Om de hoek loerende censuur in Verenigd Koninkrijk

Na de ontrustende oproer in verscheidene steden in de zomer 2011 heeft de regering een onderzoek laten instellen.

London Road, Croydon, riot damage 2

London Road, Croydon, bijna een Oorlogszone in de zomer 2011

De onrust begon na een protest over de dodelijke schietpartij door de politie van de 29 jarige Mark Duggan in Tottenham, Noord-Londen, op donderdag 6 augustus. Speculatie dat Mark Duggan in een executiestijl werd “vermoord” met meerdere schoten naar het hoofd wordt als categorisch onwaar beschouwd overeenstemmende het Politieonderzoek van de IPCC Commissaris Rachel Cerfontyne.

Facebook icon

Facebook icoon

Maar het incident ontlokte een ware kettingreactie waarbij de jongeren elkaar opriepen via sms’jes, Facebook en Twitterberichten. Volgens de politie ontlokte dit een hogere toename die dan nog eens werd gevoed door de media aandacht.

Om die reden wenst de politie in de toekomst dat er een blokkering van die sociale netwerken zal doorgevoerd worden in zulke omstandigheden en dat de media het zwijgen zou opgelegd worden. Mijn inziens is dit pure censuur.

In Censor looming around the UK corner? kan u een schets vinden van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot verdere onderzoeken en de idee om de sociale netwerken het zwijgen op te leggen. Men vergeet denkelijk daarbij te kijken hoe die zelfde sociale netwerken na de oproer ook werden gebruikt om mensen te motiveren om mee de boel op te komen ruimen. Zoals er mensen werden opgeroepen om de boel te komen verzieken waren er meer mensen die zich bereid vonden om mooi werk te maken.

In België treffen wij reeds zulk een censuur en kunnen wij merken dat het blokkeren van sommige berichten of gebeurtenissen een averechts effect heeft gehad en de democratie eerder verder heeft ondermijnd dan ze kansen heeft gegeven om verder te ontwikkelen.

English: Flag used by the now-defunct politica...

Begin oktober 1991 nam de Volksunie ontslag in de Regering-Martens VIII na een bijzondere gewelddadige communautaire confrontatie over de export van wapens naar het Midden-Oosten. Er werden daarop volgend Belgisch nationale verkiezingen gehouden op zondag 24 november 1991 voor de Belgische Kamer van Vertegenwoordigers en Belgische Senaat. De resultaten vertegenwoordigde een groot verlies voor de meerderheidspartijen (Christendemocraten en Socialisten). Het Vlaams Blok werd als een groot gevaar beschouwd en ook al hadden zij veel winst gemaakt bij de verkiezingen werd zij gewoon aan de kant gezet en verhinderd om mee een regering te vormen. Normaal zouden zij meer zeggenschap moeten hebben gekregen, maar de anderen beslisten een ‘kordon sanitaire’ te vormen.

Wegens die eerste grote winst boeking van het Vlaams Blok tijdens deze verkiezingen werd in de jaren daarop deze verkiezingsdag ‘Zwarte Zondag’ genoemd.

Opvallend was wel dat bij de volgende verkiezingen, na Martens IX, al de andere partijen agendapunten van het Vlaams Blok in hun folders voorstelden als punten waar zij achter stonden. Het overnemen van die Vlaams Blok punten was voor hen een mogelijkheid om terug wat meer populariteit te krijgen, dachten zij. Mis poes!

Het gecombineerde succes van Vlaams Blok en ROSSEM ontlokte aan leiders van traditionelere partijen de commentaar, dat de antipolitiek hoogtij vierde. Vreemd genoeg gingen zij niet verder in op dat  signaal van de kiezer of begrepen zij het verkeerd. Met de mediatieke Jean-Pierre Van Rossem zag men wel al de ontevredenheid optreden van de mensen over het economisch en politiek gebeuren van het land. Men legde het Vlaams Blok en Rossem het zwijgen op, dat als gevolg had dat er nog meer mensen minder geloof gingen hechten aan het systeem en zich van politiek gingen afzetten.

Nu meer mensen apathisch werden voor de politiek begon deze ook minder voeling met het publiek en minder geloofwaardigheid te krijgen. Doch de politici trokken zich er weinig vaan aan en waren meer geïnteresseerd om hun postjes, in Kamer of Senaat te verzekeren.

Zij speelden geen open kaart meer met de bevolking en onderhandelden met verscheiden bedrijven, die de werknemers afstootten. Toen het uiteindelijk ontaarde in een economische chaos met enorme beursverliezen en bank moeilijkheden werd de bevolking lans een kant, door de politici gesust, terwijl de media eerder de mensen deden panikeren door meer negatief de wereld in te sturen.

File:Nva.png

N-VA Logo

De volgende politieke aardverschuiving kwam er op zondag 13 juni 2010 waarop de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart De Wever in Vlaanderen 27,8% van de stemmen haalde  en hiermee de grootste partij van Vlaanderen en België werd. In het Franstalig landsgedeelte kon de socialistische PS met 37,6% opnieuw de grootste partij worden terwijl de meeste andere partijen verlies boekten .

Het hoofddoel van de partij is te werken aan een doorgedreven institutionele hervorming door geleidelijk meer machten voor beide Belgische gebieden afzonderlijk te verkrijgen. Maar velen schijnen niet in dezelfde boot te willen stappen en nog eens dachten de minderheidsgroepen de oplossing gevonden te hebben en sloten de Nieuw-Vlaamse Alliantie uit.

Een voortdurend tekort om tot een overeenkomst te komen over het conflict over het electorale arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) plus de intense inspanning van de aan het spel zijnde partijleden om een post in de regering te verzekeren deed België in de langste regeringscrisis van haar bestaan belanden.

Ondertussen was er ook een enorme financiële crisis op het land en op Europa afgekomen waarbij de regering verdere opstoten als kiespijn kon missen. Daarom werd er zorg gedragen dat bepaalde gebeurtenissen niet in het nieuws kwamen of de media niet haalden. Het is heel duidelijk dat zo, vooral na het respectloos voorval in de VUB van de Indignados en van Occupy Beweging, dat deze verder hun geloofwaardigheid ook verloren bij de pers en in tot de ‘vergeethoek’ werden verbannen.

Facebook man

De Facebook Man

Indien Groot-Brittannië in de voetsporen van België wenst te stappen is zij op de goede weg. Maar dan moet zij goed onder ogen nemen hoe die verkapte censuur en desinformatie het volk een rad voor de ogen draait en hoe meerdere mensen wel gaan inzien dat men het topje van de ijsberg wenst te verstoppen, maar dat daaronder nog een veel groter gevaar ligt. Door te censureren gaat men volledig de geloofwaardigheid weg nemen. Men kan nu al zien tot welk een chaos dat in België heeft geleid en men moet onder ogen zien dat als men daar niet op let het land verder in de vernietiging zal glijden doordat de mensen het vertrouwen in de politiek totaal zullen verliezen en doordat het verzwegene steeds op een of andere manier naar boven zal komen en dan een veel ergere ontploffing zal veroorzaken.

I Protest

Protesteerders uit Kashmir gebruiken deze opschriften op hun profile paginas van Gmail, Facebook, Twitter etc

Toegegeven, de Arabische Lente kon niet uitgroeien tot zulk een aanhang indien mensen niet hadden gereageerd op de ontvangen boodschappen op hun mobiele telefoon, Facebook en Twitter. Die sociale netwerken kunnen dus mee bijdragen dat mensen gemotiveerd worden om op iets te reageren, dit in de positieve als negatieve zin. Men moet er voor open staan en inzien dat het beter is dat negatieve ook onder ogen te zien, omdat de positieve elementen van die systemen veel hoger liggen dan het gevaar brengende.

Het is twijfelachtig of men door het uitsluiten van de sociale netwerken zulke grote problemen en opstanden zal kunnen vermijden als besproken in Censor looming around the UK corner?  Het dagblad The Guardian heeft een databank verkregen van meer dan 2.5m twitter berichten die betrekking hadden op de rellen. Deze berichten – unieke vermeldingen van wat er tijdens de augustus rellen gebeurde, toen zij plaatsvonden – zijn gebruikt geworden om een analyse te maken, inclusief om na te gaan  hoe verspreiding werd doorgestuurd en hoe de berichten uiteindelijk werden ontmaskerd. Maar zij geven ook een beeld hoe de “riotcleanup” gebeurtenis doorgetweet en met  meest 40.960 retweets het meest succesvol werd retweeted. Op de tweede plaats van de  invloedrijkste tweetberichten vindt men Paul Lewis van de Guardian met 30.031 retweets.

Facebook Live Feed on OS X desktop

Maar zoals bij deze oproer bleek werden in veel steden zoals bij andere rampen juist door de sociale netwerken hulp ingeroepen en verkregen. Indien men die netwerken enkel zou gaan gebruiken om mensen op te roepen voor het ‘goede doel’ maar zou gaan uitsluiten bij de actuele gebeurtenissen gaan mensen zich enorm gemanipuleerd voelen en gaan zij die niet gebrainwashed willen worden zich daar ook tegen verzetten en neit mee aan willen werken. Met het gevolg dat men een algemeen doodzwijgen zal krijgen voor zowel het slechte als het goede.

facebook

Image by sitmonkeysupreme via Flickr

De nieuwe elektronische middelen hebben hun slechte maar ook goede kanten en de positieve elementen zijn belangrijker om in overweging te houden. Door ze op bepaalde momenten te bannen geeft men ook niet de mogelijkheid om in die situaties het goede naar boven te laten komen. Alsook ondermijnt men niet enkel de geloofwaardigheid van die systemen maar ook van de andere systemen zoals het overheidsapparaat en de veiligheidsmachten.

In een waardige democratie moet men vrijheid van spreken laten voor alle partijen ook al zint het gezegde van een bepaalde groep niet. Iedereen moet zijn zeg kunnen hebben, maar ook iedereen moet het recht hebben daar op te reageren.

+

 1. View the BBC Video: Tottenham shops respond to scheme for riot-hit firms
 2. London riots: Most wanted suspect CCTV images released
 3. Verontwaardigd over Indignados
 4. Occupy Movement Verzwegen in de media
 5. Occuppy Acties en Sociaal Engagement

+++

 • UK Riots 2011: Prime Minister David Cameron Considers Banning Rioters from Social Media (ibtimes.com)
  Following widespread allegations that rioters used social media services to coordinate, UK Prime Minister David Cameron has revealed new plans to ban criminals from using sites such as Twitter and Facebook.
  +
  As well as the potential new powers, Cameron also indicated his own belief that social networks had a responsibility to self-monitor and censor the content being posted.In a question and answer session following the statement, the PM went on to reveal that the UK Home Secretary, Theresa May, would meet with Facebook, Twitter and BlackBerry maker Research In Motion to discuss the three companies responsibilities regarding censoring dangerous messages.
 • Twitter and the riots: how the news spread(guardian.co.uk)

  Riots in Hackney, London, Britain - 08 Aug 2011

  Twitter and the riots: A burning car in Hackney during the August riots. Photograph: Michael Bowles / Rex Features

  The Guardian has obtained a database of more than 2.5m twitter messages related to the riots.

  These messages – unique records of what happened during the August riots, as they happened – have been used in a range of analyses, including how rumours spread and were eventually debunked.
  +
  The “riotcleanup” account was retweeted the most with 40,960 retweets. Second most influential was the Guardian’s Paul Lewis with 30,031 retweets.

 • Data journalism reading the riots: what we know. And what we don’t (guardian.co.uk)
  What does the data tell us about the riots and what role did data journalism have in reporting the disorder?
  +
  For the Guardian it meant instant data journalism. Firstly, it was filling the hole of knowledge for anyone wanting to know what was happening where. We compiled a list of every incident where there was a verified report, then mapped it with Google Fusion tables, and allowed people to download the data behind it – possibly the simplest but most popular thing we did.
 • Why BlackBerry Messenger was rioters’ communication method of choice (guardian.co.uk)
  The free, secure BBM service was an easy way to share information on where riots were and what police were doing
  +
  The message was sent through the BlackBerryMessenger (BBM) network: a free mobile phone messaging service open to anyone with a BlackBerry smartphone. Once users have swapped a pin, they can share messages as often as they like, and at the touch of a button send a broadcast (or “ping”) to everyone on their contact list.This extraordinarily efficient – and secure – communications network was a key tool for many who took part in England’s riots, as an easy way to share information on where other looters were, safe routes home, and what the police were doing.
  +
  “BlackBerry was enough to give me enough information, or tell me at the time, of what was going on, where to stay wary of and what sort of things were targeted.”
  Broadcasting on BBM was particularly effective in organising people on the streets and identifying targets with – as one rioter put it – “military precision”. The “broadcast” feature allows users to instantly send the same piece of information to all their contacts, sometimes running into the hundreds.

  Mark Duggan

  BBM was used to share information about the death of Mark Duggan, which sparked the riots in Tottenham. Photograph: Rex Features

 • BlackBerry Phones ‘Main Tools’ for Organising London Riots(ibtimes.com)

  It was previously believed that social networks like Twitter and Facebook were to blame for the widespread rioting that occurred in London, Liverpool and Birmingham in the summer, but now it seems BBM was the culprit.

  “It was BlackBerry phones that were the main tools for organising the riots,” BBC Newsnight reported Monday. “The private messages known as broadcasts and pings that were being shared along chains of friends were reaching tens of thousands of phones – and not only in the UK.”

 • Manchester riots: 2,000 thugs rampage through city centre (mirror.co.uk)
  Up to 2,000 rioters have gone on the rampage through Manchester city centre

  +

  Mr Sweeney posted on the force’s Twitter account: “Aware of pockets of minor disorder in Salford city centre. Advising people to stay out of city centre but also keep calm.”

 • How Blackberry, not Twitter, fuelled the fire under London’s riots (eu.techcrunch.com)
  Over the weekend parts of London descended into chaos as riots and looting spread after a protest organised around the yet unexplained shooting of a man by Police. Of course, there was huge amounts of chatter on social networks like Facebook and Twitter, with the latter coming under enormous amounts of criticism from the UK press for fuelling the fire. But while Twitter has largely been the venue of spectators to violence and is a handy public venue for journalists to observe, it would appear the non-public BlackBerry BBM messaging network has been the method of choice for organising it.
  +
  But while Twitter and Facebook became the venues for public protests around public spending cuts it is the affordable BlackBerry handset and its near free BlackBerry Messenger network where group chats take place, which appears to have fuelled these riots. To communicate, BBM users have to exchange their phones’ PINs, making their messages are private, but PINs can be spread by any means – including, of course, Twitter and other social networks – but also via (still non-public) SMS.
 • London Riots: Blame Twitter — or BlackBerry Messenger? (abcnews.go.com)
  Just before Duggan died Thursday, he sent a final message to his girlfriend via BlackBerry Messenger, “The Feds are following me.” Ever since, according to Mike Butcher, editor of TechCrunch Europe, “while Twitter has largely been the venue of spectators to violence and is a handy public venue for journalists to observe, it would appear the non-public BlackBerry BBM messaging network has been the method of choice for organising it.”Butcher notes that BlackBerrys cost less than smartphones and that BBM is both essentially cost-free and invisible to police. In order to communicate, BBM users must exchange PINs, but their conversations are private. They can spread their PINs via SMS, Twitter or other means.
 • U.K. discusses riots with social media firms (cbc.ca)
  More than two weeks after riots, Britain’s government and police met social media executives Thursday to discuss how to prevent their services from being used to plot violence.But authorities did not seek new powers to shut down Facebook, Twitter or BlackBerry Messenger in times of crisis.
 • Majority Support Social Network Blackout in Future Riots (bigthink.com)
  A poll of 973 Britons found that 70% supported the shutdown of Twitter, Facebook and BlackBerry Messenger (BBM) during periods of social unrest such as the riots in England this summer. Freedom of expression campaigners expressed fears about this willingness to sanction “draconian measures as ever more services shift online… These kinds of actions would weaken the UK’s position against authoritarian regimes who censor internet access.”
 • Were the London riots really fuelled by Facebook and Twitter? (guardian.co.uk)
  Twenty six years later, police officers are still listening – but the megaphones and open-air meetings have been largely replaced. This weekend’s north London riots, the Daily Mail announced on Monday, were “fuelled by social media“.But is this necessarily the case?Certainly, the first online gathering of people mourning – and soon vowing to avenge – the death of Tottenham resident Mark Duggan took place on Facebook. Some of those behind the page, which now boasts more than 7,500 fans, launched into action shortly before 10.30pm on Saturday evening – more than five hours after the first public show of protest, outside the police station on Tottenham High Road.
 • Tottenham Protesters Used Twitter, BlackBerry Messenger to Mobilize Riots (techland.time.com)
  Though it was reported that Twitter was used to proliferate private BBM channels to orchestrate the anarchy, the Guardian reportsthat there were several opposing messages sent via corollary channels, containing sentiments more civilly held.
 • Two-thirds support social networking blackout in future riots (guardian.co.uk)
  More than two-thirds of adults support the shutdown of social networks during periods of social unrest such as the riots in England this summer, new research has revealed.A poll of 973 adults carried out for the online security firm Unisys found 70% of adults supported the shutdown of Twitter, Facebook and BlackBerryMessenger (BBM), while only 27% disagreed.Three-quarters agreed that governments should have open access to data on social network users in order to prevent co-ordinated crime. Support for action against social networks was strongest among over-65s and weakest among 18 to 24-year-olds, who are the heaviest users of the online services.
 • Facebook’s Role In London Riots Is Under Investigation (allfacebook.com)
  We’ve reported on Facebook’s role in organizing many other flash mobs; for example, in Vancouverwhen the Canucks lost the NHL finals. And less serious riots, like when a German teen forgot to set her privacy settings and had a mob crash her house party.What’s unique about the London riots is the level of violence that Tottenham is experiencing — despite a long history of racial tension — and the almost singular role that social media, from Facebook to Twitter (both accessed via BlackBerry) is playing in mobilizing rioters.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Nieuws en politiek and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.