Niet winkelend

Dit is het achtste artikel in een rij over de huidige economische staat en de houding van de mens tegenover onze maatschappij.
In
de vorige artikels hebben wij nagegaan wat aanleiding heeft gegeven aan deze precaire toestand. Men moet niet denken dat het enkel om een financiële ontsporing gaat ten gevolge van grondstofprijzen. De gehele situatie is ontaard door de houding van enkele mensen en instellingen. Zij die de macht hadden en wilden behouden, hebben er niet tegenop gezien ten koste van wat of wie maar ook hun plaats en winst te verzekeren. De hebberigheid en het egoïsme zijn verder gegroeid met de jaren als een lelijke etterbuil. In dit en vorige artikelen heb ik gekeken hoe het met onze maatschappij zo ver is kunnen komen. Wij hebben onderzocht wat de reden naar de hebzucht van voorbijgaande individuen met de uitsluiting van anderen heeft gebracht. Naar het einde keken wij naar de oorzakelijke verbanden aangaande de houding van de Kerk, vakbondsverenigingen en de media.
Ik wenste ook aan te tonen waarom het zo aanzienlijk belangrijk is dat wij niet langer aan de zijkant stil blijven staan om naar de toestand te kijken.
Het werd tijd om onze stem te verhogen en om op te komen voor minderbedeelden en zij die maar al te graag door de welvaartsmaatschappij opzij geschoven worden. Daar moet een einde
komen aan de ongelijkheid die in deze wereld regeert.  Hoognodig moet daarvan werk gemaakt worden.
Iedereen moet ook de verantwoordelijkheid nemen om een gang voor meer gerechtigheid in onze gemeenschap te ondernemen.
Het is hoog tijd om onze stem te verheffen en samen met de Verontwaardigden of Los Indignados ons misnoegen tonen en duidelijk te maken dat het zo niet verder kan in een geciviliseerde maatschappij.

~~~~

Prediker Billy, van de Kerk van Earthalujah gaf enkele jaren geleden aan een Universiteit ateliers over de voorstellingskunsten en vreedzaam protest. Hij nam een groep studenten naar de plaatselijke Wal-Mart maar en winkelde er niet. De Wal-Mart manager werd zo geërgerd door ongeveer 20 mensen die ieder rustig, vreedzaam, lege winkelwagentjes op en neer voortduwden in het middenpad van de winkel. Zij voorkwamen nooit iemand anders het winkelen, zij waren het slechts die niet hebben gewinkeld. Toen zij gedaan hadden, gingen zij uit naar de bushalte om het openbaar vervoer terug naar de universiteit te nemen. De Wal-Mart manager riep de politie. Toen de politie aankwam, drong de Wal-Mart manager aan dat de studenten gearresteerd werden. “Waarvoor”? vroeg de officier. “Wel, zij kwamen de winkel in en zij hebben niet gewinkeld “. “Meneer”, zei de officier, “Niet winkelen is geen misdaad”.

Wal-Mart protest in Utah

Een protest in Utah tegen Wal-Mart haar behandeling van vrouwen in 2005 - Foto door Joey Caputo

Onze maatschappij is zo geconditioneerd dat wij constant horen te winkelen als wij in een winkel komen. Maar vandaag gaat het er om dat er velen echt niet meer kunnen winkelen of dat gene aanschaffen wat zij echt nodig hebben.

Toen ik in Engeland woonde en bepaalde firma’s hun prijzen zo maar opsloegen durfden daar de mensen een handeling tegenover stellen. Zo had Nestlé de oploskoffie eens verhoogd van prijs met meerdere penny’s. De mensen lieten de oploskoffie in de rekken staan. Het spontaan collectief protest was heel doeltreffend. De zaak was snel opgelost. Ofwel bleef Nestlé met zijn voorraad oploskoffie zitten ofwel bracht het de koffie prijs terug op het vorige niveau. Na enkele dagen (als ik mij goed herinner, binnen de twee weken) verlaagde Nestlé de prijs terug tot het vorige niveau. Zo is dat ook voor brood van een bepaalde industriebakker gebeurd. En lokaal kwamen nog zulke consumenten protesten voor waar de producent moest inbinden. Maar vandaag zijn de mensen passiever geworden en niet meer zo solidair met elkaar. Burgerlijk verzet ziet men niet meer zo veel voorkomen.

Zij die in New York samen kwamen konden daar wel zeggen dat zij bij de 99% van Amerika behoorden. Zij durfden opkomen voor de minder mondigen, om samen een belangrijke verandering in onze economie en onze cultuur te verkrijgen. ‘Hoop is niet wat wij hier hebben. Wat hier gebeurt is realiteit’. riep prediker Bill op de bijeenkomst vorig weekend uit. De Werkelijkheid staat voor onze neus, en voor sommige mensen is ze werkelijk hard.

John-xxiii-2.jpg

Angelo Roncalli (1881 – 1963) de ver voor zijn tijd zijnde hervormer Paus Johanes XXIII

Wij kunnen er niet naast zien dat Dogma de cultus voor vele jaren is geweest. Vele Christelijke denominaties hebben hun gelovigen voorgehouden dat zij zich aan die dogma’s moesten houden. Maar de gelovigen werden geconfronteerd met priesters of dominees die zich zelf niet hielden aan de zaken die zij van hun gelovigen vroegen.  In de Rooms Katholieke Kerk kwam er een aardverschuiving die meer vrijheid bracht  maar ook meer inzicht. Johannes XXIII (Giovanni XXIII Angelo Giuseppe Roncalli) had prachtige ideeën maar zodra hij gestorven was schroefde het Vaticaan alles terug naar de vroegere vormen, terwijl zij nog eerst de Lefevbristen hadden afgeslacht om dat die eerst niet mee in de hervormingen wilden stappen. de mensen zagen de klucht met lede ogen aan. Langs de ander kant hoorden zij een heel andere wind en predikers die hun kwamen vertellen wat er in de Bijbel stond. Dat leek niet in overeenstemming te zijn met wat zij steeds hadden geleerd. Hierdoor werd er verwarring gezaaid. Maar in plaats van verder te willen gaan onderzoeken vonden de mensen zich bekocht en bedot. Ze haakten af en wilden van geen geloof meer weten. Dat afstappen van het geloof bracht ook het verval van waarden mee en het gaan winkelen in de wereldse zaken die geen soelaas konden brengen. Even konden die zaken wat verlichting of genot brengen, maar men geraakte er vlug op uitgekeken. (Alhoewel een feuilleton als Dallas toch lang draaide en de mensen aan hun kijkkastje kleefde, zodanig dat andere activiteiten die dag minder goed draaiden.)

Het woord Cultuur werd zelfs zonde. Alles wat maar snoof naar diepgang kon best vermeden worden. De mensen zagen lang bepaalde groepen nog gnokken, maar hun gevlei kon hen na een tijdje niet meer raken. Overal begonnen zij te zien hoe zij er in geluisd werden. De georganiseerde avonden, wandelingen, evenementen begonnen hun luister te missen. Meerdere flutblaadjes konden het terrein winnen van de ernstiger tijdschriften die genoodzaakt werden om ook allerlei bijlagen bij hun blad te voegen of te verdwijnen onder de zon van algemeenheid. Het voyeurisme won vlak op alle gebied tot het summum werd bereikt in shows waar de camera’s heel de tijd op enkele kamers, in een daarvoor speciaal gebouwd huis, stonden gefixeerd en mensen daarin opgesloten hun hele hebben en houden aan de wereld tentoon stelden. Big Brother werd een succes in vele landen, waarbij diegenen die het meest tegen de normale menselijke (Christelijke) waarden gingen het meest populair waren en BV ‘s werden genoemd. Daarna kwamen de programma’s waar mensen nog meer tegen elkaar werden opgesteld en mensen er zich konden in verheugen hoe die mensen elkaar in de haren vlogen. Meer en meer wonnen de prestatiegerichte uitdagingen kijkcijfers en werd dit kijkvoer niets ontziend op de burger afgeschoten. Royalty tijdschriften en showbizz blaadjes  konden meer en meer onzin komen verkopen, terwijl de artiesten hier nu en dan nog trachtten tegen op te treden tegen de verzinsels maar uiteindelijk bakzeil haalden en maar lieten begaan om toch nog meer bekendheid te behalen.

Uitzonderingen die recht voor de raap wensten te blijven en verder niet terugschrikten om tegen de stroom op te roeien konden het soms toch nog halen. Ook in België konden enkele kwaliteitskranten het hoofd boven water houden en durfden initiatief te nemen om degelijke magazines uit te brengen als wekelijkse bijlage aan het dagblad.
Deze tijdschriften konden gewag maken van de vele bewegingen die op gang werden getrokken, soms door een enkeling, soms door een netwerk. Burgerrechten, vrouwen- en homorechten, het einde van de Vietnamoorlog, het kwam er allemaal dankzij bewegingen. Mensen die zich niet meer wilden laten doen en of het niet meer konden velen. zulke bewegingen konden besmettelijk worden maar ook mensen de verkeerde richting doen uit gaan. anderen zagen daaar weer de kans in om hun winkeltje goed te doen draaien. Vakbonden en sociale organisaties waren daar erg handig in. Maar ‘kleffere’ jongens konden hun slag slaan om allerlei gadgets op de markt te brengen. Sommige bewegingen konden zelfs uitgroeien naar decadente groepsfeestjes waar lekker veel alcohol en drugs verkocht konden worden.  Zo konden beweging die ijverden voor erkenning van anders geaarden hun werk ook besmet zien door groepen die daar op insprongen en de wereld lekker uit de bol wilden laten gaan met allerlei soorten parades. De Gay parade kon zo de wereld veroveren, maar mijn inziens stelt ze de homo’s in een slechter daglicht dan zij verdienen. In de wereldwinkel wordt het seksgedoe als eerste verkoops- en lustobject aan de man gebracht.

Mensen springen graag op een trein die rijdt. En je ziet het groeien. Men kan er van alle slag in vinden. De goeden moeten het er soms met de slecht bekopen. Nochtans zou elke burger de waarde er van kunnen controleren. Men zou zo beter van vele verenigingen de versheid van het pakje eens nagaan en de inhoudswaarden er van vergelijken.

Vele mensen hebben de laatste maanden zo meerder zure appels in hun mand gekregen en dit zette wel tot nadenken aan. Onze maatschappij, die zo egocentrisch is geworden en wordt samengesteld door zeer egoïstische individuen moest wel in botsing komen met deze consumerende bende die zelfs zondagen uitkoos om winkels te gaan bekijken. Meermaals moesten die burgers overgaan tot het vitrine shoppen want de knip moest op de geldbeugel blijven. Vader Staat had daar wel voor gezorgd dat die zuurverdiende centjes wel vlug de deur konden uitgaan.

Day 31 Occupy Wall Street October 16 2011 Shan...

Dag 31 Occupy Wall Street beweging te Liberty Park October 16 2011 Shankbone 17 - Foto van David Shankbone via Flickr

Men moet geen econoom zijn om te weten dat de inkomenskloof veel te groot is in de ‘ontwikkelde’ landen. Bedrijven die massa’s winst maken durven toch hun ‘winkel’ te sluiten of hun medewerkers het mes op de keel te zetten en lagere lonen af te dwingen.
Voor sommigen begon de strijd op Wall Street en zal zij daar ook moeten eindigen. Iedereen kent wel die Amerikaanse droom. Ook de Belg is geboren met een baksteen in de maag. Maar de mensen worden meer bewust dat het niet alleen een huis hebben is dat het geluk kan brengen. Het huis dat men wil kopen zal men ook nog moeten kunnen afbetalen. De Amerikaanse droom is ook een goed leven leiden en een toekomst hebben voor je kinderen. Als dat niet kan in het rijkste land ter wereld, waar dan wel?

Zij die zich Christen noemen moeten weten dat aan het evangelie ook een sociaal aspect zit. Christen gelovigen kunnen niet bij de pakken blijven zitten en de bedelaars en zieken zo maar voorbij lopen. Hun winkel moet niet gevuld worden met wat er in offerblokken verzameld kan worden of kaarsjes en ander afgoderij artikelen kan verkocht worden.
Zij moeten hun winkel openstellen voor opvang. En indien de predikers, welke geen vergoeding van een kerkinstituut krijgen, zelf niet veel centen hebben (zoals ondergetekende schrijver van dit artikel), kunnen zij nog steeds hun stem laten horen. elke gelovige moet van zijn medemens houden en er het beste voor willen, of hij nu blank of zwart is, Aziaat, of Afrikaan, allochtoon of autochtoon, wij zijn allen slechts tijdelijke verblijvers op deze aardbol. In de dood zijn wij allemaal gelijk en met onze materie zijn wij niets in ons graf. Nu in het leven is de plaats dat wij het waar moeten maken. Nu moeten wij de juiste waar aan de man zien te brengen, maar ook de juiste waar zien in te kopen. Naast de geestelijk noodzakelijkheden hebben wij ook de sociale noodwendigheden, alsook onze verantwoordelijkheid voor diegenen die na ons komen.

Ook voor hen, die na ons nog verder door het leven moeten gaan, moeten wij koopwaar over laten. Maar zij moeten ze ook nog kunnen aanschaffen. Hiervoor moeten wij vandaag uit solidariteit onze stem laten horen. Die stem moet onze verkoopwaar zijn. Maar dan komt het er op aan dat die ook terdege en vertrouwelijk kan zijn. Het valt dus nog af te wachten wie er echt achter de vernietigingen in het HUB gebouw zat. Voor bepaalde terreuracties in Rome en andere steden was het duidelijk dat er daar andere ‘winkelenden’ op het pad waren. Daar vond men mensen die dachten hun koopje te slaan en dan nog het liefst zonder te moeten betalen. Het zijn die profiteurs die spijtig genoeg de boel verzieken. Maar wij kunnen slechts hopen dat de toeschouwers toch nog de andere winkelwaar zullen weten te zien en te appreciëren.

+

Vind de video:

Reverend Billy, from the Church of Earthalujah, Delivers Sermon at Bank of America

‘Hope Is not What We Have Here. What’s Happening Here is Real.’

++

This is the eight article in a row over the present economic state and the attitude of men to our society.  In previous and in this article have we looked how it could come so far with our society.  We have examined what has given cause to the greed of passing men with the exclusion of others.  To the end we looked at the causal connections concerning the attitude of the Church, unions and the media.
But we wished also to show why it
is so considerably important  that we no longer silently look at the situation.  It became time to raise our voice and on to come out for the less well-to-do.  There must come an end at the inequality that rules in this world.  Of that must be made pressing work.  Everybody as well must take the responsibility to undertake a walk for more justice in our commune.  Also we must show our indignation with Los Indignados.
 • Amerikanen over Occupy Wall Street (De Wereld Morgen)
  Op en rond het bezette Liberty Plaza nabij Wall Street vind je Amerikanen van allerlei gezindten. Sommigen passeren elke dag, anderen komen eens een kijkje nemen uit nieuwsgierigheid. > hun verhaal.
 • In China, Wal-mart has little choice but to suck it up(theglobeandmail.com)
  Wal-Mart has grown to about 350 stores and well over 100,000 'associates' in China since opening on the mainland 15 years ago. | CLARO CORTES IV/REUTERS

  Wal-Mart has grown to about 350 stores and well over 100,000 'associates' in China since opening on the mainland 15 years ago. - Claro Cortes IV/Reuters

  A peculiarly Chinese response to the “Occupy Wall Street” movement: occupy Wal-mart. At a time of popular anger towards icons of capitalism, authorities in the south-western city of Chongqing have chosen to go after the U.S. retail giant for the crime of mislabelling ordinary pork as “organic”.

 • Video: Capital One Bank shill turns up to cheer on anti-bank agitators (michellemalkin.com)
  Questions abound:So, is Capital One a “Nazi Bank” or a “Jewish-run bank?” Does Baldwin get more up twinkles or down twinkles? And will MTV hire him for the new Occupy Wall Street reality show?
 • Occupied (drumrider.wordpress.com)
  The Occupy Wall Street movement has finally made the news.  The protests could simply not be ignored any longer.  Though mainstream media was reluctant to cover the story, social media has been on fire with photos and inspirational images about the movement.
  +
  I’m not against capitolism in the basic sense.  I believe that labour has value, and not all labour is of equal value.
  +
  1% control the money and power, but only another 1% actually see this and are angry enough about it to do something.  98% of the society are lulled into complacency, or think it’s bad but don’t care enough to act.
  +
  So, how can we make changes?
 • Class Warfare (roarkmj.wordpress.com)
  When you recognize that celebrities earn salaries that are some multiples of CEO salaries, you have to ask: Why is it that rich CEOs are demonized and not celebrities?
 • Occupy Wall Street Stages Mountaintop Removal Mining ‘Die-In’ At Bank of America’s NYC HQ (treehugger.com)
  For those not up to speed on what the big deal is with mountaintop removal coal mining, and why it’s so bad for human health and the environment, TreeHugger has covered it extensively.

Each protestor carried a small sign or death certificate, representing the myriad negative health and environmental effects of mountaintop removal coal mining. - Mat McDermott/CC BY-NC-SA 3.0

 • Complex Equality (mg312.wordpress.com)
  “Different social goods ought to be distributed for different reasons, in accordance with different procedures, by different agents; and that all these differences derive from different understandings of the social goods themselves— the inevitable product of historical and cultural particularism.”
 • The origins of Occupy Wall Street (barefootbum.blogspot.com)
  Millions of Americans have been told by the corporate media, ever since the 1980s, that nobody but a handful of dirty hippies, and evil Satanic commies, and lazy welfare bums, and illegal immigrants, and of course more recently al Qaeda, but other than those people, nobody else but you has a problem with winner-take-all lasseiz fair oligopoly capitalism. They’ve been told that if you’re not okay with fewer and fewer of us having jobs, or if you’re not okay with more and more of us being robbed of our savings by Wall Street fraudsters who don’t get punished (“lasseiz fair” means “leave us (businesses) alone,” you know), or if you aren’t okay with hedge fund managers like Mitt Romney making a thousand times the salary of the factory workers they lay off while liquidating their profitable companies for short-term gain, or if you don’t agree with all of the Republican candidates and 90% of the Democratic candidates that those are the best policies for the American people? It’s just you. You and al Qaeda and the illegal immigrants and the thieving welfare bums and the dirty hippies and the anti-Christian communists. So what’s wrong with you that you agree with those people, and not with the rest of America, the real Americans? And people meekly shut up and took it, thinking that even if they did have a few friends who agreed with them, maybe it was just them. How would they know differently?
 • May I Be Filled With Loving Kindness (imperfecthappiness.wordpress.com)
  I’ve spent a number of years focussing on trying to change inhumane policies and feeling frustrated that things change so quickly for the worse and take so very long to change for the better. The things the members of our congregation are doing speak to me. While they’d clearly like to see policy change, the reward of their actions is in the connections they’re forming and the love they’re sharing. Their actions reflect the belief that, regardless of your opinion about US immigration policy, these are human beings who possess inherent worth and dignity but who are not being treated as such. They are being treated as a faceless mass of “Them.”There are ample examples just in the past 100 years of just how dangerous it is to forget the humanity of those around us.
 • Help me help you! (mg312.wordpress.com)
  If a worker isn’t able to afford transportation or a roof over their head, then how can companies expect to have any workers to operate the company to produce profits?  So to me, it seems like companies would be better off raising their workers’ wages, rather than deal with not being able to generate profits.
 • Anti-Crisis anger calling out (marcusampe.wordpress)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Cultuur, Economie, Religie and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Niet winkelend

 1. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5 | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.