Rotzooi van de mens & zwerfprobleem

In sommige landen lijkt het een evidentie dat de straten of stranden vol vuiligheid liggen. Zuid Italië kan daar een schoolvoorbeeld van zijn. Maar al enkele jaren is de vervuiling in onze contreien erg aan het toenemen en vinden klaarblijkelijk meerdere mensen dat men toch maar zijn vuilnis aan een op- of afrit van de autostrade uit het raam kan kieperen.

De hoeveelheid troep op straat en andere openbare plaatsen is enorm toegenomen de laatste jaren. Die vuilstorters beseffen niet dat zij niet alleen dan voor de opruiming zullen moeten betalen maar dat zij ook hun medeburgers hiermee belasten. En waarom zou hun gebuur moeten mee betalen voor hun vuiligheid?

Het opruimen van het zwerfvuil en van de beschadigde voorwerpen als wachthuisjes, vuilnisbakken, verkeersborden, kost gemeenten en andere gebiedsbeheerders al meer dan 300 miljoen euro per jaar. Mede hierdoor zijn er al de nodige onderzoeken aan zwerfafval gewijd en hebben bepaalde parastatalen preventiecampagnes gevoerd.

Eerst heeft men het oud zeer van de resten van sigaretten die klakkeloos, argeloos zelfs dikwijls nog brandend uit de wagen worden gegooid met mogelijk brandgevaar tot gevolg. De filters hebben meerdere jaren nodig om helemaal uit elkaar te vallen en tot stof te vergaan en blijven nu lang de straat ontsieren en komen de vele goten materiaal bezorgen om andere stoffen te doen aanklitten zodat zij verstopt geraken en het regenwater slechter kan afvloeien.

Vervolgens kan men her en der de weggegooide drankblikjes vinden, die regelmatig als gretige werpprofielen door wapens geprojecteerd kunnen worden. Gezellig als je zulk een projectiel tegen je lijf krijgt met een enorme slag. Natuurlijk zijn er mensen die eerder denken dat de wagens er op de baan rijden om deze pat te walsen op de tonen van Waltzing Mathilda.

A mute swan builds a nest using plastic garbage.

A mute swan builds a nest using plastic garbage.

Maar niet enkel het land wordt gebruikt om te dumpen. 206 kilogram afval per seconde wordt er in zee geloosd. Vorig jaar namen 34 landen en 40.000 vrijwilligers op 950 locaties aan de actie van de NGO Surfrider Foundation Europe, een wereldwijde Beach Cleanup deel tijdens het eerste weekend van de lente. Op ons klein Belgisch strand kon zo vorig jaar met 613 deelnemers 4005 kilogram afval van 29 kilometer strand gehaald worden. Bij de start van het nieuwe surfseizoen hebben 840 vrijwilligers van twaalf strandclubs dit weekend 4,5 ton zwerfvuil van de stranden gehaald.

Dat is ongeveer 54 kubieke meter afval. En dan spreken wij nog niet over het vele vuil dat in de magen van de verscheidene zeevogels terechtkomen. Jaarlijks vervoeren zeevogels honderden tonnen plastic van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Hun ogen of hun instinct denken andere prooien te vinden, maar hier zit toch wel eens een speciaal smaakje aan. Fijnkost van de zeemachines zeker? Zelfs de albatrossen op afgelegen atollen in de Stille Oceaan voeden hun kuikens met kleine stukjes plastic die op voedsel lijken en waardoor hun kuikens bezwijken aan ondervoeding. Maar deze vogels doen dan wel aan moderne recycling want wanneer hun kadavers vergaan, belanden die stukjes plastic weer in zee en kan de cirkel weer door gaan.

Omtrent die recycling heeft Tweebeen een andere versie met zijn gretig gebruik van plastiek en metaal verpakkingen. Liefst worden die kleinverpakkingen toch nog eens omwikkelt met doorzichtig folietje om toch maar zeker te zijn dat men het kan zien en meedragen. Als men het dadelijk wil gebruiken zal men het best daar ook maar gooien zeker waar men is. Toch praktisch zo er van af. Vermoedelijk wordt dat de nieuwe kunst en kan Jan Hoet België als Museum van de Levende Moderne Kunst verklaren.

In mijn gemeente met de liederlijke naam Leefdaal wordt regelmatig het zwerfvuil opgeruimd en soms kan men twee uur later al opnieuw sporen vinden terwijl een week later het in onze wijk op sommige plaatsen weer het stortveld lijkt. Ook vinden het sommige mensen belangrijk om alle soort ongedierte van voedsel te voorzien en wordt er door sommigen zelfs een letterlijk postje voorgekookt. In ieder geval kunnen wij dan fier zijn op het eersteklas restaurant voor kat en rat. Naast de vele wilde katten hebben wij dan wel het geluk mooie fretten en marters te kunnen zien. Mijn hond en de wegvluchtende marters bezorgen mij ‘s avonds regelmatig een mooi spektakel. Het knabbeltuig dat dan in de huizen durft komen bezorgt mij dan wel de mogelijkheid dat ik om 1 uur in de ochtend wakker genoeg kan zijn om op te staan om naar het werk te gaan.

Als men in bepaalde steden in België loopt moet je niet enkel een anti-stankmasker dragen maar een extra bril opzetten om niet te dikwijls in vieze troep te stappen. Als excuus voor bepaalde naalden en lepels zou je kunnen zeggen dat het minder erg is dan in onze wijkspeeltuin waar de sporen van druggebruikers welig mogen tieren … en de kleine kinders daar maar tussen spelen … deden wij vroeger ook “doktertje spelen”, maar nu mogen zij dat doen met “echt speeltuig”.

In de gewone waters kan men ook van alles vinden om een hele verzameling op te bouwen. Naast de kleine grachten en riviertjes is er de grote watervoorziener de Maas die graag een bijverdienste heeft als leverancier van klein grut want met hoogwater brengt zij veel zwerfvuil aan dat als het water is gezakt als bergen afval mag achterblijven op de oevers van de Maas en haar zijrivieren.
Gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, agrariërs en particulieren draaien op voor de kosten. Rijkswaterstaat Limburg schat de totale jaarlijkse verwijderingskosten langs de Maas op ca. € 150.000,- in normale jaren, oplopend tot ca. € 15.000.000,- bij extreem hoogwater. Stichting Reinwater en ARK Natuurontwikkeling streven, evenals de direct betrokken partijen zoeken naar een duurzame oplossing voor dit probleem en trachten de Belgische samenwerkingsverbanden per deelstroomgebied goed te laten verlopen om de gebieden leefbaar te houden.

Ook representatieve organisaties van de kunststofindustrie wereldwijd zijn onlangs samengekomen om een ‘Gemeenschappelijke verklaring voor oplossingen voor het zwerfvuil in de zee’ op te stellen en te ondertekenen. Dat gebeurde meer bepaald tijdens de 5e International Marine Debris conferentie, in Hawaï.
Daarmee moet onder meer een oplossing komen voor fenomenen zoals de ‘kunststofarchipel’, ook wel de ‘plastic soep’ of ‘drijvende vuilnisbelt’ genoemd; dat is een gebied in het noorden van de Stille Oceaan waar enorme hoeveelheden plastic en ander afval bijeen drijven. Fijn te merken dat de kunststofindustrie haar rol beseft in de gebruiken, verbruiken en afval veroorzaking en dat zij willen bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van het zwerfvuil in de zee. “De Europese kunststofindustrie verbindt zich ertoe in de komende maanden en jaren in de voorhoede te staan van dit gemeenschappelijk streven.” zegt Jacques van Rijckevorsel, voorzitter van PlasticsEurope.

Maar de landlopers moeten in eigen boezem kijken want naar schatting komt meer dan 80% van het zwerfvuil in zee van het vasteland als gevolg van een gebrekkig afvalbeleid. De Europese kunststofindustrie werkt al jaren samen met de overheid, NGO’s, academici en andere actoren in heel Europa om de tekorten in het afvalbeheer van kunststoffen in kaart te brengen en de lacunes op te vullen. PlasticsEurope ondersteunt de hernieuwde aandacht voor het mariene milieu op Europees (EU) niveau en ziet uit naar een voortzetting van de nauwe samenwerking met de Europese instellingen en nationale regeringen in het kader van de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie en aanverwante initiatieven.

Gelukkig zijn er ook de media die op de kar van de herauten stappen. Zij blazen de bazuinen om mensen met ludieke acties toch wat meer bewust te maken van hun troep die soms kunnen achterlaten.
Komiek Gunter Lamoot ging op vraag van Martine Tanghe en Kobe Ilsen helpen bij de schoonmaak van een Gentse wijk in opdracht van het consumentenprgramma Volt. Ook werd er een container op straat geplaatst en konden wij zien hoe mensen ongestoord hun afval er kwamen in gooien. zouden zij echt zo dom zijn dat zij niet zouden weten dat wie zijn huis verbouwt of zijn zolder leegmaakt en een afvalcontainer hiervoor plaatst er ook voor moet betalen? De undercoverreporter van Volt liet er één aanrukken bij wijze van experiment. Recyclage konden wij ook daar opmerken, want er waren ook wel mensen die wat uit de container kwamen halen.

Peeters & Pichal lanceerden een nieuwe actie waarbij opvallend veel mensen hun ongenoegen uiten over het zwerfvuil waarbij het precies is dat men dweilt met de kranen open.  In “De Afvalrace” trekken Annemie en Sven samen met de luisteraars ten strijde tegen zwerfvuil. Opvallen dat zelfs in steden borden zijn geplaatst in meerdere talen om geen afval te storten of niet te spuwen op de grond.  Na tips van de luisteraars wordt per provincie één locatie genomineerd. Vijf Radio 1-presentatoren uit de vijf Vlaamse provincies houden een pleidooi motu proprio voor ‘hun’ vuile plek en een deskundige jury beslist welke plaats het meest verdient te worden opgeruimd. Hopelijk kan deze ludieke actie wel iets meer teweeg brengen en de mensen meer bewust maken van het probleem en van de mogelijke oplossingen waarbij zij ook de handen uit de mouw kunnen steken.

Tegen het einde van de week worden vijf van die tips genomineerd: vijf plaatsen, mooi verspreid over het Vlaamse land. Dan kan de campagne écht beginnen, vanaf maandag 23 mei. Benieuwen wat er uit de bus zal komen.

Sommige mensen vinden wel dat de containerparken en huisvuilzakken gratis moeten worden en dat dan het probleem opgelost zal zijn maar vergeten dat iedereen dan voor die vervuilers zullen moeten betalen.

Het RECUPEL principe en meer doorgedreven statiegeld zou voor meerdere delen wel oplossingen kunnen geven. Gewoon statiegeld eisen op alle plastiek en glazen flessen alsook op de blikjes en kartonnen drankbusjes. De afvalheffing zou dan bij de producent van het product aangerekend worden en verrekend in het aankoopproduct zodat de gebruiker wel degelijk zal betalen voor de afvalverwerking maar beiden het kunnen recupereren bij terug inlevering.

Allen die rondlopen door de parken en straten zouden samen sociaal ‘in het oog houders’ moeten zijn en reageren op a-sociaal gedrag. Het onverantwoord gedrag van mensen zou onmiddellijk en voldoende zwaar moeten worden bestraft

Lees hier meer over:

Kunststofindustrie neemt wereldwijde actie tegen het zwerfvuil in de zee

Zwerfvuil en Schone Maas

Surfers halen 4,5 ton zwerfvuil van Belgische stranden

Peeters & Pichal gaan zwerfvuil te lijf

Radio fragment over zwerfvuil

Internetradio 1 Peeters & Pichal zwerfvuil te lijf

Sluikstorten in afvalcontainers

Kijk ook hoe een school een volgende generatie bewuster kan maken:

Milieudag

Hergebruik papier

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Milieu, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Rotzooi van de mens & zwerfprobleem

  1. Pingback: Self inflicted misery #1 The root by man « Christadelphian Ecclesia

  2. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.