U dacht “Niet voor mogelijk”

Dacht U het niet mogelijk. Mis poes! Alles kan in België. In het land van Margritte is de wereld soms wel zoek maar de pijp kan er steeds wel roken vol met absurditeit.

De onderhandelingen zijn nog maar eens gecrasht, dit keer na drie pogingen om te landen met de begroting.

2000 Knal in Enschede ver van Vlaanderenland

Hier zingen zij niet van “Waarwasjijtoen.”

Voor de zoveelste keer mag de Koning Albert II vanaf 10 uur de partijvoorzitters van de partijen die deelnamen aan de regeringsvorming onder vier ogen zien. Maar hij zou betere een multifocusbril aan doen. Weer eens hebben de polititci als kleine kinders met vuur gespeeld, maar nu wordt het eens hoog tijd dat zij hun vingers verbranden en dit ook echt voelen.

De Klucht heeft nu al meer dan lang genoeg geduurd en al de inwoners hier hebben er al meer dan genoeg centen in gestoken. Wij waren al sullig genoeg om hen zo veel geld toe te stoppen na onze stemrondes waarnaar zij toch niet luisterden. In deze verkapte democratie is het namelijk mogelijk dat burgers hun stem uit brengen en toekijken hoe er totaal geen rekening wordt mee gehouden. De politici vinden het de laatste jaren zelfs een sport om ze het vlugst te kunnen weglachen en doen vergeten.

Zij vergeten echter dat het spelletje wel eens ten einde zou kunnen lopen en dat de verliezers het wel eens beu kunnen worden zodat zij het hele “Mens erger je niet” spelletje met het “Ganzenbord” omver gooien en in de vuilbak kieperen. Want Belgen hebben met de jaren goed leren te sorteren, hoop ik, en weten waar de vele stortplaatsen in België zijn. Van einde en verre kan men ze dikwijls rieken, dus zo moeilijk zijn deze niet te vinden.

Di Rupo in Mechelen #nogov

Men lijkt hier wel ‘gek’ van (in de zin van: ” men houdt hier echt van”) patstellingen en zo kon Elio Di Rupo (PS) zich maandag weer eens getrakteerd vinden, maar dit niet meer op een gezellig thee kransje, want de soep werd er zuur gedronken.

Men beseft nu dat die politici totaal geen greintje schaamtegevoel meer hebben en dat wij met wangenrood onze ogen kunnen laten zakken voor heel Europa dat niet meer lachend toe kijkt. Ook ons zou het wenen eerder nabij moeten staan.

Wel gesnopen

Ik ben er zeker van dat als die onderhandelaars in de spiegel durven kijken dat deze zal krakkleren en in duizenden stukjes zal vallen. Hoe dikwijls hebben zij mogen horen dat de onderhandelaars nog maar een opdracht hadden, een ramp voorkomen. Wij mogen ons hart vast houden dat die opkomende mist niet in een alles verslindende orkaan zal gaan ontaarden. De windhoos heeft zich al maanden kunnen opbouwen om tot een heuse orkaan te ontaarden, en dit terwijl heel Vlaanderen en Wallonië konden toekijken terwijl er van die Duitstaligen in alle talen werd gezwegen. Maar voorzeker waren zij in het Oosten helemaal vergeten. Zij bleven voor alle veiligheid ook maar stil in hun mandje onder tafel zitten.

Als er na 526 dagen twee partijen “nog altijd niet bij machte zijn elkaars positie correct in te schatten” kan men vragen stellen over de vaardigheid van de roergangers. Hebben zij wel kaas gegeten van wat hun vaders zo goed konden? Vermoedelijk hebben zij de stiel verleerd door dat zij veel te veel in de watten zijn gelegd!

Vroegere bewindvoerders wisten tijdig op te houden met hun klassieke politieke toneeltjes en konden als het er op aan kwam deftig werk maken om tot een oplossing te komen ook al leek dat voor iedereen zo moeilijk. Nu lijkt het veel makkelijker om tot een oplossing te komen maar bleek het veel moeilijker om een vergelijk te vinden. De wereld staat nu wel op zijn kop.

Langs één kant ben ik ook ontgoocheld dat Di Rupo getoond heeft dat hij toch niet die slagvaardigheid heeft die wij van hem hadden gehoopt. Hij leek mij een gepast man om eerste minister te worden omdat hij een verstandig man met veel dossierkennis en veel geduld leek te zijn. Zijn zwijgzaamheid bleek in deze situatie te zwijgzaam. Beter had hij ook nu zijn stem wat meer verhoffen en de jongeren op hun plaats gezet. Nu is het alsof hij geen respect heeft kunnen afdwingen, want genoeg bleek dat zij hem meer dan eens voor de gek en aan het lijntje hielden.

De huidige voorzitters van de politieke partijen blijken ook niet meer te weten wanneer en hoeveel water er wel eens bij de wijn moet gedaan worden voor het goed van het land. Maar hier is duidelijk bewezen dat zij niet meer geïnteresseerd zijn in het welzijn van het land België, noch voor een deelstaat Vlaanderen of Wallonië. Hun politieke postje is voor hen het belangrijkste. zolang als zij aan de bak kunnen komen en aan spel zijn kunnen zij ook zorgen dat hun zakken lekker gevuld raken of de Belgen in de zak wordt gezeten of niet dat deert hen niet zo. En of de bedrijven al dat geld zullen gaan mislopen zien zij voorzeker niet in. Want zij brengen de financiële situatie voor België in een zeer groot gevaar, dit terwijl wij al lang in de gevaren zone trachtten over te zwemmen naar veiliger wateren.

Bestand:Forcado numa Pega de Caras no Campo Pequeno.jpg

Mogelijk doel van Belgisch politieker - Een stier in de arena met banderillas in zijn zijden

Charles Michel van de Mouvement Réformateur kon niet inzien dat met zijn blokkades er zeker geen reformatie maar deformatie zou komen. Ook al mocht hij met Alexander De Croo een partner gevonden hebben kan het nu wel zijn dat hun verhoopte verkiezingen wel eens anders zouden kunnen uitdraaien en eerder hun doodsteek dan een toreros overwinning zal zijn.

De minotaur van Europa is nu wel zeer ziek geworden en het zal nu nog moeilijker zijn om de hete aardappels uit het vuur te halen.

Het maandag lanceerde idee van N-VA voorzitter Bart De Wever,  om een rechtse noodregering op poten te zetten lokte bij de andere partijen niet meteen veel enthousiasme uit, maar werd door partijgenoot Jan Jambon van morgen (22 november 2011) herhaald.

N-VA wil in zee met Open Vld en CD&V. De sp.a zou dus afvallen, net als de PS langs Waalse zijde. De MR mag wel mee doen.

De noodregering zou de zes Europese aanbevelingen willen uitvoeren. Nadien zou het communautaire akkoord opengebroken worden.

Annemie Turtelboom - Foto Belga

Op haar 44ste verjaardag weet Open Vld-minister Annemie Turtelboom mooi te zeggen: “Een oplossing komt er alleen door te onderhandelen, niet door de handdoek in de ring te gooien”.  Akkoord. Misschien heeft Di Rupo iets te vroeg gisteren de gesprekken afgebroken en zijn biezen gepakt om naar het buitenverblijf van de koning te rijden.

De Open Vld-politica meent dat er in de voorstellen van formateur Di Rupo onvoldoende elementen zaten van de zes aanbevelingen van de Europese Commissie. “We moeten meer structurele hervormingen doorvoeren op het vlak van pensioenen en werkloosheid, we moeten meer mensen aan het werk krijgen. Die EU-aanbevelingen zijn heus niet voor elk land liberaal. Wij gebruiken die EU-aanbevelingen niet als paraplu. Het is onze verdomde plicht. Ook al zijn we al 527 dagen ver, er is geen andere oplossing.”

Turtelboom liet ook verstaan dat de samenhang bij de onderhandelaars niet groot genoeg was. “Er staat te weinig een ploeg op het veld die zegt: we zullen de komende 2,5 jaar ons land door moeilijke wateren loodsen.”

Volgens Onkelinx draait de blokkering rond de belastingen op meerwaarden en rond de invoering van een vermogensbelasting. MR-voorzitter Michel ontkent: “Wij willen de hoogste inkomens doen betalen.”

Het is hoog tijd dat dit land gaat besparen, maar niet op kosten van haar burgers die de staatskas al meer dan genoeg vullen. Het is niet de werkende mens die boven zij stand leeft, het zijn al diegenen die krijgen zonder zweet en het te veel aan politici om dit land onbestuurbaar te maken en vol bureaucratische tijd en geldverslindende systemen op te zadelen. Al de kabinetten plus intercommunales en mandaten verslinden hier veel te veel geld. Daar had men vooreerst al geld kunnen zoeken om de miljoenen Euros te besparen en dan zou men niet angstig moeten gaan zijn om te gaan vrezen voor meer dan 16 duizend miljard Bef als er nog meer landen als Griekenland en Italië, België gaan opvolgen.

Vergeet niet dat de gezamenlijke euro maar een sterke munt kan zijn als elk land een strikte begrotingsdiscipline in acht neemt. Ons piep klein landje zal dat zoals grotere broers ook moeten doen en geen excuus hebben.

De heren politici mogen niet vergeten dat zij ditmaal niet enkel dit minuscuul landje in gevaar hebben gebracht. Hun hele onbezonnenheid brengt geheel Europa en de Europese Muntunie in gevaar. Indien de Belgische bedrijfsleiders eens met de rekening zouden afkomen wat dit zootje hen al gekost heeft zouden heel wat Belgen ferm achterover  vallen.

Het zou vast en zeker wel eens kunnen zijn dat als er nu verkiezingen komen de politici een ferme stamp onder hun achterwerk zullen krijgen. Deze zal terecht verdiend zijn, maar of de stemmen naar bepaalde andere partijen dan het land gaan kunnen bijeenhouden zal op de verkeerde gerekend zijn.

Democratie is veraf in dit land en sommigen denken dat een ‘goede’ dictatuur (utopie) beter zou staan kan hen doen belanden van de regen in de drop.

Zij die vreesden dat de besparingen hun stemmen gaat kosten en daarom nog liever de boel weer opbliezen zouden nu wel eens verrast kunnen opkijken als zij over enkele maanden wakker worden met een vette kater op hun bed, na ‘vervroegde’ of ‘nieuwe’ zo veelste verkiezingen.

+

Lees ook:

 • ‘Nog eens toegeven aan Open VLD gaat niet’: Reconstructie Kiezen tussen een ‘gros clash’ of gezichtsverlies
  De keuzemogelijkheden zijn beperkt, het is erop of eronder.
  +
  Di Rupo. ‘Ik denk dat al mijn voorstellen conform zijn met de aanbevelingen van de Europese Commissie. Ik heb al veel inspanningen gedaan, maar er zijn twee formaties die weigeren inspanningen te doen. Daarom wil ik nogmaals vragen om de tekst goed te keuren, mits enkele marginale veranderingen.’

  De pers te woord staand - Foto Dirk Waem - De Standaard

 • Pokeren op de rand van de vulkaan
  Het pokerspel tussen blauw en rood leidde tot de patsituatie. De PS vindt dat ze de liberalen heel sterk is tegemoetgekomen door meer besparingen en minder belastingen voor te stellen; verder dan dat kan ze niet gaan, vindt ze. Maar de liberalen blijven meer besparingen én structurele ingrepen – in de pensioenen en de werkloosheid – vragen, verwijzend naar ‘Europa en de financiële markten’.Beide groepen houden het been stijf. Beide voelen een andere hete adem van de kiezer in de nek.
  +
  België worstelt met een toenemend wantrouwen van de financiële markten; dat doet de rentevoeten stijgen en de obligatiemarkt opdrogen. En de beurs? De Bel20 stond gisteren op zijn laagste niveau sinds april 2009. De bankaandelen zakten, KBC zelfs met 13 procent.
 • Gedoemd om verder te ploeteren Gedoemd om voort te ploeteren
  LDD, bijvoorbeeld, stelde gisteren voor om het land onder de curatele van de drie ministers-presidenten te plaatsen, die dan als een soort triumviraat zouden regeren. Het leek een absurde grap op een pijnlijk slecht moment – maar zo was het helaas niet bedoeld. Er zijn ook minder waanzinnige ideeën, al neigen ook die naar sciencefiction. Een overzicht.
  1. Een noodregering ; 2. Verkiezingen; 3. Een zakenkabinet; 4. Lopende zaken tot 2012 – of 2014; 5. Een coalitie zonder liberalen
  +
  there is no alternative, de onderhandelaars zijn gedoemd om verder te ploeteren. Dat zegt ook politicoloog Carl Devos (UGent). ‘We kennen dit scenario.
 • Turtelboom wil dat Di Rupo stappen doet richting Open VLDOpen VLD blijft schermen met de Europese aanbevelingen. Italië kreeg niet lang geleden een onvoldoende van Europa en Turtelboom wijst op de gevolgen daarvan: de druk van de markten werd groter, Berlusconi moest ontslag nemen, technocraten namen over.

  ‘We kunnen zo’n risico niet nemen. We weten wat we moeten doen en als wij het niet doen, zal iemand anders overnemen.’

++

Lees verder meer in:

 • Liberalen pas als laatste bij de koning (DeStandaard)
  De vorst “herinnert aan de ernst van de huidige situatie en onderstreept dat de vrijwaring van het algemeen belang van alle Belgen en de Europese kalender een zeer snelle oplossing van de politieke crisis noodzakelijk maken”
 • ‘Di Rupo speelt geen theater, er is een echte breuk’ (Knack)
  Een begroting stemmen tegen 15 januari is nog haalbaar, zei de senator in Reyers Laat op Canvas. De Europese Commissie wees er al meermaals op dat ons land tegen midden december moet aantonen dat het tekort volgend jaar opnieuw onder de drempel van drie procent zal duiken. Zoniet kan de commissie dan financiële sancties voorstellen die kunnen oplopen tot zo’n 700 miljoen euro.
  +
  Vande Lanotte zei nog dat Di Rupo geen theater speelt door zijn ontslag als formateur aan te bieden. Er is een echte “vertrouwensbreuk”, zei hij. “Een aantal partijen aan tafel hebben op dit moment niet de indruk dat Open Vld echt een oplossing wil.”
 • Formatie: ‘Boosheid maakt plaats voor schaamte’ (Knack)
  “Pijngrens bereikt”, “pijnlijk gevoel van schaamte”,”bedroevend schouwspel”, “het is een zootje”  De Vlaamse kranten zijn niet mals voor de onderhandelaars nu de formatie muurvast zit.
 • Na de toneeltjes (De Tijd)
  toneeltjes of niet, de problemen van ons land zijn gisteren niet verdwenen. Ze liggen er nog steeds. Het slechte nieuws is dat het opnieuw is gebleken hoe moeilijk het is een regering te vinden die ze durft en kan aanpakken. Het goede nieuws is dat de problemen bekend zijn en dat duidelijk is wat moet gebeuren. Het IMF, de OESO, de Europese Commissie: allemaal hebben ze de voorbije jaren dezelfde analyse gemaakt voor België. Nooit is ze ter harte genomen, omdat de Belgische politiek al decennia te versplinterd is om te komen tot zware maar noodzakelijke hervormingen.
 • Moordend getreuzel (De Tijd)
 • Intussen tikt de klok genadeloos verder. In een week tijd kwam er nog een rist slecht nieuws bij voor ons staatshuishouden.
 • De Belgische tienjaarsrente piekte dinsdag in de loop van de dag op 4,99 procent, en stond gisteren nog altijd een flink pak hoger dan de slotstand vorige week vrijdag.
 • Tweede opdoffer: het vertrouwen van de Belgische consument is abrupt teruggevallen. De onzekerheid over de belastingen en besparingen die de burgers boven het hoofd hangen, speelt een perverse rol.
  +
  Maar binnen die systeemcrisis duwen de treuzelende onderhandelaars ons wel een paar millimeter verder in de richting van de afgrond. Uitgerekend die paar millimeter kunnen leiden tot een fatale tuimelperte, door niet te doen wat moet.
 • “PS wil geen confrontatie met liberale hypocrisie” (Het Laatste Nieuws)
  onderstreepte Waals minister-president Rudy Demotte dat de PS van een groot staatmanschap getuigt maar niet wil geconfronteerd worden met de hypocrisie van de liberale familie. De rekening mag niet gepresenteerd worden aan de lagere inkomens, klonk het. Demotte riep daarbij de liberalen ook op tot staatmanschap.
 • PS-politici wijzen “arrogante” liberale partijen met de vinger (Het Laatste Nieuws)
  “Twee partijen brengen ons in een onbegrijpelijke situatie”, zo stelde minister Paul Magnette.
 • Lutgen: “Twee partijen storten land in chaos” (Het Laatste Nieuws)

  “Dit is politiek van het laagste niveau. Ik ben boos en gechoqueerd tot in het diepst van mijn ziel en mijn politieke overtuiging. Wat die twee partijen doen, is het land in chaos storten. De factuur zal hoog zijn voor alle burgers, ook voor de burgers die ze zogezegd vertegenwoordigen. Dit is totale politieke onverantwoordheid, niets anders.”

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.