landen is gebleken dat de Franse warenhuisketen zich niet aan de huishoudregels houdt in de landen waar zij actief zijn. Zo weten zij handig genoeg te zijn om de “achterpoortjes in processen en systemen” te kennen en er gebruik van te maken. Maar ook de werkers in het bedrijf zelf hebben handig geleerd van hun bazen en wisten op sommige plaatsen ook miljoenen ponden aan goederen van onder de neuzen van hun bedrijfsbazen achter te houden. Een “bijzonder verfijnde fraude” zou er gebruikt worden.

  In Nederland waren er ook al verscheidene klachten van ontevreden klanten en bestede de Tros aandacht aan dit probleem: Tros Radar
  Over de aftersales komen drie en meer letterwoorden voor die wij hier niet kunnen uitschrijven of durven uitspreken en meestal worden  ingevuld met *** niet om het positieve sterren toe te bedelen maar de lelijkheid ervan te accentueren.

  Het probleem met Pixmania’s eigen kanalen, hun website, You Tube, Facebook enz. is dat zij enkel lovende kritieken toelaten en alle negatieve opmerkingen censureren.

  Hoe Pixmania niet luistert naar de klant Smetty’s Soapbox
  Lees verder ondermeer: French warehouse fraud could cost Currys owner £10m
  Lots of people said already: No to Pixmania
  Verder o.a; ook het “Better safe than sorry” met reacties waarin wordt geschreven: “dikke afzetters, een bende dieven”: http://www.9lives.be/forum/aankoopadvies/450574-aankopen-via-pixmania-2.html
  En als u onder “Pixmania sucks” zoekt bij de zoekprogramma’s kan u een heleboel waslijsten vinden van ontevreden Engelstaligen, maar vast en zeker zullen er wel Nederlandstaligen ook tussen zitten. (Zal het toch even moeten bekijken)

  Like

 4. marcusampe says:

  Na enig zoekwerk heb ik toch iemand bij Pixmania kunnen bereiken die een meer menselijk karakter toont en bereidwillig was om hulp aan te bieden.
  Deze dame heeft er voor gezorgd dat al mijn opmerkingen zouden worden behandeld. Volgens haar werken zij bij Pixmania dagelijks aan veranderingen en verbeteringen en proberen deze op een zo concreet mogelijke wijze aan te brengen in de organisatie van het bedrijf.

  Ook zij heeft opzoekingswerk verricht om de problemen met mijn aangekocht materiaal te kunnen verhelpen of om mogelijke vervanging te vinden. Epson kon echter geen oplossing bieden voor de RTF mogelijkheden.

  Pixmania heeft dan wel haar bereidheid getoond om de goederen terug te nemen en de dame (Mevrouw Clair) heeft er zorg voor gedragen dat ik uiteindelijk de nodige documenten voor de retourzending in de bus heb gekregen.
  De gps-houder heb ik gisteren bij het postkantoor ter verzending aangeboden. Nu is het nog uitkijken naar de verder afloop en teruggave van de gemaakte kosten.
  Maar in ieder geval heel wat hoopvoller dan weken geleden.

  Like

 5. marcusampe says:

  Mits de kosten om de printer te doen werken al zo hoog opliepen dat het niet de moeite toonde om de printer terug te sturen en dan met duurdere inktcartridges te blijven zitten ben ik met Pixmania overeen gekomen om enkel de slechte gps-houder terug te zenden. Hiervoor hebben zij het toestel met de portokosten vergoed alsook zijn zij tegemoet gekomen in de portokosten van de printer.
  Uiteindelijk is het dan toch tot een goede oplossing gekomen en heeft Pixmania toch getracht de schade te beperken.
  Ik dank de betrokken dame die er voor gezorgd heeft dat er een redelijke oplossing is gebracht.
  Gelieve dus nota te nemen dat Pixmania toch tegemoet is gekomen.

  Like

 6. marcusampe says:

  Erg genoeg moet ik een jaar later echter iedereen laten weten dat na al mijn voorgaande problemen ik toch nog eens Pixmania heb geprobeerd en weer eens voor schut ben gezet.

  Lees verder wat er nu weer gebeurt is in: https://marcusampe.wordpress.com/2011/02/18/er-zijn-er-die-liever-lastige-klanten-hebben-dan-gelukkige/#comment-707

  Duidelijk mogen wij uit onze nieuwe ervaring weer opmaken dat Pixmania een kaper op de kust is die met onjuiste informatie mensen weg lokt van bedrijven die wel ernstig werk willen maken van Web-verkoop.

  Pixmania komt haar beloftes niet na en levert minder kwaliteitsmateriaal, terwijl het doet alsof het om originele of kwaliteitsvolle producten gaat. Niets is minder waar.

  Tot onze scha en schande zijn wij weer in hun verleidelijke webpresentatie gevallen, waar er ook met percenten wordt gejongleerd die er eigenlijk niet zijn. (Tel de prijzen van de individuele stukken maar op en vergelijk dan met de zogenaamde aanbiedings prijs van de paketten.)

  Ook nu weer gingen er ettelijke dagen (weken) voorbij eer de volledige bestelling binnen was (na één week was wel een SD HC schijfje in een veel te grote doos binnen gekomen = dit resulteert dat mensen hier ook thuis voor moeten zijn om het in ontvangst te nemen, terwijl het anders in een gewone brievenbus zou kunnen gaan, alhoewel er ook voor moest afgetekend worden = toch aanwezig zijn)

  Hoe moeten mensen hun bestelling verwachten en thuis zijn tijdens werkuren bij niet nagekomen leveringmomenten = meerdere dagen verlof nemen!?! Of extra verplaatsing naar het postkantoor of postbedrijf?

  Tevens meldt de firma dat men bij levering het pakket moet nazien op beschadigingen. Maar men kan bij levering toch niet aan de deur alles gaan open doen en controleren!

  Bij de hergeprobeerde bestelling van andere en nieuwe dingen bleek weer iets niet degelijk te zijn. Het bijgekochte opbertasje voor de Sony camera was van mindere kwaliteit en heeft een rits die niet degelijk sluit. Terugsturingsdocumenten hier ook niet aanwezig bij het leveringspakket.

  Lees verder: https://marcusampe.wordpress.com/2011/02/18/er-zijn-er-die-liever-lastige-klanten-hebben-dan-gelukkige/#comment-707

  en val a.u.b. niet zo als wij in de verleiding om let deze firma in zee te gaan. Verdrinken is er gegarandeerd bij.

  Like

  • John says:

   Beste marcus ik heb me ook mooi laten vangen door Pixmania Aspire One D255-2BQws_XP616 wit februari 2010 gekocht,zou 2 jaar garantie op zijn,de harde schijf heeft het al begeven,eerst naar de pc winkel,maar die zegt me dat er 2 jaar garantie opzit,bel naar pixmania,blijkt dat inderdaad zo te zijn,moet ik een transportbon uitprinten is UPS het komen ophalen,1 maand later krijg ik dit:

   M. van Luijk John,

   Wij moeten u helaas melden dat, na technische verificatie van uw apparaat, de After Sales Service van de fabrikant weigert uw product onder fabrieksgarantie te repareren.

   Marque Article N� S�rie Quantit�
   ACER Aspire One D255-2BQws_XP616 blanc LUSDG0B00903860F5D1601 1

   U vindt in de bijlage een kostenberekening voor een eventuele reparatie van uw apparaat.

   Wij verzoeken u ons uw keuze met betrekking tot deze offerte mee te delen door op de volgende link te klikken:

   Ik accepteer deze kostenraming en wens deze over het internet te betalen. Ik boek 197,34 € over op rekening n? : Ik weiger deze kostenraming maar wens over het internet te betalen. Ik boek 30,00 € over op rekening n? : Ik wil mijn product achterlaten. Er worden hiervoor geen kosten aangerekend.

   M. van Luijk John,

   Wij moeten u helaas melden dat, na technische verificatie van uw apparaat, de After Sales Service van de fabrikant weigert uw product onder fabrieksgarantie te repareren.

   Marque Article N� S�rie Quantit�
   ACER Aspire One D255-2BQws_XP616 blanc LUSDG0B00903860F5D1601 1

   U vindt in de bijlage een kostenberekening voor een eventuele reparatie van uw apparaat.

   Wij verzoeken u ons uw keuze met betrekking tot deze offerte mee te delen door op de volgende link te klikken:

   Ik accepteer deze kostenraming en wens deze over het internet te betalen. Ik boek 197,34 € over op rekening n? : Ik weiger deze kostenraming maar wens over het internet te betalen. Ik boek 30,00 € over op rekening n? : Ik wil mijn product achterlaten. Er worden hiervoor geen kosten aangerekend. dus ik bel naar de klantendienst nederlands nou het spijt me hoor u heeft maar 1 jaar garantie…daarop ik nou dan kijkt u toch maar eens op uw eigen website!!!Oh oh Dit moet ik even uitchecken..u krijgt nog wel een mailtje!!doei!!!!niet dus!!!!!!!!

   Like

   • marcusampe says:

    Het erge is dat die valse verkooppraktijken alsmaar blijven duren en er weinig tegen gedaan wordt van consumentenorganisaties noch van hogerhand. Mits er op de harde schijf twee jaar garantie hoort te zitten moet de fabrikant het niet repareren maar mag het gewoon vervangen door een nieuwe harde schijf. Algemeen is er de verplichte garantie van één jaar, maar indien een bedrijf meldt dat er twee of drie jaar garantie op hun artikel is mag dit niet zo maar een verkoopstunt zijn, en moeten zij zich daar dan ook aan houden. Een schriftelijk schrijven zou u best toch ook naar Pixmania én naar het bedrijf zelf sturen (copy conform). Want de vraag is of Pixmania zich niet wil onttrekken aan het extra werk en voor hun dan ook extra kosten.
    Zeker niet toegeven om maar iets te betalen als u in uw recht bent, dit is wanneer de schijf niet door een eigen fout kapot is gegaan.

    Like

 7. Pingback: Shopping by Pixmania | Marcus' s Space

 8. Pingback: Shopping at Pixmania | Marcus' s Space

 9. John says:

  Beste Marcus het probleem lag uiteindelijk bij Acer die de reparatie niet wilden doen,als tegemoetkoming mag ik van Pixmania voor de nieuwwaarde van de laptop een nieuwe aankoop bij hun doen!!Dit vind ik een mooie geste en nu ben ik wel een tevreden klant!!Bedankt Claire van Pixmania voor deze mooie tussenkomst!!Als het goed is mag het ook gezegd worden hé beste Marcus,vriendelijke groeten uit België, John…

  Like

  • marcusampe says:

   Fijn ook dat je het goede nieuws hier ook meld. Ook ik ben er voorstander van om alle klokken te doen luiden. En liefst hoor ik het goede nieuws.

   Claire blijkt dus nog steeds problemen bij Pixmania te kunnen oplossen. Bravo.

   Like

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.