Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat

Als wij naar de geschiedenis van de mensheid kijken kunnen wij twee gelijkaardige situaties ook vandaag aantreffen. Het valt namelijk op hoe de mensheid na een opgang van vooruitgang terug naar verval lijkt te gaan. Weer zien wij in de mens haar geschiedenis dat de mensen zich op een bepaalde manier gaan gedragen welke geen respect vertoont naar haar omgeving.

Zoals uit mijn artikelen reeks over de fragiliteit van de mens duidelijk naar voor komt, heeft de mens de wetten die voor haar voorzien waren om het leven te organiseren aan haar laars gelapt.(*)

Vandaag zien wij meerdere grootmachten vormen in het Oosten terwijl die van het Westen zich verder trachten te profileren als de grootste, maar eerder stuiptrekkingen vertonen van een wegvallende krakende grote boom. Men wil hier van 27 verbonden landen gaan uitbreiden naar meer maar kan het onderling niet eens geraken en voelt de economische berg inzakken. Niet alleen de Europese Unie, die een superstaat wil zijn naast grote broer Amerika voelt een enorme druk. Hetzelfde lot wacht de Amerikaanse en Aziatische landen, die verenigd zijn onder dezelfde vlag en munteenheid om een andere superstaten te creëren. Allen streven zij er naar bouwstenen te vormen voor een wereld regering. De wereld elite zoekt een actief doel. en liefst zien zij hun grootmacht gesymboliseerd in een monument of gebouw. Het Europees Parlement is het eerste monument dat een superstaat representeert en onthult, via haar intense symboliek, en haat tegen religie, de plannen voor een Nieuwe Wereld Ordeen hun subtiele goedkeuring van tirannie.

Babel

Meerdere duizenden jaren werd de mens al eens geconfronteerd met zijn grote ijdelheid en drang naar het hoogst mogelijke goed.

De mens had het hoog op met zich zelf en dacht zelfs dat ze de Schepper konden evenaren. Het lag hen in de mogelijkheden om van alles te creëren. Alles leek hen wel mogelijk. Maar hun drang naar meer deed hen verlangen om zo dicht mogelijk bij God te komen. Niet om Hem te aanbidden, maar eerder om gelijk te zijn aan Hem.

Hun eigen ik was en is nu ook het meest belangrijke. Men verlangde naar een erkenning waarnaar anderen over ter wereld zouden naar opkijken. Men moest en zou de Hoogste en Belangrijkste worden.

Bestand:Gustave Doré - The Holy Bible - Plate I, The Deluge.jpg

"Le Déluge", De Zondvloed - Gustave Doré

Ook al was de zondvloed nog niet zo lang geleden waren de mensen er weer op los gaan leven. De nakomelingen van die ene familie had zich in de laagvlakte in het land Sinear, niet ver van de Eufraat gevestigd. Zij spraken één taal en vormden één gemeenschap.

In de Oude Geschriften of het Oude Testament kan men in het Boek Genesis 10 en 11 de optekening van de gebeurtenissen vinden.  Men kan er de geschiedenis lezen van het koninkrijk van Nimrod en zijn “Babel [Babylon] en Erech [Uruk] en Akkad en Calneh, in het land van Shinar of Sinear. In Vers 11:2 staat dat Shinar de plaats werd van de Toren van Babel na de Geweldige Vloed of Zondvloed . In Genesis 11 is vermeld hoe zij een stad voor zichzelf wilden bouwen. Met asfalt van de zee van Shinar bouwden  zij een toren waarvan de punt tot hoog in de lucht moest gaan. Zij wilden het rijk van de Allerhoogste in hemel binnenstappen.

Voor hen kwam het er op aan om voor zichzelf een naam te maken. De toren  moest dienen als een herkenningspunt in het landschap, waardoor de mensen elkaar niet kwijt zouden kunnen raken en steeds kunnen opkijken naar het grootste volk. En dat terwijl God Noach en de zijnen had opgedragen de aarde te ‘vervullen’ (Genesis 9:1).

Toch hadden zij iets geleerd van de zondvloed, namelijk dat het hen allemaal kon vernietigen. Daarom moest er een oplossing gevonden worden zodat dat in de toekomst niet meer zou kunnen gebeuren. Door een zeer hoog bouwwerk op te richten kon men zo een  veilig heenkomen scheppen. In geval er  terug een zondvloed zou komen kon men dan een onderkomen bieden.

De mens wilde tot de Superieure Wereld komen en zo het huis vinden waarin zij tot de onsterfelijkheid zouden komen. Voor hen was het klaar dat de mens omhoog moest klimmen en dicht bij God moest komen om onsterfelijk te worden zoals ook Hij eeuwig was. Zij moesten naar boven geraken in de woningen van dit Heilig Schepsel.

De Midrash versie van het verhaal voegt zelfs toe dat de aannemers van de Toren zeiden:

“God heeft geen recht om de hogere wereld voor Zichzelf te kiezen en de lagere wereld aan ons over te laten; daarom willen wij  ons een toren bouwen, met een idool op de top dat een zwaard vasthoudt, zodat het kan verschijnen alsof wij ten oorlog gaan met God. “.

God, die de godslasterlijke natuur van de Toren zag, gaf aan elke persoon een verschillende taal om hen te verwarren. Onbekwaam verder te werken aan het uitzinnige project. Door de spraakverwarring verstrooide de Schepper zo de mensen in de wereld.

Bestand:Brueghel-tower-of-babel.jpg

Toren van Babel - Pieter Bruegel de Oude (1526/1530–1569)

De idee om hoogtepunttorens te bouwen is de wereld nog niet uit. Graag wil men de rest van de wereld tonen wat men wel kan en hoe belangrijk men wel is. Speciale bouwontwerpen behoren nog steeds tot de favorieten om de wereld te laten zien wie de beste en belangrijkste is . Vandaag zien wij zelfs avontuurlijker mensen die denken dat zij het geweldigste zijn en dit kunnen tonen aan de wereld.

In vele plaatsen van de wereld kunnen wij nu bouwprojecten vinden om het “buitengewone” te laten pronken. Na de vernietiging van de Tweeling Torens werd  het zelfs belangrijker, volgens zekere mensen, om de wereld te bewijzen dat de mens onuitroeibaar is.

Ziggurat Toren v Babel Eerste monument Superstaat EU Parlement

Van de vele gebouwen heeft het “Louise Weiss” gebouw, dat wat vreemd en modernistisch kan lijken, het meest gemeen met de Ziggoerat of Toren van Babel. Ook hier vinden wij het geloof van de wereldelite hoe geweldig deze natie zou moeten zijn. De Louise Weiss toren, die gebaseerd is op het schilderij “De Toren van Babel” van Pieter Brueghel de Oude in 1563, zou ons beter moeten herinneren aan dat idioot idee van hoogmoed, trotsheid en waanzin.

Het volk van Europa is op een zeer losbandige wijze gaan leven en heeft weinig voeling nog met enige god buiten hun zelf gecreëerde goden. God de Allerhoogste is voor velen een wezen waar zij niet in geïnteresseerd zijn, en waar zij liefst geen voeling mee hebben. Zij zelf voelen zich heer en meester van het heelal en willen dat ook duidelijk laten merken. Het herbouwen van de Toren van Babel is een teken aan de wand.

Men kan zich wel de vraag stellen welk de bedoeling van de ontwerpers werkelijk was. Wil het Parlement Gods afstraffing omkeren om een les over afgoderij en arrogantie te onderwijzen. Wil het hier mee aantonen dat het zoals Babylonië wil worden en een superstaat wil zijn.

Wil men ook het bericht sturen dat Nimrod de juiste filosofie had en zijn Toren van Babel  een goed idee was? Maar dat zou ook betekenen dat wij het eens zijn met de geleidelijke introductie van tirannie, de verwijdering van de eredienst van God om zo afhankelijkheid van macht te introduceren. Ook zou men kunnen afvragen of men tot een situatie wil komen waar alle mensen weer één en dezelfde taal spreken en alle dezelfde godsdienst en afkeur van God uiten terwijl zij zelf proberen goden te worden.

A reconstructed ziggurat in Babylon

(*) In de reeks “Kwetsbare mens in het Europa van morgen” zal ik daar nog verder op in gaan.

+

Hoogmoed komt voor de val

Lees meer over de huidige expansiedrang en hooghartigheid:

 1. Sinistere Plaatsen deel 02 – Het Europese Parlement
  We zien het volk van Europa de Toren van Babel herbouwen. Hier zijn een paar punten om op te merken: Ten eerste hebben we een bevestiging dat het Louise Weiss gebouw echt geïnspireerd werd door de Toren van Babel. De poster toont exact dezelfde toren als op Pieter Brueghel zijn schilderij, waarbij zelfs gezorgd werd het onafgebouwde gedeelte ervan op te nemen. Dat laat geen twijfel. Ten tweede, de slogan: “Europa: vele tongen Eén Stem” verwijst naar God die de mensen verwarde met vele talen. Het Parlement zal daadwerkelijk Gods afstraffing omkeren om een les over afgoderij en arrogantie te onderwijzen. Ten derde, kijk goed naar de sterren aan de top. Zien ze er niet vreemd uit? Het zijn omgekeerde pentagrammen. De symboliek achter pentagrammen gaat zeer diep en is zeer complex, maar we kunnen zeggen dat een normaal pentagram verwijst naar een “Goed beleid” en een “omgekeerd pentagram verwijst naar een “Kwaad beleid”.

  De Verboden EU Poster
 2. Sinistere Plaatsen deel 03 – St. John de Tempel van Overeenstemming
  De vernietiging van New York City (met inbegrip van de Twin Towers) afgebeeld in beeldhouwwerk op het gebouw … Vreemde occulte symbolen op de vloer … Vreemde rituelen worden uitgevoerd in het heiligdom … Thuis basis van de Tempel van overeenstemming die toegegeven streeft naar de invoer van een nieuwe wereldreligie …
 3. Sinistere Plaatsen deel 05 – Astana Khazakhstan
  Astana is de eerste hoofdstad die wordt gebouwd in de 21e eeuw en laat perfect zien vanaf waar de wereld geleid wordt (of gaat worden). Het is echt de visie van één man: Nursultan Nazarbayev , de president van Kazachstan (ja Borat`s land, ik weet het). Gesteund door miljarden oliedollars, wordt de stad vanuit het niets opgebouwd in een afgelegen en verlaten gebied van de Aziatische steppen. Het resultaat is verbluffend: een futuristische en occulte hoofdstad, omarmt door de Nieuwe Wereld Orde, waar de oudste religie bekend aan de mens aanbeden wordt: “Zonaanbidding”. De stad is nog steeds één grote bouwput, maar de gebouwen die voltooid zijn vatten Nazarbayev`s occulte visie samen.
  Piramide van de Vrede
 4. Sinistere Plaatsen deel 07 – Top 5 Slechtste 9/11 Gedenktekens
  9 / 11 gaf de inspiratie voor een groot aantal monumenten, die verspreid liggen over heel Amerika. Enkelen daarvan geven echter een twijfelachtige bijsmaak, terwijl een enkele andere vreemde occulte symboliek bevatten, en nog anderen maken de mensen gewoon pissig.
 5. Sinistere Plaatsen deel 11 – Illuminati Piramide in Blagnac, Frankrijk
  Gelegen in een buitenwijk van Toulouse, staat de “Place de la Revolution” en is waarschijnlijk één van de meest flagrante vertoningen van Illuminati ontwerpen die bestaan: een reusachtige piramide welke zweeft boven een kaart van de wereld. De symbolische betekenis van deze structuur toont een nogal grimmig en elitaire ideologie en lijkt de claims van de samenzweringtheoreticus te bevestigen: de wereld wordt geleid door een geheime kliek de Illuminati genaamd.
 6. Sinistere Plaatsen deel 12 – De Georgia Guidestones
  De Georgia Guidestones is een mysterieus monument waarin tien ‘geboden’ voor een ‘nieuw Tijdperk van de Rede’ zijn gegraveerd. Het eerste gebod? De wereldbevolking onder de 500 miljoen houden. Nog een sinister feit: het is nog steeds een ‘mysterie’ wie de makers van dit moderne Amerikaanse Stonehenge zijn … behalve voor de insiders. We zullen hier de verschillende aspecten van dit monument onder de loep nemen, zoals de boodschap die oproept tot een Nieuwe Wereldorde, en uitleggen waarom dit het werk is van een occult geheim genootschap.De Guidestones in Elberton County met haar Tien Geboden van de Nieuwe Wereldorde
 7. Sinistere Plaatsen deel 13 – The Bank of America
  Duidelijk zichtbaar in de lobby van het hoofdgebouw van de “Bank of America’s”  zijn een aantal “griezelige” fresco’s geschilderd, gevuld met occulte symbolen. Maar nog verontrustender is het feit dat deze beelden de gebeurtenissen van een radicale verandering in de niet-zo-verre toekomst van de wereld lijken te voorspellen. Voorspellen deze muurschilderingen de komst van een occulte New World Order? We zullen de occulte betekenis van de symbolen eens nader bekijken die we vonden op fresco`s van “de Bank of America”.tana is de eerste hoofdstad die wordt gebouwd in de 21e eeuw en laat perfect zien vanaf waar de wereld geleid wordt (of gaat worden). Het is echt de visie van één man: Nursultan Nazarbayev , de president van Kazachstan (ja Borat`s land, ik weet het). Gesteund door miljarden oliedollars, wordt de stad vanuit het niets opgebouwd in een afgelegen en verlaten gebied van de Aziatische steppen. Het resultaat is verbluffend: een futuristische en occulte hoofdstad, omarmt door de Nieuwe Wereld Orde, waar de oudste religie bekend aan de mens aanbeden wordt: “Zonaanbidding”. De stad is nog steeds één grote bouwput, maar de gebouwen die voltooid zijn vatten Nazarbayev`s occulte visie samen.

+++

Related articles
 • Ortsbo: Return to Shinar (zdnet.com)
  there’s an uncanny parallel between software that allows us to communicate with each other, in real time, using almost any application–in the conversation participant’s native languages and that of the Tower of Babel. Further, if you think about it, not since that time, in ancient Shinar, have people been able to communicate freely for a single purpose. Ortsbo enables us to do so.Now, our goals are less lofty than those of the ancient  Shinar people; we just want to let everyone know what we had for lunch or which concert we’re attending. Perhaps we’ve learned our lessons well.
 • The Tower of Babel – And Why It Was Never Finished Genesis 9:18 – Genesis 11:9 (brakeman1.wordpress.com)
  A CLEAN, NEW world lay before Noah and his three sons when they stepped out of the ark. Now there were no wicked neighbors to mock at them when they built altars to worship God. Even the wicked works of those wicked people had been swept away out of sight. Everything was ready for a new beginning.
  +
  Everything was moving fast and everybody was thinking that some day their city and their wonderful tower would be finished.
  +
  Soon the people of one language gathered together their possessions and moved away from Babel. Others did the same. Across the plains they journeyed and over the mountains into strange lands where men’s feet had never walked before. They built cities and planted fields and vineyards, and their number grew until they became strong nations.
 • Did Britain secede from Europe? (ricrx.wordpress.com)
  The latest proposition from the Merkel-Sarkozy partnership looks eerily similar in that all nations in the European Union must submit their budgets to Brussels for approval. In return for sacrificing sovereignty to the EU, the strong members will guarantee the survival of the weak. But the strong (e.g. Potter) will dictate the terms to the weak (e.g. citizens of Bedford Falls).
 • On the Story of the Tower of Babel and What it Says to Us Today (adw.org)
  technological innovation + technological breakthrough +
  The fact is, we have been through a period of wondrous invention, ingenuity and technology. We have been to the moon and back! We have seen the dawn and advancement of electricity, computers, televisions, medical science, physical sciences, and all the endless gadgets and devices that enhance and simply our life.
  +
  But technology has a way of fooling us, as we see in the story of the Tower of Babel. We start to think we are so great, that we can save ourselves, that we don’t need God or the wisdom of our ancestors. If Babel rose high, look at our Skyscrapers! It is very easy to be impressed with ourselves.
  +
  Perhaps we are being scattered and our language has been confused.Perhaps this is increasingly why we can no longer agree or even hold intelligent conversations, let alone reach consensus. Hence our unity is scattered.  Perhaps God has taken the proud and now thoroughly secular West and made it less possible for us to “build our city.”An old story, Babel is,  but ever fresh.
 • Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening (broedersinchristus.wordpress.com)
  In het begin was het zeer eenvoudig, want eigenlijk mochten zij veel. Zij hadden het recht gekregen om de dingen te benoemen en planten te gebruiken om zich te voeden, zonder verdere restricties buiten het eten van die éne boom: de Boom van Goed en Kwaad. Het eerste gebod werd hen gegeven, namelijk vruchtbaar te zijn, en als tweede gebod kregen zij mee de aarde te onderwerpen.In the beginning it might have been very simple, for man could do a lot and hot not so many restrictions except they had got to appoint and to plant the things to feed them self, without further restrictions outside the food of that one tree: the Tree of Good and Bad.  The first commands given them, to get fertile, and secondly to subject  the earth.
 • Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid (broedersinchristus.wordpress.com)
  Een hele natie kan gelukkig zijn wanneer ze werkelijk Jehovah tot haar God heeft en zijn wetten gehoorzaamt (Psalmen 33:12; 144:15). Hier kwamen de mensen weer in gevaarlijk vaarwater. Hun wil om meer te kunnen en dichter te komen tot God bracht hen in verleiding om hun hoogmoedte laten aangroeien.A whole nation could be has happy when they realy tried to live according the Will of Jehovah. In case they would keep to the Creator and obey Gods laws everything could go smoothly (Psalms 33:12; 144:15).  Once more in history men came in dangerous waters.  They were not interested as such in the God, but loved more to be their own god. They always wanted more and be more special and liked to come closer to God not to worship Him but to be more like Him.
 • Indien de mensen beter zouden luisteren en als toehoorders zouden bezinnen zouden zij makkelijker tot inzicht komen en dingen kunnen oplossen of zelfs vermijden dat er zaken verkeerd zouden lopen. > Fragiliteit en actie #11 Horen (broedersinchristus.wordpress.com)
 • Bilderberg wil Nieuwe Wereld Orde min 4 miljard mensen (forum.politics.be)
  In het kort, mag de Bilderberg zich gerust één van de machtigste clubs van mensen op Aarde noemen. Bill Clinton was in ‘92, net als Bush senior in ‘85, een genodigde voordat hij president werd. De jaarlijkse bijeenkomst heeft leden uit alle hoeken van de westelijke wereld uit politiek en bedrijfsleven. De meest machtigen en degenen die hen dienen komen daar tot overeenstemming, om de agenda uit te voeren ten behoeve van een Nieuwe Wereld Orde. Niet dat de massa daarvan weet, immers is de bijeenkomst geheim en zwijgen de gecontroleerde grote media in alle talen.
 • 2012, de nieuwe wereldorde (artikeltjes.com)
  Volgens een bepaalde groep mensen wordt het jaartal 2012 vernoemd als de tijd wanneer er een nieuwe wereldorde zal aanbreken. Het is zowel letterlijk als figuurlijk aan te nemen dat we ons over een enige tijd in een ander tijdperk zullen bevinden. We kunnen ons oude leven vaarwel zeggen, als we ons goed concentreren op de dagelijkse gebeurtenissen. De wereld is aan het veranderen, maar er kan vreemd genoeg niets aan gedaan worden.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat

 1. Pingback: Bank crisis en Occulte tekens | Marcus' s Space

 2. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 17 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht | Broeders in Christus

 5. fgassette says:

  Thank you for visiting my blog today. I appreciate the time you took to stop by. May your day be filled with joy and peace.
  BE ENCOURAGED! BE BLESSED!

  Like

 6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.