Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede

Voorheen kon u lezen hoe de WARC het lidmaatschap van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse Hervormde Kerk had opgeschort en hoe de NHK de dwaalleer van de theologische rechtvaardiging van apartheid ter zijde moest leggen: Apartheid of rassenverschil systeem #4 Kater voor de kerk

9. Op weg naar vrede

Volgens sommigen was de Waarheids- en Verzoeningscommissie niet oprecht, door de individuen die het voorbereiden of door diegenen die verklaarden “TRC/Trots Zuid-Afrikaan” te zijn.

Men kon zich de vraag stellen in welke mate de ‘Staat van Doeltreffende Noodsituatie’ heerste. Of was er een ‘Unrepresented White Refugees’ beweging voor Zuid Afrika die een hoge druk legde op de beleidsvoerders? Men moest neerkijken op de tirannie, wanorde, misdaad en corruptie van de Staat die men beweerde te hebben tijdens de apartheid maar zeker na de apartheid leek te gaan overheersen. Zoals in een voorgaand en een later bericht zal u kunnen lezen welk gevaar er begon te komen met de omgekeerde discriminatie. Want vandaag kunnen wij zeker nog een toename van zinloos geweld vinden waarbij zwarten zelfs andere zwarten het leven zuur maken en bedriegen.

Deutsch: Desmond Tutu beim Evangelischen Kirch...

Desmond Tutu bij de Evangelische Kerkdagen

De in 1996 begonnen Waarheids- en Verzoeningscommissie, voorgezeten door Aartsbisschop Desmond Tutu, met hoorzittingen over mensrechtenmisdaden van de toegewijden van de vroegere overheid en bevrijdingsbewegingen tijdens apartheidsera, konden de mensen doen afvragen in hoe verre men met straffen kan gaan en in welke mate men gratie kan verlenen.

Adolf Eichmann takes notes during his trial USHMM 65268

Adolf Eichmann tijdens zijn proces

Hoe zou men namelijk met het apartheidssysteem van Duitsland in de jaren 1930-’40 kunnen omgaan en de beulen van dat regime al of niet kunnen vergeven? Hoe moest men nu tegenover de beulen van het Zuid-Afrikaanse blanke apartheidssysteem staan?
Men stelde de vraag: Wat is slechter: Nazi‘s zoals Adolf Eichmann die verschrikkelijke dingen deden maar ervan dachten dat zij niet slecht waren of Eugene De Kock de genaamde “Prime Evil” of „Het Primaire Kwaad“, die als toegewijde aan de staat opdrachten vervulde voor het vrijwaren van de orde en het door de staat gekozen systeem, die er zich daarna bewust van was dat hij verkeerd had gehandeld?

De Zuid-Afrikaanse Apartheidera veiligheidspolitie bevelhebber Eugene De Kock, gevangen gezet voor zijn rol in het doden van antiapartheidsactivisten, zei dat de ex-president FW De Klerk op de hoogte was van de grote mensschendingen tijdens zijn mandaat, hoewel M. De Klerk zei dat zijn geweten zuiver was.

Frederik de Klerk at the Annual Meeting of the...

Frederik Willem de Klerk tijdens de Jaarlijkse Meeting van het Wereld Economisch Forum gehouden in Davos in January 1992 - Copyright World Economic Forum

De Kock zou de opdrachten voor het overgaan tot moord en het verminken van dozijnen antiapartheidsactivisten, vaak zeer wrede methodes gebruikend, van overhand gekregen hebben. Lange tijd is er speculatie geweest over de kennis van M. de Klerk betreft de  schendingen van de rechten van de mens tijdens zijn mandaat. Al zei hij, nooit zelf, moord of de willekeurige moord van om het even wie, of schendingen van rechten van de mens, goedgekeurd te hebben.

De Kock, die volgens hem naar eer en geweten de opgedragen opdrachten in staats belang uitvoerder dient twee levenslange celstraffen uit in een maximumbeveiligde gevangenis in Pretoria.

Sprekend van zijn gevangeniscel tot een radiopost, zei Eugene De Kock dat de handen van de ex-president “doorweekt waren met bloed“. Hij eiste ook dat hij een lijst kon maken van nauwkeurige instanties waar de laatste blanke president van het land de opdracht voor specifieke moorden gaf.

Wanneer de apartheidsmoordenaar bekend als “Het Primaire Kwaad” tot 212 jaren voor misdaden tegen mensheid werd veroordeeld, danste  de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking buiten het hooggerechtshof van  Pretoria. Nooit opnieuw zou Eugene de Kock nog over de straten lopen.

Terwijl de zwarten hoopten dat deze met ‘bleekscheet’ met dikke bril nooit meer buiten zijn kooi zou komen tot hij stierf, riepen anderen op om hem gratie te verlenen.

Een psycholoog vanuit de gemeenten, Gobodo-Madikizela, zegt dat hij zou moeten vergeven worden en dat hij als een voorbeeld kan worden genomen om te laten zien dat men bereid is om over te gaan naar dialoog en werkelijke verzoening.

Adriaan Vlok: Former apartheid minister's trial opens old wounds

Adriaan Vlok als Zuid-Afrika's Veiligheidsminister baas van Eugene De Kock + Ongeveer 30,000 mensen werden in gevangenschap genomen tijden zijn bewind

De genaamde moordenaar blijkt volgens haar nog niet zo slecht te zijn en wij zouden moeten begrip hebben voor zijn daden door zijn achtergrond en gedrevenheid. Ook mag het niet ontgaan dat de politieman zijn baas Adriaan Vlok, een onheilspellende fanaticus was die de de meedogenloze operaties van De Kock had gesteund tot het einde.

Hierbij moet men echter ook de vraag stellen of men in geval van misbruik (door zijn vader) iemand van een onschuldige psyche kan doen ontaarden tot die van een persoon die aldus voorbestemd wordt tot een kwaad doend individu. zou men voor zulk persoon sympathie kunnen opbrengen? Of zouden zij voor het niet gebruiken van hun vrije wil moeten veroordeeld worden omdat zij er niet in slaagden kwade impulsen te onderdrukken? Volgens de psychologe die over de zaak een boek schreef is Eugene De Kock iemand die een normaler moreel kompas heeft dan  Adolf Eichmann, hoewel hij het genegeerd heeft.

Voor haar is de lijn tussen goed en kwaad dunner dan wij denken. Daarom vindt zij dit een belangrijke reden voor vergevingsgezindheid. In plaats van een fout te overzien, stijgt ze er boven uit en kan ze het slachtoffer kracht geven. “Slechts nu de dader wroeging begint te tonen. . . wordt het slachtoffer de portier waarnaar de verschoppeling wenst – nieuwe toelating tot de menselijke gemeenschap”.

Volgens haar zou President Thabo Mbeki ook De Koc, zoals enkele andere apartheid-tijdperkmoordenaars, vergeving moeten vergeven. De ironie is wel dat Gobodo-Madikizela Mbeki zijn getreuzel voor de HIV/aids pandemie, die dagelijks 600 Zuid-Afrikanen doodt, niet kan vergeven.

10. Een te kiezen spiraal

Spiral of Violence and Destruction - Spiraal van Geweld en Vernietiging

De Wereld Raad van Kerken,  een van de belangrijkste internationale christelijkoecumenische organisaties, op haar 9de Assemblee (Porto Alegre, Brazilië, februari 2006) verzocht een „proces van breed overleg om naar het ontwikkelen van een oecumenische verklaring  te komen over „enkel vrede“ en te werken naar een inversie van de spiraal van geweld. Het was niet slecht dat zij beslisten hun verhalen van mislukking en succes te vertellen, en luisterden naar voorbeelden van goede praktijk, zich uitrustend met creatieve en efficiënte hulpmiddelen om geweld te verhinderen en te overwinnen, en vrede en rechtvaardigheid te bevorderen.

De “Living Letters” kleine oecumenische teams binnen de Wereld Raad van Kerken gingen Zuid-Afrika rond met een team “Levende Brieven” die uit 4 – 6 vrouwen en mannen van over de gehele wereld bestonden, die geweld in zijn diverse vormen hadden ondervonden en hiervan getuigenis aflegden. Als getuigen wensten zij ook te werken aan het nodige vredesproces. Zij wensten solidariteit onder kerken en mensen aantonen die in de context van leven en aan bijzonder pijnlijke ervaringen van geweld antwoordden, inzicht en nuttige benaderingen in het overwinnen van geweld delen, oecumenische contacten onder de kerken, de nationale raden van kerken en verwante organisaties en de netwerken verdiepen, en congregaties, studenten en jeugdgroepen verbinden, theologische en andere op de kerk betrekking hebbende instellingen in de zoektocht naar een Oecumenische Verklaring van enkel Vrede.

Spiral of Reconcilliation and Life - Spiraal van Verzoening en Leven

Het was Zuid-Afrika dat het WCC- programma inspireerde dat geboorte gaf aan het Decennium tot Overkomen van Geweld The Decade to Overcome Violence (DOV).

Die DOV – Kerken die naar Verzoening en Vrede 2001 – 2010 streeft, was een initiatief van de Wereld Raad van Kerken. Deze globale beweging die ernaar streeft om bestaande inspanningen en netwerken te versterken voor het overwinnen van geweld, evenals de verwezenlijking van nieuwe te inspireren, moest de blanke en zwarte bevolking van Zuid-Afrika onder ogen zien die een nieuwe manier moest vinden om te leven met wat de vorige jaren onder het regime van de Apartheid gebeurde.

Hoewel, het kerkidee scheen het burgeridee niet te raken, daar waar meer mensen afstapten van het geloof in God en weg groeiden van het Christelijk geloof. Voor velen was het moeilijk om te zien dat de Spiraal van Geweld ook de Spiraal van Vernietiging is en dat Zuid-Afrika dringend een Spiraal van Verzoening nodig heeft zodat zij in een Spiraal van het Leven kunnen groeien.

Ik heb tegen je gezondigt, zo, ik moet je voeten wassen ... slechts ongeveer 100.000 paren te gaan - Zapiro

+

Vervolgt: 11. Anno 2012

++

Voor verdere linken naar Engelstalige artikelen zie: Apartheid or Apartness #5 Spiral of violence and destruction or of reconciliation and peace (English version of part of this article)

Eugenie is uit de fles - Zapiro


A long night's damage: Working for the Apartheid State; by Eugene De Kock

Lees ook / Please do find also:

Er is geen vergissing in het spel: dit is wat u besteld had

 1. Eugene de Kock, Tookie Williams, Intrinsic evil in today’s world…?
  In her novel “A Human Being Died That Night”, Pumla Gobodo-Madikizela, brings up a very thought provoking idea that has been resonating with me for the past week or so.  Gobodo, a clinical psychologist, worked directly with Eugene de Kock, the commanding officer of state-sanctioned death squads under apartheid in South Africa. De Kock openly and frighteningly calmly told of the different ways he killed numerous people over years.
 2. Eugene de Kock & the Political and Religious “Truth and Reconcilation” Nobel Peace Prize Prostitution Show…
  The Applicant, as a Why We Are White Refugees Petitioner, herewith requests the Federal Court of Canada, to take notice of the repeated intentional, deliberate, malicious and hostile indifference and unwillingness of the South African (and African) Government(s), to provide for judicial and administrative due process and safety and security protections to the Applicant, and law-abiding, taxpaying ‘White Refugee’ citizens constitutional interests. If Canada, and other countries do not grant White Refugees convention status, then they will be condemning African White Refugees, to an intolerable situation in Africa, where their basic rights, security and lives, are in danger.
 3. ‘Hoe wys ’n mens jy het berou?’
  “Ek kan soveel voete gaan was as wat ek wil, dan sê hulle ek’s ’n slapgat.
  “Of ek kan daar gaan sit met trane in my oë, dan sê hulle: ‘Hy sit net ’n show op voor die kamera.’
  “Hoe wys jy jy’s jammer? Is daar die een of ander glyskaal om die mate van berou te toon?”
  +
  “Ek glo elke ou het drie lewens: Jou werklewe, jou private lewe en ’n geheime lewe. Ek weet ’n klomp dinge, maar ek het geen behoefte om dinge openbaar te maak wat daai ouens se gesinne kan benadeel nie.”
 4. Hoe wys mens berou, vra De Kock; kap ‘eensydige’ WVK
  De Kock is steeds oortuig sy gesin se lewe sal in Suid-Afrika in gevaar wees.
  As hy wel vrygelaat word, wil hy “?’n maand of twee vat om tot verhaal te kom”.
 5. ‘Pad vol bitterheid net slegter’
  Moenie die pad aanstap met bitterheid nie. Dit word nie beter nie, dit word net slegter.”Dit was eergisteroggend die pleidooi van mnr. Adriaan Vlok, minister van polisie in die ou bedeling, tydens Operasie Boetman, ’n geleentheid vir mense wat sukkel om die verlede te verwerk.
 6. Manne leer voete was
  Oud-minister Adriaan Vlok was een van die sprekers op die kamp. Sy bediening gaan oor vergifnis en voete was. Hy het die manne aan sy lippe laat hang deur wat hy met hulle gedeel het oor vergifnis en hoe die Here hom opgewek het om voete te was. Hy het ook Johan en Ena se voete gewas uit dankbaarheid vir hulle bereidwilligheid om die kampe te doen.
 7. Pumla Gobodo-Madikizela: Pardon Eugene de Kock
  In a recent Mail & Guardian piece, Gobodo-Madikizela puts forth a carefully constructed argument in favour of the pardon. Her hopes are that the act would catalyse “a new politics of remembrance” among South Africans – one in which the socialisation of violence is recognised as a culprit as much as any violent individual. Keeping de Kock behind bars, she writes, “would encourage ‘the great forgetting’ – to paraphrase Adam Rothschild’s description of the forgotten horrors of colonial Europe”.Eugene de Kock, who was sentenced to jail after numerous apartheid era crimes, sits at an amnesty hearing for a colleague at the Truth and Reconciliation Commission in 1998. (Photo: AP/Denis Farrell)
 8. From one warrior to another …
  Former Vlakplaas commander Eugene de Kock believes that he was the victim of an attempt by the former apartheid leaders, notably former president FW de Klerk, to boost their image during the 1990s negotiations with the ANC, and that President Jacob Zuma will grant him amnesty because Zuma “understands the essence of the armed struggle”.
 9. De Kock expects answer on pardon soon
  “I think Jacob Zuma has more understanding for my position because he was a warrior himself. Perhaps the Truth and Reconciliation Commission should have been managed by fellow-soldiers from both sides of the field,” he said.
 10. What now for Shaik and De Kock?
  The Constitutional Court today found that the President had erred and had acted irrationally by not affording the victims of “politically motivated crimes” a hearing before making a decision on whether to pardon the perpetrators of those crimes. In Albutt and Others vs President of the RSA and Others Chief Justice Ngcobo, writing for a unanimous court, upheld the decision of the High Court. The High Court interdicted the President from pardoning these prisoners before affording the victims a hearing about the matter.
  +
  If De Kock and Shaik are pardoned, the presidency will therefore have to concoct a very good excuse – otherwise the decision could very well be set aside by a court.
 11. Is amnesty justified?
  He has asked for amnesty from South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. The panel, headed by Nobel Peace Prize-winner Desmond Tutu, can free perpetrators of human rights abuses who confess and prove their deeds were politically motivated.
  But Catherine Mlangeni, whose son’s head was blown off in 1991 by booby-trapped cassette player mailed by de Kock, said she’s seen no evidence that the ex-police colonel is remorseful.
 12. Apartheid minister Adriaan Vlok walks free from court
  Adriaan Vlok, who is now 70 and deeply religious, was put on with four top police officers accused of trying to kill the Rev Frank Chikane by poisoning his underwear. Mr Chikane, then secretary-general of the South African Council of Churches, fell seriously ill after absorbing a nerve agent through his clothing in 1989.

  Vlok washing feet

  De voetwassende vroegere veiligheidsminister Vlok

  Vlok last year washed the feet of Mr Chikane, then secretary-general of the South African Council of Churches and now a top adviser to President Thabo Mbeke, as a gesture of atonement.

 13. Botha implicated in Church bombing
  The former South African president PW Botha has been accused by one of his senior ministers in the old apartheid regime of ordering the bombing of the South African Council of Churches in 1988.
  +
  Correspondents say Mr Vlok’s evidence is the most direct evidence against Mr Botha, who is facing contempt charges for refusing to testify before the commission.

  Vlok: appealing for amnesty

  Vlok: appealing for amnesty

  Mr Vlok and the policemen may receive immunity from prosecution if they reveal all they know about crimes committed to try to prop up white-minority rule during the apartheid era.
  +Mr Vlok said that while he personally believed that apartheid was wrong and morally indefensible, it represented a better alternative to Communism.He praised the work of the Truth and Reconciliation Commission and said it was time for people like to him who had helped to “plant the tree of apartheid” to accept the moral and political responsibility for its fruits.

 14. Adriaan Vlok: South Africa, Please Forgive Me
  Adriaan Vlok, previously the Apartheid Law and Order minister, met in private with Rev. Frank Chikane to offer an extraordinary gesture of reconciliation.He presented the minister with a Bible, where he inscribed the words, “I have sinned against the Lord, and against you.  Please forgive me.”
  +
  Mr Vlok said that he had lived a life that he wasn’t proud of and that he had set a bad example.  He hoped that through the symbolic action of washing Rev. Frank Chikane’s feet that the change that had taken place in his heart would be evident.
  +
  President Thabo Mbeki commented on the event: “I was deeply moved that an elderly Afrikaaner, with Adriaan Vlok’s history and pedigree, could speak as he did and break with his past in the manner he has.  What his words and actions said to me was that our society, which includes those who matured under circumstances very different from today’s, is gradually growing out of its traumatic past…the gesture was from a committed Christian, who said that if Jesus Christ could do it, he could also.”
  +
  Adriaan Vlok ends by saying: “I’m deeply grateful that, through the grace of God, I received the opportunity to follow the example of my Saviour, Jesus Christ, to set a better example for others.  My daily life is based on this:  To abandon myself, to let go of my own sense of honour and pride above other people;  To rid myself of my own superiority, egoism and selfishness and be prepared to put myself last and not first anymore, and to get rid of hatred for my fellow human beings.
 15. Johann van der Merwe (left) and Adriaan Vlok tried to kill the Rev. Frank Chikane by lacing his underwear with poison. Reuters photo by Siphiwe Sibeko

  Johann van der Merwe (left) and Adriaan Vlok tried to kill the Rev. Frank Chikane by lacing his underwear with poison. Reuters photo by Siphiwe Sibeko Credit: Siphiwe Sibeko

  5 plead guilty to 1989 assassination attempt
  Former Law and Order Minister Adriaan Vlok and former Police Chief Johann van der Merwe entered their pleas at Pretoria High Court, along with three lower-ranking police officers. The five men were charged with attempting to kill the Rev. Frank Chikane, then a leading anti-apartheid activist, in 1989.
  +
  Demonstrators outside the courtroom included survivors of torture and relatives of people who disappeared or were killed by apartheid security forces.
  But there were also family members of those who died in bombs planted by the military wing of the African National Congress. They and others have said those who used the bombs should also be prosecuted, highlighting the bitter divisions remaining between South Africa’s black majority and its white minority.

 16. Vlok in line for pardon?Vlok’s name appears on a list of prisoners and convicted persons compiled by the pardons reference group set up by Thabo Mbeki to consider the applications and make recommendations to the presidency.The reference group considered more than 2 300 applications.
  +
  According to the coalition, which includes the Centre for the Study of Violence and Reconciliation, the Khulumani Support Group and the Freedom of Expression Institute, the list was circulated by the “authorities” to pardon applicants in prison while the victims of their crimes were denied access to the list.
 17. South African protesters demanded justice ahead of apartheid-era police minister Adriaan Vlok's court appearance on charges of attempting to murder anti-apartheid activist Reverend Frank Chikane by poisoning his underwear in 1989. Vlok, his former police chief Johann van der Merwe, and three lower-ranking policemen faced charges. Vlok pleaded guilty Friday morning.

  South African protesters demanded justice ahead of apartheid-era police minister Adriaan Vlok's court appearance on charges of attempting to murder anti-apartheid activist Reverend Frank Chikane by poisoning his underwear in 1989. Vlok, his former police chief Johann van der Merwe, and three lower-ranking policemen faced charges. Vlok pleaded guilty Friday morning. By Siphiwe Sibeko, AP

  Apartheid-era minister pleads guilty
  Torture survivors and family members of people who disappeared or were killed by apartheid security forces demonstrated outside the courtroom Friday, as did relatives of those who died in bombs planted by the military wing of the ANC. The protests highlighted the divisions between the black majority and white minority which still run deep in modern South Africa, 13 years into multiracial democracy.
  +

  Although the vast majority of atrocities were committed by white security forces, ANC guerrilla forces waged land mine and bombing campaigns in which innocent civilians died. There also have been accusations of human rights abuses in camps the ANC ran for its fighters in exile.

  A group of 37 ANC leaders applied for a blanket amnesty at the start of the Truth and Reconciliation Commission hearings. This was denied because they had to apply individually, but none have ever faced charges.

 18. De Klerk denies apartheid crimes
  F.W. De Klerk, South Africa’s last white president and a Nobel Peace Prize winner, insisted Thursday that he knew nothing about any atrocities committed during his leadership.
  +The former leader warned prosecutors against starting a “witch hunt” against former white government officials. He told reporters that African National Congress guerrillas should also be prosecuted if members of the white apartheid-era security forces will be targeted.”I’ve never been part of any policy which said atrocities are fine, cold blooded murder is fine, rape is fine, torture is fine,” he said, adding that he had never attended any state security meetings where such abuses were discussed.”I have not only a clear conscience, I am not guilty of any crime whatsoever,” he told a media briefing in Cape Town.
  +
  De Klerk, who now heads his own foundation, said that opponents spreading rumors about his past were trying to strip him of “an honorable place at the table as co-creators of the new South Africa.”
  +De Klerk refused to apply for amnesty with the Truth and Reconciliation Commission, although he did apologize for apartheid.More than 21,000 victims gave evidence to the commission during an emotional two-year examination of the apartheid era’s slayings and torture. The panel granted amnesty to about 1,000 South Africans who confessed and showed remorse.
© dpa

De vroegere Apartheid-Politieminister Adriaan Vlok (2. van links) in het Gerechtshof te Pretoria. Naast hem zit o.a. Ex-Politiechef Johan van der Merwe (links) - © dpa

+++

Related articles

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Geschiedenis, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en Spiralen van Geweld tegenover Spiralen van Vrede

 1. Pingback: Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012 | Marcus' s Space

 2. Pingback: Aanhoudend Geweld en Corruptheid in Zuid-Afrika | Marcus' s Space

 3. Pingback: Wie of welke generatie verantwoordelijk | Marcus' s Space

 4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.