Oproep van president Obama om stem te laten horen

Environmental Protection Agency logo

Logo of the US Environmental Protection Agency (EPA).

In de Verenigde Staten van Amerika waren de Republikeinse kandidaten traditioneel niet de grootste milieuliefhebbers, en dat was tijdens de voorbije maanden niet anders. Michelle Bachman wierp zich in de strijd voor het behoud van gloeilampen, Newt Gingridge wilde de Amerikaanse milieuwaakhond EPA afschaffen en Rick Santorum pleitte voor meer kwik in de uitstoot van steenkoolcentrales. Het Environmental Protection Agency (afgekort tot EPA of soms USEPA) (1970) is het federale agentschap van de Verenigde Staten dat belast is met de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

De Democratische president Barack Obama (1961) moest als 44ste VS president en eerste Afro-Amerikaan, heel wat weerwerk maken tegen die bende die alsmaar zijn plannen wilden ondermijnen en de mensen angst aanjagen als zou Obama hen tot een communistisch land willen brengen.

Herman Cain at Hannity - Boortz event-1

De zwarte presidentskandidaat Herman Cain


De zwarte Republikeinse kandidaat Herman Cain vindt dat de overheid zich niet heeft te mengen in de keuze van de beste energiebronnen voor de VS. Volgens hem zal de vrije markt dat wel doen. “Als alternatieve energieën goedkoop, veilig en overvloedig zijn, dan zullen Amerikaanse kiezers er automatisch voor kiezen”, luidt het. Cain vermeldt het EPA niet bij naam in zijn economische plan, maar heeft dat in debatten en interviews wel regelmatig gedaan. Hij pleit ervoor het agentschap simpelweg af te schaffen, of het op zijn minst “een andere houding” op te leggen.

Cain mag dan al uitgesproken ideeën hebben, hij moet toch de duimen leggen voor de Texaanse gouverneur Rick Perry. Die noemt de klimaatverandering “een verzonnen, valse hoop rommel die onder zijn eigen gewicht instort”. Perry stelde onlangs een banenplan voor, waarin hij 1,2 miljoen nieuwe banen wil scheppen in de energiesector.

Daarvoor moet geboord kunnen worden in het Arctic National Wildlife Refuge, en zijn bijkomende boringen in de Golf van Mexico nodig. Milieuregels van het EPA rond luchtvervuiling moeten teruggeschroefd worden door presidentiële orders die geen goedkeuring nodig hebben van het Amerikaanse Congres.

Arctic National Wildlife Refuge Map: 1002 Area...

Het poolgebied waar men zou mogen gaan boren - Arctic National Wildlife Refuge map - Image via Wikipedia

Perry wil ook hele stukken van de wetgeving rond luchtvervuiling en bescherming van bedreigde diersoorten geschrapt zien, en neemt zich voor als president de financiering van het EPA met 60 procent terug te schroeven. Al die maatregelen creëren niet alleen 1,2 miljoen nieuwe banen, zegt Perry, maar redden ook 2,4 miljoen banen die door de huidige milieuwetgeving verloren dreigen te gaan. De kant New York Times vergeleek het plan van Perry met “een verlanglijstje van de olie-industrie”, die zich gelukkig zal kunnen prijzen wanneer Mitt Romney aan de macht zou kunnen komen en zijn belofte van 4 miljard dollar extra subsidies zou waar maken. Ook zou men dan zowat overal mogen  boren waar dat momenteel verboden is, zoals in het poolgebied.

Romney portrait

Mitt Romney


Romney pleit niet rechtstreeks voor de afschaffing van het EPA, maar wil wel dat broeikasgassen zoals CO2 van de lijst van vervuilende stoffen worden gehaald.

Opvallend is ook dat Romney ervoor pleit om alle initiatieven van de regering-Obama terug te schroeven. “Op zijn eerste dag als president zal Romney alle federale agentschappen opdragen om alle regels die door de regering Obama zijn opgesteld, terug te schroeven als ze de economie of de creatie van banen in de weg staan”, stelt het plan. Ook al zal het zo geen vaart lopen volgens waarnemers moet en de burgers wel beseffen dat hij bekend staat als notoir politiek kameleon, en mogelijk extra harde standpunten inneemt om de juiste kiezers aan te trekken.

Jammerlijk voor de armere bevolking houden de republikeinen in het Congres heel wat sociale maatregelen, die het land ten goede zouden komen, tegen. Als de republikeinen er dan nog eens zouden in slagen om alles terug te schroeven zal het land terug naar af zijn met een deel van de bevolking in de hoek gedrukt en een ander zwemmend in het geld, terwijl het milieu er nog slechter zal bij varen.

De wereld moet alsmaar de toenemende armoede in Amerika ook met lede ogen aanzien, terwijl Obama zich er voor schaamt, maar geconfronteerd wordt met een machtige lobby die het geld graag in de juiste handen (voor hen) ziet rollen. Het totale begrotingstekort bedroeg over 2010 10.6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). en men moest opkijken tegen een werkloosheid die in oktober 2009 opliep tot 10.1 procent, daarna begon te dalen maar nu overheerst wordt door een toenemende armoede in de buitensteden.  De middenklasses hebben het alsmaar moeilijk. Het aanwezige tweepartijenvoorstel belemmert een gemakkelijke doorvoering van de sociale maatregelen die president Obama wil doorvoeren. De economische toestand van het land laat echter niet toe dat hij en diegenen die in de sociale plannen willen geloven op het Congres moeten blijven wachten om te kunnen handelen. Daarom wil President die Obama vooruit lopen en over gaan tot het in beweging brengen van verantwoordelijke acties om de economie, hulpmiddenklassefamilies te versterken en zijn land vooruit te doen gaan.

De ziekteverzekering voor elke Amerikaanse burger kon zo veel goeds brengen voor Jan en alleman, maar om tot een zekere solidariteit te komen is zeer moeilijk wanneer men jaren heeft geleerd dat iedereen voor zich zelf moest zorgen en iedereen ook de totale vrijheid voor alles en over alles moet hebben.

Er wordt nog al snel vergeten dat om die vrijheid te kunnen verzekeren er bepaalde begrenzingen zullen moeten gesteld worden aan die vrijheden.

Om de mensen bij te treden die diep in de schuld zitten zou Obama graag hebben dat er in die hypotheekmarkt bepalingen zullen worden opgelegd en concrete stappen zullen worden ondernomen om te komen tot het elimineren van extra kosten, zodat huiseigenaars hun hypotheken kunnen herfinancieren en geld zullen kunnen sparen.

Ook wil Obama nieuwe initiatieven doorvoeren die zullen helpen veteranen ertoe aan te zetten om in gemeenschapsgezondheidscentra te werken. En voor universiteitsstudenten moet er volgens hem onmiddellijke steun toegekend worden door het gemakkelijker te maken om hun schuld in goede banen te leiden terwijl zij op hun beide benen kunnen gaan staan. De veranderingen van de President naar het studentenleningsprogramma zullen het gemakkelijker voor afgestudeerden maken om hun betalingen te maken en ontsporingen te vermijden.

Deze beleidsvoeringen  zijn geen vervangmiddel voor de Amerikaanse Banen Overeenkomst the American Jobs Act, maar zij zullen een verschil maken.

Witte Huis Washington Oproep om stem te laten horen - More than 750,000 people have already used a new feature on WhiteHouse.gov called We the People to create and sign petitions calling on the Obama Administration to take action on a range of important issues. Learn more about We the People

Verscheidene mensen zijn misnoegd dat Obama zich tot het gewone volk wil wenden. Volgens tegenstanders zou het zijn om zijn populariteit op te krikken. Maar Obama heeft de ervaringen achter hem van jobstudent en om zelf te hebben moeten vechten om er te komen ook al had hij het geluk om naar een “elitaire moslimschool” aan de State Elementary School Menteng te gaan (Obama volgde ‘Nederlands’ r.-k.- onderwijs, Katholiek Nieuwsblad, 3 april 2009). Na de middelbare school verhuisde Obama naar Los Angeles, waar hij twee jaar aan het Occidental College studeerde. Hij zette zijn studie voort aan de Columbia-universiteit in New York, waar hij in 1983 afstudeerde in politicologie met als specialisatie internationale betrekkingen. In 1985 verhuisde hij naar Chicago waar hij zich een goed beeld kon vormen van de problematiek van de armere buurten.

In de Senaat zette Obama zich onder andere in voor onderwijs, immigratie en grotere transparantie van de regering via e-government. Hij wil er in geloven dat de studenten ook mee kunnen denken en voor hem mag het gewone volk ook zijn zeg hebben. De beste ideeën voor het doen groeien van deze economie hoeft voor hem niet enkel uit Washington te komen, maar van het Amerikaanse volk dat voor Obama bestaat uit een veelvoud van etnieën.

Op Obama’s oproep om hun stem te laten horen hebben al meer dan 750.000 mensen gereageerd op WhiteHouse.gov  We the People. Deze individuen wezen er ook juist op dat het gewicht van deze schulden voor de afgestudeerden over het gehele land er voor zorgt dat hun dromen niet kunne uitkomen.

Dat bericht dat Obama luide en helder mocht ontvangen van de reagerende burgers was voor de president die bijna een decennium nodig had om zelf zijn eigen studentleningen af te betalen een herkenbaar en begrijpelijke oproep waar hij graag op in gaat.

Een nieuw rapport toont dat de Amerikaanse overheidsinvesteringen in financiële hulp voor studenten een groot verschil voor families hebben gemaakt, maar te vele studenten hebben nog een gevecht aan te gaan met de vele schulden.

Vorige week kondigde de President heldere acties aan om de jeugd te helpen die alles goed doen en hun leven verwezenlijken naar de verantwoordelijkheden die zij durven op te nemen, maar een harde tijd moeten doormaken door die leningsafbetalingen terwijl de economie zich eindelijk begint te herstellen.

President Obama stat open voor iedereen zijn mening en vraagt de bevolking dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen haar stem te durven laten horen.

Wat zouden zij anders hebben? Wat willen zij anders zien of zouden zij anders doen? Wat is de volgende kwestie die volgens u  moet aangepakt worden en hoe? Waar is er meest nood  of moet er dringend aandacht aan geschonken worden?

De Amerikaanse staat roept dan ook op: Vergewis u ervan uw stem is gehoord in onze regering:  http://www.WhiteHouse.gov/YourIdeas

Zij kunnen niet wachten om te zien wat u te zeggen hebt.

Ook boeiend om te lezen / Also of interest:

e-gov, digital government, online government, or connected government
  • Innovation in American E-Government: FirstGov.gov The Sole Federal Agency Winner of the Prestigious Innovations in American Government Award for 2002 Offers Is an Organizational Model for Individual Federal, State, and Local Web Sites to Learn from and Adopt >
    FirstGov, which this year won an Innovations in American Government award, enables people to find their way around online government without having to be familiar with agency functions or plow through layers of bureaucracy. It can search 500 million documents–180 million Web pages on 20,000 sites–in the blink of an eye and handle millions of such searches every day. It offers an always-current directory of reliable government services and information by category with direct links to government agencies where those services can be found. President Bush envisioned it as government’s front door.
  • Office of E-Government & Information Technology
    Information technology (IT) advancements have been at the center of a transformation in how the private sector operates—and revolutionized the efficiency, convenience, and effectiveness with which it serves its customers. The Federal Government largely has missed out on that transformation due to poor management of technology investments, with IT projects too often costing hundreds of millions of dollars more than they should, taking years longer than necessary to deploy, and delivering technologies that are obsolete by the time they are completed. We are working to close the resulting gap between the best performing private sector organizations and the federal government.

++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Milieu, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.