Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk

Voorgaand: Oppositie en escalatie

7. Hervormde Kerk in beweging

In 1982 bij de 21ste algemene raad (Ottawa, Canada) werd de Zuid-Afrikaanse Nederlandse Hervormde Kerk (NHK of DRC: African Dutch Reformed Church) van WARC lidmaatschap opgeschort, op een tijdstip waarop de NHK apartheid („afzonderlijke ontwikkeling“) wilde verdedigen. {De Wereld Alliantie van Hervormde Kerken (WARC) is de grootste en oudste van de vier internationale groeperingen van Hervormde Kerken}

De Zuid-Afrikaanse striptekenaar Jonathan "Zapiro" Shapiro hekelde meerdere apartheid-tijdperkfiguren zoals President PW Botha. Zijn Nationale Partijgeloofsbelijdenis was geloof in God, natie en zichzelf

De Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken (of South African Council of Churches) zette meer druk op de Zuid-Afrikaanse Christenen en kreeg een belangrijke rol in de jaren tot zich de bevrijding van Nelson Mandela in 1991 en het vormen van een beweging voor vernieuwd Zuid-Afrika voltrok.

Belangrijke bedreigingen voor een vreedzame overgang naar een multiraciale democratie omvatte de terugtrekking van rechtse groepen van constitutionele besprekingen, een nieuw opgezette rechtse parapluorganisatie bestaande uit neonazi groepen voorgekauwd voor geweld, en een voortdurend doorgaan en stijgend niveau van geweld, in het bijzonder in zwarte gebieden.

Olive Tree Pulpit.jpg (22072 bytes)

Predikingskansel, waarvan bepaalde theologische gedachten werden verkondigd, Nederlands Hervormde Missie Kerk of Dutch Reformed Mission Churc, te Keimoes, Zuid-Afrika

De dwaalleer van de theologische rechtvaardiging van apartheid was de nadruk van een bijeengeroepen overleg van de WARC in maart 1993 voor takken van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Afrika. De belangrijke vertegenwoordigers van de kerk waren het ermee eens dat zij afstand van de theologie van apartheid moesten tentoonstellen in woord en daad. NHK unie met de Nederlandse Hervormde Missie Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk in Afrika, en de Hervormde Kerken in die waren gecreëerd om verdeeldheid onder de gelovigen van de Hervormde traditie op lijnen van de verdeling van ras werd erkend als essentieel om echt afstand te doen van de theologische rechtvaardiging van apartheid aan te tonen. Het uitvoerend comité van het WARC, een unie van 1970 van twee vroegere (Presbyteriaanse en Congregational) Gemeenten, gingen er mee akkoord om minstens twee jaar te wachten alvorens herstel van de NHK voor regelmatig lidmaatschap te overwegen.

nelson mandelacollage

Nelson Mandela - Collage van Nelson Mandelas Pictures

Het gezamenlijke toekennen van de Nobel Prijs voor Vrede van 1993 aan Zuid-Afrika’s Nelson Mandela en Pres. F.W. De Klerk inspireerde hoop in Zuid-Afrika. De overeenkomst van 9 september om een multipartij overgangsraad van zowat 24 leden met gezag op te richten om op de verrichtingen van de politie, het leger, en de ambtenarij toezicht te houden, legde de grondslag voor de vraag van het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) een eind aan economische sancties te maken en vormde de basis voor de eerste niet-raciale verkiezingen op 27 april, 1994. Zuid-Afrika kon daar op haar zetel in de Algemene Vergadering van de V.N. na 20-jarige afwezigheid opnieuw innemen.

8. De Kater

Nelson Mandela werd de eerste zwarte president, maar had daarvoor al te kampen gehad met problemen binnen het ANC en Zulu Inkatha beweging en werd nu met het probleem geconfronteerd hoe om te gaan met de vorige apartheidsbeulen.

Onderzoekscommissie onder leiding van Desmond Tutu - South Africa's Truth and Reconciliation Commission

In 1996 begon de Waarheids- en Verzoeningscommissie voorgezeten door Aartsbisschop Desmond Tutu met hoorzittingen over mensrechten misdaden van de toegewijden van de vroegere overheid en bevrijdingsbewegingen tijdens apartheidsera. Haar rapport brandmerkt apartheid als een misdaad tegen de menselijkheid en vind ook ANC verantwoordelijk voor rechten van de mens misbruiken (1998).

In 1997 wilde WARC de kettingen van onrechtvaardigheid doorbreken en wist dat dit vergiffenis, zorgvuldige analyse, globale strategie, en gemeenschappelijke getuigenis zou vereisen. De algemene raad riep de lidkerken van de Alliantie op om zich op alle niveaus van hun leven in een „processusconfessionis“ in dienst te gaan: een toegewijd proces van progressieve erkenning, onderwijs en bekentenis betreffende economische onrechtvaardigheid en ecologische vernietiging. Zodoende, keurde het een positie goed die deze vragen van slechts een moreel of ethisch niveau tot het niveau van bekentenis en geloof ophief.

IMG_1217

WARC conferentie

Na 15 jaar vond de algemene raad van de WARC dat het tijd was om de positie van de NHK te herzien. Na lange besprekingen met de vertegenwoordigers van DRC en de Verenigende Hervormde Kerk van Zuidelijk Afrika (of Uniting Reformed Church in Southern Africa), rekening houdend met posities van de WARC lidkerken in Zuid-Afrika, werd er gekozen om de opschorting op te heffen, op voorwaarde dat de NHK voldeed aan de derde en definitieve vereiste van Ottawa door apartheid te verwerpen als zondigin zijn fundamentele aard. Dit deed de NHK/DRC bij haar algemene synode in 1998.

In 2000 legde het Uitvoerende Comité van WARC een verklaring af waarin stond dat de homoseksuele personen niet van hun rechten van de mens zouden moeten worden beroofd, zodat voor Zuid-Afrika dit zou moeten betekenen dat vervolging van die mensen beëindigd zou worden.

Apartheid regering chemische en biologische oorlogvoering hoofddr. Wouter Basson heeft nog een overwinning gescoord wanneer de Health Professions' Council twee van de zes beschuldigingen, van onethische houding, tegen hem terugtrok. - Times Live

In 2002 ontsloeg een hof Dr. Wouter Basson – gekend als „Dr. Dood“ – die de apartheidera kiemoorlogvoeringsprogramma in werking stelde. Basson had beschuldigingen van moord en samenzwering onder ogen moeten zien. De rechtse extremisten zetten hun slag voor de scheiding voort en brachten bomexplosies in Soweto en een ontploffing dichtbij Pretoria.

Mei 2003 brengt de dood van de 91 jarige Walter Sisulu, een zeer belangrijke figuur in de antiapartheidsstrijd. Duizenden verzamelen zich om een laatste eer te betonen.

De 24ste algemene raad van de WARC (Accra 2004) stelde „dat allen het Leven in Volheid kunnen hebben “ als zijn thema. Het nam de studie over missieopdracht en het proces van verbintenis om voor rechtvaardigheid in de economie en de aarde over te gaan.

In 2005 groeven onderzoekers de eerste lichamen op in een onderzoek van de Waarheids en Verzoeningscommissie en onderzochten het lot van honderden mensen die in de apartheidsera verdwenen. De rest van de wereld kreeg meer inzicht van welke vreselijke dingen bij de apartheid gebeurde. Maar zij konden ook zien hoe meer zwarte Afrikanen zich tegen blanke Afrikanen gingen verzetten. Heel wat zwarte Afrikanen wilden wraak en het was geen hulp dat met regelmatige intervallen nog racistische incidenten plaats vonden.

Bunmi koko and Nelson Mandela

Bunmi Olaye en Francis Udom (CEO) met Nelson Mandela in Johannesburg, Zuid-Afrika 2010

De Zuid-Afrikaanse Commissie voor Rechten van de mens (South African Human Rights Commission) CEO, Tseliso Thipanyane, in een toespraak, begin 2008, aan de media over racisme, gaf toe dat spreken over racisme, vooral aangezien het zwarten beïnvloedt, impopulair was geworden. “In plaats daarvan worden de Zwarten aangemoedigd om zich over hun ervaringen stil te houden en te verder te gaan.” Hij vertelde journalisten dat Zuid-Afrikanen „zich niet zouden moeten misleiden en denken dat wij uit het [racisme] bos zijn.“

+

Vervolgt: 9. Op weg naar vrede + 10. Een te kiezen spiraal

Voor verdere referenties zie ook de Engelse versie / English version: Apartheid or Apartness #4 Hangover of Church

++

Vindt ook

 • meerdere artikelen over Desmond Tutu: Articles featuring Desmond Tutu
 • The elder Nelson Mandela
 • Arizona: The wrong answer
  Abominations such as apartheid do not start with an entire population suddenly becoming inhumane. They start here. They start with generalising unwanted characteristics across an entire segment of a population. They start with trying to solve a problem by asserting superior force over a population. They start with stripping people of rights and dignity – such as the right to be presumed innocent until proven guilty – that you yourself enjoy. Not because it is right, but because you can. And because somehow, you think this is going to solve a problem.
 • The man of tomorrow
  Today Africans walk taller than they did a week ago – just as they did when Nelson Mandela became South Africa’s first black president in 1994. Not only Africans, but people everywhere who have been the victims of discrimination at the hands of white Westerners, have a new pride in who they are. If a dark-skinned person can become the leader of the world’s most powerful nation, what is to stop children everywhere from aiming for the stars? The fact that Obama’s Kenyan grandfather was a convert to Islam may – shamefully – have been controversial in parts of the United States, but elsewhere in the world, Obama’s multi-faith heritage is an inspiration.
  +
  a post-racial age for me has the characteristics of a rainbow. We are in a different time now than when I first spoke of a rainbow nation, describing the South Africa that Mandela led for the first time in 1994. But my vision for such a place remains. It is a place where people of each race and cultural group exhibit their own unique identity, their own distinct attributes, but where the beauty of the whole gloriously exceeds the sum of its parts.
 • A truth and reconciliation commission for Sri Lanka?
  Exhilaration, that in this world there can be men of the calibre of a Bishop Tutu or a Nelson Mandela among others, who could lead by example; who could be victimized by the system and still be strong enough when it was their turn to wield power, not to resort to retaliatory political action, but be able to extend forgiveness to their erstwhile tormentors, bringing healing not only to the victim but also to the victimizer and thence to the nation as a whole; Hope, that we who have suffered as much and who are poised on the cusp of a new order might follow the precept and example set by South Africa;NFWFTC0722.jpg
  +
  The black South African leaders, former victims of the Apartheid regime, chose magnanimously to forgo retributive justice, averring quite rightly that it would serve no useful purpose, in favour of amnesty for all those who made a true and full confession of their crimes to the Commission. By this process they made it possible for the truth to surface; for the victims to apply closure to their wounds; and for the victimizer to become humanized for as Bishop Tutu says in his book, “The oppressor was dehumanized as much as, if not more than, the oppressed”. In South Africa as much as in Sri Lanka, a clear line of distinction cannot be drawn between the victim and the victimizer. Nelson Mandela’s party, the ANC was as guilty of human rights violations if not on the same scale or violence, as the apartheid government.
  As Bishop Tutu stated “A just cause must be fought by just means; otherwise it may be badly vitiated…The end does not justify the means”.
 • Nelson Mandelas Fight Against the Apartheid

  Working with the ANC (African National Council) Nelson Mandela apartheid efforts increased and he himself began to realise that passive resistance was not winning the fight. Plans were made to bomb places of significance to apartheid, but these were always planned to avoid anyone being hurt or killed. Nelson Mandela was tried for treason and at one stage was acquitted. In 1964 though, he was sentenced to life imprisonment.
 • Charges against Wouter Basson droppedThe prosecution, led by advocate Salie Joubert, said it had no evidence to support the charges that Basson tested drugs on members of the defence force and police because there were no known victims.

  “For instance, we do not have proof that these drugs were tested on humans, but we are of the view that the remaining charges relate to serious [ethical] contraventions and there are good chances of getting a conviction,” said Joubert.
  +
  Basson conceded that he had developed chemicals for the apartheid regime but said these had never been used.
  +

  Rightway wrote: Basson might be a good Doctor and we need as many as we can get. However this man must be made to clean the floors in the hospital and look after the sick in the families he affected. He used a good talent to do evil. No wonder he was called Dr Death.
  +

  AaronGumede wrote: This killer must have been locked in jail but since the judges who sit over his trial where also criminals who have been passing judgements to kill blacks and Africans even to protect white criminals at times, he was acquited hence I say, transform the judiciary because currently, it doesnt represent justice system.

+++

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Geschiedenis, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk

 1. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede | Marcus' s Space

 2. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.