Geboden voor de leerkracht

Leef en gedragregels voor hen die verantwoordelijkheid dragen

Gulden Regels voor de leerkracht

De docent moet vooraan twee ogen hebben en achteraan drie (één in het midden en aan elke zijkant één)

Hij moet een ganzen (goospimpels)- en kippen  (kippenvel)huid hebben. Steeds moet hij zo alert zijn als ganzen, maar ook zo beschermend en op voorhand alles aanvoelen als kippen.

Elke verantwoordelijke, moet zoals iedereen zou moeten doen, zich aan Gods Gulden regel houden, nooit iets aan een ander te doen wat hij nooit graag zou hebben dat aan hem wordt gedaan.

Leraar met gezag / Teacher with authority

Uit de Oude Doos: een Leraar met gezag - Image by Nationaal Archief via Flickr

Steeds volle respect hebben voor alles en iedereen, en dit tonen.

Alles in praktijk brengen wat hij ook predikt.

Geen loze woorden gebruiken.

Rechtuit zijn.

Streng maar rechtvaardig zijn en niet autoritair.

Steeds weten dat wijsheid niet leeftijdsgebonden is, en dat elke jongeren veel wijsheid in zich kan dragen.

De goede kantjes van elke leerling naar boven halen en laten schijnen.

Het beste uit iedereen laten komen en aan de gehele gemeenschap schenken.

Iedereen de essentie en het nut van het samen delen bijbrengen.

Nooit bewust kennis achter houden, of bepaalde kneepjes niet kenbaar maken.

Steeds aanmoedigen om verder te gaan onderzoeken en niets als absolute waarheid te aanvaarden.

De leerkracht behoudt steeds zijn geduld en antwoord steeds beheerst in alle mogelijke omstandigheden.

Wees steeds eerlijk, onpartijdig, streng maar rechtvaardig.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Geboden voor de leerkracht

  1. Pingback: Passion and burn out of a teacher | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.