Gevaar voor censuur op het internet

Het internet is een zegen voor het doorgeven van informatie en voor de verspreiding en verwerking van gegevens. Het is een enorm hulpmiddel om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hierbij is het dan wel normaal dat iedereen aan de verwachtingen voldoet van de legale verplichtingen zoals erkenning van auteursrecht en deze kopierechten ook uitvoert, h.i.t.z. betaald.

Maar aanhalingen met verwijzing naar de auteur of spreker moeten algemeen mogelijk blijven en kan beide partijen ten goede komen. Diegene die aangehaald wordt kan verder meer lezers krijgen door de aanwezige links, waardoor zijn verdere tekst kan ingezien worden en meer gekend kan geraken.

De mogelijkheid om dingen op te zoeken en er naar te refereren, alsook de mogelijkheid om zaken op het net ter beschikking te stellen voor inzage, geven meer mogelijkheden om informatie uit te wisselen en zich in het algemeen een breder inzicht en kennis te verschaffen.

Vandaag moeten wij echter een ernstige bedreiging voor internetvrijheid onder ogen zien.

WordPress dashboard interface

WordPress dashboard interface - Image via Wikipedia

De Centrale Regering van de Verenigde Staten van Amerika, heeft altijd een belangrijke rol in de economie van haar land gespeeld. Onlangs, nochtans, heeft de regering sommige belangrijke stappen ondernomen om te proberen het Internet te regelen en zijn gebruikers te controleren . Deze stappen zijn er gekomen onder twee afzonderlijke wetsvoorstellen, die momenteel nog steeds in Congres te verdere behandeling voor liggen.

Het kan wel zeer mooi zijn om Online Overtredingen te bestrijden maar de vraag moet daarbij wel gesteld worden in hoeverre een overtreding wordt gedaan. Ik zag bijvoorbeeld een YouTube filmpje waarbij een klein kind op een kinderfietsje is gefilmd in de keuken met daarbij op de verre achtergrond het achtergrondgeluid van een spelende radio. Omdat de ouders die dat filmpje op het internet geplaatst hebben zijn ze nu strafbaar gevonden omdat zij geen auteursrechten hebben betaald voor het achtergrond geluid. Mits het hier gaat over een privé filmpje, waarbij de op de achtergrond spelende radio zelfs niet echt goed hoorbaar is, kan men dit enkel maar een belachelijk te ver gaande zaak noemen. Maar er zouden dus nog veel ergere zaken naar voor worden gebracht indien met de wet er door zou krijgen. Alsook, als men deze wet zou opdringen aan, of navolging zou krijgen in, andere landen, zal men het quasi onmogelijk maken voor mensen nog dingen met anderen te delen. Een familiefoto genomen voor het Atomium of de Eiffeltoren waar er geen kopierechten zijn betaald aan de rechtmatige houders van de rechten op het patrimonium van de Eiffeltoren of het Atomium, zal als gevolg hebben dat de publiceerders als wel als de nemers van de foto voor een strafbaar feit zouden gesteld kunnen worden.

The Atomium in Heysel Park

Binnenkort niet meer op de 'kliekjes' van de toeristen, plaatsbaar op hun sociale netwerken - Image via Wikipedia

Het gratis delen van informatie, zoals nu gebeurt bij Wikipedia, YouTube, Facebook zal totaal tot het verleden behoren, want strafbaar zijn, zowel voor diegene die het plaats als diegene die het toelaat om het te plaatsen op zijn of haar server.

De voorliggende wetsregeling zal, indien zij wordt gestemd, een kink in het recht van vrijheid van meningsuiting kunnen brengen. Het kind zal met het badwater worden weggegooid en vele mensen zouden het kind van de rekening kunnen worden.

Door het onderste uit de kan te willen halen zouden sommigen ook lelijk op hun neus kunnen vallen en totaal de bal kunnen mislopen.

Eveneens zou de Wetgeving het recht van vrijheid van meningsuiting op het internet kunnen belemmeren.

Onder dit wetsvoorstel zouden in de V.S. gebaseerde  zoekmachines theoretisch een gerechtelijk bevel tot blokkade van zoektochtresultaten kunnen binnen krijgen waarbij kan belemmerd worden tot specifieke plaatsen te leiden. Dit zou doeltreffend volledige domeinen verbieden welke anderzijds een meerderheid van wettig materiaal zouden laten ontvangen.

Het voorgestelde wetsvoorstel zal geen veilig toevluchtsoord geven aan Internet leveranciers zoals webontvangstbedrijven (web hosting companies). Dit betekent dat bedrijven die de ruimte voorzien om informatie te plaatsen, indien er bezwarend materiaal op zou komen, ook zelf verantwoordelijk zouden kunnen gesteld worden. Want zij zullen worden aanschouwd als in overeenstemming werkend met de gebruiker van hun webruimte. Door het aanschouwen dat elke tekst of illustratie die men op een website zal kunnen vinden ook in overeenkomst met de webserver geplaatst is en deze er voor verantwoordelijk kan gesteld worden legt men het recht van onschuld tot het tegendeel bewezen is ter zijde.

In een democratie mag men nooit zo maar de  “veronderstelling van onschuld,”ontwijken  een recht dat aan iedere Amerikaan en iedere persoon in de wereld zou moeten gegund worden.

Er zijn ook een aantal technisch eenvoudige achterpoortjes of workarounds geweest die volledig het doel van het wetsvoorstel zouden vernietigen. Deze omvatten omleidingsdiensten op de DNS niveaus en zelfs plug-ins die rechtstreeks in de browser zijn geïntegreerd. Voor het geval dat zij wat zij willen doen zouden kunnen doen, waarom hebben zij voor alle die ‘spammers’ en ‘fishers’  niet gezorgd? Tegen al die postoverlast ongewenste berichten en reclames heeft men nog steeds niets gedaan, maar dan zou men wel de onschuldige burger en ernstige goed menende bedrijven en informatie voorzieners het leven gaan zuur maken!

internet wikipedia

Image via Wikipedia

Jaren lang veroordeelde de V.S. regering landen als China en Iran voor hun strafcampagnes tegen Internet gebruik. Maar de inslag van de nieuwe censuurwetten in Noord-Amerika kan zelfs erger zijn – waarbij men doeltreffend sites zal kunnen blokkeren voor alle Internet gebruikers rond de planeet.

Voorstanders van vrijheid van meningsuiting in de V.S. hebben reeds het alarm geactiveerd en sommige senatoren proberen genoeg steun te verzamelen om dit gevaarlijke wetsvoorstel te stoppen.
Wij hebben geen tijd te verliezen.
Het komt er op aan dat zo veel mogelijk mensen, ook van buiten de Verenigde Staten van Amerika hun stem laten horen. Want ook voor mensen buiten de States wordt dit belangrijk. Ook hun vrijheid tot informatie en tot mogelijke toegang tot bepaalde sites kan belemmerd worden.

Om die reden durf ik daarom ook vandaag uw steun vragen om uw stem te laten horen en te reageren.

Laat ons deze mensen steunen die de wetgevers  er willen van overtuigen dat het recht van een vrij en open Internet als een essentiële weg moet aanschouwd worden welke mensen rond de wereld de kans geeft om ideeën uit te wisselen, te communiceren en collectief te werken over de gehele wereld, waarbij iedereen zo elkaar kan opbouwen en samen aan een wereld te werken die wij graag zouden hebben.

Onderteken beneden om censuur in de V.S. te voorkomen en het  Internet te bewaren.

Youtube censored TR2008

Is deze YouTube censuur van 2008 ook in uw en omliggende landen mogelijk?

Vandaag op 18 januari 2012 zullen meerdere sites over het internet niet bereikbaar zijn. Alsook zullen bepaalde sites die andere sites promoten of aanhalen die quotaties brandmerken met een zwart beeld voorzien van het opschrift ‘censored’.

Door deze brandmerking hopen die open sites meerdere mensen te kunnen mobiliseren. Want het komt er op aan om meer mensen te mobiliseren om zich uit te spreken tegen dit wetsvoorstel dat volgende week in de Senaat  opkomt — S. 968: the Protect IP Act (PIPA) — in een poging om V.S. wetgevers te laten weten hoe veel oppositie er is.

WordPress

Image by Adriano Gasparri via Flickr

WordPress.org, Wikipedia, en zelfs WordPress.com VIP I Can Has Cheezburger? zullen deelnemen aan de blackout om bewustzijn op te wekken en op te roepen tot actie.

+

Ook ik ben één van de gelukkige gebruikers van WordPress en Wikipedia die deze gebruikt om zijn artikelen en overzichtstudies te schrijven (onbezoldigd) en om deze met anderen te delen (vrij van kosten).  Het is juist omdat er zo veel mensen gratis willen werken aan het voorbereiden en uitschrijven van teksten voor een gratis encyclopedie en/of gratis informatieve sites, dat mensen zonder extra kosten een groot naslag werk ter hand kunnen hebben, zonder dat zij er de middelen voor moeten hebben om zulk een ontzaggelijk duur werk te moeten aankopen.

Ook ben ik blij dat ik zonder verder al te veel kosten (auteursrechten, webverbindingskosten, serverruimte) de mogelijkheid heb om dingen te publiceren, met WordPress te bloggen, om dingen online te communiceren die anders naar een ongelezen privétijdschrift zouden gedegradeerd worden (of eenvoudig onuitgesproken, ongecrëerd, ongedeeld blijven).

Ook u die ook kan bloggen en dingen gratis kan opzoeken op het internet zou kunnen beperkt worden in én de dingen die u zal kunnen vinden én kunnen plaatsen. Ook u bent een onderdeel van een van de grootste veranderingen in de moderne geschiedenis: de democratisering van het uitgeversbedrijf en het onafhankelijke web. Elke keer dat u Publiceer klikt, bent u een deel van die verandering, of u nu behoedzame politieke inzichten of een kat verstuurt die u hard doet lachen. Hoe zou u zich voelen indien het web stopte zo vrij en onafhankelijk te zijn?

Met Jane WellsEric Schmidt,  executive chairman van Google, Abigail Phillips van Electronic Frontier Foundation zowel als 275 leidende industriëlen druk ik mijn tegenstand uit over de Protect Intellectual Property Act (PIPA) en wens ik kenbaar te maken dat ik zoals deze uitvoerende leden in de internet industrie, dat de doorvoering van deze wet de vrijheid van spreken op het internet ernstig in gevaar zal brengen.

°°°

PROTECT IP / SOPA Breaks The Internet from Fight for the Future on Vimeo.

°°°

+++

You can download a copy of the letter the Save Hosting Coalition, a consortium of businesses in the web hosting and Internet infrastructure industries,  from 275 leading industry executives expressing their opposition to the Protect Intellectual Property Act (PIPA).

+++

Join WordPress.com Censorship Protest!

Help Stop SOPA/PIPA

275 Internet industry executives sign letter opposing the Protect Intellectual Property Act (PIPA)

Government Threatens Internet Freedom & Privacy Post written by

> Please do find the letter > Petition To Save The Internet

+++

Wikipedia Goes Dark

Wikipedia e.a. worden verduistert - Image by secretagent007 via Flickr

Lees ook:

 • Staking op het World Wide Web
  De wetsvoorstellen zijn erop gericht om in de VS de toegang tot overzeese websites te blokkeren waarop gestolen of nagemaakte goederen te vinden zijn of waarop materiaal waarop copyright rust, gestreamd wordt. (Op dit laatste zou zelfs een gevangenisstraf tot vijf jaar komen te staan.)
  Dit zou dan moeten gebeuren door internet service providers (ISP) zoals Verizon en Comcast, zeg maar de VS-varianten van Belgacom en Telenet. Maar ook zoekmachines als Google en Yahoo, socialenetwerksites als Facebook en domeinnaambeheerders zouden de toegang tot geviseerde sites moeten blokkeren. Diensten als PayPal zouden hun dienstverlening moeten staken.
  De wetten zouden de macht over het internet door justitie en copyright-houders in de VS enorm vergroten.
  De tegenstanders argumenteren terecht dat de gewraakte wetten innovatie, het recht op vrije meningsuiting en het functioneren van het internet ondermijnen. Zo zouden ze effectief de doodsteek kunnen betekenen voor websites waarnaar gebruikers bestanden kunnen uploaden, maar eveneens klokkenluiders in gevaar kunnen brengen. Ook kunnen ze ingeroepen worden tegen bijvoorbeeld online-activisme. Denk aan een Greenpeace-actie waarbij een parodie op een logo of reclamefilmpje op het web wordt geplaatst.
  +
  Dat men het meent met de protesten tegen de wetsvoorstellen in de VS kan ook de bedrijfswereld getuigen. GoDaddy, een domeinnaambeheerder en webhost die achter de draconische wetsvoorstellen staat, verloor door zijn steun op amper tien dagen tijd meer dan 100.000 internetdomeinen. Andere bedrijven die de voorstellen steunden, kregen eveneens af te rekenen met boycotacties.
 • Protest tegen internetcensuur massaal opgevolgd
  Door het protest gingen verscheidene websites van de Senaat enige tijd offline vanwege de toestroom aan bezoekers die hun vertegenwoordigers wilden contacteren met een oproep om tegen te stemmen.
  Merkwaardig is dat politici die deze wetten steunen zelf ook een loopje nemen met het copyright zoals de website vice kon aantonen. Waaronder het congreslid Lamar Smith die SOPA schreef.
 • Ook GroenLinks-site op zwart uit protest tegen SOPA

Aanverwante artikels:

 • Join Our Censorship Protest! (en.blog.wordpress.com)
 • Join Our Censorship Protest! (zemantified.wordpress.com)
 • website was SEIZED by the U.S. government (thewritershelp.wordpress.com)
  If you go to our home page right now, you’ll find that it has a message declaring the website was SEIZED by the U.S. government under the Stop Online Piracy Act (SOPA)
  www.NaturalNews.comNaturalNews is joining in the global internet strike against out-of-control government tyranny and censorship. Also joining in the protest are Wikipedia, Reddit, RawStory and thousands of other websites. They are all going “dark” for 12 – 24 hours.
 • Proposed SOPA and PIPA Bills Endanger Free Speech and Small Businesses (wolfsheadonline.com)
  I try to avoid delving into the realm of politics here at WolfheadOnline but there is a very important issue that affects almost everyone here in America and in the world. The freedom of the Internet has come under attack by big corporations that have managed to influence American politicians under the guise of “stopping piracy”.If we don’t stop this bill the U.S. Government will start blocking offending sites using the same draconian techniques used by totalitarian regimes and human rights violators such as China, Iran and Syria.
 • SOPA and PIPA Blackouts (biodork.wordpress.com)
  I love blogs and social media. I love instant access to news, maps, updates from friends and family. I am a content-generator and sharer – I blog at two websites and read about 40-60 new blog entries every day. Okay, some of those get more browsed than read, but you get the picture. However, I am not all that internet savvy.
  +
  It highlights some problems with the bills – that it won’t stop downloading, but will encourage less secure work-arounds by hackers, that it would allow corporations to sue companies that they feel aren’t doing a thorough enough job to try to stop copyright violations on their websites, that other countries may follow in our footsteps, leading to “different internets in different countries” and giving unscrupulous governments powerful tools to hinder free expression, and it points out that corporations already have legislation in place to fight piracy.
 • CENSORSHIP-THE MEAT IN THE SOPA and the Protect IP ACT (eatingliberty.wordpress.com)
  I’ve censored the following, in protest of a bill that gives any corporation and the US government the power to censor the internet–a bill that could pass THIS WEEK. To see the uncensored text, and to stop internet censorship, visit:
  http://americancensorship.org/posts/39283/uncensor
 • NO to SOPA/PIPA – NO to Internet Censorship (with censored display) (illuminared.wordpress.com)
  Doesn’t SOPA/PIPA violate the Right to Freedom of Speech and Innovation? Doesn’t it show what the U.S Government is actually not meaning what they have proudly claimed Right to Freedom?
  Same thing to the Indian censorship demands by the Government: Doesn’t it violate the Right to Freedom of Speech, and in general Right to Freedom proudly stated in the Indian Constitution? The Internet has always been a free place to exchange views, thoughts, ideals and ideas alike. It has helped in the downfall of many unfaithful and inhumane governments ; eg. the Arab Spring. It helps students, professionals and everyone alike. And they want to censor this beautiful invention?
 • Propagandaing (awakeninspiration.wordpress.com)
  I understand that the main ‘goal’ is to stop copy-written items from being abused and overused. But it’s the core idea that is what matters and offends me. It is my opinion that if this bill passes we honestly lose the right to protect our rights to free speech, and privacy, if we are being censored it will not be long before ANYone that speaks out in one way or another will be deleted, and the message or whatever it was or whatever it is that were being relayed would never be known of (such as the Occupy Movement it wouldn’t have become a movement without the media footage {even as little as it was} wouldn’t have been heard if it weren’t for the internet, blogs, Facebook, tweets, all of those places that they are wanting to censor).
 • Join The Censorship Protest! (dailyaspects.wordpress.com)

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Nieuws en politiek, Waarschuwingen and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Gevaar voor censuur op het internet

 1. Pingback: Religie verwerpelijk en gevaarlijk | Broeders in Christus

 2. Pingback: SOPA & PIPA More good things thrown away than bad things « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 3. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.