Apartheid of rassenverschil systeem #3 Oppositie en escalatie

5. Verzet

Voor de kogels wegvluchtende menigte op de dag van de Sharpeville Massacre op 21 maart 1960

Antoinette Sithole and Mbuyisa Makhubo carryin...

In 1960, weigerde een grote groep zwarten in Sharpeville om hun passen te dragen; de overheid verklaarde een staat van hoogdringendheid. De noodsituatie duurde 156 dagen, waarbij 69 doden vielen en 187 mensen gewond raakten. De Openbare Akte van de Veiligheid en de Akte van het Amendement van het Strafrecht hanterend, had het blanke regime geen bedoeling om de onrechtvaardige wetten van apartheid te veranderen. Zo werd de strijd tegen apartheid duidelijk door meer vreselijke incidenten als bijvoorbeeld het Rivonia oordeel van Nelson Mandela (1964), de Soweto opstand (1976), de moord op Steve Biko, talloos andere tragedies, en onversaagd doorzettingsvermogen van mensen die zich wilden bevrijden van een kwalijk juk.

De verdrukking van het zwarte ras en het vele geweld geraakte toch tot de oren buiten de landsgrenzen. In 1960 toen de ANC verboden werd; begon de Internationale druk tegen de Zuid-Afrikaanse overheid. Zuid-Afrika werd ook uitgesloten van Olympische Spelen.

Niettegenstaande dat mensen van verschillend ras niet werd toegestaan zich te mengen, geraakten toch meer mensen gemengd. Maar zij werden beschouwd als kleurlingen en ontvingen niet meer rechten als andere zwarten. Dit had als gevolg dat meerdere families familieleden in de verdrukking zagen geraken. Deze aangroeiende groep van gemengde families hadden moeilijkheden met de opmerkzame houding van de overheid en begonnen zich daarom ook tegen te verzetten.

Niet alleen van binnenuit kwam er kritiek. Andere lidnaties van de Britse Commonwealth of het Gemenebest, durfden uiteindelijk het apartheidsbeleid te bekritiseren. Maar in plaats van te willen luisteren naar de buitenlanders en mensen in hun eigen land vond Zuid-Afrika het beter om zich in 1961 van de Commonwealth terug te trekken.

mandela prison

Nelson Mandela achter de tralies

In 1964 werd ANC leider Nelson Mandela veroordeeld tot een levenslange opsluiting.

In de jaren ’70 werden meer dan 3 miljoen mensen ‘overgekast’ of met geweld overgeplaatst naar zwarte „geboortelanden“ of “thuislanden” later officieel bekend onder de naam Bantoestan.

De V.N. gaf een reeks verklaringen waarbij zij de lidstaten aanspoorde om een embargo tegen Zuid-Afrika uit te spreken, waarop vele landen dit verzoek opvolgden en Zuid-Afrika at meer en meer geïsoleerd geraakte aan het eind van de jaren ’70. Verscheidene Europese klanten boycotten Zuid-Afrikaanse producten.

In 1977 gaven de Verenigde Naties het verplichte wapenembargo op Zuid-Afrika uit en vroegen lidstaten „om om het even welke voorziening van wapens en allerhande verwante materialen aan Zuid-Afrika onmiddellijk op te houden.“

In 1980 verzocht de V.N. de commissie ook om het even welke uitvoer naar Zuid-Afrika van twee doelen dienende producten tegen te houden, d.w.z. voorwerpen die voor burgerlijk gebruik maar ook van potentieel voor afleidingsactie of omzetting in militair gebruik konden voorzien. (vliegtuigen, vliegtuigonderdelen, elektronische en telecommunicatie-uitrusting en computers).

6. Escalatie

In Zuid-Afrika begonnen ook meer mensen zin te krijgen om hun stem te verheffen tegen het racistische systeem. Ook kerk verantwoordelijken kritiseerden het onrechtvaardige systeem. Meer en meer stelden verscheidene kerken in Zuid-Afrika apartheid openlijk aan de kaak, geleid door Aartsbisschop Tutu, dominee Boesak, en vele anderen. De zeer belangrijke documenten waren de Belhar Bekentenis, het Kairos document en de Evangelische Getuige (Evangelical Witness ) in Zuid-Afrika.

Gay en gemengd ras in Zuid-Afrika = een dubbel gevaar

Daarbovenop kon Zuid-Afrika ook niet aan de flowerpower beweging en aan de vrijere geslachtshouding ontsnappen. Blanken die uitkwamen ‘anders’ te zijn, zoals homoseksueel te zijn, werkten zichzelf in dikke nesten en werden ook als kregen in ernstig probleem en als paria en een schimmel voor de maatschappij beschouwd.

In de jaren 80 begon het geweld om grotere vormen aan te nemen en toen uiteindelijk President de Klerk apartheid niet erkende, schatte men dat meer dan 10.500 mensen waren gedood sinds 2 februari 1990 en toen ANC werd gelegaliseerd, waarbij de sterfgevallen die van de doodstol van 709 van augustus 1990 het hoogst zijn geweest.

+

Apartheid - A Crime Against Humanity

Apartheid - A Crime Against Humanity - Image by United Nations Photo via Flickr

Voorgaand artikel: Apartheid of rassenverschil systeem #2 Op naar 2de helft 20ste eeuw

English version: Apartheid or Apartness #3 Opposition and Escalation

++

Enkel Blanken naar rechts - Kleurlingen naar links

Vindt ook:

Verscheidene voorbeelden van zwarte weerstand: black resistance to apartheid.

Umkhonto we Sizwe (MK)

International Pressure to End Apartheid – HistoryWiz

HistoryWiz: Boycott Apartheid

International pressure combined with economic boycotts and sanctions hurt South Africa’s economy.

Educational Inequality in South Africa – HistoryWiz

apartheid education. Black schools were poorly funded and for many years taught only what was necessary for an unskilled labor force

Nelson Mandela Organisation

Nelson Mandela’s Com


+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Religie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Apartheid of rassenverschil systeem #3 Oppositie en escalatie

  1. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk | Marcus' s Space

  2. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede | Marcus' s Space

  3. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012 | Marcus' s Space

  4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.