Onze houding tegenover Moderne slavernij

Als wij niet opletten helpen wij de slavernij in deze wereld mee oprukken. Indien bepaalde producten te goedkoop zijn moet men vragen stellen hoe dit mogelijk is gemaakt geworden.

27 million people are enslaved today. Help us re-abolish slavery.

Wij kennen de beelden van nieuws en panorama uitzendingen over illegale werkhuizen en uitbuitingsplaatsen. Spijtig genoeg moeten wij ook vaststellen dat meerdere mensen van de beschaafde wereld het toch leuk vinden om namaakmerken te kopen om te pronken met een zekere naam. Wie willen zij dan bedriegen? Hoe kunnen wij daarop reageren?Wat is er allemaal niet te koop en voor welke prijs?

Door de NotforsaleCampaign (nu 4 jaren oud) hebben Gerry Thornewell e.a. een wereldorganisatie op de been gebracht welke actief is in vele delen van de wereld. Zij proberen deze slaven te bevrijden, te trainen en opnieuw te werk te stellen op zodanige wijze dat kan vermeden worden dat zij terug in slavernij zouden worden opgenomen.

Studenten, artiesten, ondernemers, gelovigen, atleten, ordehandhavingsofficieren, politici, sociale werkers, bekwame vaklui en verscheidene gerechtigheidszoekers hebben zich verenigd en de campagne Not For Sale opgericht.
Not For Sale (Niet te koop) gelooft dat iedereen een vaardigheid heeft om bij te dragen tot de bevrijding van al die individuen die gebonden zijn in slavernij. Indien meerdere mensen de handen in elkaar slaan en de buitenwereld duidelijk laten blijken hoe zij tegenover de behandeling van het individu zijn moet men wel iets kunnen loswerken.  Samen kunnen wij de mensenhandel niet meer lucratief maken en zo een eind maken aan de slavernij in dit leven.

Naar arme landen toe moeten wij een signaal geven dat het hier niet zulk een paradijs of land van honing en melk is zoals velen denken, waar het geld op onze rug groeit. Ook zou het misschien beter zijn dat regeringen er op toe zien dat er geen absurditeiten worden gecreëerd waarbij een lokvogeltje wordt uitgehangen om nog meer migranten te lokken. Zoals in België de maatregel van 500€ per dag voor diegene die geen onderdak heeft gekregen van de asieldienst.

De Campagne Not For Sale mikt er op om een sociale beweging met internationale basis te rekruteren, op te voeden en te mobiliseren  die doeltreffend mensenhandel en slavernij bestrijdt door een “Verstandig Activisme”. Het zet vernieuwende oplossingen voor ieder individu betreffende de afschaffing van slavernij in — in hun eigen achtertuinen en over de gehele wereld wereld.

Tegenover het vermoede cijfer van 27 miljoen van vorig jaar zijn zouden er nu al 30 miljoen blijken zijn. Kwaad gedijt wanneer goede mensen inactief blijven. Help om slavernij in onze levenstijd te verdelgen, neem daarom deel aan de Not for sale campaign

> Christelijke houding tegenover slavernij

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Onze houding tegenover Moderne slavernij

  1. Marcus Ampe says:

    Places to look at:Freedom Sunday: a worship platform that provides churches with what they need to become more aware and more active in opposing modern slavery. Soft launched in February 2010, more than 1,000 churches in over 30 countries participated in the first global Freedom Sunday.  The goal for 2011 is 100,000 churches worldwide.Free2Walk is a community movement to proclaim that no human being should be for sale. Support raised from Free2Walk directly enables the local and global anti-trafficking initiatives of Not For Sale, the campaign to end slavery in our lifetime.And everybody who knows Marcus, understands that he is very sensitive to chocolate.RAISE THE BAR: Host a Chocolate Campaign! and be waware of The Dark Side of Chocolate.

    Like

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.