Een leven veranderend in een ademstoot

Zij die leven in Oklahoma konden weer een interessante nacht zien voorbij gaan. Het weer mocht hen terug enkele bijzonderheden brengen die zij niet snel zullen vergeten.

Voor de derde nacht op rij mochten zij de aarde voelen beven terwijl boven in de hemelen men ook van zich liet horen. Geklaag van donder en weerlichten terwijl de regen met bakken uit de lucht viel en de bliksemschichten frequent alles verlichtten. Hagel kon wel als ijsroomtaartje voor het dessert zorgen bij winden van 120 km per uur, terwijl de mensen regelmatig in het donker werden gezet door het uitvallen van de elektriciteit.

Lightning

Al het gebrul van boven en beneden kon de mensen wakker houden maar ook even doen denken hoe nietig moeder aarde en de mens wel kunnen zijn. Of moeten wij eerder zeggen hoe sterk moeder natuur wel kan zijn tegenover de veel zwakkere mens.

Het geklaag van de aarde onder mensen voeten en het geklaag van de hemel boven hen brengt een zeker bewustzijn dat leven op aarde in een enkele adem kan veranderen. Misschien is dat juist de bedoeling volgens degene die opkomt voor de steun van gelijkheid en eenheid welke de eigenlijke natuur van de geest van het bewustzijn bedreigt.

Kijken wij even naar waar die mensheid heeft toe geleid om iets aan te nemen of bewust te zijn van wat er gebeurd. Met onze blik op de wereld, waar er verhongering is, velen dorstige zijn naar water maar ook naar andere dingen, waar geen plekje zonder oorlog kan blijven, waar er armoede, verkrachting en moord bestaat.

Is het moeder aarde niet die ons tot het bewustzijn wil brengen  zal het wereld gebeuren ons wel op ons voeten tot het daveren willen brengen. Het lijkt wel alsof de mens het nodig heeft om de macht van verantwoordelijkheid gedemonstreerd te krijgen. Voor ons allemaal om bewust te worden van onze zelf-verantwoordelijkheid naar alles en iedereen hier .

Aarde, wind, regen en het vuur van het oplichten die samenkomen om ons te evenaren en om ons te laten zien wat wij van de natuur willen aannemen en toestaan. Om het record recht te zetten, dat leven op aarde een gelijke ervaring voor iedereen zal zijn, en indien wij dat niet begrijpen zullen wij het krijgen, met een ratel en geschud en een rol tot het gedaan is – een gelijkmaken.

Het is nog niet zo’n gek begrip, wanneer men beschouwd hoe mensen in een hemel, een hel, Ufo en demonen hebben geloofd – maar zij toch nog niet datgene hebben gezien wat vlak voor hun neus gebeurd. Datgene wat zij dagelijks kunnen aanschouwen ontgaat hen veelal. Velen beschouwen niet wat gelijk voor hun ogen leeft.
Hoe wij de aarde, de rivieren en oceanen, de hemelen hebben misbruikt en nog steeds niet willen zien hoe wij alles daarvan, inclusief elkaar vernietigen.

De dingen in deze wereld die wij aannemen en toestaan volgens ons huidig kapitalistisch geldsysteem is wreed. Wij zullen toekijken op andere levende wezens die sterven in plaats van ze te verdedigen en er voor te zorgen dat  aan elk van hen een waardig toegestaan wordt.

In België zijn er niet veel aardbevingen en is het al enkele jaren geleden dat wij nog oorlogen ter plaatse konden ondervinden. Voor het eerst in de geschiedenis heeft dit territorium niet veel last gehad van onder elkaar vechtende mensen om dit stukje land te bemachtigen. Onderling zijn ze wel nog blijven bakkeleien en hebben zij niet omzichtig met de natuur omgesprongen. Ook zijn zij de tijd uit het oog verloren en zijn velen zich er niet bewust van hoe belangrijk het is om alles stabiel te houden. Hier hebben er enkelen wel figuurlijke aardverschuivingen kunnen verwezenlijken en hebben sommige politici vulkanen doen losbarsten. dit alles terwijl de bedrijven er wel voor zorgden dat de luchten konden verduisteren.

Het wordt hoog tijd om eens na te gaan met wat wij bezig zijn. Het is waard om te beschouwen dat die natuur er ons eenvoudig aan helpt om eerlijk en verantwoordelijk te worden naar ons zelf en naar alle levens hier.

Wij mogen niet vergeten hoe “Kwetsbaar” alle is en hoe ons leven zo vluchtig is. Met één windstoot, in één ogenblik kan het gedaan zijn. De meesten denken niet aan de dood, terwijl zij hier zo van alles kunnen genieten en zich uitsloven om te overleven. zo kunnen wij mensen zien die gaan werken om te overleven, leven om te werken, maar niet leven om te leven. Leven om gelukkig te zijn.

Wij allen kunnen er voor zorgen dat iedereen en alles kansen krijgt om te kunnen gelukkig te leven, maar daar moeten wij ons samen voor inspannen en moeten wij ons samen met de natuur verbonden voelen. samen moeten wij er dan voor zorgen dat die wereld rondom ons ademruimte krijgt en haar vrijheid van te overleven terug wint. Vandaag lijkt alles wel geketend te zijn. Om de boeien van deze maatschappij los te krijgen moet er een mentaliteitsverandering komen die iedereen vrijheid van geest wil toelaten en iedereen dat recht op leven wil gunnen. Niet enkel politici dragen daar verantwoordelijkheid, want die verantwoordelijkheid ligt in ieder van ons en diep in ons geweten. Dat geweten moeten wij terug vinden en er weer gaan naar luisteren.

U moet beseffen waar u achter wil staan en welke normen en warden u wil aannemen en waarmee u wil leven. Het is gerust mogelijk dat u mijn normen en waarden belachelijk vindt en dat u mij haat. Maar men kan ook stellen dat indien u haat waar ik voor sta dat er een probleem kan zijn; namelijk dat het mogelijk is dat u het leven haat en nog erger dat u zichzelf niet voldoende lief hebt. Want iemand die zichzelf lief heeft wil ook graag het beste voor zich zelf. En dat beste kan maar op de persoon af komen als de beste omstandigheden gecreëerd worden. Wij allen moeten weten te overleven in deze wereld, niettegenstaande van de verschillende geaardheden van al de inwoners van deze planeet. Hoe men het draait of keert, zullen wij allemaal moeten trachten samen te leven en samen trachten te overleven.

Wij moeten beseffen dat er inspanningen nodig zijn om het geheel van dit samenstel der dingen goed draaiende te houden. Om alles goed en wel gezond te houden moet iedereen en alles met elkaar rekening houden. Een egoïstische houding is gewoon weg niet gepermitteerd. En daar zijn de mensen de laatste jaren véél te véél te zelfingenomen geweest en hebben zij veel te veel enkel aan zichzelf gedacht zonder rekening te houden met de ander.

Nu is het hoog tijd om rekening te gaan houden met jan en alleman, dier , plant en medemens.

Onderzoek u zelf in alle eerlijkheid en zie voor uzelf wie u echt bent en waar u met de anderen naar toe wil.

With thanks for the inspirational article of Equality: Life on Earth can change in a single Breath

++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Bezinning, Milieu and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Een leven veranderend in een ademstoot

  1. Pingback: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.