Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

Logo of General Motors Corporation. Source: 20...

Gigantische Misser - General Motors Corporation Logo. - Image via Wikipedia

Als men weet dat wereldwijd reeds 9.000 miljard dollar in het financieel systeem werd gestopt om de banken te redden, kan men zich afvragen of dat geld van de werkende mens hiervoor nodig was, terwijl deze wel al zijn spaarcenten had zien verloren gaan door die instellingen die hun beheerders wel massa’s geld uitbetaalden!? Dat bedrag is meer dan twintig maal het bnp van België of meer dan het jaarlijkse gezamenlijk inkomen van de 4,7 miljard mensen uit het Zuiden.[Financial Times, 16 september 2009, p. 13; UNDP, Human Development Report 2010, New York 2010, p. 187 en 210.]

Renault vakbondsleden houden picket zonder enig resultaat. - Foto Reuters

Velen zijn het misschien al vergeten dat op donderdag 27 februari 1997  secretaris-generaal Michel de Virville van de Franse Renault-groep, vergezeld door lijfwachten, verscheen op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie in het Brusselse Hilton hotel. Hij deelde mee dat de deuren van Renault Vilvoorde definitief zouden dichtgaan op 31 juli. De Belgische staat had in het bedrijf miljarden gepompt om de werkkrachten daar te kunnen behouden. Vlaams Minister President Luc Van den Brande maar speelde een vuil spel om dit niet tijdig kenbaar te maken aan het publiek. Hij weigerde wel de sluiting als een privé aangelegenheid te aanvaarden. Ook al zetten de politici toen wel Renault onder druk om het nieuws bekend te maken,  werd het gestorte staatsgeld niet terug gevorderd en werd er niet echt gedwongen om het bedrijf in werking te houden. De sluiting zou het gevolg geweest zijn van een samenvallen van structurele en conjuncturele problemen. De oorspronkelijke voordelen voor de bouw van de fabriek, het omzeilen van Belgische invoerrechten op compleet gebouwde auto’s, waren verdwenen in de Gemeenschappelijke Europese markt.Zogezegd was het te laat om nog te kunnen tussenkomen volgens de nieuwe Franse premier Lionel Jospin. De Belgische premier Dehaene herhaalde zijn standpunt dat hij begrip had voor de logica achter het besluit. Hij was wel teleurgesteld over de manier waarop de werknemers al die maanden aan het lijntje werden gehouden. Uiteindelijk werd na 4 maanden protest een sociaal plan goedgekeurd met een meerderheid van 98%.  3.098 werknemers verloren hun baan. Het nieuws sloeg in als een bom bij het personeel, politiek en bevolking. Vooral de botte manier waarop zette kwaad bloed bij velen. Een sticker met ‘Dit is mijn laatste Renault’ sierde tien jaar geleden vele autobumpers, maar een jaar of twee later zag je nog meer Renaults rond rijden en verkocht Mitshubishi zijn wagens à volonté met Renault motors (terwijl de Mitshubishi motors stukken beter waren). Negatieve commerciële effecten bleven uit. Tijdens de daaropvolgende 2 jaar bereikte het Renault aandeel van de Belgische markt een recordhoogte.

Van deze enorme tegenvaller zou men verwachten dat de regering haar lessen had geleerd met het geld pompen in bedrijven zonder daar enige voorwaarden tegenover te stellen.

General Motors wagens wachtend op een koper. GM, de grootste automaker ter wereld, nooit zoveel wagens verkocht als in 2005.

Op 1 juni 2009 verkreeg General Motors Corporation of GM, het op een na grootste automobielconcern ter wereld, uitstel van betaling ten behoeve van reorganisatie. De Belgische arbeiders hadden zich reeds meerdere jaren ingezet om het een florerend bedrijf te houden dat eigenlijk gekoesterd werd als een Antwerps bedrijf sinds 1925. In 2005 verkocht het concern wereldwijd 9,17 miljoen voertuigen, het hoogste aantal sinds 1978, toen 9,55 miljoen voertuigen verkocht werden. Maar het schoentje begint te knellen door de verhoogde Japanse wagens die ingevoerd worden. In 1988 fuseren de twee Belgische fabrieken. Vanaf dan wordt er gedurende de week in 2 shifts van 10 uur gewerkt en ‘s zaterdags 1. Het voor Sinterklaas spelen met een Keep America Rolling-0% interest-programma, volgend op de terroristische aanslagen op 11 september 2001, kon dan wel de verkoop binnen de maand met 31% toenemen, maar bracht het bedrijf wel onder druk doordat onvoldoende waarborgen waren getroffen. Vanaf circa 2005 ging het dan ook zeer slecht met General Motors. Zodanig slecht dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s het aandeel tot de laagste categorie (junk) degradeerde. GM had al jaren een overcapaciteit, hoge kosten (onder andere ziektekosten van alle gepensioneerden) en hoge loonkosten en kon volgens haar slechts over gaan tot sluiting van 12 fabrieken en het ontslag van 30.000 werknemers in de VS in de periode 2005-2008.

Ook hier mochten de vakbonden van Opel Antwerpen uit de lucht komen vallen bij het horen van het nieuws van een sluiting. “Wij zijn hiervan niet op de hoogte en het is aan General Motors Europe om ons hierover te informeren”, reageert ABVV-vakbondsman Rudi Kennes op de berichten. Nelson Silveira, de woordvoerder van GM Europe, wilde toen niet reageren op de berichten van Automotive News Europe, maar gaf wel toe dat de bestaande herstructureringsmaatregelen bij GM Europe vermoedelijk uitgebreid moesten worden. Voor maanden werden de werknemers, maar ook de Belgische regering, aan het lijntje gehouden.

Het herstructureringsplan voor General Motors leidde tot de ineenstorting van Opel/Vauxhall binnen een kleine twee jaar zoals de vakbondslui dachten.

Op 11 september 2001 schieten een heleboel mensen in paniek met de gedachte dat een derde wereld oorlog aanvang zou genomen hebben. Hun rush naar de banken om vliegensvlug hun aandelen te verkopen en hun geld op te nemen keldert de beurs. diegenen die ten allen tijde een beurskrach zoals in de jaren 30 van de vorige eeuw wensten te vermijden en hun aandelen juist lieten staan zien nu wel hun portefeuille meer dan gehalveerd.

Vervolgens is er de Amerikaanse markt die de Europese markt wil ondergraderen en bureaus als de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s die Ierse en Italiaanse papieren als rommel gaan beoordelen en Standard and Poors die de ratings van de Europese landen en instellingen ook maar blijven verlagen. En de landen van Europa solidair er maar geld inpompen om het gehele schip niet te laten zinken.

Moody's verlaging van Iers en Italiaans staatspapier tot "rommel"

Die gehele ondergraving legt een domper op wat er nog kan overblijven voor later. Zij die spaarden en in aandelen of aandelen fondsen belegden voor het appeltje voor de dorst zagen dit smelten als chocolade in de hete zon. Enkel de bruine vuile smurrie blijft er over. Door de valse lokmiddelen van Fortis om zogezegd enige betekenis in Europa te hebben mogen die kleine spaarders opkijken tegen bijna waardeloze Fortis aandelen. Mits men meerdere appels in verschillende manden moet hebben hadden zij ook in Dexia geïnvesteerd en zien dat nu ook helemaal teniet gedaan.

Vele mensen ondergaan het gelaten. Ook kan men in verscheiden bedrijven die met moeilijkheden kampen even vaksbondsmensen zien en enkelen die protesteren, maar het lijken slechts witte raven die vlug verder trekken, naar ongekende oorden.

Hoogovens een af te schrijven werkplaats van Arcelor Mittal

Deze ochtend zag men op het nieuws niemand voor de ArcelorMittal gebouwen, buiten de man die met de bezem de laatste resten van de verbrande banden wegveegde. Als het ware laten de mensen het begaan met de gedachte dat zij er toch niets meer kunnen aan doen. Ook al heeft het Waalse Gewest er nog zo veel geld ingestopt zal deze Luikse Kroon haar hoogovens mogen afschrijven met 600 banen bij het staalconcern ArcelorMittal, maar door de impact bij de onderaannemers zou het totale banenverlies volgens de vakbonden kunnen oplopen tot 2.000 eenheden. Ook hier zal weer een hele regio gedeficiteerd worden. Ook al verkondigd dit bedrijf zulke mooie menselijk regels.  Zij blijven beweren dat zij hier in België 250 werknemers per jaar aannemen en als grote werkgever bewust zijn dat zij een voorbeeldfunctie uitoefenen. Daarom hechten zij enorm veel belang aan hun bedrijfswaarden zeggen zij.

Burgemeester van Seraing, Alain Mathot wil concrete maatregelen treffen met de oprichting van een steunfonds van 25.000 euro door de stad. Het geld werd gevonden door een verschuiving in de begroting.  ‘Het geld kan gebruikt worden om sociale acties voor de getroffen werknemers te steunen, of om studies te betalen naar de toekomst van de staalindustrie in Luik’, zei de burgemeester. Ook hier weer wordt geld van de goede burger gebruikt om de troep van een ander op te ruimen.

Er moet solidariteit zijn, maar men moet wel nagaan hoe men over gaat tot een verdeling. Daar gaat het niet op dat de rijken hun spelletjes met de werknemers verder mogen spelen met alleen maar van  de baten te genieten en nooit de laste te dragen.

Meervoudig kan men horen dat de oplossing die uit de bus komt de beste is voor de ontslagen werknemers, de bedrijven, de lokale overheden en de spaarders, alhoewel dat enkel hun spaarboekjes betreft. Ook al wordt de Dexia redding ‘met walging’ goedgekeurd zal de burger met de zure appel achter blijven. De Belgische zakenkrant De Tijd meldde dat spaarders en internationale institutionele partijen miljarden van hun bankrekeningen hebben gehaald rond het weekeinde waarin Dexia werd gered. Dit mocht het geheel nog verder ondergraven.

Men vergeet dat al dat door de gemeenschap geïnvesteerde geld ook moet opgehoest worden. Dit houdt in dat het overheidsgeld moet verhoogd worden. Men kan niet oneindig besparingen uit een hoed toveren, zoals ook het geld niet aan de bomen groeit.  Vader Staat zal bij zijn zonen en dochters moeten gaan aankloppen om de staatskas netjes gevuld te krijgen. Belastingen kunnen dan slechts de mensen hun koopkracht nog meer verminderen terwijl de prijzen van noodzakelijke goederen maar duurder worden. (Dit weekend ging de prijs van het brood nog maar eens omhoog. Voor een 600 gram brood moet men in Leefdaal nu al €2,10 tot €2,65 neertellen of €4,42/kg.)

Volgens ABN Amro-topman en voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm wordt twijfel gezaaid of overheden hun verplichtingen wel nakomen als Griekenland maar een deel van zijn schulden aflost. Daardoor zouden ,,financiële instellingen zich afwenden van het beleggen in overheidsschulden, waardoor de rente omhoog gaat en overheidsfinanciën verder verslechteren”, stelde hij.

Vandaag dinsdag 18 oktober heeft na zo veel maanden palaver geen enkel Europees land eindelijk eens de koe bij de horens genomen en kunnen wij blijven toezien hoe de beurzen blijven zakken doordat niemand er nog vertrouwen in heeft. Dat vertrouwen moet hoogdringend geschapen worden door duidelijke maatregelen te treffen die het behoud van de Europese munt kunnen garanderen en de economie nieuwe impulsen geven.

“De onzekerheid is toegenomen en beleggers zijn wat voorzichtiger geworden in afwachting van de Europese top dit weekeinde. Je ziet de volumes ook teruglopen richting de EU-top. Beleggers nemen echter ook winst, aangezien de beurzen in de afgelopen tijd erg hard zijn gestegen”, aldus analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen.

Als gevolg van de bal die aan het rollen is gegaan bij de banken zijn alleen al in Europa vier miljoen jobs verloren gegaan. In de VS waren dat er nog eens zeven miljoen. (Financial Times, 9/10 januari 2010, p. 1.) Nochtans gaan diezelfde banken er prat op dat zij vandaag opnieuw de hoogste winsten boeken sinds het uitbreken van de crisis. (‘Deutsche Bank profit almost a record’ ; Alden W., ‘Bank Profits Soar And Corporate Bonuses Swell As Broader Economy Stagnates’,  Perry M., ‘Bank Profits Are Highest Since Early 2007’.) en Als kers op de taart doorvoeren zij tezelfdertijd massale afdankingen voor hun personeel. In Europa alleen al plant men 40.000 personeelsleden te ontslaan. (Comstock C., ‘Over 40,000 People Will Be Laid Off From Euro Banks’, ; Farrell M., More layoffs looming on Wall Street ; Fitch A., ‘US and European banks are making big profits, so why are they cutting jobs?’ )

Ondertussen zijn er al zo veel tunnels onder Belgenland gegraven inclusief door het politiek gehakketak en het blijven uitstellen van een vorming van een regering dat buitenlanders twijfelen aan de geloofwaardigheid van dit land. En vele burgers zijn het al moe om zich nog verder met die zaken bezig te houden. Voor hen is het al moeilijk genoeg geworden om het huishouden in goede banen te leiden, wat zouden zij zich nog bezig houden met politiek?

De gehele gemoedstoestand zal ouderen hun slechte ervaringen doen doorgeven aan de nieuwe opkomende generatie. Zij zullen het daardoor allemaal al als bekeken aanschouwen en wel slimmer willen zijn dan hun stomme ouders die nog in de sprookjes van de regeringsleiders en van de banken geloofden.

De erfenis waar zij zullen tegen aan zien is hun verarmde ouders, een grote schuldenberg met minder werkende mensen te dragen, het verlies van geloofwaardigheid van politici, bedrijven en netwerken.

Zij die hun spaarcenten met de Noorderzon zagen verdwijnen moeten stilzwijgend aanhoren dat nog steeds banken vrolijk hoge bonussen blijven uitbetalen en er van de veel besproken regulering nauwelijks iets in huis is gekomen. ( ‘Bank bonuses “to run to billions in 2011”’; ‘Bank Bonuses, Bigger Than Ever, in the Spotlight’, ‘Bankers Reaped Lavish Bonuses During Bailouts’ ; Keeley T., ‘Now let us stress-test the central banks’, 26 juli 2010, www.ft.com; Blundell-Wignall A., Wehinger G. & Slovik P., ‘The Elephant in the Room: The Need to Deal with What Banks Do’, OECD 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/13/8/44357464.pdf, p. 23. )

Of dat bij het overlijden van kinderen en staat de overgebleven familieleden met het overgebleven tegoed of schuld gaan tevreden zijn betwijfel ik. Of dat zij die erfenis stilzwijgend zullen aanvaarden hoop ik niet.

+

Bekijk onze overheidsschuld:

Lees verder meer in:

Aanverwant:

 • China’s stimulus has little effect (theglobeandmail.com)
  Equities jumped 10 per cent on the day three years ago when China said it would buy up banking shares in the market. They barely budged after a similar announcement on Monday. The difference is credibility. A sustained financial crisis has shown that governments around the world have a limited ability to make things better.
 • Dodd-Frank is More Right than Wrong (usnews.com)
  Safety margins also generally have economic costs in the good times, as the price for reducing the frequency and severity of truly devastating financial crises that would wipe out the gains from operating more leanly.
 • Jared Bernstein: The Self-Imposed Limits of Reaction to a Crisis (huffingtonpost.com)
  Ezra Klein has penned a fascinating account of the process, politics, and policy reaction to the Great Recession. It’s a critical piece — given the current economy, how could it be otherwise? But the critique is crafted with insight into the factors that led the government to under-respond to the crisis, and in this regard, Klein makes what could and should be an invaluable contribution.
  +
  These crises have a sort of immune system. It is never possible for the political system to do enough to stop them at the outset, as it is never quite clear how bad they are. Even if it were, the system is ill-equipped to take action at that scale. The actors comfort themselves with the thought that if they need to do more, they can do it later. And, for now, the fact that this is the largest rescue package anyone has ever seen has to be worth something.
  +
  part of our problem is that nobody does counterfactuals — what would have occurred absent the intervention. That’s understandable, and we should have tried harder to communicate that issue to the public. Still, I’m not sure if we could have made a difference. I do know that talking about green shoots didn’t help (I remember some critic at the time suggesting that we must be smoking green shoots).
 • We are the 99% (andrewazzopardi.wordpress.com)
  Could it be that some people hear the bell ringing and get up to shout out? Dr Andrew Azzopardi is a Senior Lecturer at the University of Malta. looks at ‘Occupy the World’ that is sweeping the globe.
 • Occupy Protests Spread Around the World – Unrest in Rome – Pizzaland Goes Ballistic (bonjupatten.wordpress.com)
  For those of you who scoff at the protesters that OCCUPY WALL STREET incorporates PLEASE DON’T. I believe that these men and women are PATRIOTS. Why, you ask? I’ll tell you – Not all of them are unemployed but those that are on UI deserve to be on it and they can’t find work. Many who are on UI are unskilled laborers or they are only skilled in one job and cannot reinvent themselves to gain employment.
 • Wall St. Regulator: Suspicious Trade Complaints ‘Spiked,’ This Year (huffingtonpost.com)
  A Wall Street regulator said industry complaints about market manipulation and trade reporting have spiked this year, raising questions about the adequacy of banks’ internal controls over their traders.
 • Anti-Crisis anger calling out (marcusampe)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis

 1. Pingback: Verontwaardigd over Indignados | Marcus' s Space

 2. Pingback: Fragiliteit en actie #7 Gebeurtenissen en Prioriteiten | Broeders in Christus

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.