Door collectief rijden anderen helpen

Iedereen moet wel de baan op.  Normaal zou de wagen het tuig van de mobiliteit moeten zijn maar dat wordt meer getroffen door de immobiliteit.

Nochtans zou er indien er voldoende rekenschap met de situaties en met anderen ierin veel verbetering kunnen gebracht worden. Zo zou als de miljoenen mensen bereid zouden zijn om als een collectief te rijden er voor gezorgd kunnen worden dat er minder verkeersproblemen voor iedereen zouden zijn.

Men kan er niet omheen. Langs alle kanten wordt men om de oren geslagen met berichten van verkeersproblemen, mopperende mensen over hun lange aanschuiven, etc. Men beseft wel al dat men er niet alleen mee zit want dit probleem treft miljoenen mensen over de hele wereld. Erg genoeg is het niet iets dat een enkel individu treft, maar ook een hele maatschappij, zelfs hen die niet rijden met de wagen. Iedereen moet ook voor de enorme kosten opdraaien. Het aanbrengen van etenswaren en nodige goederen voor het leven krijgen een meerkost waar men toch vermindering zou kunnen krijgen indien er meer samengewerkt werd.

Eerst en vooral zou men, voor ecologische redenen, de wagen slechts kunnen gebruiken voor de langere afstanden en indien echt nodig. Al de korte afstanden zou men te voet of met de fiets kunnen afleggen. De staten zouden ook verplicht moeten worden om het openbaar vervoer zodanig te verbeteren dat het een degelijke optie kan zijn om ergens makkelijk en tijdig te geraken. (Geen 2 tot twee uur en half voor 13 km die hier in 20 minuten met de eigen wagen kunnen gedaan worden.)

De impact van het vast te komen zitten verkeer heeft grote gevolgen voor bestuurders op persoonlijk, zakelijk en sociaal niveau, maar het is ook een vloek voor de vele bedrijven die vervoersafhankelijk zijn.

Om algemeen de vervuiling te verminderen en de psychologische en financiële druk te verminderen moet er gewerkt worden aan het file systeem.

TomTom heeft hier ook aan gedacht en stelt voor om tot een vorm van solidariteit te komen en meer bewust te worden van de verkeerssituaties.

“Het komt erop neer dat files verhinderen dat mensen kunnen gaan waar ze willen. Het betekent soms een gebrek aan tijd om de kinderen in te stoppen voor het slapengaan. Of een rampzalig begin van een vakantie die eigenlijk alleen maar leuk zou moeten zijn. Files hebben zelfs gevolgen voor de lichamelijke en psychische gezondheid – onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen.” zegt Harold Goddijn, de CEO van TomTom.

Nederland Kennisland / Harold Goddijn

Harold Goddijn en TomTom GPS - Image by Kennisland via Flickr

“Voor het bedrijfsleven zorgen verkeersopstoppingen voor miljardenverliezen in productiviteit. De impact op het milieu, in de zin van extra CO2 uitstoot en hoger brandstofverbruik, is enorm.”

Ook hij is met zijn team van medewerkers bewust van het probleem waar iedereen mee geconfronteerd wordt. “Vandaag de dag rijden er wereldwijd naar schatting een miljard auto’s op de wegen. Dat zijn heel veel auto’s. En files zijn een groot probleem waar vrijwel iedereen mee worstelt. Verkeersambtenaren moeten een moeizaam evenwicht zien te vinden tussen betaalbaarheid, toenemende CO2 uitstoot en toenemende behoeften van bestuurders.”

sommigen denken wel dat voor veel bestuurders de files onvermijdelijk zijn geworden en waarop zij gewoon geen enkele invloed hebben. Maar daar gelooft TomTom dat het tijd is voor een totale switch in de manier waarop over files wordt nagedacht.

Zij willen nu een manier om files te verminderen aanbieden.

“In de loop van de jaren heeft TomTom gewerkt aan de ontwikkeling van het allerbeste navigatiesysteem waarmee mensen sneller door het verkeer komen. We zijn al in staat om de reistijden van individuele TomTom-bestuurders tot 15% te verkorten.” volgens Goddijn.

“In de toekomst, als 10% van alle bestuurders gebruik maakt van TomTom’s HD Traffic™ navigatiesysteem, ontstaat wat deskundigen het ‘collectieve effect’ noemen. Dit komt erop neer dat er een evenwicht ontstaat op onze wegen en dat verkeer voor iedereen een minder groot probleem wordt.”

Als men de mogelijkheid van het internet na gaat en daar een bereidheid vindt van mensen voor hun vertrek om de verkeerssituatie na te gaan lijkt er daar een handig hulpmiddel dat mee kan helpen om de congestie op sommige wegen te vermijden. Het vergt dan gewoon een bepaalde geesteshouding van de chauffeur en de wil om zich aan te passen aan de aanwezige toestand.

“TomTom heeft nu al een haalbare, kosteneffectieve oplossing om op zeer grote schaal files te verminderen. Deze oplossing heeft niets te maken met het aanleggen van nieuwe wegen, maar heel simpel met het efficiënter gebruiken van de verkeersstromen. Miljoenen mensen die als een collectief rijden, zorgen voor minder verkeersproblemen voor iedereen.”

“Bovendien kan elke bestuurder in zekere mate bijdragen aan een afname van het verkeer door gebruik te maken van TomTom HD Traffic™ informatie – hiermee kunnen ze hun reis plannen op een tijdstip dat hun route het minst druk is.”

De CEO van TomTom vindt oprecht dat TomTom een rol moet spelen bij het verminderen van de verkeersproblemen in landen overal ter wereld. “Maar natuurlijk kunnen we dat niet alleen. TomTom is maar één organisatie in een groot ecosysteem van overheden, instanties, ondernemingen en personen. We hopen dat we door samenwerking sneller betere oplossingen kunnen vinden.”

Het komt er op aan dat er ook genoeg mensen zich bereid willen voelen om aan dit project mee te werken.

“We staan nu nog maar aan het begin van de weg naar vermindering van verkeersopstoppingen.” aldus Goddijn.  “Onze missie is niet gemakkelijk, we zullen onderweg heel wat obstakels moeten overwinnen, maar we zijn vastbesloten om onze rol te spelen in de ontwikkeling van een wereld waarin iedereen meer bewegingsvrijheid heeft.”

Het bekroonde HD Traffic®  wordt nu voor iedereen beschikbaar gesteld via de TomTom Routeplanner.

Door uw route te controleren met de TomTom online-Routeplanner voordat u vertrekt, kunt u vertragingen vermijden en iedereen helpen om de files te verminderen.

De TomTom Routeplanner maakt gebruik van dezelfde realtimeverkeersinformatie als hun bekroonde HD Traffic®-systeem voor de GPS systemen van TomTom.  Maar nu kunnen ook niet-TomTom gebruikers op voorhand hun route berekenen volgens de verkeerssituatie en zich daar aan aanpassen. Zo kunnen ook zij de snelste route om vertragingen heen vinden, zowel op snelwegen als secundaire wegen. Bovendien kan men de eigen reistijd met tot 15% verkorten. Waarom dus niet snel online uw route controleren voordat u de weg op gaat?

Door uw route te controleren met de TomTom Routeplanner, helpt u bovendien ook alle andere weggebruikers. Als genoeg mensen HD Traffic® gebruiken, kunnen we hiermee voor élke bestuurder de files met tot wel 5% verminderen.

Waarom HD Traffic?

  • Meest accurate file informatie
  • Meest frequente file update
  • Meest km dekking

Vindt het TomTom Manifest met een missie om verkeersopstoppingen te verminderen, voor iedereen. > TomTom Manifest

+

HD Traffic® nu voor iedereen beschikbaar via de TomTom Routeplanner

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Milieu, Nieuws en politiek and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Door collectief rijden anderen helpen

  1. Pingback: Preparing the road trip avoiding congestion | Marcus' Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.