Doorbraak in grootste regeringscrisis van België

Het is mooi mee genomen dat naar aanloop van de dag waarop  wij aan op 12 oktober 1798 kunnen denken en de gebeurtenissen in Overmere bij Dendermonde dat die burgers die ook toen al dagen hun eieren zaten uit te broeden uiteindelijk hun stem lieten horen. De strijd tegen de overweldigende Franse militaire overmacht zou een aanvang nemen en vele doden tot gevolg hebben.  Mits het maar ‘boertjes waren die niets te zeggen hadden’ op hun eigen land kon de ‘De Boerenkrijg’ de wereld ingaan als een gebeurtenis die men beter over het hoofd zag. Het moest nog tot 5 december duren toen bij Hasselt de ‘Brigands’ uiteindelijk het hoofd moesten buigen. Maar nog niet gezwicht dacht men. De Franse bezetting van onze gewesten zou pas eindigen met Napoleons nederlaag in Waterloo.

De ‘concoctie’ die in 1830 ontstond kon in 1963 een absurde virtuele grenslijn krijgen die de taalgemeenschappen van elkaar moest scheiden. Maar scheiden doet lijden, en dat moesten zij geweten hebben. Voor jaren zijn ze hier hier nu al aan het vechten voor de inboedel en nog lijkt er niet echt een einde in zicht.

Ook al is FDF-voorzitter Olivier Maingain absoluut niet te spreken over de zesde staatshervorming heeft de regering gisteren met trots van eerste communicant gemeld dat er voor de toekomst van Nette(de laatste aanwinst van Wouter Beke) is gezorgd. Of Mine (2006) de eerste dochter voor Wouter Beke en zijn vrouw Leen Desmyter er van wakker zou liggen is een andere kwestie.  Wij konden onze ogen en oren de laatste maanden al niet meer geloven en velen waren de circustent al gedesinteresseerd uitgelopen. Nochtans draait het wel om hun centen en hun toekomst, maar de burger schijnt er ook niet meer van wakker te liggen.

cd v niet zonder open vld in regering
Zie ze toch maar eens allemaal glunderen.  Dat er voor deze staatshervorming heel zwaar wordt betaald door de Vlamingen lijkt de Vlaamse politici niet zo veel te deren. Moge het lachen hen niet vlug vergaan.

De hele santenboetiek heeft al een apolitiek milieu gecreëerd. zoals de eerste zoon van Wouter Beeke Warre (2004) noemt was er wat een verwarring alom de afgelopen maanden.

wouter beke opnieuw papa

De Vlaamse onderhandelaars lieten zich strikken, maar daar was bij de presentatie van de zesde staatshervorming niets van te merken. De N-VA keurde het standpunt van Formateur Elio Di Rupo zijn communautaire akkoord goed en kon zo en  dus deel blijven uitmaken van de Vlaamse coalitie. Caroline Gennez zuchtte: “Hopelijk zijn we er nu 20 jaar van af”

Minister-president Kris Peeters (CD&V) geeft woensdag 12 oktober om 14 uur tekst en uitleg in het Vlaams Parlement.

Volgens Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) is dit akkoord conform met het Vlaamse regeerakkoord en is het nu uitkijken naar het standpunt is van de Vlaamse regering. ‘Ik denk dat we de de analyse moeten maken, het is niet aan mij om in de plaats van een regeringspartner te spreken.’ konden wij haar horen zeggen.

Als sprekers voor de burgers konden de krantencommentatoren eindelijk wat anders zeggen dan de afgelopen maanden, toen zij maar steeds iets uit hun duim moesten zuigen om toch maar ‘nieuw’ te kunnen brengen.

Paul Geudens in Gazet van Antwerpen brengt een veelzeggende tittel: “Toekomstige conflictstof” . “Deze zesde staatshervorming zal niet de laatste zijn. Dat staat nu al vast”, schrijft hij. En men moet niet slim zijn om dat ook in te zien. Maar misschien zal het toch nog geen extra blok aan het been zijn zoals bijvoorbeeld enkel voorgaande staatshervormingen.  Om vijftig dagen de mensen aan het lijntje te houden komt er eigenlijk weinig verrassends uit de bus. Zoals Geudens aan geeft moet het eerste politiek akkoord zónder verborgen afspraken in België nog geboren worden. Ook staan er zulke dingen in die het maken dat enkele maatregelen voor Sint Juttemis zullen zijn. andere kunnen op de zeer lange baan geschoven worden. Zo staat er nu wel op papier dat de kinderbijslag wordt overgeheveld naar de gewesten, maar dat zal pas gebeuren als het kindergeld voor alle kinderen (werknemers en zelfstandigen) gelijk is gesteld.

De formateur en zijn acht mede-onderhandelaars stelden het 70 pagina’s tellend document dinsdag vol trots voor als een historische staatshervorming. De grootste ooit. Zowel wat betreft de middelen als de bevoegdheden die worden overgedragen naar de deelstaten. Om van de onmogelijk gewaande splitsing van B-H-V nog te zwijgen.

Een Copernicaanse omwenteling zoals ministerpresident Kris Peeters vroeg, is het niét geworden en ik vraag mij af hoe wij die 500 miljoen voor het Brussels gewest stilzwijgend gaan blijven ophoesten en hoe de nu vrij gekomen mogelijkheid om elk gewest hun eigen belastingen te innen niet verder een extraatje voor Vader Staat zal mogen worden. Ook al zouden wij niet mogen klagen over de 6 miljard fiscale autonomie die verkregen is.

Maar “De fiscaliteit en de sociale zekerheid – de twee beleidsinstrumenten bij uitstek – blijven immers in overgrote mate een federale bevoegdheid”, luidt het volgens Erik Donckier van Het Belang van Limburg. Daardoor blijft vooral de federale overheid verantwoordelijk voor de sanering van de overheidsfinanciën en het nemen van structurele maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden en om onze concurrentiekracht te versterken. “Dat maakt dan weer dat formateur Elio Di Rupo en de zes, zeven of acht partijen – schrappen wat niet past – het moeilijkste nog voor de boeg hebben”, stelt Donckier.  Ook Bart Haeck wijst er in De Tijd op dat het belangrijkste sluitstuk nog moet komen: de 23 miljard euro besparingen en/of belastingverhogingen tegen 2015. “De hoogte van dat bedrag maakt duidelijk dat de regering-Di Rupo dáárop zal worden afgerekend, en niet op haar staatshervorming van 17 miljard euro”, zegt Haeck. “De zesde staatshervorming is belangrijk, maar het venijn van deze onderhandelingen zit in de staart.”Natuurlijk is het zo dat als de gewesten van extra belastingen beter worden dit ook ten goede zal komen voor de hele Federale Staat België. Echter zullen wij voor bepaalde maatregelen wel nog eens tien jaar geduld moeten oefenen. Men zal ook moeten uitkijken naar de 23 miljard euro besparingen en/of belastingverhogingen tegen 2015. Volgens  Maingain is het Brussel dat vanaf 2012 al 150 miljoen euro zal moeten betalen voor de redding van de Gemeentelijke Holding.

In plaats van de zaken te vereenvoudigen zijn er nu heel wat achterpoortjes voorzien en werden veel dingen moeilijker of ingewikkelder gemaakt om vlot lopend bestuur te laten verwezenlijken. Geudens schrijft dan ook terecht: “Dit is geen revolutie, hoogstens een voorzichtige evolutie. De vraag van de Franstaligen naar de status quo – on est demandeur de rien – zit er overal duidelijk zichtbaar in.” De Nederlandstaligen hebben zich weer eens in de luren laten leggen. Waar stonden die Vlamingen? en hoe werd er rekening gehouden met de keuze van het Volk, of waren die verkiezingen maar een schijnvertoning van zogenaamde democratie? Of was het eenzelfde ‘joke’ als de ‘zwarte zondag’?

In ieder geval heeft België nu veel zwaardere katten te geselen dan politieke communautaire spelletjes. Moody haar stem klinkt duidelijk over de gehele wereld en Dexia is de schalmei van een aangekondigde dood voor velen. Het wordt hoogdringend dat  we ons de komende jaren meer gaan concentreren op het sociaaleconomische,” met deelstaten die elk een specifiek beleid kunnen Voeren.” Het is niet dat wij het “(H)apart” geen kunnen klaar spelen. De handen moeten hoogdringend in elkaar gestoken worden om de duur verdiende centjes van de burger te beveiligen en de Belgische economie weer aan te zwengelen.

Liesbeth Van Impe concludeert in het Nieuwsblad: . “Is dit een historisch akkoord? Copernicaans? Revolutionair? Aangezien iedereen met die woorden iets anders bedoelt, kan die discussie nog wel even duren” “De Belgische structuur is niet in zijn volledigheid herdacht, er is wel intensief aan gesleuteld. Welke gevolgen dat allemaal zal hebben, in de feiten en in de hoofden, zal moeten blijken eens alles ook echt uitgevoerd wordt”, aldus nog Van Impe.

Volgens Maingain krijgt Vlaanderen via het nieuwe akkoord heel wat hefbomen in handen om de fiscale concurrentiestrijd aan te gaan met Brussel en Wallonië. Dat gebeurt onder meer door de overheveling van “belangrijke delen van de sociale zekerheid”, zoals delen van de gezondheidszorg en de kinderbijslag. In Wallonië lopen de kosten daarvan immers veel hoger op dan in Vlaanderen, argumenteert hij.

Het Boerenkrijgje kan nog verder op de onderhandelingstafels gespeeld worden terwijl Parijs al niet meer op een Nationaal Monopolybord voorkomt en Antwerpen op het Belgisch Monopoly de duurste straten heeft verkregen.  “Het akkoord is geen enthousiasmerend vredesverdrag dat een nieuw tijdvak inluidt. Het is een wapenstilstand die beide partijen een stukje geeft van wat ze wilden en waarmee ze wel een tijd ’kunnen leven’.” schrijft Guy Tegenbos in De Standaard.

Vandaag kan formateur Di Rupo verder praten met de verschillende regeringsonderhandelaars over de te vormen coalitie: met zes of met acht. De groenen zitten op de wip zoals blijkt uit het in het openbaar komen tijdens een laatavond tv show. In De Laatste Show gisteravond was Caroline Gennez (SP.A) duidelijk. Voor haar partij is het beter dat Groen! en Ecolo meedoen. Zij vindt het onheus om de groenen te bedanken voor de steun aan de staatshervorming en hen daarna uit de gesprekken te gooien.

In Villa Politica zei minister De Crem gisteren dan weer dat een regering met acht partijen haast evenveel vice-premiers zou tellen als gewone ministers. Weinig werkbaar, vindt CD&V. Ook wordt het belangrijk dat wij eens gaan snoeien in al die vet betaalde regeringsleiders. Zij zijn werkelijk nodig maar niet in zulke grote getallen, en ze mogen naar werken beloond worden.  Van dat laatste zag men de voorbije maanden wel niet echt de resultaten. (En niemand durfde ze in een kamer voor een conclaaf opsluiten, tot ze met een degelijke oplossing kwamen.) De regering moet volgens de Liberalen ontvetten. Te veel partijen is niet goed. De liberalen hebben natuurlijk ook liever een linkse partij als Groen! minder in de coalitie. Niet met alle acht in de regering, zeggen de liberalen klaar en duidelijk.

Elio Di Rupo

Zal alles nu in het doosje passen? - De Afwegende Elio Di Rupo - Image via Wikipedia

De vraag die nu op tafel ligt is hoe men een regering zonder de acht onderhandelende partijen kan hebben om een meerderheid aan Vlaamse kant te verkrijgen. Maar daar ligt CD&V niet meer wakker van, zo bleek eerder al in De Zevende Dag.

De Vlamingen kunnen slechts hopen niet in hun onderbroek gezet te worden door de Sansculotten.

+

Lees meer in:

Aanverwant:

++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.