Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

Sinds de jaren 80 hingen de beleidsvoerders het doembeeld op van de crisis, waaronder de burgers dan gebukt konden gaan in de vrees hun job te verliezen. De beleidsvoerders zagen daarin mooi de kans allerlei vormen van belastingen en bijdragen te innen, terwijl de werkgevers een krachtig instrument hadden om de stok achter de deur te houden en te zwaaien met mogelijke ontslagen indien twee mensen niet voor drie wensten te werken. De werkdruk werd steeds maar hoger, de inflatie eiste haar tol en bovenop verhoogde de angst voor terreur  de kosten van verscheidene nuttige en onnuttige zaken (petroleum en reizen). Sinds de jaren ’90 ziet men in het Europa van oudsher stap voor stap de oude grenzen van het Romeinse rijk weer aan belang winnen.

De perikelen op de markt die onder druk werden gezet door de verschillende oorlogen met de moeilijkheden in de huizenmarkt en de moeilijkheden van banken door hun ondoordachte uitlenen van geld zonder goed onderbouwde dossiers en zekerheid om het geld terug betaald te krijgen, maakten het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. In 2008 raakte de regeringen in paniek en werd er over gegaan tot het inspuiten van enorme hoeveelheden geld. Dit werd dan verwezenlijkt op kap van de inwoner van dat land door verhoogde belastingen. Onder de vorm van regeringsuitgaven, belastingconcessies, ultra lage rentevoeten en “onconventionele” monetaire strategieën – code voor het afdrukken van geld, werd er een injectie gedaan in de hoop de boel nog te kunnen redden. Echter dook meer en meer het spookbeeld van die grote recessie op welke ook een voorteken mocht zijn van nog grotere moeilijke tijden en de voorbode was voor 1936 en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog.

De 2° Grote Depressie kon misschien tijdelijk voorkomen worden maar had een lelijk prijskaartje. Meerdere landen zagen hun economie krimpen en voelden zich verder in het moeras zinken. De media zaaiden ook paniek bij de bevolking die eveneens de Euro invoering al in hun portemonnee hadden gevoeld met verhoogde prijzen en nu nog minder koopkracht kregen. Zij begonnen minder zaken aan te kopen dat op haar beurt minder productie deed opleveren en de noodzaak voor werkkracht verminderde en zo nog meer mensen zonder werk bracht.

De waardigheid van velen werd aangetast. Boven een bepaalde leeftijd werd men te oud bevonden en niet meer van deze tijd. Zij die niet mee wensten te gaan met bepaalde trends waren “out” en hoorden er niet meer bij te horen. Het pesten op het werk nam zienderogen toe en kinderen kregen de voorbeelden van hun scheidende ouders op een gouden dienblaadje voorgeschoteld, terwijl ze langs alle kanten af- en omgekocht werden. Een rotte maatschappij werd gekweekt waar het oog zich  vooral moest toespitsen op het hebben van zo veel mogelijk materie nu, al was dat ten koste van anderen en van het milieu.

Door bepaalde industrieën werd dat milieu nog eens ernstig belast. Door genenmanipulatie poogden zij de boeren afhankelijk te maken van hun producten. Verder ook werden veehouders gepusht om in bepaalde nieuwe machines en veevoeders te investeren. Zij werden afhankelijk gemaakt van de producenten en door de banken gekneveld. Terwijl zij geketend werden door de boerenbonden werd de wetgeving van de Europese Unie of van andere grootmachten nog eens een verstikkende koord om de hals. De recessie bracht iedereen onder druk en regeringen wisten dikwijls geen kant meer uit of durfden niet tijdig drastische maatregelen te treffen.

greece

Welkom in het land van wanhoop. Griekenland - Image by super toy via Flickr

Het was geen hulp dat er in bepaalde landen nog steeds misbruik werd gemaakt van fooien, smeergelden en onderhandse betalingen. Die opening naar afkopen en corruptie ondermijnden met het zwarte geld de al zwakkere broertjes in de economie. Het corrupt systeem van Griekenland (Grieks: Ελλάδα, Elláda, formeel historisch: Ελλάς, Ellás, “Hellas”), officieel de Helleense Republiek (Grieks: Ελληνική Δημοκρατία, Ellīnikī́ Dīmokratía) (10.787.690 inwoners), met zelfs functies als een tuinier in een ziekenhuis waar geen sprietje gras groeide, deed het de das om. Het is onmogelijk voor een land om een gezonde economie te hebben als er maar 30 % van het nationaal product bij de Belastingdienst wordt opgegeven. Er moet een enorme mentaliteitsverandering komen in landen zoals Griekenland, Italië,Spanje en Portugal. Maar het zijn Bulgarije en Roemenië die samen met de Grieken het slechtst scoren in Europa als het gaat om corruptie.

Ik herinner toen wij in de spoeddienst in Kos moesten zijn dat er in de behandelingskamer meerdere mensen voorrang kregen en zo maar binnen kwamen in de plaats waar wij behandeld werden. Zij kregen  een ‘speciale’ behandeling omdat zij iets toestaken naar het dienstdoend personeel. Het losse geld of de omslagjes hebben zelfs een speciale naam “fakelakia”, hetgeen kleine envelopjes betekent.

Mensen die niet wensten deel te nemen aan zulke onderhandse betalingen werden de dupe van de historie. Door het wanbeheer van de gemeenten en bedrijven gingen veel families ten onder en kon de algemene bevolking de rekening betalen. Met een bevolking die kreunde onder werkloosheid kon er ook niet voldoende geld binnen komen. en vandaag brengt de regering daar nog eens loonsverlagingen en maandelijks nieuwe belastingen bovenop. Mensen zien het niet meer zitten of gaan zo gebukt onder de onbetaalbare schuld dat zij zelfdoding als enige uitweg zien. Een verhoging van 20% voor de antidepressiva mag de apothekers wel meer verkoop op gebracht hebben, maar dat helpt hen ook niet vooruit. Wanhoop kwam te regeren in dat land waar de burgers aanvoelen dat alles faalt. Ook zien zij in dat het land zelf weinig te bieden heeft voor hen en dat enkel hulp van buitenaf hen nog redding kan brengen. Maar dan gaan zij ook moeten beseffen dat zij nodig veel zaken zullen moeten gaan veranderen.

Robin Hood wordt een nieuwe werkelijkheid, waarbij ‘burgers van Véria’, een provinciestadje met 50.000 inwoners in West-Macedonië, sociale solidariteit brengen en burgerlijke ongehoorzaamheid, misschien  van medewerkers van de elektriciteitsmaatschappij zelf, er voor zorgen dat hun medeburgers terug de nodige elektriciteit kunnen hebben. Of het verscheuren van belastingbrieven een oplossing zal brengen betwijfel ik, maar het is een uiting van velen hun ongenoegen met de zoveelste extra belastingen.

In een land waar de levenskost op die van België begint te lijken maar men moet kunnen rondkomen met een tienduizend Euro per jaar, waar dan dikwijls vier volwassen mensen en nog enkele kinderen van moeten leven. Deze kinderen blijven alsmaar langer in huis want ergens anders wordt het voor hen onmogelijk om te overleven. Zij die terug kunnen vallen op een moestuin is het nog doenbaar om verse groenten op het bord te krijgen. Maar voor stedelingen en diegenen die slechts een klein appartementje (lees eerder ‘kot’) kunnen betrekken is het moeilijker om gezonde voeding te kunnen voorzien. De tweede en ‘derde hands’ markt kunnen welig floreren, maar daar gaat ook meer de prijs van vraag en aanbod gelden.

In Griekenland moeten, zo als in België, de kleine man en de middenklasse opdraaien voor de zonden van de sjoemelaars en de grootheidswaanzin van sommige gemeenten of gewesten.

Sommige Grieken dromen nog van een uitweg naar America, maar vergeten dat het daar ook een soep is. De Griekse diaspora telt zo’n zes miljoen mensen. Zij wonen vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Duitsland. Een emigratie zal echter een extra druk op de familie leggen. Bij het achterlaten van hun ouders zullen deze zeker niet kunnen overleven van hun miniem pensioentje.

Op Griekenland Net doet men voor of arme, pittoreske zwarte schaap van Europa nu een land is dat een hoofdrol speelt in zijn regio. Volgens haar zou het een bruisende economie met een groeipercentage dat ligt boven het Europese gemiddelde hebben. Wel mag gezegd worden dat het nog steeds mag pronken met een van de grootste handelsvloten ter wereld en twee Nobelprijswinnaars in de literatuur.

De scheepvaart, die voor 4,5% bijdraagt aan het BNP en 160.000 mensen (4% van de arbeidsplaatsen) werk aanbiedt, zal nog lang aan de top kunnen blijven staan. Voor het toerisme dat een belangrijke hoofdpijler van de economie is wordt het dramatisch door dat meerdere toeristen met het oog op de moeilijkheden in het land en de onrusten die alsmaar gewelddadiger worden, het land gaan vermijden. Ook zal het alsmaar moeilijker worden voor der verarmende Europese bevolking om nog naar het buitenland te gaan trekken. Nu kunnen zij nog goedkope vliegtuigvluchten boeken, maar dat gaat niet blijven duren dat men ten koste van het milieu aan dumping prijzen de lucht kan gaan kruisen. Alsook kunnen in de andere EU-lidstaten minder mensen de eindjes nog aan elkaar knopen.

Onder de inefficiënte overheid en de hoge graad van corruptie in overheid en economie lijdt het land te erg onder de lage concurrentiekracht in vergelijking met de meeste andere EU-leden. De jarenlang vervalste financiële cijfers hebben een begrotingstekort over 2009 van 14 procent gebracht, maar ook het vertrouwen ondermijnd van andere Europeanen. De in mei 2010 door de regering zware bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen, aangekondigd onder druk van de EU kon niet echt soelaas brengen.  De Europese commissie en het IMF willen er streng toezicht op nahouden en Griekenland voelt de hete adem in haar nek.

Een faillissement van dat land zou voor ons allen heel slecht uitkomen en zou de ene dominosteen zijn die de andere doet rollen. dat is trouwens wat Standard and Poors erg voorzichtig doet uitkijken en ratings van bepaalde Europese landen doet verlagen, waaronder België ook een slechtere rating zou krijgen.

Griekenland met het mes op de keel moet wel drastische maatregelen treffen. Deze lokken echter langs alle kanten protesten uit. Deze bleven niet enkel rellen in Athene en andere grote steden. Kleine plaatsjes konden ook mensen op straat zien komen om te protesteren tegen de huidige wantoestanden. De Griekse miljonairs sluisden snel hun geld het land uit naar buitenlandse rekeningen, dat er toe bijdroeg dat bepaalde banken ook nog eens in de problemen geraakten.

De ministers van financiën en centrale bankiers van de G-20 van geïndustrialiseerde en ontwikkelingseconomieën stelden zaterdag na afloop van hun bijeenkomst dat “de huidige uitdagingen op beslissende wijze aangepakt zullen worden door middel van een uitgebreid plan” tijdens een voor 23 oktober geplande vergadering van Europese leiders.

De harde deadline verhoogt de druk op de lidstaten van de eurozone om met een oplossing te komen. Tegelijkertijd wordt de kans vergroot dat de markt terugvalt, als het resultaat te vaag is om de nerveuze beleggers gerust te stellen.

Door verslechterende financiën en vertraging van een groot privatiseringsplan heeft Griekenland nu meer geld nodig dan in juli. Veel Europese landen, aangevoerd door Duitsland, eisen dat de private schuldeisers van het land grotere verliezen accepteren, als tegenprestatie voor het extra kapitaal dat de regeringen uit de eurozone in het fonds stoppen. Tijdens de G-20-top werd een analyse besproken waaruit bleek dat, als de overeenkomst van juli ongewijzigd blijft, de Griekse schuld volgend jaar zal toenemen tot 200% van het bruto binnenlands product (bbp).

+

Vindt om te bekijken:

Video over het probleem van Griekenland met haar Corruptie en belastingontduiking, in een reportage van NOS correspondent Conny Keessen: Corruptie in Griekenland ook oorzaak van crisis + Belastingontduiking nationale sport in Griekenland Video Griekenland probeert z’n begrotingstekort niet alleen onder controle te krijgen door veel minder uit te geven. De regering wil ook veel meer geld binnen krijgen. Hogere belastingen en een harde aanpak van belastingfraude. Belastingontduiking is in Griekenland een nationale sport. Daar gaat zo’n 20 miljard euro per jaar mee verloren.

++

 • Buiter: Euro area recession likely to begin in Q4 (ftalphaville.ft.com)
 • Greek default now ‘unavoidable’ (bbc.co.uk)
  According to analysts at business services group Ernst & Young.the chance of recession in the euro bloc has increased sharply. Rising financial tensions and a near stalling of economic growth means “there is a real danger that events will overtake policymakers”
 • Money Talks: 5 money moves one debt-crisis expert is making now (marketwatch.com)
  “People wasted trillions of dollars, which now has come home to roost,” Das said in a telephone interview from London earlier this week.
  The problem child in this debt crisis and credit crunch is Europe, said Das, whose latest book is entitled “Extreme Money: The Masters of the Universe and the Cult of Risk.”
 • Mark Hulbert: Stop blaming Greece! (marketwatch.com)
  Not only that, if you believe the financial headlines, Greece is responsible for almost every financial ill that has beset the investment arena over the last 18 months.
 • Multi-trillion grand plan to save the eurozone is being prepared (jhaines6.wordpress.com)
  German and French authorities have begun work on a three-pronged strategy behind the scenes amid escalating fears that the eurozone’s sovereign debt crisis is spiralling out of control.

  Their aim is to build a “firebreak” around Greece, Portugal and Ireland to prevent the crisis spreading to Italy and Spain, countries considered “too big to bail”.

 • European Financial Stability Facility Expansion Could Stop Contagion, If Voters Approve (247wallst.com)
  Many economists are more worried about the contagion that a Greek default would bring than about the default itself. The eurozone may increase the size of its 440 billion euro European Financial Stability Facility. That alone may keep the sovereign debt crisis from spreading to Portugal, and perhaps Spain and Italy, if only because of the psychological effect that the size of the fund would have on world markets. The barriers to an increase in the fund are not only financial. They are political, and they ultimately rest with voters.
 • George Soros Has A Four-Step Plan To Solve The Euro Zone Crisis (businessinsider.com)
  Here’s the four measures that Soros says need to be taken to avert a meltdown.

  • Bank deposits have to be protected.
  • Some banks in the defaulting countries have to be kept functioning in order to keep the economy from breaking down.
  • European banking system would have to be recapitalized and put under European, as distinct from national, supervision.
  • The government bonds of the other deficit countries would have to be protected from contagion. (The last two measures would apply even if no country defaults, according to Soros)

  The problem is Europe is missing the key ingredient — a common treasury.

 • ECB Costa: “Unthinkable” For Greece To Quit Eurozone (forexlive.com)
  “The Eurozone was not made to disintegrate. It is necessary to
  repair some damages and move forward at the same time,” Costa said. He
  added that Europe must find a new path and that it needs the instruments
  and willingness to move forward.

  “Countries cannot enter into default,” he said, adding that “it is
  unthinkable that Greece leaves the euro.” He stressed that Greece must
  strengthen its economic model.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Op straat voor waardigheid #1 Zieke broertje

 1. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 2. Pingback: Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende | Bijbelvorser = Bible Researcher

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.