ANC Wil Afrikaans wissen #4 Ongewenstheid en Verantwoordelijkheid

 

ANC-regering wilt alle sporen van Afrikaans uit het landschap wissen

Ongewenst

Het is nu onbegrijpelijk dat de overheid met ongeveer 6 miljoen inheemse sprekers in Zuid-Afrika, of 13.3 percent van de bevolking geen rekening wil houden. Wanneer zij denken om de herinnering van het vorige systeem van apartheid uit te vagen door de derde meest gesproken moedertaal uit te ‘ranselen’, doden zij niet enkel een belangrijke cultuur maar doen zij ook onrecht aan een ganse bevolking die Zuid-Afrika liet groeien en worden wat het vandaag is.

Bestand:South Africa 2001 Afrikaans speakers density map.svg

Digtheid van Afrikaanse huistaalsprekers in Suid-Afrika, volgens oorwegende werkplaas

Afrikaans heeft volgens de telling van 2010 de breedste geografische en rassendistributie van alle officiële talen van Zuid-Afrika, en is wijd gesproken en begrepen als tweede of derde taal. Er is totaal geen reden om de meerderheidstaal van de westelijke helft van Zuid-Afrika – de provincies van de Noordelijke Kaap en Westelijke Kaap – en de primaire taal van de gekleurde en blanke gemeenschappen weg te halen. Veel mensen schijnen te vergeten dat verscheidene gekleurde mensen ook de taal begrijpen, hoewel zij soms doen alsof zij de taal niet praten wanneer zij in publiek of vóór de media spreken. Vaak hoort men duidelijk het Nederlandse (Afrikaans) accent wanneer zij in het Engels aan het woord zijn.

Ook in naburig Namibië, wordt deze mooie taal wijd gesproken als tweede tongval en als lingua-franca gebruikt, [1]  terwijl als moedertaal het in 11 percent van huishoudens wordt gesproken, hoofdzakelijk geconcentreerd in de hoofdstad Windhoek en de zuidelijke gebieden van Hardap en Karas. [2]

Verantwoordelijkheid

Boschendal voorzijde

Vooraanzicht Huis Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika.


Zuid-Afrika heeft een speciale verantwoordelijkheid naar het Afrikaans en zijn sprekers in Zuid-Afrika. Vele plaatsnamen herinneren mensen aan de Nederlanders en hun nakomelingen. Het maakt deel uit van de geschiedenis van de provincie dat wij niet kunnen ontkennen of negeren. Het is niet door namen weg te laten of uit de geschiedenis te wissen dat de mensen de geschiedenis gaan veranderen hoewel ik akkoord ga dat zij die namen en gebeurtenissen dan wel gemakkelijkere zullen vergeten. Maar is het niet belangrijk dat de mensen zouden moeten erkennen wat gebeurde, het juiste en verkeerde? De mensen zouden de goede en de slechte dingen van het verledenmoeten herinneren.

Bestand:Oranjevrijstaat-postzegel.jpg

Oranjevrijstaat-postzeg van 1 penny

De huidige ANC-Overheid bevindt zich met de rug naar de zustertaal van het Nederlandse en Belgische volk. Het lijkt alsof zij alle sporen van de Afrikaan uit het landschap willen wissen. Honderden dorpen, steden en straten worden de laatste vijftien jaar anders genoemd. Als dusdanig gaan mooie namen zoals Vryheid, Afguns, Warmbad, Bosbokrand, Hoedspruit, Potgietersrust Engelse Duiwelskloof in de vergeethoek. Het schijnt dat de Overheid groot belang hecht om het Afrikaans uit te vlekken. De vroegere republieken van Landbouwers van Transvaal en Oranje Vrije Staat – waar de officiële taal het Nederlands was – worden reeds van de kaart geveegd. Zonder enige steun van de bevolking zijn Vrijstaatse steden zoals Bloemfontein, Kroonstad en Winburg anders genoemd.

De verbanning van de Zuid Afrikaanse taal moet tegen gegaan worden.


[1] Alatis, Hamilton, Ai-Hui Tan (2002). Linguistics, language and the professions: education, journalism, law, medicine, and technology. Washington, DC: University Press. ISBN 978-0-87840-373-8.

[2] Mesthrie, Rajend (1995). Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics. New Africa Books. p. 214. Retrieved 2008-08-23.

+

Voorgaand artikel: ANC Wil Afrikaans wissen #3 Geschiedenis Afrikaanse Taal

Volgend artikel: ANC Wil Afrikaans wissen #5 Rechten

+++

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Cultuur, Geschiedenis, Nieuws en politiek and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to ANC Wil Afrikaans wissen #4 Ongewenstheid en Verantwoordelijkheid

  1. Md. Alsanda says:

    Thanks for stopping by.

    Like

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.