Virussen van onze maatschappij

Sommigen vinden dat zij kruisvaarders voor het geloof moeten zijn.

Bepaalde mensen vinden dat deze wereld afglijdt naar de verdoemenis en daartegen moet een halt geroepen worden.

Vijf jaar geleden schoot Hans Van Themsche twee mensen dood. Hij had het gericht tegen kleurlingen. Maar er was ook de angst dat hij zijn slaapplekje zou verliezen, welk de trekker had overgehaald om tot zulke daad over te gaan.

Er moet een druppel zijn die de emmer doet overlopen. Maar de maatschappij zou er beter aan doen die emmers in het oog te houden. Emmers werden vroeger dikwijls gebruikt om het binnenstromende water van de regen en de lekkende daken op te vangen. Europa’s dak is nu ook lek.

De laatste jaren ziet men een toename van armoede en politieke onrust. En dat zijn nu twee ideale kweekvijvers voor alternatieve denkwijze. Maar niet als de alternatieve geneeskunst welke de meest helende is, integendeel wordt er hier een laboratorium gevormd voor de virussen van onze maatschappij.

In enkele voorgaande artikelen kon u reeds lezen hoe de armoede in Vlaanderen toe neemt en hoe de verarming in de cultuur en opvoeding een groot deel van de bevolking onder druk brengt. Als men de situatie goed onder ogen neemt blijkt dat er door deze verpaupering een voedingsbodem ontstaat voor gevaarlijke iedeeën.

Over de gehele wereld ziet men dat de economische toestand mensen in verdrukking brengt en hoe de gulzigheid van de ene de andere tekort doet komen. Het materialisme is in onze maatschappij gaan primeren en het ethische is aan het verdwijnen.

Hierbij komt dan nog dat onze landen overspoelt geraken door een instroom van mensen met een totaal andere achtergrond en die het dikwijls moeilijk vinden om in onze cultuur te aarden.
Hierbij valt op dat het niet enkel mensen zijn die wegens politieke en vervolgingsredenen moeten vluchten, maar dat de meerderheid economische vluchtelingen zijn. Alsook is er een nieuwe vorm van winstgevend beroep ontstaan: mensensmokkel en slavenhandelaars van de 21ste eeuw.

Aan de penibele toestand waar sommige illegalen inkomen denken niet veel mensen, maar het is een doorn in het oog dat vele allochtonen in de watten worden gelegd terwijl de eigen bevolking over het hoofd wordt gezien.

Als men daarbij nog de verslechtende familiale omstandigheden voegt heeft men in Europa een lont aan het kruitvat. zo kan men zien dat Anders Behring Breivik geen alleenstaand geval is die uit een verscheurd gezin komt.

Breivik was amper één jaar oud toen zijn ouders scheidden. Hij ging bij zijn moeder wonen te Wenche, te Oslo in Noorwegen en ging regelmatig op bezoek bij zijn vaderte Parijs waar hij na London kwam te werken en naar zijn buitenverblijf in Normandië. De stiefmoeder Tove Oevermo trouwde met Breiviks vader toen Anders vier jaar oud was. Volgens Oevermo was hij een normaal, gelukkig kind.  ‘We hadden een goede band. We waren graag samen, ook toen hij klein was. Hij had ook een normale jeugd. Er zijn geen schokkende dingen gebeurd,’ aldus Oevermo.

Nadat Oevermo en vader Breivik een punt achter hun huwelijk zetten, hield de vrouw contact met Anders. Tijdens die ontmoetingen en in e-mails stelde ze vast dat de jongen steeds meer vervreemde van zijn vader. De vader had het als diplomaat waarschijnlijk te druk om zich met het gezin bezig te houden, met alle gevolgen van dien.

Volgens Oevermo sprak Breivik vaak over politiek, maar liet hij niets merken van haat jegens de islam. “Hij sprak wel vol trots over een boek dat hij aan het schrijven was, maar wilde niets kwijt over de inhoud.”

Breivik spreekt in zijn vijftienhonderd pagina’s tellend manifest over zijn mentor, een Brit die ‘Richard (Leeuwenhart)’ heet, welke Paul Ray zou zijn van het blog ‘Leeuwenhart’.  De 35-jarige Ray ontkent elke band met Breivik. Ray ontvluchtte Groot-Brittannië twee jaar geleden na gearresteerd te zijn geweest voor aanzetten tot rassenhaat en woont sindsdien op Malta. De naam van zijn blog verwijst naar koning Richard I van Engeland, die de christelijke kruisvaarders in de twaalfde eeuw leidde. Hij zei in een telefonisch interview vanuit zijn huis in Malta dat hij niet aanwezig was op de bijeenkomst in Londen in 2002 waar volgens Breivik (32) de orde werd opgericht, wiens leden zich de Tempeliers van Europa noemen. Breivik en Ray zouden tot de oprichters behoren, iets wat Ray ontkent.

De Noorse Viking zag met lede ogen aan hoe meer Islamieten zijn land binnen kwamen en ook een spreekbuis kregen. Zij mochten ook moskeeën oprichten en konden bekeringswerk doen onder de Noren.
Er kwam een verhoging van het Islamisme terwijl het Christendom verminderde. Nieuwsbronnen vertelden ook alsmaar over Islamitische aanslagen in de wereld. “En het Westen keek er naar en lachte er mee.” Hiertegen moest een eerste zet komen van de orde in een apocalyptische oorlog tegen moslims, immigranten en linkse bewegingen om een naar zijn zeggen islamitische poging om West-Europa over te nemen te voorkomen.

Men moest terug Kruisvaarders hebben die het ware geloof konden verdedigen en de Islamitische ketters naar de verdoemenis helpen. In 2007 werd op Rays blog al geschreven over de Tempeliers. “Waar zijn de ‘oorspronkelijke’ Tempeliers, Gods leger op aarde, nu, het is tijd dat jullie uit de schaduw komen en jullie medeburgers helpen, de tijd van vrede en veiligheid is voorbij.” Volgens Breivik heeft de Tempelorde meerdere cellen in westerse landen en twee in Noorwegen. In zijn manifest schrijft hij dat hij de standpunten bepaalt.

Een te softe houding van de Europese leiders (de dhimmitude) brengt het oude continent politiek en cultureel steeds meer onder islamitische invloed. Het groeiende percentage aan moslims, een gevolg van de immigratie, verstrekt deze tendens.

Abolhassan Banisadr , first iranian president ...

Image via Wikipedia

De overleden journaliste en Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci gebruikte vaak de term ‘Eurabië’, als omschrijving voor een toekomstig, geïslamiseerd Europa. Ook de echtgenoot van Vlaams Belang-Kamerlid Sandra Colen, de journalist en vroeger politicus publicist Paul Belien, die vorig jaar als medewerker voor de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders aan de slag ging, gebruikte weleens dat woord “Eurabia” als concept dat ervan uitgaat dat een geïslamiseerd Europa uiteindelijk opgaat in de Arabische wereld.

Die angst van de teloorgang van onze westerse cultuur was de voedingsbodem voor de weerstand tegen de gevestigde politieke machten die toegevingen deden naar de Moslims. Het was de wortel van de paddenstoel tegen de Islamisering waarvoor men bang was. De frustratie die nog versterkt kon worden door dat men weggelachen werd of uitgesloten werd, zoals met een cordon sanitair ook gebeurt, gaven nog meer olie voor het vuur dat kon aangroeien in de verbintenis van geestesgenoten over de gehele westerse wereld.

Wij moeten echter opletten niet elke rechtse partij over dezelfde kam te gaan scheren als de fransman Jacques Coutela die volgens de Franse rechtse partij geschorst is, omdat zijn teksten ‘tegenovergesteld zijn aan het beleid van het Front National’.
Ook Mario Borghezio, Europarlementslid voor de rechts-populistische Lega Nord, die  dinsdag zei dat hij het oneens was met de wijze waarop ‘de slachtpartij in Noorwegen gebruikt wordt om bepaalde standpunten, zoals die van Oriana Fallaci, te veroordelen’ werd weggefloten door Lega-kopstuk Roberto Calderoli. De minister van Vereenvoudiging bood Noorwegen publieke excuses aan voor de ‘vreselijke, afschuwelijke uitspraken’ van zijn partijgenoot.

Maar wij moeten uitkijken voor de parasieten die tegenwoordig veel brandhout vinden in de politieke strubbelingen. Als paddenstoelen kunnen zij makkelijk oprijzen en klaar staan om geplukt te worden en dan hun gif ongenadig te laten toeslaan.

De verschrikkelijke en brutale aanvallen te Oslo en op het vredeseiland Utøya moeten niet enkel aanschouwd worden als een aanval op Noorwegen haar fundamentele waarden. die gebeurtenis was geen uitzonderlijk, noch afzonderlijk geval, en als wij niet opletten zullen er nog zulke meerdere volgen.

Men zal zeer goed duidelijk moeten maken dat er een verschil is in vrijheid van spreken, met het toelaten van vreemde ideeën te uiten, en het willen opdringen van ideeën. Hoe vreemd het ook moge lijken moet men wel in die vrije meningsuiting ook toelaten dat er totaal tegengestelde gedachtegoederen naar voor gebracht worden. Maar beide partijen zullen dit steeds moeten laten gebeuren onder de volledige vrijheid van spreken en handelen op zodanige wijze dat iedereen wordt gerespecteerd en niemand schade wordt toegebracht.
Iedereen moet er van overtuigd zijn dat niemand zijn gedachten aan anderen kan opdringen.

Het is niet gelegitimeerd om te trachten één bepaalde visie te implementeren door geweld te gebruiken. En best is dat extreme gezichtspunten ook tijdig worden blootgelegd en uitvoerig worden besproken zodat anderen hun ogen op tijd kunnen geopend worden en zodat iedereen steeds de ware aard van de spreker kan ontdekken.

+

De Noorse Moslimleiders toonden zich gisteren hoopvol voor de toekomst. Breivik’s oproep naar Europa toe zal volgens hen de Moslims en Christenen eerder dichter dan verder uit elkaar brengen.
Laat ons hopen voor het beste.

+

vindt verder ook:

 1. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 2. De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg
 3. Doemdenkers en ons lijden
 4. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 5. Doemdagscenarios
 6. Laatste dagen omroepers

en in het Engels:

 1. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 2. Breivik geen enkeling
 3. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 4. Problems by losing the borders
 5. Religion, fundamentalism and murder

+++

Vindt The Brussels Journal dat beoogt een vrije mening naar voor te brengen, gelooft in de mogelijkheid om vrij te zijn, kennis wil vergaren en de waarden van persvrijheid wil herstellen waaronder ook de waarheid trachten te vertellen valt.
Het Brussel Tijdschrift brengt verscheiden Europese journalisten en schrijvers samen in de zogenaamde “consensus-cultuur” van het hedendaags Europa waar die waarden lijken te ontbreken.  Niet als organisatie, maar als onafhankelijke schrijvers vinden zij het daarom ook nodig om die vrijheid te verdedigen en, hoewel zij niet veinzen de ultieme waarheid te weten, streven zij er volgens hun zeggen naar zo veel kennis als mogelijk te verwerven, om een zo klare en juist mogelijke voorstelling van de feiten te krijgen, ook al kunnen die schrijfsels en overzichten hard aankomen bij de “consensus-media” van Europa.

Hun medewerkers delen niet noodzakelijk ieder inzicht dat in de artikelen van hun website wordt gebracht, maar zij weten dat daarin iedereen met een ernstig verlangen voor de waarheid schrijft. Volgens hen is het de verdediging van vrijheid die hen bindt en de overtuiging dat de staat bestaat om zijn mensen te dienen en nooit de andersom.

Lees ook: If Only He Had Read The Brussels Journal
On contents, the so-called multiculturalists have lost the Islam debate. They have never been able to make a dent in the case against Mohammed and his religion presented by Islam scholars and ex-Muslims. In the courts, they lost it again with Geert Wilders’ recent acquittal on charges of sowing hate against Muslims. In politics, they have had to suffer the rejection of so-called multiculturalism with its Islam-favouring policies by leading public figures including the Prime Ministers of Germany, Belgium, France and Great Britain, and the adoption of more realistic integration policies by various European countries. So, what to do?

+

The Brussels Journal never ever carried calls to counter Islam by means of bombs or shoot-outs, whether of Muslims or non-Muslims. It carried criticism of Islam, but that is a perfectly legitimate exercise. As Karl Marx put it, criticism of religion is the start of all proper criticism. Enemies of the freedom to criticize religion are simply enemies of freedom.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Nieuws en politiek, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Virussen van onze maatschappij

 1. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

 2. Pingback: Rugby Prophecy Day « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 7. Pingback: Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 10. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 12. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 13. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 14. Pingback: Brexit, Nexit, Vlexit and Frexit | Marcus Ampe's Space

 15. Pingback: Over de ‘normaliteit’ van antisemitisme in Europa | From guestwriters

 16. Pingback: Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist

 17. Pingback: Bestaat er iets als Christelijk fundamentalisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen – Some View on the World

 19. Pingback: Polen dat zich boven wet en historische waarheid stelt – Immanuel Verbondskind – עמנואל קאָווענאַנט קינד

 20. Pingback: De huidige toestand die ons zorgen zou moeten baren | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.