Hard werk met tegenwind

Elio Di Rupo stelt als  een van zijn doelstellingen hard te werken om ook de eerste minister van alle Vlamingen te zijn.

Jan Jambon trok hard van leer. - © belga

Spijtig wil de N-VA onder leiding van fractieleider Jan Jambon deze regering niet als de hunne aannemen. In de Kamer tijdens het debat over de regeerverklaring die premier Elio Di Rupo gisteren aflegde zei hij: “Dit is niet onze regering. Dit is niet onze premier. Dit is een door Franstaligen gedomineerde belastingregering die in deze Kamer gesteund wordt door een overgrote meerderheid van de Franstaligen en een minderheid van de Vlamingen”.

Men kan zich afvragen waar die regering staat die wel een ploeg kan hebben die het akkoord wil uitvoeren, maar zeer veel tegenwind zal krijgen van op de banken.

Di Rupo zegt over de kritiek van N-VA op zijn regering: “Het is wat al te eenvoudig om nu te spreken zoals de N-VA. Ik heb meer dan een jaar proberen te onderhandelen met de N-VA, maar een akkoord maken met hen was onmogelijk.”

“Het doel van de N-VA is niet morgen, maar overmorgen de onafhankelijkheid van Vlaanderen”, aldus de premier. “Maar ik respecteer de oppositie en begrijp dat er kritiek is. Niets is tenslotte perfect. Alleen heeft de N-VA de kans gehad om iets te doen voor Vlaanderen, maar de partij heeft die kans niet gegrepen.”

Nu er een regering is zal de N-VA haar ware gelaat kunnen tonen en haar bereidwilligheid om toch nog iets van dit land te bakken.

Het argument van N-VA-fractieleider Jan Jambon gaat wel op dat wij nu tegen een regering aankijken met een Vlaamse minderheid die niet het goede voorbeeld geeft door te kiezen voor 19 regeringsleden. ‘De Vlamingen hebben een vette vis gevraagd. Geen vette regering’. Alsook dat de transfers naar Wallonië worden verhoogd en de lasten worden verhaald op de werkende middenklassen en dat zijn vooral de Vlamingen.

Verder is de financieringswet volgens de N-VA gebaseerd op los zand. ‘Er wordt immers uitgegaan van een groeicijfer van 1,9 procent op 18 jaar. “De huidige groeivoet ligt echter veel lager” en volgens Jambon zullen we in 2030 uitkomen op een tekort van 2 miljard. Dit alles zal gebeuren in een allesbehalve een Copernicaanse omwenteling waarbij men de bric à brac-structuur overeind houdt, in plaats van te streven naar vereenvoudiging.

Eveneens komt nu nogmaals aan het daglicht dat er in de vorige regering ook nog politieke benoemingen waren en dat de huidige regering er ook op staat dat dit nu zal gebeuren. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) sluit politieke benoemingen niet uit. ‘Ongelooflijk schandalig’, reageert Groen!-voorzitter Wouter Van Besien. Het is in ieder geval niet de ideale manier om het vertrouwen van de kiezer te verkrijgen.

Met al die postjesverdelingen kunnen wij als burger slechts hopen dat de regering voor de bezuinigingen toch nog serieus werk maakt en dat het waar mag zijn dat België zich het perspectief van budgettaire gestrengheid inschrijft. Het is namelijk zeer noodzakelijk dat het land kan terugkeren naar een evenwicht en dus een vermindering van de schuld, zoals Duitsland naar voren schuift.

Dat De N-VA geen spaander heel laat van het regeerakkoord en het volgens Jambon keihard zal bekampen valt te betreurenen. Hij kreeg het aan de stok met de Vlaamse meerderheidspartijen, die de N-VA “schijnheiligheid, volksverlakkerij en leugenachtigheid” verwijten.

Di Rupo vraagt het parlement zijn regering het vertrouwen te schenken. "België is misschien klein op de Europese landkaart maar groots van hart en van geest", zei de nieuwe premier tot twee keer toe. - Foto afp

Het zal uitkijken zijn hoe men verder op het voetstuk zal kunnen bouwen als het regeerakkoord de sokkel is waarop het nieuwe België zal worden gebouwd. “Een België waar Vlamingen, Brusselaars en Walen hand in hand en op een entousiaste manier samenwerken” volgens de kersverse premier.

De federale regeringsleider bedankte iedereen voor het geduld dat ze dienden uit te oefenen. “Na zoveel moeilijke momenten kunnen wij vandaag zeggen dat er een betere toekomst mogelijk is voor de burgers (…) Dankzij het akkoord dat de regering u voorlegt, ben ik ervan overtuigd dat ons land zijn geloofwaardigheid in de wereld zal verhogen (…) Ons land raakt eindelijk uit de crisis”, dixit Di Rupo, die eraan toevoegde dat het regeerakkoord het vertrouwen tussen de burgers enerzijds en de burgers en de politiek anderzijds moet herstellen. Hij wees er tevens op dat de zes partijen hebben bewezen dat het nog mogelijk is de verschillen in ons land te verzoenen en om te zetten in opportuniteiten. (De Standaard)

Al druk woorden aan het wisselen op de erste kamerdag - Foto Belga

Lees meer in:

++

  • Di Rupo at what cost (marcusampe.wordpress.com)
  • Prime Minister Di Rupo an Italian perseverance (marcusampe.wordpress.com)
  • Good news for Belgium (marcusampe.wordpress.com)
  • Belgium’s gay, French-speaking, Socialist PM (theglobeandmail.com)
    Belgium has a budget battle on its hands and might be forced to toughen austerity measures that already drew 50,000 protesters onto the streets last Friday. The politician with a craze for bow-ties takes office committed to cutting €11.3-billion off the national budget.
  • New Belgian PM pleads understanding for his limited Dutch (ctv.ca)
    Belgium’s new French-speaking prime minister has promised his country’s majority Dutch speakers he will improve his Dutch skills after linguistic disagreements stretched a government impasse into a world record 541 days.Socialist Elio Di Rupo told Parliament in his opening speech on Wednesday that he would travel through Dutch-speaking Flanders to get to know the northern half of the nation better.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.