La Bel VlaWa Vaudeville

Na zwarte zondag kwam oranje maandag.

Germania Inferior en Superior waren lang vervlogen tijden (300 GT) en Durocortorum Remorum kan nu met haar kathedraal in Reims nog schitteren.

Het was donker en het doek ging op. Een sprietje  licht scheen op Gallia Belgica, waaruit ‘enen schorre stem klonk’: “Lang, lang geleden, was er enen bebaarde man met dem bril zodat den uyle beter zienen kon. Alle mannen die varen wilden moesten mannen met baarden zijn. Jan, Piet Joris en Corneel, zij hadden baarden, zij hadden baarden.”

“Zonder enigen schroom klom den man op zijnen paard en ging in galop ten strijde met gulden sporen.” Zij die op de kade stonden keken er naar en lachten er mee. Zij zongen oh zo geerne “Oranje boven, Oranje boven!” Vermoedelijk hadden zij Commentarii de bello Gallico, niet gelezen. Alle Nerven waren uit het makke blad van de Galliërs gehaald. Rupel en Schelde hadden nog klaar water en vormden de grens. Ja Boduognatus was toch nog eens een kerel waarvan men sprak. Toen verwachtten Belgen Caesar niet zo snel en hij veroverde hen wel. Papa Herman Francies had zeker dit verhaal nog horen vertellen. Maar zoon lief vergat al snel de Aster en de Ix en zat met een bult van de Obelix. Hij klom op zijn ros, hoorde de beiaard en mits zij woonden aan de Michelbeke vond zoon Alexander met veel Vlinders in zijn buik een goede partner in Michelleke. Vader moeder zult gij eren hadden hun ouders steeds geleerd maar als Ruppeltje op het potje zat keken zijn kindertjes lachend toe. “Eli, Eli” riep er iemand meer dan twee duizend jaar geleden van zijn houten paal. Oh, oh, niemand kwam hem redden en ziet Pietje snot, die nog groen achter de oren zag had het Besien, ook al hadden zij met de paplepel “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus” (de AVV-VVK-gedachte) meegekregen bleven zij toch liever Chirootje spelen. Bertje was geen ketje en speelde niet meer mee en Jean-Lucje was overgestapt naar de scouts waar hij het klappen van de zweep wel kon leren. Het hele zootje ging van de ene zoo naar de andere. Al kwamen zij langs het moeras, daar wilden zij en zouden zij niet in zinken. Zo deden zij als gewenst en zakten nog liever in de stront. Aldus gedaan riepen de toeschouwers lekker “shit!”.

Maar ja zij zagen al zo rood van het tomaten gooien en de spaghetti had niet geholpen. Bolognaise Jean-Luc had al andere katten te geselen en kon niet meer.  Weinigen droomden nog van Leonard Clemence die zich nu wel dertig keren in zijn graf omdraaide. Théotje,  Paultje en Robje waren al lang niet meer in het kijkkastje of in Fabeltjeskrant gekomen. (Toen waren er nog Vlaamse partijvoorzitters die opnieuw wilden onderhandelen terwijl Franstaligen resoluut weigerden.)  Die vechters tegen windmolens gingen steeds moedig in zee met Don Quijote de La Mancha en keken op naar die Getemde Feeks.

De moedige Zusters konden elkaar toch niet vinden in Apenland en grepen naar de 530 zwarte rietjes met omplooibaar bovenstukje ditmaal zonder lijm (Verkrijgbaar bij Col-Ruyt) om zo door het raam gegooid te kunnen worden. {Men vergeet niet in de rechterhoek van het scherm het obligate ‘PP’ te zien }

Post image for De vuurwerkramp in Enschede en de aansprakelijkheid van de gemeente

Een hevige knal ... en iedereen keek er naar ... maar zag dat het niet goed was - Enschede 2000

Zij ontstaken de lont, keken naar de grond en zaten met hun voeten in de lucht

Wat een mooie publiciteitsstunt moeten zij gedacht hebben! Vuurwerk mocht het in ieder geval wel wezen, maar het was van de familie van Enschede.

 

Zoals de hidalgo Alonso Quijano zijn verstand kwijtgeraakt, geraakt Belgiëland nu ook haar verstand kwijt. Oho wat een knaller een koning te rijk dachten zij en zongen samen in koor: “En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het vehaaltje was uit!”

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to La Bel VlaWa Vaudeville

  1. Pingback: 2014 Personalities and Obituary | Marcus Ampe's Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.