Sharia een kwaad voor Islam

Dat men een cultuur van hebzucht en nepotisme alsook een decadente maatschappij kan vinden in België en Nederland mag misschien waar zijn. Maar niet iedereen gedraagt zich onfatsoenlijk en het grootste deel van de inwoners zal gerust zich nog wel weten te gedragen en ethische normen weten te handhaven.

Dat de inwoners van de Lage Landen ver van God zijn afgedreven is ook juist, maar of de Sharia beweging de mensen dichter tot God zal brengen is een heel andere vraag. Ik vrees dat zij het tegendeel gaan bereiken van wat zij beweren graag te willen.

De groep Sharia4Belgium is volgens hen opgericht om de Islam te presenteren in haar zuiverste vorm, maar als dat zo zou zijn gebruiken zij wel een heel andere Koran dat wij hier in de boekhandels kunnen krijgen om te lezen. (Wel geef ik toe dat de zes vertalingen die ik heb gelezen, vijf in het Engels en slechts één in het Nederlands waren mits ik geen Arabisch ken) Hetgene dat ik uit die Heilige Boeken kon opmaken is helemaal iets anders dan wat de Sharia, AlQuada groepen en andere extreme moslim fundamentalisten prediken.

Zij beweren de islamitische leer “volgens de Qur’aan van Allaah en de Soennah van de Profeet Mohammed (Vrede en Zegeningen zij met hem)” te brengen maar prediken verzet door geweld en prediken eveneens haat, waarbij zij in mijn ogen de Allerhoogste, Allah, God misbruiken. Zij gebruiken wel Gods Naam niet, enkel de tittel van God, maar in de Heilige Schriften staat ook duidelijk vermeld dat wij die Allerhoogste niet verkeerdelijk mogen vermelden.

Shariah4Belgium beweert een groep te zijn “die bestaat uit moslimjongeren in België, die willen antwoorden aan het Bevel van Allaah: het oproepen naar het goede (Tawheed – Islamitische Monotheïsme) en het waarschuwen tegen het slechte (i.e.) Shirk – afgoderij). “Achter Sharia4Holland lijken dezelfde personen achter te zitten als de Belgische waarbij men dan ook doorverwijst naar de Belgische woordvoerder, Abu Imran, met de mededeling dat hij alle perscontacten afhandelt.
Op internet profileert Shariah4Holland zich als een “groep jongeren uit Nederland” die bereid is “te vechten voor de wetgeving van Allah”. Ook schrijven ze pas te stoppen “tot de dood ons zal inhalen of de vlag van shariah zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag“.

Men kon best niet al te veel aandacht geven aan Abu Imran en zijn groep broeders van Sharia4Belgium die met hun absurde acties toch meer in de pers geraakten. Nu wordt het niet meer zo bespottelijk of ludiek, maar begint het wel gevaarlijker vormen aan te nemen.

Eerst kon men denken dat men te doen had met enkele fanatiekelingen die in dat land van vrije meningsuiting ook hun mening mochten spuien. Dat moet kunnen. In een democratie heeft iedereen recht tot spreken. Maar nu zijn zij het juist die hun stem verheffen als minderheid om hun eigen mening aan anderen op te dringen en als de enige te aanvaarden oproepen, waarbij men ook meerdere democratische regels zou met de voeten vegen en gewoon van de kaart vegen.

bb_sharia_antwerpen_lo-11

Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland

Vroeger was er al een onderzoekje door het tijdschrift Humo verricht waarbij men te weten was gekomen dat Abu Imran jaren geleden een tweedehands autoverkoper was. In die hoedanigheid zou hij ook volgens dat blad betrokken geweest zijn bij witteboordencriminaliteit zoals autozwendel en dat zijn echte naam Fouad Belkacem was, in België geboren & getogen en naar een Katholieke school gegaan. Ook zou hij in Marokko gezocht worden voor o.a. het bezit van grote hoeveelheden harddrugs.

Vreemd is dat zij het beu zouden zijn om constante aanvallen op hun oemma, de gemeenschap van moslims wereldwijd, te zien gebeuren, zonder dat daar een reactie op komt, ofwel een zwakke reactie. Maar door hun reactie, zoals die voor het Koninklijk paleis eind vorig maand en voorgaande, doen zij zelf meer schade aan de moslim gemeenschap en gaan zij eerder een verkeerd beeld bevestigen dat vele mensen reeds hebben gekregen over de moslimwereld door bepaalde media berichten.

Zij proberen door de dominantie “de juiste religie te laten gelden”, maar zien niet in dat de opdringerigheid en het tegen de vrije wil ingaan van de mens tot een dictatuur leidt maar ook de Liefde van God ondermijnt en de hele in vraag stelling van wat er in de Tuin van Eden gebeurt is niet erkent. Het is daar de eerste mens juist die Allerhoogste positie en Alwetendheid van God betwistte. En om die reden heeft God, Allahin het Arabisch, de mens de vrijheid gegeven om de wereld zelf te beheren, wat hij daarvoor ook al mocht doen, maar nu ook volledig zijn plan te trekken en keuzes te bepalen, waar hij daarvoor niet mocht eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Allah in Arabic

De beschuldiging dat Allah een dictator zou zijn waar iedereen zo maar moet naar luisteren en handelen volgens Zijn wil wordt nu naar voor gebracht door die fundamentalistische groeperingen. Zij geven een vertekend beeld van die Allerhoogste God.

Abu Imran zegt: ” Ik denk dat wij de eerste organisatie zijn in de geschiedenis van België en Nederland die open en bloot zegt: wij zijn erop uit om Europa te domineren met de islam. Er is geen enkele moslim die aan deze zaak twijfelt. En zij die dat wel doen hebben of geen kennis van zaken, of zijn twijfelachtig van aard. Maar wij zijn gewoon duidelijk. En ten tweede verdedigen wij natuurlijk de aanvallen op onze oemma.”

Uit die boodschap haalt men duidelijk dat de dominantie het voornaamste is. Alsook wil hij dat er geen andere ruimte zou kunnen zijn voor anders en niet gelovigen. Iedereen zal voor hem ook dat Islamitisch geloof moeten gaan belijden zoals het in hun patroon hoort te verlopen.

English: Picture of Marie Rose Morel Nederland...

Zij beweren niet de “extreemste vorm van islam” te  omarmen, maar wij kunnen slechts vaststellen dat het een erg extreme vorm is, waarbij het stilaan tijd wordt dat de Belgische en Nederlandse regering die organisatie verder onder de loep nemen en actie ondernemen.  Op 13 januari zal de woordvoerder van Sharia4Belgium zich wel voor de rechtbank moeten komen verantwoorden voor feiten van belaging en aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. De zaak draait rond een aantal uitspraken die hij vorig jaar deed over de ziekte en het overlijden van Marie-Rose Morel en de suprematie van moslims.

Google had het YouTubekanaal van Sharia4Belgium weggehaald alsook andere presentaties met  het filmpje waarin de radicale groepering tekeergaat rond de dood van Marie-Rose Morel ,maar ondertussen hebben via andere kanalen toch ook de absurde oproepen tot het vernietigen van het Atomium wel YouTube gehaald. In het filmpje roept Abu Imran moslims op om “zich te bevrijden van afgoden, zoals het Atomium”. Imran, voor de gelegenheid gekleed in legerkledij, houdt zijn toespraak op de Heizel, vlak voor het Atomium. “Wij dienen deze monumenten, deze afgoderij, af te breken”, luidt het. De Nederlandse zusterorganisatie Sharia4Holland staat nog wel gewoon op YouTube.

The Atomium in Heysel Park

Bij Facebook is de radicale moslimclub ook niet meer welkom.

Men heeft nu reeds genoeg incidenten gehad om te gaan inzien dat Sharia4Belgium meer moet zijn dan een bijna clownesk aandoende groepering rond de excentrieke leider Abu Imran. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zijn beweging evolueert van een groep van extremistische gelovigen naar jihadisten, die actief terroristenorganisaties steunen.

Imran geeft zich uit als gelovige en beweert ook dat de gelovige het spiegelbeeld is van zijn broeder/zuster, de moslim welke zichzelf  ziet in een andere moslim. Maar als ook de andere mensen in hem en zijn beweging de ander moslim broeders zullen moeten zien krijgen zij een totaal vertekend beeld van de ware moslimbroeders. (Denk ik) Verder zou de moslim zijn taak als spiegelbeeld voor anderen ook moeten vervullen zonder er wat voor terug te verwachten, behalve van Allâh. Maar hij mag ook niet vergeten dat elke mens, gelovig zo wel als ongelovig verantwoording zal moeten afleggen voor die Allerhoogste Schepper van hemel en aarde.

Eveneens zal de Vader van allen ook diegenen die in Zijn Naam spraken op het matje roepen om hun gebruik van Gods Naam te laten verdedigen en dan zullen zij ook moeten kunnen voorleggen dat zij ten goede voor die Allah hebben gesproken en hem naar waarde hebben verdedigd en Zijn Schepping ook geen onrecht hebben aangedaan.

Elke prediker, of het nu voor de Joden, Christenen of Islamieten is draagt daarbij een enorme verantwoordelijkheid.

Betreft de beoordeling van de Christenen vergeet Fouad Belkacem, alias Abu Imran, zoals vele Islamieten verkeerd denken dat alle Christenen drie goden (de Heilige Drie-eenheid) aanbidden (God de Vader, god de zoon en god de Heilige Geest). Zij zien over het hoofd, zoals ook zoveel Christenen, dat er ook Christenen zijn die werkelijk in slechts één God, Allah, Hashem Elohim Jehovah, geloven en aannemen, zoals het in de Heilige Schrift, de Bijbel (Het Boek der Boeken) staat, dat Jezus (Jeshua/’Isã) het zaad van de Aartsvader Abraham (Ibrahim) de beloofde Verlosser of Messias (al-Masih) is, profeet in de lijn van David (Dawud) gezonden door God, als apostel, om het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk van God te brengen. (lees wat de Koran zegt in: Al’Imran 3:4(, Al Nisa 4:171) die niet Trinitarische Christenen geloven dat God die man Jezus van Nazareth onderwees met het Boek der Wijsheid, de Thora (zie in de Koran: Al’Imran 3:48)

Zo te zien volgen die leden van de Sharia beweging die teksten niet die hun (ook volgens hen) “wijsheden” er zouden “moeten kunnen laten uit halen”. Zij schrijven ook “maar inshâ’Allâh zal dit ons alvast iets geven om over na te denken, en zullen we hier naar streven. En zullen we ook dieper nadenken over de betekenis van de woorden van Allâh (De Alwijze) en van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).”

Maar van die positieve woorden van Allah merken wij weinig en van de liefde voor de broeder en medemens nog minder.

Nochtans geven zij zelf te kennen dat “Een ander oordeel zoeken dan dat van Allah en Zijn boodschapper (salla Allahu ‘alayhi wa salam) is huichelarij.” (Uit: Kitab ut-Tawheed van Shaykh Muhammed ibn ‘Abdul-Wahaab (rahimahullah) Plus: “Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen voor u is geopenbaard? Zij wensen recht (in hun geschillen) te zoeken bij de Taghut (valse rechters etc.) ondanks dat hen was geboden deze te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.” [Surat an-Nisaa:60]

Doch horen wij ze op de televisie niets dan oordelen vellen, die regelmatig onterecht zijn. Alsook brengen zij zeer veel kwetsende uitspraken.

Indien zij weten dat Allah de Almachtige zei wat als volgt vertaald kan worden: “Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?” [Surat al-Maidah:50] Waarom laten zij dan het oordeel niet aan God de Allerhoogste toe? Waarom willen zij dan als nietige mensen zelf ander mensen gaan oordelen en zelfs veroordelen?

Zij zouden terharte moeten nemen: “Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen voor u is geopenbaard? Zij wensen recht (in hun geschillen) te zoeken bij de Taghut (valse rechters etc.) ondanks dat hun was geboden deze te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.” [Surat an-Nisaa:60]

Sharia4Belgium en Sharia4Holland roepen moslims in België en Nederland op zich sterk te maken voor invoering van de sharia, de streng islamitische wetgeving. In verscheiden steden gaan aanhangers hiervoor de straat op en gaan zelfs in moslim clubs om leden te ronselen.

Vlaams sp.a parlementslid Yamila Idrissi reageerde op de oproep voor het afbreken van het atomium: “Ofwel hebben we hier te maken met een gevaarlijke groepering ofwel met een bende dorpsidioten, maar in beide gevallen moet er iets gebeuren”. Volgens haar misbruikt de organisatie ook de islam. “Sharia4Belgium heeft niets met de islam te maken en ze spreken al helemaal niet in naam van de Belgische moslims. Waarom ze dan steeds een forum geven?”, zo vraagt ze zich af.

videomediaTVM Imam Jneid.png

Imam Sheikh Fawaz Jneid & Abou Imran

Ook de als extreem gekende Islamitische Nederlandse imam Sheikh Fawaz Jneid van de as-Soennah-moskee in Den Haag, is niet te spreken over de ideeën van de Belg die beweert voor alle Islamieten te spreken. Volgens hem zijn deze jongeren of “geestelijk krankzinnig en irrationeel, of het betreft hier een verzameling misdadigers die uit zijn op bloedvergieten en dit vanuit de islam willen rechtvaardigen”.

“Indien deze figuren daadwerkelijk lijden aan geestelijke stoornissen, dan is het de plicht hen in een geestelijke inrichting op te sluiten. Anders moeten zij achter slot en grendel in de gevangenis verdwijnen”, aldus Fawaz in een schriftelijke verklaring aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Abou Imran, is woedend over deze verklaring en heeft uit wraak een telefoongesprek met de Haagse imam, dat hij heimelijk opnam, op internet geplaatst. Uit deze geluidsopname blijkt dat de Nederlandse moslimgemeenschap zich doodschaamt voor de omstreden organisaties in België en Nederland: „Hetgeen jullie doen, bezorgt de moslims moeilijkheden in Nederland en in België”, foetert de Haagse imam.

„Jullie acties hebben niets te maken met de islamitische wetgeving noch met de jihad. En ook jullie gedrag is niet van de shariah, noch van de jihad. Als je dan zo bezorgd bent over onze broeders in Afghanistan, ga er dan fijn heen. Moge Allah het voor je vergemakkelijken”, zegt Fawaz cynisch.

„Jullie roepen: ’Wij moslims komen eraan’, om de moslimvlag te hijsen bovenop het koninklijk huis. Dat is afschrikking en een regelrechte militaire uitdaging. Jullie schrikken af van de islam. Maak je er niet druk over als de ongelovigen jullie opsluiten, als ík jullie te pakken krijg, zal ik jullie slaan!”, waarschuwt de Haagse imam.

Photos of the Sunday, August 22, 2010 Park51 (...

De imam noemt de shariaclubjes een verzamelplaats voor criminelen. „Jullie zijn geen mujahideen. Jullie zijn moordenaars en onrustzaaiers”, aldus Fawaz, die de sharia-organisaties verwijt alles teniet te doen waarvoor de moslims hebben gestreden in hun jaren in Europa. „Zeg mij, wie van de moslimgeleerden heeft jullie een fatwa gegeven voor deze dwaling en onrust waarmee jullie de Nederlanders tegen ons opzetten?”, vraagt Jawaz retorisch in de geheime opname. „Abou Imran, jij bent zelfs niet in staat om het kalifaat te stichten in Marokko en jij wilt het hier in Nederland doen…?”

Dan vraagt de Haagse imam of de sharia-organisaties in het geniep ondersteuning bieden aan Al-Qaeda. Maar eerst benadrukt Fawaz dat „deze telefoonlijn afgeluisterd kan worden”. Abou Imran ontkent banden met terroristen: „Nee, nooit.” Omgekeerd verwijten de sharia-organisaties dat de Haagse moskee „samenwerkt met de ongelovigen”.

Zij kunnen elkaar nog meer in de haren zitten, want indien het zo verder gaat zal de gehele moslim gemeente in de Lage Landen hieronder lijden. Zij hadden al het probleem met de hoofddoeken en sommige fundamentalistische imams en de beeldvorming in de media van de terreur door verscheidene Islamitische groeperingen. Sharia4Belgium en Sharia4Holland blijken nu die vervormde beelden van de Islam eerder te bevestigen en de mensen nog meer een afkeer tegen die godsdienst krijgen.

Deze klucht heeft nu reeds lang genoeg geduurd. Ook de moslimgemeenschap in België en Nederland zou beter een standpunt innemen en de bevolking duidelijk laten weten waarvoor zij staan, war zij in geloven en hoe zij een gemeenschap van verschillende geloven en culturen zien samen leven.

Het kostelijkst in het debat is ook dat men zegt dat als wij er niet tegen kunne dat de vrouwen een boerka moeten dragen wij maar naar andere oorden moeten gaan wonen. Maar zij vergeten dat hier een andere cultuur heerste en dat zij hier te gast waren in deze contreien. Hen was het toegestaan om hier te blijven wonen, dus nu moeten zij niet gaan eisen dat de anderen gaan leven zoals zij willen, maar moeten zij respect hebben voor de bevolking die hen getolereerd heeft om ook hier mee in de gemeenschap van verschillende culturen te leven in een democratisch bestel.

+

Bekijk:

 1. de video: Sharia 4 Belgium – Taking over Belgium
 2. Sharia4belgium praat met jongeren in Antwerpen (een video waar geen reacties op mogelijk zijn) Op deze video geeft een andere Islamiet ook te kennen dat dingen die zij aanhalen ook niet in de Koran staan.
 3. Cartoon: “Een dingetje volgens het verstand van de moderne tijden … Want als je dood bent, zal je nooit weten, dat je ooit geleefd hebt !” PvdA for Sharia for Holland? 

++

Lees ook:

 1. Lid Sharia4Belgium met kalasjnikov op vrije voeten
 2. Moslims moeten strijden om van Nederland islamstaat te maken
 3. Mechelen roept bestuur jeugdhuis ROJM op matje na bezoek Sharia4Belgium
 4. Leden Sharia4Belgium opgepakt
 5. “Aanpassen of opkrassen”
 6. ‘Maak islamitische staat van Nederland’
 7. Oorlog tussen moslims
 8. Kebab met een boodschap – Waarom we de woordvoerder van Sharia4Holland spraken en hoe dat ging

+++

Aanverwant:

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Sharia een kwaad voor Islam

 1. Pingback: Not bounded by labels but liberated in Christ « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 2. Pingback: Niet gebonden door labels maar vrij in Christus « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

 4. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro | Broeders in Christus

 5. Pingback: Migrants to the West #5 | Marcus' s Space

 6. Pingback: Anti-Semitism ‘on the rise’ in Europe | Stepping Toes

 7. Pingback: Al-Fatiha [The Opening/De Opening] Süra 1:1-3 In the name of Allah the Merciful Lord Of The Creation | Stepping Toes

 8. Pingback: Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 12. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 14. Pingback: Angst en verlossing van het kwaad – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.