Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

De Europese Gemeenschap heeft in haar economisch wankelende  landen reeds veel gestopt en meer dan eens hebben de verschillende commissarissen van de EU geprobeerd geld terug te krijgen uit Griekenland, omdat hetzij het toezicht ondeugdelijk was dan wel de administratie of beiden.

Logisch dat veel Europeanen moeite hebben om meer geld in dit land te pompen. Niet alleen omdat fraude aan de wieg van deze problemen stond, maar ook omdat niets erop wijst dat het in de toekomst gaat verbeteren.

Day 28 Occupy Wall Street October 13 2011 Shan...

Image by david_shankbone via Flickr

Het andere grote probleem in Europa is de gulzigheid van sommige landen. Daarin mag België de kroon spannen met haar hoge belasting. Grotendeels door de hoge belasting zijn onze werknemers te duur geworden. Bepaalde bedrijven, waaronder in het bijzonder die van de bouwsector en kledingindustrie hebben daar achterpoortjes in de Oost Europese landen gevonden en buiten die mensen dan ook uit, terwijl de Belgische noch Europese regering er voldoende kan of wil tegen doen.

De seizoenarbeiders hebben het in vele landen moeilijk om gewoon aan de slag te kunnen, ofwel hebben zij een lange arm nodig ofwel moeten zij veel geld afstaan aan een tussen persoon, om niet te zeggen mensenhandelaar. Niet enkel Griekenland zit met de ziekte van de buitenlanders. In Griekenland huren zelfs gemeenten liever Albanezen in, die dan het klusje mogen klaren voor slechts 200 Euro per maand. Dat zijn schandalig lage lonen, die ontoelaatbaar zouden moeten zijn in de EU. In Griekenland is er zo voor twee miljoen vreemdelingen werk, maar neit voor de eigen plaatselijke bevolking.

In België moet men ook niet ver gaan om de Slovaakse, Poolse en Roemeense arbeiders tegen te komen. Vreemd genoeg worden dan nog niet de juiste vakmensen in de bepaalde sector gebruikt.  Zo kan ik hier in onze wijk de Slovaakse loodgieters vinden die in de sociale woonwijk de huizen van nieuwe daken komen voorzien. De buitenlandse arbeiders moeten dan nog eens apart buiten eten terwijl de Belgische arbeiders in containers kunnen schuilen. Men kan duidelijk zien dat ze ook geen gelijke rechten krijgen.

In België zoals in Griekenland en Italië zou de vriendjespolitiek zogezegd achter de rug moeten zijn. Het hele Griekse systeem draait echter nog steeds op de roustefia (vriendjespolitiek) en fakelaki (smeergeld). In Italië is Europa helemaal ziek. Daar wordt de democratie werkelijk met de voeten getreden en viert de corruptie hoogtij. Berlusconi heeft alle touwtjes goed in handen en door de controle van zijn eigen ‘staats’ media bepaalt hij zelf wat en hoe iets tot de bevolking mag gebracht worden. Mensen die hun job niet of niet goed uitvoeren mogen netjes op hun plaatsje blijven. In Griekenland wordt zo ook het onderwijs ondermijnd omdat onbekwame mensen daar soms in een klas terecht komen en de kinderen de kans ontneemt om zo een goede scholing te krijgen.

Interactieve graphic: Europa in cijfers

Europa's economie in kaart

In het kader van het IIF wordt onderhandeld over een vrijwillige bijdrage van de private partijen aan een schuldensanering van Griekenland. Griekenland werd vorig jaar gered van een bankroet met een noodlening van 110 miljard euro. In juli stemde de banken nog in met een afstempeling met 21% van de hoofdsom. Nu wordt voor een tweede noodlening een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de private obligatiehouders. Zij zijn bereid een verlies van twintig procent op Griekse obligaties te nemen. Veel economen en analisten houden echter vol dat de Griekse schuldenlast met vijftig procent moet worden verminderd als het land een kans wil maken te herstellen van de crisis. Nederland en Duitsland zijn van mening dat de private sector een groter verlies moet nemen. De banken zouden moeten gaan accepteren dat zij meer verlies zullen maken op uitstaande leningen aan Griekenland om tot een “duurzame oplossing” van de crisis in de eurozone te komen. Volgens de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaeuble moeten de banken verwachten dat de verliezen die zij op de leningen gaan maken groter zullen zijn.

Obama heeft gelijk met ons er op te wijzen dat de Europese landen de afgelopen jaren niet genoeg hebben gedaan tegen de zwakke plekken in hun banksystemen. Daar ondervindt de wereldeconomie nu de gevolgen van. Om ons echter de schuld te geven van het Amerikaanse probleem is dan weer een stpje te ver. Omdat de financiële toestand van veel Europese landen nu niet goed is, is er wel een belemmering in het herstel van de Amerikaanse economie, maar dit omdat wij nu eenmaal elkaars continenten nodig hebben. De ene kan niet zonder de ander. Maar volgens mij is er een veel te grote wankeling ontstaan die vermeden kon worden indien de Europeanen wat meer zelfvertrouwen hadden en niet zo zeer zouden denken dat zij het niet zonder Amerika kunnen klaren. De Amerikaanse hypotheekcrisis heeft ons onterecht onderuit gehaald.

De Nederlandse politicus voor het CDA Maxime Verhagenwil dat alle EU-landen gedwongen kunnen worden door de Europese Commissie om hun economische problemen aan te pakken. De minister van Ecnomische Zaken wil af van het onderscheid tussen eurolanden en lidstaten van de Europese Unie.

“Er zijn harde afdwingbare afspraken nodig om de voorkomen dat EU-landen economisch ontsporen. Want als de economie niet gezond is, gaat het vroeg of laat financieel fout”, aldus de minister.

Verhagen noemt als voorbeeld sancties voor landen die geen maatregelen nemen bij een werkloosheidspercentage van 15% of meer.

Te hoge schulden, schommelingen in huizenprijzen, snelle veranderingen in arbeidskosten, scherp dalende exporten: problemen als deze moeten landen volgens Verhagen harder aanpakken voordat ze overslaan naar andere staten. “Nationale bevoegdheden blijven dus overeind. Maar de maatregelen zijn niet vrijblijvend. De EU-landen worden afgerekend op het resultaat.”

De resultaten lijken nu zeer pover. En de bevolking krijgt er echt genoeg van. Het excuus van de slabakkende economie willen zij niet meer aanvaarden om zich totaal in de hoek van de slecht betaalde te laten drukken. Inhaligheid van staten, landen, banken, groot bedrijven wil een groot deel van de bevolking niet meer nemen.

Hoe lang wil men stilzwijgend toekijken? - foto Reuters

Ook al blijft de meerderheid van de bevolking wel zwijgen buitenshuis durven enkele moedigen toch opstaan en hun stem verheffen. Om hun ongenoegen kenbaar te maken gingen zij pleinen bezetten. Als woestijnzand meegedragen in de wind werden de korrels her en der verspreidt over de gehele wereld. Vanuit Spanje ging het naar Brussel. Dan kiemeden er zaaiden in New York, Washington, Paris en volgden Toront, Ottawa, Brisbane e.a..

In navolging van de Egyptenaren die op de straten waren gekomen voor democratie en meer vrijheid, zo volgden mensen in Tunesië, Jemen, Bahrein en Syrië dat voorbeeld.  Men kon daar spreken van een ‘Nieuwe Lente’. Maar ook de kapitalistische landen met de achtergrond van het Christendom wensten een nieuw geluid te horen en snakten naar een Nieuwe Lente.

Activisten allerhande groepeerden zich. Zo ook in Amerika lanceerde Adbusters hun eigen opstand. Adbusters is een globaal netwerk van cultuurstoorzenders en creatievelingen die er aan willen werken om verandering te krijgen in de wijze waarop informatiestromen verlopen. Zij trachten verandering te krijgen in de wijze waarop bepaalde instanties of bedrijven hun macht vergroten en uitoefenen. Voor hen is het belangrijk dat de mensen er bedacht op worden gemaakt hoe de macht verloopt en welke impact onze handelingen hebben op onze omgeving. De wereld heeft niet alleen toegekeken hoe het ging ontwikkelen alsook  willen zij het eindresultaat niet afwachten. Verscheidene die zagen dat onze wereld was aan het ontsporen op allerlei vlakken vonden dat het tijd werd om op de rem te gaan duwen. De alarmklok moest geluid worden.

Demonstrators associated with the Occupy Wall Street movement face off with police Friday in the streets of New York City's financial district.

Betogers geassocieerd met de Occupy Wall Street movement keren zich weg van de politie in de straten van New York City's financieel district. - Spencer Platt/Getty Images

Een ideaal plekje om dat kapitalistische ‘zootje’ wakker te schudden was het door hen geliefkoosde hart van de economische wereld. Wall Street is de plaats waar alle dagen miljoenen ogen zich op richten. De klok van de beurs wordt danig in het oog gehouden en de cijfers zijn voor vele landen alom bepalend.

Door de huidige sociale netwerken konden meerder mensen geactiveerd worden om mee hun stem te verheffen en door hun aanwezigheid aan de wereld duidelijk te maken dat het voor hen nu menens is geworden. Duizenden manifestanten daalden af naar Wall Street. Occupy Wall Street of “Bezet Wall Street” is een “leiderloze weerstandbeweging” die door het activisttijdschrift Adbusters wordt geleid en door een 100tal  landen werd opgevolgd.

Terwijl Paulson & Co, de US hedge fund reus, door miljardair investeerder John Paulson gerund voor een  “worst case” scenario waarschuwde bloeide de wereld niet door,  maar floreerde de eensgezindheid tussen vele burgers. Ongelofelijk was het om te zien hoe die verschillende mensen elkaar terug vonden in datgene wat hen toch allemaal bindt. De waarden van het leven en de belangrijkheid van ons bestaan hier op aarde.

Deze samengetroepte mensen konden zich er ook in vinden dat het niet meer op gaat dat de meest verdieners van sommige grootste banken  van de wereld nog steeds zo veel als 96 procent van hun loon in de vorm van een jaarlijkse bonus naar huis nemen. Men kan niet begrijpen dat de regeringsleiders hier niet paal en perk aan stellen, tenzij men natuurlijk inziet dat zij dikwijls zelf de gelukkige bezitters mogen zijn van extra bonussen. Voor de banken die het te leen gegeven geld van de kleine spaarder ook ter goeder trouw zouden moeten beheren komt het er op aan om degelijk met dat geld om te springen en door met striktere loonvoorschriften hun flexibiliteit op kosten te verminderen.

Als de 99 procent van de maatschappij moeten wij de hand uitreiken naar de dwarsdoorsnede van de gemeenschappen waarin wij leven. België heeft de laatste jaren al enkele witte marsen mogen hebben en deze beweging brengt een ander soort witte mars. Een leven voor diegenen die hier nog aarde zijn om te leven. Er is 1% van de mensen die als het ware in een hoe ivoren toren leven. Wij vragen ons af of zij al of niet bewust de anderen negeren of niet inzien dat zij ook stappen zullen moeten ondernemen om een menswaardiger bestaan mogelijk te maken voor die 99% anderen.

Men zou kunnen zeggen dat de afwezigheid van verscheidenheid bijzonder opmerkelijk is gegeven dat sommige van de grotere kwesties die de bezettingsbeweging omringen,  inclusief de economie, uitsluitingen en werkloosheid, onevenredig mensen treffen van kleur. Zeker voor Noord Amerika zou men denken aan de erfenis van activisme dat aanwezig was in sommige minderheidsgemeenschappen. Men verwacht dan ook een voortvloeiïng uit die bewegingen die in de jaren  1950 en 1960 sterk waren. Opvallend in de huidige situatie is dat de zwarten meer geneigd zijn zich te verzamelen rond sociale gerechtigheid dan financiële zaken.

“The Occupy Wall Street protest” in New York was meer diverse dan in andere steden. Alhoewel de meerderheid van betogers blanken waren konden er toch nog veel kleurlingen, zwarten, Aziaten en Latino’s opgemerkt worden, die zich allemaal verenigd vonden met die mensen die in hetzelfde zieke bootje zaten. In New York konden zij verenigd door Wall Street hun stem laten horen terwijl in de Amerikaanse hoofdstad bepaalde blanken verkozen apart te gaan lopen in Washington terwijl de zwarten zich hoofdzakelijk verzamelden voor een march naar het Martin Luther King Jr. Gedenkteken.

Algemeen kan er echter gezegd worden dat diegenen die zich bij de 99% van de geïndustrialiseerde wereld voelen de hand naar elkaar hadden uitgestoken.

Tim Franzen, een van de organisators van het Atlanta Bezettersbeweging omschreef het als: “Wij steken de hand uit, maar wij hebben sommige bruggen gekregen om te bouwen”.

+

Vindt om te bekijken:

Vindt topverhalen in:

 • Occupy Wall Street reaches 1-month birthday
  The month-old Occupy Wall Street movement continues to grow, with nearly $300,000 in the bank and participants finding satisfaction in the widening impact they hope will counter the influence on society by those who hold the purse strings of the world’s economies.
  The expanding occupation of land once limited to a small Manhattan park in the shadow of the rising World Trade Center complex continued through the weekend, with hundreds of thousands of people rallying around the world and numerous encampments springing up in cities large and small.
  +
  The movement has become an issue in the Republican presidential primary race and beyond, with politicians from both parties under pressure to weigh in.
  President Barack Obama referred to the protests at Sunday’s dedication of a monument for Martin Luther King Jr., saying the civil rights leader “would want us to challenge the excesses of Wall Street without demonizing those who work there.”
  Many of the largest of Saturday’s protests were in Europe, where those involved in long-running demonstrations against austerity measures declared common cause with the Occupy Wall Street movement. In Rome, hundreds of rioters infiltrated a march by tens of thousands of demonstrators, causing what the mayor estimated was at least €1 million ($1.4 million) in damage to city property.

 

++

Related articles:

 • Occupy protesters eye diversity as movement grows (Wall Street Journal)
  The outcry against the nation’s financial institutions that has swept the country in recent weeks has crossed many boundaries, including class, gender and age. But a stubborn hurdle in many cities has been a lack of racial inclusion, something noted by organizers and participants alike.
  +
  On Saturday, the nation’s capital provided a sharp contrast: A few dozen white protesters were camped out in Washington’s Freedom Plaza. They were separate from Occupy DC but hold similar ideals. Not far away, thousands marched to the Martin Luther King Jr. Memorial. Their rallying cry was similar, if not identical — yet the vast majority were black.
  +
  Most of the people at Occupy Boston on Friday appeared to be young and white, with just a handful of blacks, Latinos and Asians in an area not far from the city’s Chinatown neighborhood.
 • For Wall Street Protests, What Constitutes Success?

  Wall Street protesters avoided a showdown Friday that could have forced them from their Manhattan camp, but they still face the same question that would have confronted them if they had been evicted: Where do they go from here?

  The Occupy Wall Street movement has been more successful than even its own organizers would have predicted when they began nearly a month ago. The New York City protest has shown staying power, garnered considerable media attention and inspired satellite protests in more than 100 cities nationwide.

 • Spreading Protests Yet to Jell (Wall street Journal)
  “We are not going to make demands. We are not going to become a political party,” said Sonia Silbert, a longtime political activist who was at the Occupy DC encampment a few blocks from the White House Sunday. “The second we start making demands, we start splintering, and we are no longer the 99%.”
  This is in clear contrast with the tea-party movement, which has become a force in national politics. It started with the goal of reducing government spending and found a galvanizing issue in the fight against President Barack Obama’s health-care plan.
  +
  It is unclear if the month-old movement, grounded in a general discontent with the economic situation and corporations, can transform its energy into influence on politics and policy—even though some Democratic politicians seem to have warmed to the movement.
  +
  Protesters in Minneapolis were camped in the south plaza of the Hennepin County Government Center. Nick Espinosa, 25 years old, said his group “was in the process of finding a functional decision-making process and structure” for their organization, and their goals included “taking actions that highlighted the inequality of wealth in the country and corporate control.”
 • World Wide Occupy Wall Street Protests(rainbowwarrior2005.wordpress.com)
 •  GE’s Immelt urges empathy for Wall St. protesters (Market Watch)

  General Electric Co. GE -2.00% Chief Executive Jeff Immelt urged empathy for the Occupy Wall Street protest movement Monday, saying people understandably “are not feeling great” amid high unemployment, economic malaise and partisan strife.

  “There is one basic challenge, and that is we have to grow [the economy] faster,” he said, speaking during a Thomson Reuters event in New York. “If unemployment comes down people will feel better.”

 • Thousands participated in the Vancouver leg of the financial protests.
 • Video on the protest in Vancover
 • Video Occupy Toronto protesters settle in at St. James Park
 • Occupy the planet: ‘Indignant’ protests to sweep across world (talesfromthelou.wordpress.com)
  “Indignant” activists, angered by a biting economic crisis they blame on politicians and bankers, vow to take to the streets worldwide on Saturday in a protest spanning 71 nations.
 • Protesters in Europe march against corporate greed (seattletimes.nwsource.com)
  Italian riot police fired tear gas and water cannons in Rome on Saturday as violent protesters hijacked a peaceful demonstration against corporate greed, smashing bank windows, torching cars and hurling bottles.Elsewhere, hundreds of thousands nicknamed “the indignant” marched without incident in cities across Europe, as the “Occupy Wall Street” protests linked up with long-running demonstrations against European governments’ austerity measures.
 • Protesters in Europe March Against Corporate Greed (foxnews.com)
  “People of Europe: Rise Up!” read one banner in Rome. Some peaceful demonstrators turned against the violent group and tried to stop them, hurling bottles, Sky Italia and ANSA said. Others fled, scared by the raw violence.In Frankfurt, continental Europe’s financial hub, some 5,000 people protested at the European Central Bank, and some were setting up a tent camp aiming at permanently occupying the green space in front of the ECB building.Wikileaks founder Julian Assange spoke to about 500 demonstrators outside St. Paul’s cathedral in London, calling the international banking system a “recipient of corrupt money.”
 • Being Indignant Is Not Enough (mraybould.wordpress.com)
  The violence on the streets of Rome today raise memories of the Anti-Globalization protest in Genoa ten years ago which resulted in the  death of Carlo Giuliani.
 • Martin Boldray, who lives in Emilia Romagna, Northern Italy, wrote from there: “The violence on the streets of Rome today raise memories of the Anti-Globalization protest in Genoa ten years ago which resulted in the  death of Carlo Giuliani.My fear is that any legitimate aims get hi-jacked by groups intent on violent confrontation which will be as politically progressive as the recent rioting and looting in the UK.I would like to stress here that my sympathies lie with the protesters and I am as sick and tired of the failure of capitalism as they are.”
 • Across the world, the indignant rise up against corporate greed and cuts (independent.co.uk)
 • ‘Indignant’ Protests to Sweep Across World (jhaines6.wordpress.com)
  Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, predicted Wednesday the Wall Street demonstrations, which bring thousands of people together for marches, would one day spell the downfall of the West.“This movement will soar to completely mark the downfall of the West and the capitalist regime,” he said.
 • Violence erupts during Rome’s ‘occupy’ protest (theglobeandmail.com)
 • Riot police fire tear gas at Occupy protesters in Rome (theglobeandmail.com)
 • Rome clashes mar global day of protests (heraldsun.com.au)
 • Berlusconi vows to punish rioters (bbc.co.uk)
 • The Global Economy is about to Crash (twistedeconotwist.wordpress.com)
 • Portugal: Greek déjà-vu? (rt.com)
 • G-20: IMF Could Extend Aid To Italy And Spain, Only If EU Leaders Have A Concrete Plan By Oct. 23 (businessinsider.com)
 • Tracing the Roots of #OccupyWallStreet (greatfinds.icrossing.com)
 • Adbusters founders cheer their Occupy idea (cbc.ca)
 • Europe Crisis Plan Wins Global Backing as G-20 Urges Action (businessweek.com)
 • Europe Crisis Plan Wins Global Backing as G-20 Urges Action – BusinessWeek (news.google.com)
 • Anti-crisis anger turns into global movement (calgaryherald.com)
 • Spain and Portugal: ‘the worst will be next year. Then it will really hit’ (guardian.co.uk)
 • Money march: 1,500 trek to demand Brussels clean up its act (rt.com)
 • The Global Economy – Out through the In Door? (ritholtz.com)
  In 2008, panicked governments and central banks injected massive amounts of money into the economy, in the form of government spending, tax concessions, ultra low interest rates and “non-conventional” monetary strategies – code for printing money. The actions did stave off the Great Depression 2.0 temporarily, converting it into a deep recession –the US economy shrank by 8.9% in 2008.As individuals and companies reduced debt as banks cut off the supply of credit, governments increased their borrowing propping up demand to keep the game going for a little longer. The actions bought time. Governments gambled on a return to growth, solving all the problems. That bet has failed.
 • You: The Face of Anger (thedailybeast.com)
  On last Tuesday’s “Millionaires March” past the homes of such financial titans as Rupert Murdoch and David Koch, the protesters looked very different. They looked like Americans—ordinary people fed up by the unfairness that has infected our national life in recent years. It’s the unfairness of reckless financiers triggering a brutally harsh economic crisis, accepting a government bailout, and then going on to become even richer while everybody else has been left to struggle.
 • Wall Street Sit-In Goes Global Saturday (jhaines6.wordpress.com)
  “We have people from all walks of life joining us every day,” said Spyro, one of those behind a Facebook page in London which has grown to have some 12,000 followers in a few weeks, enthused by Occupy Wall Street. Some 5,000 have posted that they will turn out, though even some activists expect fewer will.
 • America’s indignados (blogs.ft.com)
  Unlike in previous corporate scandals – such as Enron and Tyco – there have been no high-profile arrests, following the Wall Street crash of 2008. And yet the economic and fiscal consequences of the crash have been incomparably more severe. than the post dot.com scandals. That fact, plus the survival of the “bonus culture” in the big banks, has fed the public perception that Wall Street has “got away with it”.
 • “People all over the world, we are saying ‘Enough is enough’.”(voceroboliviano.wordpress.com)
  Concrete demands are few from those who proclaim “We are the 99 percent,” other than a general sense that the other 1 percent – the “greedy and corrupt” rich, and especially banks – should pay more, and that elected governments are not listening.
  “It’s time for us to unite; it’s time for them to listen; people of the world, rise up!” proclaims the Web site United for #GlobalChange. “We are not goods in the hands of politicians and bankers who do not represent us … We will peacefully demonstrate, talk and organize until we make it happen.”
 • Protesters To Occupy London, Rome, Madrid Saturday(huffingtonpost.com)
  Concrete demands are few from those who proclaim “We are the 99 percent,” other than a general sense that the other 1 percent – the “greedy and corrupt” rich, and especially banks – should pay more, and that elected governments are not listening.
  “It’s time for us to unite; it’s time for them to listen; people of the world, rise up!” proclaims the Web site United for #GlobalChange. “We are not goods in the hands of politicians and bankers who do not represent us … We will peacefully demonstrate, talk and organize until we make it happen.”
 • Bill Mann’s Canada: Occupy finally comes to roost in Vancouver (marketwatch.com)
  Adbuster creations, like anti-smoking symbol Joe Chemo, and its anti-Nike sportswear “subadvertisements” that proclaim, “Just Douche It,” are pretty funny. Adbusters has always focused largely on the powerful American advertising industry, and it’s cultivated a growing, if modest, core of young followers with its strong anti-consumerist message.
  Still, the youthful Adbusters staff here in British Columbia must be more than a bit surprised by the current widespread political demonstrations in the U.S. they inspired — occupations that are (finally) drawing attention from the media and politicians. The magazine and its anti-ads have been called sophomoric — accurately, I would argue. Occupy Wall Street sometimes seems like a Canadian fraternity prank that’s gotten out of hand.
  But the Canadian magazine has hit a nerve in the U.S. at just the right time economically. Adbusters, you could say, has exposed and exploited capitalism’s Achilles heel. Just as, I would argue, Canada’s far saner banking and more humane health-care systems have highlighted it.
 • Anti-Crisis anger calling out (marcusampe)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Op straat voor waardigheid #2 Grote broer

 1. Pingback: Verontwaardigd over Indignados | Marcus' s Space

 2. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

 3. Pingback: Capitalism downfall | Marcus' s Space

 4. Pingback: Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij | QuestionTime – Vragenuurtje

 6. Pingback: Een eerste vraag: Waarom leven wij – Questiontime – Vragenuurtje

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.