Kredietkaarttoeslag bij Brussels Airlines

Brussels Airlines rekent vanaf 2 november 2011 een toeslag van 7,5 euro op alle tickets voor een vlucht vanuit België die betaald worden met een kredietkaart. Ook de andere vliegtuigmaatschappijen uit de Lufthansa-groep (Lufthansa, Austrian, Swiss Airlines en Bmi) rekenen de extra kosten voor kredietkaarten aan. Die toeslag bestond al sinds 2008 via boekingen via de website en de ticketbalies. Ze wordt nu uitgebreid naar andere boekingen, zoals de reisagentschappen.Brussels Airlines voert kredietkaarttoeslag in voor alle tickets

Langs één kant promoten zij te betalen met de kredietkaart en loven dan’ extra miles’ of punten uit. Wat zij echter extra laten betalen dekt nog niet de opbrengst van de punten. een aanprijzen van hun eigen kredietkaarten om zogezegd goedkopere vluchten te krijgen wordt nu zo een onjuiste of bedrieglijke reclame.

“Er blijven altijd gratis alternatieven”, benadrukt Wencke Lemmes van Brussels Airlines. Betalen met een gewone bankkaart of cash blijft wel gratis.

Vreemd is dat er in de toeristen sector geruchten de ronde doen dat Brussels Airlines het neit zo goed doet en dat verscheidene toeristen vinden dat zij al prijzig genoeg zijn.

Eén van de opmerkingen op “Wereldwijzer“: “En dan vragen ze zich af hoe komt dat de Arabische en Aziatische luchtvaartmaatschappijen zoveel klanten krijgen?!!
De marketing afdeling is opgedoekt of wa’?”

Deze prijsverhoging tijdens een economische en politieke crisis is niet op het ideale moment uitgebracht.

Mijn inziens is het ook een vreemde strategie als er een verlies van 80miljoen euro geboekt wordt. Als men weet dat het verlies vooral te zou wijten zijn aan de hoge brandstofprijzen en investeringen die het bedrijf heeft gedaan, zullen die boekhoudkosten het nu niet maken. De afschrikking gaat groter zijn dan de opbrengst.

Ook ontkracht men een prachtig betaal instrument, dat juist voor zakenmensen, waar men zich toch hoofdzakelijk op zou moeten gaan richten, het meest praktische en veilige is om hun zaken af te handelen. In wezen had men beter dan de algemene prijs voor iedereen verhoogd, de kredietkaarkosten voor eigen rekening gehouden en juist een korting toegepast voor diegenen die met de kredietkaart betalen. Het is namelijk veel veiliger dat de klanten met een kaart betalen dan met cash geld op de balie te leggen. Bij verscheidene kaart gebruikers is er ook een verzekering met hun betaling inbegrepen, dat zij met een debetkaart niet hebben.  Ook diegene die betaald wordt met een debet kaart heeft geen zekerheid van betaling terwijl met de krediet kaart wel. Zo voor beide partners wegen de kleine extra kosten die zij reeds moesten betalen niet op tegenover de veiligheid, maar nog boven de kaartkosten een extra 7,5€ per aankoop is van het goede te veel en voor goedkopere vluchten niet percentueel in verhouding met de waarde van de vlucht.

Ook beseffen wij dat juist die voor de passagier minder kostende korte afstandsvluchten weg zullen vallen, en hij dan sowieso naar een andere maatschappij zal moeten uitkijken.

Meerdere kleinere luchtvaartmaatschappijen zullen ook de weg naar de Internationale luchthaven Brussel kunnen vinden indien al het aanwezige grondpersoneel hen kan bevallen. En hun werk wordt naar behoren gedaan ook al kan de druk soms erg groot zijn, maar weer of geen weer staan zij steeds paraat voor de passagiers. Zij zijn het die mee er aan werken dat Brussel verder kan blijven bestaan en service kan leveren.

Passagiers zullen de bruto kost van hun vlucht in rekening brengen en vergelijken met andere maatschappijen om zo hun overstap van Brussels Airlines naar een buitenlandse maatschappij te doen.

Als het de bedoeling van Brussels Airlines is om ten laatste in 2014 opnieuw winstgevend te zijn kunnen wij ons afvragen hoe zij bij al hun diensten de mensen zullen kunnen aanhouden terwijl zij de passagiers verder naar de concurrenten jagen?

Foto Belga

Thierry Vuchelen van de Liberale vakbond. weet echter te vertellen dat de cijfers aan tonen dat het passagiersaantal is gestegen, hij zegt verder:  “Hierdoor is de werkdruk toegenomen en zitten we momenteel op het randje van het toelaatbare. Nog extra flexibiliteit zien we echt niet zitten. Maar we willen de sociale dialoog een kans geven en wachten dus op concrete voorstellen van de directie.”

Peter U., Molenstede, lezer van de Standaardschrijft: De maatschappij moet daar niet voor opdraaien. Dit is een werkingskost van die maatschappij en deze wordt ook als zodanig geboekt. Dus aan de ene kant brengt men het bedrag netjes in als kost, en aan de andere kant rekent men het door aan de klant. Alweer een stukje opbrengst meer … Dus lekker winst. Een bijkomende winst dus. Ik betaal reeds voor mijn kredietkaart. En wel mijn jaarlijkse bijdrage om die kaart te mogen gebruiken. Trouwens VISA/MASTERCARD etc zijn geen echte kredietkaarten omdat het niet mogelijk is slechts een deel van de gemaakte uitgaven te betalen, ze worden maandelijks van je rekening gehaald. Bij een echte kredietkaart, kan ik aankopen doen en per maand een bepaald bedrag betalen, op het overblijvende betaal ik intresten. Maar daar ging het niet om. Het gaat om het feit dat men kosten doorrekend die men eigenlijk zelf als kost inbrengt in de boekhouding en alzo een hogere winst genereert door ze door te rekenen. Een verkapte prijsverhoging en niks anders …

Brussels airlines

Straks blijft er niets meer over om van het vliegtuig te halen, buiten een hele resem schulden. Image by Fonk via Flickr

 

Lees hierover:

Kredietkaarttoeslag 7,5 euro op alle tickets bij Brussels Airlines

Zestig banen op de tocht bij Brussels Airlines (Nieuwsblad)
De hervormingen en besparingen die Brussels Airlines de komende jaren wil doorvoeren, zullen volgens de vakbonden gevolgen hebben voor het personeel. Zo’n zestig banen staan op de tocht.

Sociale onrust bij luchtvaartbedrijven (Biz)
De sector omvat luchtvaartbedrijven als Brussels Airlines, Jetairfly, Thomas Cook Airlines, EAT, maar ook de administraties van buitenlandse maatschappijen als Air France of Lufthansa. Ook TNT-Luik maakt bijvoorbeeld deel uit van de sector.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.