Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld

Vincent Kemme brengt in enkele interessante artikelen een mooi beeld over de vrijheid van de mens die een centrale plaats inneemt in ons wereld- en mensbeeld. Hij tracht duidelijkheid te scheppen over het belangrijke voor ons om te beseffen dat God ons zo heeft gemaakt dat wij niet automatisch zijn bestaan en zijn goedheid onderkennen, maar daarvoor een vrije geloofskeuze moeten maken. “Dat maakt onze keuze voor dat geloof des te waardevoller. Want als we niet ongelovig konden zijn, welke waarde zou ons geloof dan hebben? En als wij niet vrij zouden zijn, welke waarde had dan onze goede daad? De ware godsdienst laat de mens dus vrij.” en dat is een van de essentiële punten van het geloof, ook volgens ons.

Hij kijkt naar wat er gebeurt als de mens zich losmaakt van God. Ook stelt hij de vraag of God niet die éné heilige katholieke en apostolische Kerk heeft gewild, geleid door de opvolgers van Petrus en de andere apostelen? In ieder geval wenste God een eenheid van denken en zouden alle geloofsgroepen deel uit moeten maken van dat ene lichaam van Christus.

Lees hier meer over op Bijbelonderzoekers in : Moreel relativisme
en voor de originele teksten op Biofides

+

Update 2012, September 23:

  1. over Bijbelonderzoekers op Bijbelstudenten: bijbelonderzoekers  (artikelen)
  2. Bijbelvorsers Vereniging
  3. Bijbelvorser
  4. Kernpunten van geloof
  5. Ware geloof en ware geloofsgemeenschap
  6. Te nemen stappen
  7. Vrije keuze

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Religie and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vrijheid van mens en centrale plaats in ons wereld- en mensbeeld

  1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

  2. Pingback: The waiting game – Wachten | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.