700 miljoen euro voor lief en leed

Zullen de Belgen dankzij de talmende ministers nogmaals een extraatje op hun leeggegeten bord krijgen?

Dat de Europese Commissie er al meermaals op wees dat ons land tegen midden december moet aantonen dat het tekort volgend jaar opnieuw onder de drempel van drie procent zal duiken kan klaarblijkelijk geen haast doen oproepen bij diegenen die voor ons land een oplossing moesten zoeken.  Door het debacle van maandagavond komt de berispende wijsvinger van de Europese commissie wat heviger voor onze neus zwaaien. Indien onze politici zo laten begaan zullen wij de financiële sancties die kunnen oplopen tot zo’n 700 miljoen euro voor lief en leed wel moeten nemen.

Vande Lanotte mag dan wel erkenen dat 15 december niet meer zal lukken en zich daarvoor niet schamen, maar zij moesten allen in de grond zakken van schaamte.

Het idiote van de hele bedoening is dat Yves Leterme ook al mensen aan het werk heeft om aan de begroting te knutselen, dit terwijl de anderen met zes rond de tafel er niet uit geraakten. Het dubbelwerk mag nu verzanden in trippel om niet te zeggen quadruple werk.

Vande Lanotte met Elio Di Rupo eerder dit jaar. © photo news

Terwijl er niemand is om de quadrille te dansen denkt sp.a-onderhandelaar Johan Vande Lanotte dat 15 januari perfect haalbaar is . “Je moet tegen 15 januari een begroting gestemd hebben. Dat is een hele opgave, maar ik denk dat iedereen aan tafel moet weten dat we een oplossing moeten hebben en dat niemand daar glorieus naar voren zal komen.” Voor Europa moeten we slagen, klonk het.

Elke goede huisvader weet dat de rekeningen steeds moeten kloppen en dat indien er te verwachten uitgaven zullen zijn deze tijdig moeten begroot worden. Dan komt het er op aan om te beginnen een zo reëel mogelijk en haalbare begroting op te stellen. Des te reëler de begroting, des te nauwkeuriger de financiële prognose. Deze huisvaders weten ook dat zij maar pas moeten bekijken waar zij kunnen of moeten aanscherpen nadat de begroting volledig is opgesteld. Muggenziften is eveneens iets dat later kan gebeuren, nadat de hoofdlijnen duidelijk omschreven zijn en de essentie is vastgesteld.

Voor de voorgaande regeringen is het moeilijk geweest om de staatsinkomsten en uitgaven in evenwicht te houden en regelmatig moest er kunst en vliegwerk aan te pas komen. Maar toen hadden zij nog ervaren piloten die hun licentie om door de mist te vliegen ook werkelijk verdienden. Van de knoeiers die nu aan het roer staan kan men alleen maar afvragen hoe zij zo ver zijn kunnen komen.

Ook al heeft België gemotiveerde harde werkers indien het staatsapparaat niet mee wil werken zullen deze sukkels in een doodlopend straatje belanden terwijl de toplui en politici al hun centen reeds in veiligheid hebben gebracht en nog een lekker viergangen menuutje bestellen.

Als verjaardagsgechenk brengt Annemie Turtelboom haar grieven omdat iedereen nu Open VLD de zwartepiet toeschuift. “Een formateur moet altijd sleuren en trekken om iedereen op dezelfde lijn te krijgen”, vindt ze.  “Je komt hier niet uit door één partij te culpabiliseren. Het lukt maar als alle onderhandelaars een ploeg vormen en nu is er te weinig een ploeg rond de tafel.”

Volgens Turtelboom moet de formateur zorgen dat iedereen zich goed voelt aan tafel. Di Rupo zal dus stappen moeten doen in de richting van de liberalen en dan zou ook volgens Vande Lanotte tegen 15 januari een begroting gestemd moeten geraken. “Dat is een hele opgave, maar ik denk dat iedereen aan tafel moet weten dat we een oplossing moeten hebben en dat niemand daar glorieus naar voren zal komen.” Voor Europa moeten we slagen, klonk het.

Nu kan België maar tegen een stijgende rente aankijken wegens de flaters van enkele heren en dames.

Om 15u17 LT rente België al op 5,01 % & still rising

Kan het zijn dat de financiële markten al van 14/11 op de hoogte van Di Rupo’s zijn drama-act van 21/11 waren gezien de spread? zij konden in ieder geval profetischer zien dan de betrokken politiekers die mee rond de tafel zaten. Sliepen zij toen Di Rupo sprak?

Europa kan nu verder toezien hoe onze politici België als natie compleet potsierlijk maken.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.