Breivik geen enkeling

76 doden vrijdag 22 juli, waarvan 68 jonge dodelijke slachtoffers op Utøya, waar verdraagzaamheid en hulpvaardigheid werden aangeleerd in een jaarlijks zomerkamp, in een land dat prat gaat op haar democratische vrijheid en vredelievendheid, Noorwegen.

Onbegrijpelijk dat als iemand een manifest op het net heeft gepubliceerd waarin bedenkelijke ideeën staan er niemand ernstig heeft op gereageerd. Alhoewel nu toch blijkt dat er op bepaalde schrijfsels van hem wel degelijk gereageerd is door mensen.
Een jeugdvriend van Breivik vertelde tegen de Noorse tabloid Verdens Gang dat Breivik sinds een aantal jaar rechts-extremistische berichten plaatse op zijn Facebookpagina, totdat deze werd geblokkeerd. Op het Noorse islam-kritische forum Document.no zou hij kritische berichten hebben geplaatst over de islam en multiculturalisme. Het forum heeft al zijn berichten verzameld.

Anders Behring Breivik Toen de politie een onderzoek deed naar de grote hoeveelheid mest aankoop. De Noorse veiligheidsdienst was in maart getipt over die bestelling van Anders Breivik bij een chemiebedrijf in Polen. De aankoop was legaal en daarom is niet ingegrepen, maar heeft men dan niet eens de moeite genomen om te zien wat die man verder nog deed en wat hij schreef op het internet? Om te kunnen schieten moet hij toch geoefend hebben en in een schietclub gezeten hebben waar hij toch ook bepaalde ideeën gespuid zal hebben.

Anders Behring Breivik, een man met rechts-extremistische opvattingen die trots is Viking te zijn, beweert o.a. op zijn Facebook account (mirror) christelijk, politiek conservatief te zijn. Als lievelingsboeken gaf hij op Nineteen Eighty-Four van George Orwell (1949) en Franz Kafkas The Trial (1925). Op zijn Twitter-account stond op 17 juli één tweet geplaatst: “One person with a belief is equal to the force of 100 000 who have only interests.” Dit komt vrijwel overeen met een citaat van de achttiende-eeuwse liberale filosoof John Stuart Mill.

Van zijn zestiende viel er een afkeer voor moslims te bespeuren en sloot hij zich aan bij de conservatieve Vooruitgangspartij, die zich tegen immigratie kant. Hij bleef enkele jaren lid en leidde zelfs een tijdlang een lokale jeugdafdeling, maar in 2004 stapte hij eruit. Volgens zijn eigen manifest had hij dan al lang een ander, veel radicaler, pad gekozen. In het spoor van Servische nationalisten. Radovan Karadzic is zijn nieuwe held. Maar hij heeft het ook voor mannen als Geert Wilders, wiens partij zich met recht een echte conservatieve partij kan noemen.[1]

Op zijn webpaginas uitte hij zich ook kritisch over het Europese immigratiebeleid. Vorig jaar schreef hij onder meer over de Britse Conservatieve partij en de PVV.

Diegenen die het manifest 2083. A European Declaration of Independance” per e-mail ontvangen hebben, hadden het vermoedelijk te laat ontvangen om ergens aan een alarmbel te gaan hangen. Het manifest zingt de lof van een Nieuw Leger, “De Laude Novae Militiae”. “De mensen die door het Europese publiek op de meest extravagante manier bewonderd worden, zijn de grootste leugenaars; de mensen die het meest veracht worden, zijn diegenen die hen proberen de waarheid te vertellen”, luidt het openingscitaat.

In het document schrijft hij alle voorbereidende stappen van zijn aanslagen minutieus neer. Hij noemt terrorisme een “middel om de menigte wakker te schudden”. Breivik deelde zijn “operatie” op in verschillende fasen. Voor elke fase had hij een memory stick die hij telkens vernietigde eens de fase voltooid was.
Breivik geeft tal van tips hoe je aan kogelvrije vesten, vuurwapens en ingrediënten voor explosieven geraakt. Maar eens al dat materiaal in je bezit, moet je het natuurlijk ook wegstoppen, en het liefst in waterbestendige kisten. Hij verstopte die kisten onder de grond.

Project Hatecrimes, April 2008 Dutch Police Ca...

Police brochure, Project Hatecrimes - anti racism - Image via Wikipedia

Nederland komt in Breivik’s manifest uitgebreid aan bod. Vanaf pagina 607 beschrijft hij in het hoofdstuk getiteld “Will Netherland survive the 21st century” in detail de islamproblematiek in Nederland. Hierin worden behalve Wilders ook Gouda, Slotervaart en Gregorius Nekschot genoemd. Breivik ziet Nederland, naast Engeland en Denemarken, als één van de potentiële landen waar als eerste een burgeroorlog als gevolg van de islamisering zal uitbreken.

Naast Nederland en Groot-Brittannië komt ook België in zijn manifest als doelwit voor. De tekst bevat een lijst van de politieke partijen inclusief de Duitstalige. De meeste partijen vinden we in het lijstje “politieke partijen die het multiculturalisme steunen”. Tegen die partijen en het Belgische tolerante systeem moest opgetreden worden. Het zou kunnen wakker geschud worden door aanslagen op twee kerncentrales, tot de proefreactoren in Mol toe. Helemaal op het einde vinden we de Vlaamse Militanten Orde (VMO) bij de “gefaalde militante organisaties”. Volgens Breivnik zou hij in België een geestesgenoot hebben gevonden die met hem de nieuwe Tempeliers zou opgericht hebben.

Die moderne versie van de Orde van de Tempelridders zou gebaseerd zijn op de kruisvaardergroepering welke ontstond ten tijde van de kruistochten, waarschijnlijk rond 1115. Historisch was het tegelijkertijd een ridderorde en een monnikenorde: ze stelden hun leven in dienst van God, maar in tegenstelling tot de meeste monniken hadden ze toestemming van het Vaticaan om (moslims) te doden. Hun doelstellingen bestonden onder andere uit het beschermen van christelijke pelgrims op hun tocht naar Jeruzalem en het voeren van oorlog tegen moslims. In de twee eeuwen van haar bestaan werd de orde heel rijk en machtig, wat er uiteindelijk toe leidde dat een Franse koning, die diep bij ze in de schuld stond, de leden liet oppakken en executeren. Omtrent die tempeliers zijn heel veel verhalen en loslopende gedachten en ze zijn verzeild geraakt in veel fantasie breinen.
In zijn video stelt Breivik dat in april 2002 de Tempeliersorde opnieuw is opgericht tijdens een conferentie in Londen, waar delegaties uit twaalf verschillende landen -waaronder Nederland- aanwezig waren. Deze orde strijdt volgens hem voor de rechten van inheemse Europeanen, en fungeert tegelijk als oorlogstribunaal tegen marxistische multiculturele verraders. In de video wordt bovendien een “jachtvergunning” getoond die de drager bevoegdheid geeft om op “multiculti verraders” te jagen. Breivik stelt dat het de plicht is van de ridders om Europa te zuiveren van de culturele marxisten.
Deze Tempeliersvan Breiviks denkbeelden hebben weinig gemeen met die van de echte Tempeliers die in het begin van de Middeleeuwen leefden. Een tempelierskruis op zijn manifest, en een YouTubefilmpje met dit soort plaatjes. “Daar hebben we er weer eentje”, dacht historicus Rombert Stapel toen hij het in het nieuws hoorde. Want Breivik is niet de enige die zich graag met Tempeliers identificeert zonder dat hij precies weet waar hij het over heeft.

De Noor had voor twee wapens een vergunning, maar dan kan men de vraag stellen hoe het mogelijk is dat hij toch nog over zo veel wapens kon beschikken en er ongemerkt vrij mee kon rond lopen. (Wat zou een politieagent met een zware tas moeten werken?) Vreemd ook dat er op het eiland geen veiligheidsdiensten waren bij zulk een grote manifestatie en dat er geen evacuatieplan was in geval van nood.

Ook valt op dat wij hier weer met een fervente ‘gamer’ te maken hebben die zich vergenoegde in het doodschieten van ongewapende burgers. Hij heeft zijn videospel in werkelijkheid gebracht. Call of Duty: Modern Warfare 2 noemt hij onder andere als het belangrijkste deel van zijn training-simulatie.

Dit gaat natuurlijk doen opmerken dat als de schietpartij een combinatie is met rechtse opvattingen, christendom en game-cultuur de politie en justitie een behoorlijke uitdaging zullen te wachten staan; want het aantal autochtone, blanke mannen tussen 12 en 40 jaar die aan zulk profiel voldoet is zeer hoog. Maar men kan er niet tussenuit dat waarmee men zich bezig houdt steeds een invloed gaat hebben op de ontwikkeling. Die activiteit gaat een deel van de hersenfunctie in beslag nemen en een bepaalde vorming geven. Door zulke oorlogsspelletjes te spelen en al dat doden als normaal te gaan aanschouwen en er beloningen voor te krijgen zal een zekere houding geven om naar die dingen op te kijken. Eerst zal het spel gerelativeerd worden en afgeschreven als ‘maar een spel’, dan zal het ‘genot’ aanschouwd worden als een verantwoord genotselement en een aangename ontspanning. Men kan zich dan afvragen in welke mate men kan toegeven aan het bevredigen van de lusten.

Tot hoever wil men seksblaadjes en pornofilms laten gaan? Daar schijnt een heel deel van de maatschappij al een duidelijk beeld van te hebben waar grenzen zouden moeten liggen. Maar betreft geweldfilms en spelletjes zijn voorlopig nog alle grenzen open. Het is voorlopig nog een vrijzone. Want hopelijk beginnen regeringen in te zien dat er toch een zekere halt moet toegeroepen worden voor het gebruik van wapens en geweldmateriaal.

Het wordt hoog tijd dat er een halt wordt geroepen aan het wapenbezit. Ook de verkoop van geweldspelletjes en geweldvideo’s moet aan banden gelegd worden. Het is een zeer machtige industrie die hier zich natuurlijk tegen man en macht zal tegen verzetten en het geheel zal trachten te bagatelliseren, maar er zijn de afgelopen jaren genoeg voorbeelden geweest van extreem geweld en gerelateerd spel en amusementsverbruik.

Vele computer spelers hebben dikwijls moeilijkheden om realiteit uit fictie te houden en beelden zichzelf als held in het spel in. Ook Breivik wil nu graag als held de wereld ingaan en verzocht om die reden ook in uniform naar de rechtbank te mogen gaan. Hij dacht zelfs dat hij een grotere eer zou krijgen door onderweg naar de gevangenis doodgeschoten te worden door woedende Noren. Zijn advocaat Lippestad zegt dat zijn cliënt geen besef heeft van wat er momenteel gebeurt in zijn land. “Hij heeft een opvatting van de realiteit die volledig verschilt van die van andere Noren. Zo gelooft hij bijvoorbeeld dat in Noorse gevangenissen gefolterd wordt. Er zijn nu twee psychiaters aangesteld om Breivik te onderzoeken. Maar als men de gegevens hoort en leest wat hij allemaal al geschreven had lijkt het eerder op een zorgvuldig voorbereide gruweldaad en geen daad in een ogenblik van waanzin.

Hij pleit onschuldig. Hij zegt dat hij het volk wilde waarschuwen en dat hij Noorwegen en West-Europa wilde redden van “het culturele Marxisme” en in de bijeenkomst van de jongeren zag hij de toekomstige generatie die nog meer allochtonen het land zou binnen laten. Breivik’s taak was volgens hem ook de toekomstige rekrutering van de socialistische partij te verhinderen. Hij beschuldigt de socialistische partij van “verraad aan Noorwegen” door de “massa-import van moslims”. “Moslims zijn erop uit om Noorwegen te koloniseren”, heeft hij ook aan de rechter gezegd.
Zelf ziet hij zich als een “Europese held, de redder van ons volk en het Europese christendom”, “een voorbeeld dat moet worden nagevolgd en toegejuicht”.

Hij vertoond duidelijk tekenen van een fundamentalistisch ‘christen’ zoals er tegenwoordig meer en meer beginnen rond te lopen. En de wereld zou ook meer oog moeten hebben voor deze fundamentalisten. Want het zijn niet alleen Moslim fundamentalisten die een gevaar voor de gemeenschap vormen. Elke vorm van fundamentalisme is verwerpelijk en kan een gevaar betekenen voor anderen. Men moet zich ook hoeden voor het Christen Fundamentalisme dat de kop op steekt.

Deze man steekt er niet alleen uit in deze wereld. Lars Gule die denkt dat hij eens debatteerde met Anders Breivik op een forum vond dat hij met zijn gedachten er niet uitsprong van de veel voorkomende beredeneringen. Als wij het manifest vergelijken met andere rechtse publicaties kunnen wij veel gelijkheden aantreffen. die groepen die gelijkaardigheden en zulke haat preken zouden van naderbij moeten gevolgd worden. De Islamofobie die zij trachten te verspreiden brengen niet alleen Moslims in gevaar, maar zoals nu blijkt ook niet en anders gelovigen. Zelfs Christenen moesten het hier ontgelden.

In verscheidene westerse landen is er een standaard geloof betreft het Islamisme. De rol van Islam in Europese maatschappij, immigratie, multiculturalisme wordt door velen scheef getrokken. Ook is er een extreem gedachtengoed aan het groeien onder de dekmantel van het Christendom waar zelfs radicale acties worden goedgekeurd.

+

Video’s: Monica nam dezelfde veerpont als Anders Breivik  Jarenlang was Monica Bøsei één van de drijvende krachten achter de zomerkampen op het eiland Utøya. Zij blijkt op dezelfde veerboot naar het eiland te hebben gezeten als Anders Breivik. Haar koosnaam was ‘Moeder Utøya’. + ‘Ik voel schaamte en verdriet’ De vader van Anders Breivik heeft een interview gegeven aan een Noorse tv-zender. Dat deed hij in Frankrijk, waar hij al jaren woont. Hij wilde niet herkenbaar in beeld. Zijn zoon heeft hij voor het laatst gezien in 1995.

+

Tempelier of niet?

Gerelateerde artikelen:

++


[1] In een reactie noemt Wilders hem “een geweldadige, zieke psychopaat”. Hij schrijft dat zijn partij “alles verafschuwt waar de man voor staat en heeft gedaan.”

 • Breivik’s ideas ‘shared by many’ – BBC News (news.google.com)
  Norwegian philosopher Lars Gule believes he argued with Anders Breivik on an online forum, and he “did not stand out with a particularly aggressive or violent rhetoric… he was quite mainstream”.”When it comes to opinions and statements, he was not alone… it shows some of the warped sense of reality that is operating” in certain Norwegian communities, he said.
 • Breivik ‘is not an isolated madman’ (BBC 4 News)
  Anders Breivik “was a terrorist, he was not just an isolated madman” says Maajid Nawaz, co-founder the think tank Quilliam which studies Islamic extremism.
 • Norway killer: English Defence League leader ‘never met Anders Behring Breivik’ (telegraph.co.uk)
  Men gaat er van uit dat Breivik de leiders van de extremistische English Defence Leage (EDL) vorig jaart in maart zou ontmoet hebben toen hij naar London  kwam voor het bezoek van Geert Wilders.
  Daryl Hobson, die de EDL demonstraties organiseerde, zei dat Breivik hem vertelde dat er nog twee cellen zouden zijn om hem te volgen.
  > Anders Behring Breivik had extensive links to the far-Right English Defence League, senior members of the group have admitted.
 • Was Anders Breivik a Christian? (godsmustardseed.com)
 • Nightmare In Norway, Ninety-Two Dead, Norwegian Suspect Anders Breivik Arrested (via Alternative News Report) (unclesamsboot.wordpress.com)
 • What Sort Of Christian Is Anders Breivik, The Norwegian Terrorist? (mgpcpastor.wordpress.com)
  This blog post from David Johnstone excerpts some quotes from Breivik’s manifesto which shows that if he has any relationship to Christianity at all it may of the more liberal variety than that of the fundamentalist.
 • O’Reilly: Calling Norweigian Mass Murderer ‘Christian’ Is ‘Dishonest And Insane’ (mediaite.com)
  “No one believing in Jesus commits mass murder,” Bill O’Reilly said in his a monologue tv show. O’Reilly first defined what Breivik was, though he would later return to add “loser” and “loon” to his initial classification as “brutal fanatic who apparently objects to the presence of Muslims in Europe.” Breivik was, O’Reilly argued in no vague terms, “not a Christian, that’s impossible. No one believing in Jesus commits mass murder. The man might’ve called himself a Christian on the neck, but he is not of that faith.” O’Reilly added that Breivik was not attached to any church, not to mention that there was “no evidence– none– that this killer practiced Christianity in any way.”
  “There is no equivalency to jihad,” he concluded, and with Breivik those labeling his Christian had not found an equivalent holy war, but “just another violent, pathetic legacy stemming back to Cain.”
 • Anders Breivik, Reader : The New Yorker (policyabcs.wordpress.com)
  The American anti-Islamic bloggers who show up in the manifesto have waxed indignant at the suggestion that their work might have inspired him to violence; to which an ex-C.I.A. officer replied:It would be unfair to attribute Mr. Breivik’s violence to the writers who helped shape his world view. But at the same time, he said the counterjihad writers do argue that the fundamentalist Salafi branch of Islam “is the infrastructure from which Al Qaeda emerged. Well, they and their writings are the infrastructure from which Breivik emerged.”“This rhetoric,” he added, “is not cost-free.”
 • EDL denies links to Norwegian gunman Anders Breivik (BBC)
  The English Defence League (EDL) has defended claims that Anders Breivik, who has admitted carrying out Friday’s shooting and bomb attacks in Norway, had links to the organisation.
 • Norway Attack: MP Thanks ‘Fantastic’ Police (news.sky.com)
  The country’s intelligence service had apparently not acted on the information about because they did not believe it was “relevant”.But Mr Storberget denied police had ignored threats posed by right-wing zealots in Norway.”I reject suggestions that we have not had the far-right under the microscope,” he said.
 • Norway Terror Suspect Had Link With London
 •  Breivik Claims To Be ‘Anti-Muslim Crusader’
 • Norway Massacre: Pictures Of The Killer
 • In Pictures: Bombing And Shooting Tragedy
 • VIDEO: Jens Breivik ‘My son should have died’ (bbc.co.uk)
  The father of Anders Behring Breivik, the man accused of the Norway attacks, has said it might have been better if his son had committed suicide, instead of killing so many people.Former diplomat Jens Breivik, who now lives in France, said he was ”so shocked” and would have no more contact with his son.
 • Time Photos: Explosion and shooting rock Norway
 • Reacting to the Norway Attacks: Why a Western Terrorist Is No Different than a Muslim One (globalspin.blogs.time.com)
  Controversial Dutch politician Geert Wilders loudly denounced the arrival of a “New Mecca” on the shores of what was once New Amsterdam. Members from the far-right, anti-immigrant English Defence League unfurled banners voicing their support of an American war on Islam, chanting darkly about how the West should never surrender to a leftist-Islamist tide.

  A host of pundits, conservative and otherwise, have already weighed in with pieces warning against tarring and feathering all of the West’s far-right groups just because of the deeds of one man. Times columnist Ross Douthat urges:

  Conservatives on both sides of the Atlantic have an obligation to acknowledge that Anders Behring Breivik is a distinctively right-wing kind of monster. But they also have an obligation to the realities that this monster’s terrible atrocity threatens to obscure.

  This is where I must object. Douthat’s last sentence — arguing that we must not lose sight of the supposedly flawed liberal policies that fueled Breivik’s rage — communicates a larger reticence among many in the Western media to call a spade a spade. Somehow, terrorism by the xenophobic far-right is still more excusable than the schemes of jihadists.

 • Geert Wilders Condemns Breivik. (transremaxculver.wordpress.com)
  According to the Irish Times Wilders, writing on a news website, said the PVV “abhors all that Breivik represents and has done”. On Twitter he described the attacks as “awful”, saying those killed and hurt were “innocent victims”, describing Breivik as “a violent and sick character”. Wilders offered the PVV’s condolences to “the families of the victims and to the Norwegian people.” Adding that Breivik had shown “a total lack of respect for human life”.
  … a conundrum for Wilders and other anti-Islamists. To Transremaxculver‘s mind there is a clear separation between Breivik and the Anti-Islamists, in a general sense: though we might question certain individuals with violent histories such as Steven Lennon, founder and leader of the English Defence League. However as Wilders and the rest are so clear to accept a distinction between the polemics of Breivik and their own ideas, why are they so reluctant to recognise a similar distinction between ordinary Muslims who were for instance alongside other Norwegians in last nights vigil, and the terrorists responsible for attacks such as 9-11, 7-7 and the Madrid bombings.
 • Norway massacre: Anders Breivik took drugs to make himself ‘strong’ before shooting (telegraph.co.uk)
  Anders Behring Breivik had taken drugs to make himself “strong, efficient and awake” before he embarked on his mass killing spree, his lawyer said.
 • Norway shootings: Anders Behring Breivik’s YouTube video posted hours before killings
  “Knights Templar 2083”. video
  The man who detonated a bomb in Oslo before killing at least 85 people on Utoya island posted a 12 minute video on YouTube hours before committing the atrocities.
 • A Dutch blogger says that Google Translate – the web service I’ve used several times in this blog to translate pages – might have been hacked, to make Breivik’s name appear as “refurbishment” or “renovationin other European languages. Dirk Poot says that “all these translations give a very positive connotation to the name Breivik; in the light of his writings, even a darkly symbolic one”. He gives the following examples:• Norwegian to German: breivik <> Sanierung
  Norwegian to Dutch: breivik <> renovatie
  Norwegian to English: breivik <> refurbishment
  Norwegian to French: breivik <> rénovation
  Norwegian to Spanish: breivik <> remodelación
 • Norway shootings: live
 • Breivik and His Enablers (the New York Times)
  Breivik is no loner. His violence was brewed in a specific European environment that shares characteristics with the specific American environment of Loughner: relative economic decline, a jobless recovery, middle-class anxiety and high levels of immigration serving as the backdrop for racist Islamophobia and use of the spurious specter of a “Muslim takeover” as a wedge political issue to channel frustrations rightward.Muslims over the past decade have not done enough to denounce those who deformed their religion in the name of jihadist murder. Will the European and U.S. anti-immigrant Islamophobic crowd now denounce what Breivik has done under their ideological banner? I doubt it. We’ll be hearing a lot about what a loner he was.

  Huge social problems have accompanied Muslim immigration in Europe in recent decades, much greater than in the more open United States. There is plenty of blame to go around. Immigrants have often faced racism and exclusion. The values of Islam on women, on marriage and on homosexuality, as well as the very vitality of the religion, have grated on a secular Europe. The picture is not uniform — successful integration exists — but it is troubling.

 • Norway:Breivik is ‘probably insane’ – lawyer (laaska.wordpress.com)
 • Norway killer: Anders Behring Breivik’s stepmother in shock at actions of ‘well-behaved boy’ (telegraph.co.uk)
 • Norway attack: photos emerge of Anders Behring Breivik posing with guns (telegraph.co.uk)
 • The rise of Europe’s extreme right (salon.com)
  In the wake of the attacks in Norway, Global Post takes a look at the continent’s rabidly anti-immigrant groups
 • Former Stepmother: Norway Killer Was Normal, Showed No Signs – Fox News (news.google.com)
 • Insane and on drugs (thesun.co.uk)
  He did not know how many people he had killed until his lawyer told him. Mr Lippestad added that it was too early to know if Breivik would plead insanity at his trial but he would undergo psychiatric tests.”He hates all the Western ideas and the values of democracy. He expects that this is the start of a war that will last 60 years.” + “He looks upon himself as a warrior. He starts this war and takes some kind of pride in that.”
   

  “Children were being slaughtered for an hour and a half and the police should have stopped it much sooner,” said Mads Andenas, a law professor at the University of Oslo whose niece escaped the island with her life by hiding in bushes.

  “Even taking all the extenuating circumstances into account, it is unforgivable,” he said.

 • Suspect admired bloggers who believe Europe is drowning in Muslims – CNN International (news.google.com)
 • België overweegt onderzoek site PVV-medewerker
  Justitie in België overweegt een onderzoek in te stellen naar een mogelijk verband tussen de aanslagen in Noorwegen en de website The Brussels Journal van de rechtse ideoloog Paul Belien, die PVV-leider Geert Wilders adviseert. Dat melden de Vlaamse kranten de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg woensdag.
 • The Brussels Journal
  A Google search shows over 5,000 references to The Brussels Journal and the Norway killer, Anders Breivik.
  The brutal murder of dozens of innocent Norwegian civilians several days ago has shocked the Freedom Party (Dutch PVV). They mourn and stand by the Norwegian people who suffer from a massive blow.

  The manifesto of the perpetrator makes clear that this is a madman. He wants to work with Al Qaeda (which he cherishes great admiration for), craves the bombing of cities, dreams of knights that surgically mutilate themselves, and wants to meet his hero Karadzic.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in News and Politics, Nieuws en politiek, Religie, Religion and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Breivik geen enkeling

 1. Pingback: Virussen van onze maatschappij | Marcus' Space

 2. Pingback: Verdriet « Christadelphian Ecclesia

 3. Pingback: Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen | Broeders in Christus

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

 5. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro | Broeders in Christus

 6. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 7. Pingback: Fundamentalisme en religie #1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

 9. Pingback: Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Het Volk van de Lage Landen en oorlogen | From guestwriters

 11. Pingback: De huidige toestand die ons zorgen zou moeten baren | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.