Niet besparende regering Di Rupo I

541 Dagen om een regering te vormen.

Een tripartite, notoir de zwakste soort van Belgische regeringen met een minderheid aan Vlaamse kant van 49% werd gevormd terwijl de Vlamingen oh zo mooi voor een Vlaamse regering hadden gekozen. Maar dat cijfer mocht al zeker opkijken naar een devaluatie tot een 35 % als het al niet minder is. De schrik voor verkiezingen en de N-VA is de enige cohesiekracht.

Dat twitteren ook risico’s kan inhouden betreft te houden beloften zal Filip Dewinter nu moeten ondervinden. Op 22 mei 2010 twitterde Dewinter: “Di Rupo premier! No way! Dan verhuis ik naar Namibië…” Op Facebook vinden ze alvast dat Dewinter zijn woord moet houden. De groep ‘Dewinter moet zich aan zijn belofte houden‘ verzamelde al meer dan 50.000 fans die vinden dat de politicus nu richting Namibië mag trekken.

officiele machtsoverdracht tussen leterme en di rupo om 17u

Officiele machtsoverdracht tussen Leterme en Di Rupo - GvA

Bij het bescheiden feest-geschal vandaag bij de eedaflegging van Di Rupo I en de voorzichtige euro-opluchting, hoort veel voorbehoud.

De bakkeleiende partijvoorzitters in België hadden het geen noodzaak gevonden om snel een nieuwe regering te maken. Als excuus boden zij de mensen aan dat het zeer moeilijk was om een goed sluitende begroting te maken want men moest de mensen zo veel mogelijk kunnen sparen. Tijdens hun getreuzel kon het economisch systeem verder verbrokkelen, maar dat leek hun weinig te deren. Ook al waren er voldoende waarschuwingen van ratingbureaus namen zij al de tijd van de wereld.

Doch denken sommigen dat met het plusje dat werd weg gegomd een ratingbureau kon doen wat Shame, de vakbonden of de aanzwellende stille woede niet vermochten: de regeringsonderhandelaars aanzetten tot spoed. Toch negeerden de beleidsmakers verder de noden en de meer dan een jaar uitgebrachte stem van het volk. In het verleden hadden wij al mogen zien dat een partij die een hoeveelheid aan stemmen had gekregen en zelfs de meerderheid kon vormen, gewoon monddood werd gemaakt. Ook nu bleef een partij met veel behaalde stemmen aan de zijkant omdat men toch maar liever konkelfoesde om de eigen postjes te verzekeren. Ook hier is het duidelijk dat het begrip democratie een holle gedachte is geworden.

Terwijl iedereen het langs alle kanten hoort donderen dat er degelijk moet bespaard worden, worden de Belgen aardig verrast met een Sinterklaas geschenk dat hen een hele duit zal kosten. Voor de nieuwe regering Di Rupo I zien we 15 ministers en 6 staatssecretarissen. Di Rupo I wil de buikriem aanhalen voor iedereen, maar is er niet in geslaagd dat voor zichzelf te doen.

Politiek gezien wordt de uitvoering van het akkoord over BHV en de financieringswet, met de steun van de groenen, de heikelste klus. De overdracht van bevoegdheden is dan wel vastgelegd in algemene principes, de uitwerking wordt een taaie brok. Een zwaar blok aan het been dat zo maar 600 miljoen als extraatje voor Brussel aan bied. Een bedrag dat wij tegen 2030 zullen mogen zien oplopen tot 1 miljard Euro, als of het niets is, maar de Vlaming zal het wel mogen betalen, met of zonder kiespijn. In de nieuwe financieringswet schieten de Vlamingen er ook nog eens 2,2 miljard Euro bij in tegen 2030. Dit om slechts enkele van de maatregelen te noemen waarbij gretig in de portemonnee van de Vlamingen zal gegraaid worden.

Ondertussen blijven werkgevers de arbeidsomstandigheden niet verbeteren en kunnen zij die aan het werk zijn voelen hoe men met minder mensen meer wenst gedaan te krijgen. Oplossingsstrategieën om de situatie te verbeteren hebben werkgevers al meermaals als pap ingelepeld gekregen via de werkorganisaties of vakbonden, maar ze willen ze niet slikken.

Vader staat helpt verder ook niet echt mee. Schenkingsrechten op ondernemingen worden afgeschaft en terwijl de kleine burger maar moet bezuinigen gat de regering zich lekker met postjes verwennen en kunnen al de maandenlange discussiedeelnemers rond de regeringsvorming en de nodige besparingsmaatregelen hun vel in eigen kamp redden. Maar of de bevolking deze lapsus van zoveel ministers en staatssecretarissen zal dulden is een andere vraag. Een afstraffing zal er in ieder geval wel met de volgende verkiezing komen, maar dat is de huidige  nieuwe ministers hun zorg niet.

De Belgische beleidvoerders mogen lekker cumuleren, wat in vroeger jaren neit werd toegelaten voor de ambtenaren, maar wel de hoge geplaatsten, die al een veel hoger loon kregen. Een gemiddelde mandataris cumuleerde in 2010 6,89 jobs. De Croo senior mag de kroon spannen, als wij over Dehaene zwijgen (die een ‘kleine’ 352.984 verdient per jaar). Herman De Croo combineerde niet minder dan 26 functies, waarvan zes betaalde.
Di Rupo komt met 24 mandaten en jobs in 2004 op 15 terug in 2010, terwijl Bart De Wever opklom naar 8 mandaten en functies in 2010.

Men zou gedacht hebben dat diegenen die 535 dagen nodig hadden om een sluitende begroting te maken er op zouden toezien dat er langs alle kanten degelijk zou bespaart worden. Maar zij zelf gaan zich nu heerlijk met een ministerpostje bedelen en nog meer geld uitgeven om de nieuwe ‘obesitas’ regering te vormen terwijl in de gezondheidszorg  in 2012 2,3 miljard moet ingeleverd worden en in 2013 zelfs 3,3 miljard.

Men zei in alle overheidsdiensten en in de openbare diensten te snoeien maar zorgde zelf voor een goede verzekering van een eigen plaatsje op de ministerszetel.

Liesbeth Van Impe schrijft in Het Nieuwsblad: “De regering staat er, de weddenschappen kunnen beginnen over wanneer ze zal beginnen te wankelen” “Voor de regeringspartijen zijn de dagen van eedaflegging en regeerverklaring zo goed als zeker de makkelijkste.” Ze wijst op de externe druk op de regering, van de financiële markten en van oppositiepartij N-VA, waar Bart De Wever “slapend rijk lijkt te worden” terwijl de regeringspartijen zich onpopulair moeten maken met een hard saneringsbeleid. “De partijen zweven tussen hoop en vrees”, besluit Van Impe.

Bart De Wever

“De weg voor de uitvoering van het regeerakkoord ligt vol met wolfsklemmen”, schrijft Isabel Albers in De Tijd. De ploeg zal de saneringsoperatie meteen moeten bijsturen, de waarborgregeling voor Dexia is nog niet definitief en alle beslissingen waarover de onderhandelaars beslisten nog niet te beslissen, zoals de kernuitstap, komen binnen de kortste keren terug, luidt het. Voorts zijn er de uitvoering van het akkoord over BHV en de financieringswet, met de steun van de groenen, en de uitwerking van de bevoegdheidsoverdracht. “Feestgeschal is ongepast bij de eedaflegging van Di Rupo I”, besluit Albers.

“Het nobele voornemen van Di Rupo om 380.000 mensen uit de armoede te halen tegen 2020 staat in schril contrast met de maatregelen die in de begroting afgesproken zijn. Mensen met een uitkering zullen het gelag betalen van de crisis. Er komt een rem op de welvaartsvastheid van de uitkeringen.”

“Positief is dat de nieuwe regering ook iets wil doen aan de overmatige schuldenlast door strengere regels in te voeren voor kredietopeningen. Maar we denken dat een verhoging van de uitkeringen meer effect zou hebben. Als je ziet dat mensen met een uitkering op termijn terugvallen op een bedrag dat gelijk is aan het leefloon, moeten we vaststellen dat de regering de armoede organiseert.” zegt Peter Heirman, stafmedewerker van het Netwerk waar armen het woord nemen.

Betreft de begroting en de regeling voor gepensioneerden, werklozen en mensen op leefloon: “De minimumuitkering voor gezinshoofden zal 30 procent onder de Europese armoedenorm zitten, de minimumuitkering voor alleenstaanden 11 procent. De armoede bij werkloze gezinnen steeg de voorbije jaren nu al van 39 naar 48 procent”, rekende onderzoekster Bea Cantillon voor op de G1000.

Lees ook:

 1. De lange weg naar Di Rupo I
 2. Geen feestgeschal
 3. Di Rupo I kan de eed afleggen
 4. De 6 lonen van Herman De Croo
 5. De 6 lonen van Jean-Luc Dehaene
 6. Hoeveel zullen Di Rupo, zijn ministers en staatssecretarissen verdienen?
 7. ‘Di Rupo heeft een levensverhaal waar iedere Belg trots op mag zijn’
 8. 6 West-Vlamingen in Di Rupo I
 9. De begroting van Di Rupo I: wie incasseert de klappen?
 10. Analyse – zijn onze nationale politici wel goed bezig?
 11. ‘Regeerakkoord is sokkel waarop nieuw België wordt gebouwd’
  “Het regeerakkoord is de sokkel waarop het nieuwe België zal worden gebouwd. Een België waar Vlamingen, Brusselaars en Walen hand in hand en op een enthousiaste manier samenwerken”. Dat heeft kersvers premier Elio Di Rupo in zijn regeerverklaring gezegd.
 12. Di Rupo begint toespraak verrassend in het Nederlands
  De nieuwe Belgische premier, de Franstalige Elio Di Rupo, is zijn eerste regeringsverklaring vandaag in het Nederlands begonnen. Hij beloofde een betere toekomst voor de burgers dankzij het regeerakkoord, dat tijdens een half jaar onderhandelingen tot stand kwam.
 13. Vrouwelijke CD&V-parlementsleden protesteren met zwarte kleren
  Dat er van de vier regeringsposten voor de Vlaamse christendemocraten geen naar een vrouw ging, botste her en der al op kritiek. … Dat nu ook het fractievoorzitterschap in de Kamer naar een man (Raf Terwingen) gaat, wakkert het ongenoegen nog aan.
 14. ‘Diversiteit is onze troef’ ‘Politici zijn allen mensen van goede wil. Maar de belangen en de doelstellingen liggen dikwijls zo ver uit elkaar dat de onderhandelingen vaak heel moeilijk in ons land worden.’Di Rupo maakte zelfs een grapje. ‘Velen hebben dag en nacht gewerkt om tot een goed akkoord te komen. Sommigen hebben zelfs zo hard gewerkt dat twee van de onderhandelaars voor de tweede of derde keer vader zijn geworden.’ (Een duidelijke verwijzing naar Alexander De Croo en Wouter Beke.)
 15. LETTERLIJK. Het integrale regeerakkoord

++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.