Aanhoudend Geweld en Corruptheid in Zuid-Afrika

Over een twee jaar is het zo ver dat Zuid-Afrikaanse bedrijven een kwart van de aandelen aan zwarte eigenaren moeten verkocht hebben in het kader van de Zwarte Economische Bemachtiging (Afrikaans: Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB); Engels: Black Economic Empowerment (BEE)) . Na de overgang van Apartheid in 1994 werd door de regering van het Afrikaanse Nationaal Congres beslist dat die interventie in de distributie van activa en gelegenheden nodig was om de economische ongelijkheden die door Apartheid beleid waren gecreëerd doordat blanke eigenaren begunstigd waren,  op te lossen. Na die overgang werd met die Zwart Economische Bemachtiging gepland om de economie te transformeren door meer een verdeling te krijgen volgens een vertegenwoordiging van de demografieën.

Die garantie voor meer bezittingsmacht en werkgelegenheid lijkt voor het ogenblik nog steeds een zeepbel te zijn. Maar naar de indruk die ik krijg door al de berichten van zwarte acties kan ik slechts besluiten dat het zeker niet aan de blanken zal liggen dat de zwarten nu nog hopeloos achtergesteld zijn.

In Congo en Zimbabwe konden wij al een grote teloorgang vaststellen na dat de blanken verdreven waren en ook hier schuilt het gevaar dat Zuid-Afrika, als het niet op let en geen drastischer maatregelen treft, dat het met dat land ook de dieperik in zal gaan.

Diepsloot

Diepsloot - Image by ign11 via Flickr

Het is zo ver gekomen dat in de Zuid-Afrikaanse steden de bezoekers beter waarschuwt om omzichtig te zijn. Zo dragen zij beter geen dure uitrusting of gaan best niet de straten op tijdens de rustige of ‘eigenaardige’ uren om daar alleen te lopen.

Met de jaren na het vormen van het Nieuwe Zuid-Afrika kan men geen verlaging van de zeer hoge misdaadcijfers vaststellen. De zware aanwezigheid van politie, misschien, vormde het betrekkelijk lage voorkomen van misdaad tijdens Wereld Conferentie Tegen Racisme (“World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance,”), maar daarbuiten loopt de tol toch ferm op.

Kleurlingen beginnen zich wel meer te associëren met de zwarten, dus op dat vlak valt wel een grenslijn weg, maar het valt toch nog steeds moeilijk om onderling te mengen van ras.

Durban-downtown

Handelsstraat in downtown Durban

Een vreemd kenmerk voor het Zuid-Afrikaans leven is dat de meeste zaken nog steeds door Blanken en Aziaten worden verricht. In de meeste banken in Durbanzijn de kasbediendes en managers voornamelijk van deze twee raciale groepen. Dit is juist het zelfde voor reisbureaus en de verkoop in de detailhandels. In Durban kan wel een hoge Indiase aanwezigheid vinden. Dit was namelijk de hoofdplaats voor de landing voor Indiërs toen zij in het midden van de 19de eeuw voor het eerst als contractueel verplichte arbeiders voet aan land zette in Zuid-Afrika. De meesten bleven en de huidige bevolking is van nakomelingen van de oorspronkelijke immigranten gemaakt. Dit legt de zware aanwezigheid van Indiërs in management en de beroepen uit, maar laat geen licht vallen op de anomalie van een schaarste van Zwart Afrikanen in deze gebieden.

Het vroegere rotte systeem van Apartheid werd de oorzaak genoemd van de vele misgrijpen die gebeurden en werd aanschouwd als hét systeem dat mensen zoals De Kock toelieten op bepaalde misdaden te doen.  Maar toen in dat systeem de gelegenheid werd gegeven om misdaden te verbergen worden nu door het huidige zwarte systeem ook misdaden toegedekt. Veel vergrijpen tegen blanken worden gewoon over het hoofd gezien of als het ware niet ernstig genomen of genegeerd.

Rampzaliger zou men het kunnen noemen dat nu de zwarte mensen hun eigen rasgenoten beginnen in de maling te nemen. Zwarten die zich omhoog hebben gewerkt op de hiërarchische ladder nemen nu de kans waar om zich zelf veder te verrijken, ten koste van hun ‘medebroeders’.

Krishnan Guru Murthy being filmed by Director Alex Nott in Kliptown

Channel 4 & New Unreported World Krishnan Guru Murthy die gefilmd wordt door Regiseur Alex Nott in Kliptown

Diepsloot Township, Diepsloot, Gauteng Province

Een informele gemeente of township in Diepsloot, Gauteng Provincie, Zuid-Afrika

Dankzij reporters als Krishnan Guru-Murthy, van New Unreported World ,  kan de wereld zien (o.a. Actua op Canvas: 21 januari 2012: Vranckx: Smeergeld in de sloppenwijk) hoe corrupt het Zuid-Afrikaanse systeem wel geworden is. Zo schakelde hij journalist Golden en producer Alex Nott in, om te registreren hoe hij onder het mom van een hopeloze vader te zijn die op zoek is naar onderdak voor zijn gezin, tot corruptie wordt aangezet om zijn gezin onderdak te geven. Met Albert Setwyewye, een lokaal ANCbestuurslid heeft hij zo kunnen afspreken in een winkelcentrum om te bemiddelen bij de huisvesting. Deze laatste vraagt meteen om geld mee te brengen. Golden gaat in op de afspraak en wapent zich met een verborgen camera. Setwyewye zegt aan Golden dat hij voor een kleine 500 euro voor hen een zeer grote som van 5.000 rand een door de staat gesubsidieerd huisje kan krijgen. Dat hij niet voldoet aan de strenge voorwaarden en dat de wachtlijst voor Cosmo Stad al in 2004 is afgesloten, speelt geen rol.

Cosmo Stad een nieuwbouw project voor gemengde huisvesting en beteugeling van discriminatie

Cosmo City beslaat een oppervlakte van ongeveer 1.200 hectare. Ongeveer 15% van het gebied, of 50 hectare, is bestemd voor parken. Er zal steeds een park zijn binnen een 10-minuten loopafstand van een bepaald punt. Zo’n 230 ha omheind beschermde gebieden vormt een groene corridor.

Alle wegen worden geasfalteerd en hebben verlichting. Informele handel zal worden toegelaten in de afgebakende gebieden voor de handel, met voorziene  markten.

Het project wordt gecoördineerd door de Gauteng provincie en de stad Johannesburg. Het wordt geleverd met een R2-miljard prijskaartje, met financiering uit de particuliere sector en de overheid.

De bouw van de gemengde woningbouw ontwikkeling begon in maart 2005. Cosmo City zal 12 500 nieuwe woningen moeten hebben, van volledig en gedeeltelijk gesubsidieerde woningen, voor verhuur van appartementen en huizen, naast de private woningbouwsector.

“Mensen van verschillende inkomens zullen er samen kunnen leven”, zei Sisulu. “Kinderen zullen op dezelfde school gaan, zullen gebruik maken van dezelfde parken en recreatiegebieden, en zullen samen opgroeien zonder discriminatie van inkomen.”

De ontwikkeling zal ook 12 scholen, klinieken, bibliotheken, een politiebureau, 40 kerken, sportvelden, een openbaar zwembad, taxis, markten, winkelcentra, zakelijke knooppunten, tankstations en een industriële site aan de Kya Sand grens voorzien.

Wanneer Krishnan Guru-Murthy met journalist Golden Albert confronteert verpinkt die geen zier. Wanneer de geheime reporter de opname laat zien doet Albert nog of zijn neus bloedt en wimpelt dit als zeer normaal af.

In de bovengenoemde documentaire bezoeken Guru-Murthy en producent Alex Nott een van de grootste en gevaarlijkste van de 182 krakerkampen in Johannesburg, namelijk Diepsloot. Wat wij in zijn documentaire kunnen zien is zo’n moderne stad niet waardig. Wij kunnen ook Philippine zien bij haar parafine vuurtje, die eerst gelukkig was, toen zij de sleutels van een nieuw huis ontving, dat zij dat gammele krot zou kunnen verlaten en de ellende van Diepsloot achterzich kon laten.
Maar naar haar verrassing kon zij toen zij bij het huis kwam daar een andere familie in vinden, die zeiden dat het huis van hen was.  Zij verdenkt dat een plaatselijke beambte corrupt het huis heeft verkocht dat reeds aan haar was toegewezen, maar zij heeft niets van de autoriteiten kunnen berieken.

Trevor Manuel, de belangrijke ‘minister in charge’ van de nationale planningscommissie, vertelt Guru-Murthy dat er te veel corruptie is,  maar dat er te weinig onderzoek naar wordt gedaan en dat de veroordelingstarieven te laag zijn.

Terwijl hij zegt dat ieder geval van corruptie één te veel is, is het helder naar het team toe dat een tekort van gezamenlijke actie de staatsveiligheid treft. Sinds januari vorig jaar zijn er over 130 gewelddadige protesten geweest en het geduld van de mensen loopt uit. En dat lijkt mij niet abnormaal als je de toestand van die sloppenwijken bekijkt.

“We hebben onszelf beloofd om informele nederzettingen uit te roeien in 10 jaar tijd. We moeten er alles aan doen om de sloppenwijken te verwijderen”, zei Sisulu. Ontwikkelingen vergelijkbaar met Cosmo stad zullen in het hele land worden gebouwd .

Cosmo Stad in 2010

Project general manager Des Hughes zei dat de eerste bewoners werden verwacht om in hun huizen gaan op het einde van juli of begin augustus 2005, maar vandaag zijn er nog massa’s mensen die wachten op een onderkomen.

“De begunstigden van de gratis huizen werden geïdentificeerd in de gemeenschappen voordat het project begon,” zei hij. “Ik denk dat het zo’n succes gaat worden”, voegde hij eraan toe. “Dit is het meest opwindende woningbouw project in Zuid-Afrika.”

Aan het project werken mensen uit de begunstigde gebieden in allerlei soorten banen, zoals metselen, schilderen en dakbedekking.

Er was een onverwacht hoge vraag naar de 3 300 particuliere woningen. Met een prijskaartje van ongeveer R380 000 per stuk, zijn ze allemaal uitverkocht.

Sisulu had gewaarschuwd dat strenge maatregelen zouden worden genomen om subsidie ​​fraude te voorkomen, maar de documentaire tooont aan dat zulke fraude nog kering en inslag is, ook al heeft de regering een wetgeving aangenomen om te zorgen dat vrije en gesubsidieerde huizen niet in de verkeerde handen belanden.

“Met de informatie uit de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Binnenlandse Zaken, zullen we de huisvesting, verwezenlijkingen of daden aan de begunstigden hun  ‘ID nummers’ linken . De wetgeving bepaalt wanneer en hoe een begunstigde een huis kan verkopen.”

Omstreden Julius Malema

Eigenaardig is ook hoe iemand van de lagere bevolking zich op zulk een korte tijd kan opwerken en zo veel geld verdienen op een eerlijke manier dat hij een kast van een villa kan bouwen die meer dan 16 miljoen Rand of meer dan 1,5 miljoen Euro kost.*
Als een reportage ploeg van Channel 4 de werkers op die terreinen willen benaderen bedreigen deze de filmmakers en als zij niet binnen de kortste keren maken dat zij weg zijn wordt alles kort en klein geslagen. Duidelijk valt daar veel te verbergen.

Als voorzitter van de ANC-jongerenafdeling sinds zijn verkiezing in april 2008 deed hij al vaak van zich spreken door zijn ongezouten uitspraken, zijn luxueuze levenswandel, zijn al dan niet vermeende corruptie en machtsmisbruik, zijn bedreigingen aan het adres van journalisten die iets negatief over hem durven te schrijven en zijn merkwaardig Engels.

Zijn tegenstanders – en dat zijn er ondertussen heel veel, zeker bij de Zuid-Afrikaanse journalisten – noemen hem ronduit een “gevaarlijke populist en demagoog” die met zijn onbezonnen uitspraken de precaire samenhang in de Zuid-Afrikaanse regenboognatie van na de apartheid in gevaar brengt en het imago van het ANC als regeringspartij veel schade toebrengt.

De ex-President van de ANC Youth League, die totaal geen respect vertoont voor zijn ouderen en haat predikt tegen de blanken, beweert ook geen gevoelens te hebben voor niemand. Dat maakt natuurlijk dat het ook niet veel kan deren wat er iemand overkomt. Vermoedelijk is het dan ook iemand die (letterlijk) over lijken durft gaan.

Op vraag van de Afrikaner mensenrechtengroep AfriForum Youth verzocht een speciale Equality-rechtbank de haatdragende taal van Malema te onderzoeken en er tegen op te treden. De Afrikaner gemeenschap is de bedreigingen aan het adres van de blanke boeren beu en aanziet ze als een schending van de in de grondwet gegarandeerde gelijkheid van alle Zuid-Afrikanen.

De rechter volgde deze redenering grotendeels en zei zelfs dat “woorden gevaarlijke wapens kunnen zijn en zelfs kunnen aanzetten tot moord en genocide”.

Een video waarop te zien is hoe Malema en zijn aanhangers het strijdlied Dubul’ ibhunu (‘Schiet op de Boer’) uit het bekende antiapartheidslied Ayasab’ amagwala (‘The cowards are scared’) zingen. Dat kan volgens de Boers als een aanzet tot haat tegen een minderheidsgroep worden beschouwd.

Het apartheidsverleden wordt door diverse groepen in de samenleving ‘anders’ ervaren, maar dat verleden kan nooit worden teruggedraaid. Rechter Collin Lamont vond dat alles moest worden gedaan om het proces van verzoening en nationale eenheid te bevorderen en de verdeeldheid te overwinnen.

“Het is niet omdat het ANC de onderdrukte meerderheid van vroeger vertegenwoordigt, dat andere groepen zich nu niet als een bedreigde minderheid zouden kunnen voelen”, zei hij.

De hele zaak-Malema heeft ook de discussie over vrijheid van mening weer doen oplaaien in Zuid-Afrika. Volgens grondwetspecialist Pierre De Vos is zelfs de Equality Act in overtreding met de grondwet als het over ‘hate speech’ gaat.

“Deze wet laat een veel te brede interpretatie toe die de vrijheid van mening ernstig in het gedrang kan brengen. Iedereen die zich door een uitspraak, afbeelding of cartoon ‘beledigd’ voelt, kan dan naar de rechtbank stappen. Dat was niet de bedoeling van de wet”.

Ook in mediakringen is er bezorgdheid. Professor journalistiek, Jane Duncan, van de Rhodes University en vroeger lid van het Freedom of Expression Institute, zei dat de definitie van wat als ‘kwetsend’ wordt beschouwd, te veel ruimte laat voor interpretatie.

“De uitspraak van rechter Lamont zal het zingen van het omstreden lied niet doen verdwijnen, maar juist aanleiding geven tot nog meer aandacht ervoor als vorm van protest”, vreest Duncan.

Naast de houding tegenover de blanke Afrikaan zal men toch ook verder de houding van Malema tegenover de zwarte Afrikaan moeten onderzoeken. Want ook hij zou vernoemd worden in verscheidene frauduleuze zaken.

Officiële Beambtedocumenten tonen aan dat het merendeel van de winstgevende contracten voor het  financiële jaar 2010-2011 onregelmatig, frauduleus waren verlopen waarbij de begunstigden voornamelijk partners en verwanten waren van eerste Minister Cassel Mathale en zijn bondgenoot, uitgerangeerde ANC Jeugd Bondpresident Julius Malema.

De kliek van zakenmensen had rentes over alle sectoren van de economie – van gezondheid en opvoeding naar bouw, die en adviesbureau ontgint – en waren zakenpartners.

Het is de strijd om de zwarte bevolking meer te betrekken in het economische proces.

Het probleem van het huidige Zuid-Afrika is dat zij toegestaan hebben dat deze enorme ongelijkheden welke er waren en nog zijn, door politieke demagogen kon geëxploiteerd  worden. Indien de tirades van de Malemas van deze wereld verder zullen gaan dan zal inderdaad de kans groot zijn dat  Zuid-Afrika zal imploderen.

+

Voorgaand artikel: Apartheid of rassenverschil systeem #6 Anno 2012

Vind ook:

 1. World Conference against Racism 2001: Ook gekend als de meer rechten opeisende “Wereld Conferentie tegen Racisme, Rassendiscriminatie, Vreemdelingenhaat en Verwante Onverdraagzaamheid”. Waarin de oneerlijke behandeling van een groep tegen een andere werd besproken. In de bijeenkomst werd ook een beduidende tijd aandacht besteed aan de Israëlische behandeling van Palestijnen naast de verdere behandeling van overtredingen van mensenrechten en genocide in andere delen van de wereld.
 2. Cornell University samen met lokale bedrijven en NGO’s voor NEW ECD Centrum Cosmo City of in het Engels => English document: Cosmo City gets: Early Childhood Development (ECD) Centre and Teacher Training Facility ..
 3. Cosmo City News
 4. Justice Malala | 27 June, 2011 07:20: Thabo Mbeki once spoke of South Africa as a country divided, a country of haves and have-nots, of privilege and dire need
  The whites, at least those who call in to talk radio at night, are talking of packing their bags and leaving the country. In typical talk-radio fashion, the blacks respond by showing the middle finger: “Go if you want.”
  Interviewed by the Saturday Star, ANC spokesman Jackson Mthembu said that if anyone wants to leave the country, then they are just looking for a reason and “now they have one”.
 5. “I’ve never been fond of cowards. They are not loyal and are simply unpatriotic. They are petty,” he said.
 6. Tact, appeal to reason, being cool-headed – all these have gone out of the window again. Racism and insult are the order of the day in online forums.
 7. And so we enter a period of fear and loathing. We shout at each other, we speak across each other. We are pulling ourselves down. We are forgetting the long and arduous road we took to get where we are today.
 8. Julius Malema’s re-election to head the ANC Youth League, and his utterances, have brought us here. He wants to nationalise the mines. He wants to expropriate land without compensation. He says “they” (whites) never voted for the ANC anyway.
 9. Cosmo City – a new model (1)

  Cosmo City voor 70.000 inwoners

+The houses you see here are called RDP houses (Redevelopment Program) and have been built by the government specifically to rehouse the folk in the ‘informal settlements’ as they are called here rather than squatter camps.
There are other houses available too which are slightly larger and the more upwardly mobile can purchase the balance above the cost of an RDP house.

Apartheid of rassenverschil systeem #5 Staatsopdrachten en spiralen van geweld tegenover spiralen van vrede

Discriminatie in het zwarte land

Nieuwe uitdaging voor 100 jaar oude ANC

++

Mnr. Golden Miles Bhudu, leier van die Corrections and Civil Rights Movement, gister buite Luthuli-huis waar mnr. Julius Malema voor die ANC se nasionale appèlkomitee verskyn het.Foto: Cornèl Van Heerden

 1. ANC trek sluier oor Malema se appèlverhoor
  Die eerste dag van mnr. Julius Malema, geskorste ANC-jeugleier, se appèl teen sy skorsing uit die jeug­liga én die ANC het gister agter geslote deure plaasgevind en ANC-woordvoerders wou nie sê hoe die proses vorder nie.
  +
  Net mnr. Golden Miles Bhudu,
  leier van die Corrections and Civil Rights Movement, het oudergewoonte in ’n stukkende denimbroek en kettings sy steun aan Malema toegesê. “Kameraad Cyril, doen die regte ding. Hier is geen saak nie, net boeie,” het sy plakkaat gelui.
 2. Limpopo skep 300 onderwys-spookposte
  Mnr. Roy Padayachie, minister van openbare dienslewering en administrasie, het dié feit gister op die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus bekend gemaak toe hy nagraadse studente toegespreek het.
  “ ’n Ondersoek word nou gedoen om vas te stel wie die geld gekry het. Dis diefstal.”
 3. JZ swyg oor weermag
  Pres. Jacob Zuma het die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) einde verlede jaar drie keer ontplooi sonder om die Nasionale Vergadering (NV) daaroor in te lig.
  +
  Prof. Pierre de Vos, grondwetkenner van die Universiteit van Kaapstad, het in ’n kommentaarstuk oor die ontplooiings gesê dit is gevaarlik om “swaar gewapende soldate wat nie (vir skarebeheer) opgelei is nie te ontplooi in gebiede waar burgerlikes teenwoordig is”.
  “Wat sal gebeur as soldate op burgerlikes skiet en baie mense sterf? Want as die gebruik om soldate te gebruik om misdaad te voorkom en betogers te intimideer, voortgaan, gaan so ’n skietery die een of ander tyd plaasvind.”
 4. Zuid-Afrika: Julius Malema-zaak roept spoken uit onverwerkt verleden op
  Rechter Lamont oordeelde dat Malema zich wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan ‘hate speech’ tegenover de blanke Afrikaner minderheid door bij verschillende gelegenheden in maart en april 2010 het strijdlied Dubul’ ibhunu (‘Schiet op de Boer’) te zingen uit het bekende antiapartheidslied Ayasab’ amagwala (‘The cowards are scared’), dat als een aanzet tot haat tegen een minderheidsgroep kan worden beschouwd.
 5. ‘We don’t owe anyone answers’
  ‘We do not have to explain to anyone the decisions we take. We do not need to call a community meeting about this and we don’t owe anyone answers.”
  This was the defiant message issued by the Defence Ministry on Monday in a scathing attack on critics of the multimillion-rand chartering of “shadow” aircraft for President Jacob Zuma’s flight to a UN Security Council meeting earlier this month.
 6. Ouma se keel met lem gesny
  Die koster van die Afrikaanse Protestantse kerk (APK) in Mookgophong (Naboomspruit) se keel is in ’n gru-aanval met ’n skeermeslem oopgekerf.
  +
  onlangs ’n vreemde man gehuur om in haar tuin te werk. “Twee van haar selfone is gesteel, maar ons het nie geweet wie dit gesteel het nie.”
 7. Gesiene in landbou op sy plaas vermoor
  ’n Boer en bekende in landboukringe is gisteroggend koelbloedig op sy wildplaas buite Roos­senekal in Limpopo doodgeskiet.
  Nadat mnr. Francois du Toit (38) geskiet is, het die aanvallers sy vrou, Eunice, en hul twee jong kinders met kabelbinders vasgebind.
 8. Gallup Peiling oor liefdadigheid en filantropie
 9. Hoe wenst de Zuid-Afrikaan de andere te helpen blijkt uit Werp brood op die waters waar men een mooi overzicht krijgt van de liefdadigheid die men er voor over heeft.
  Volgens Gallup/CAF het net 10% van ons in die maand voor hul peiling geld aan ’n liefdadigheidsorganisasie geskenk en net 14% het vrywilligerwerk gedoen. ’n Bietjie meer as die helfte van ons (53%) het darem ’n vreemdeling gehelp.
  +
  Everatt sê: “Die resessie kon moontlik geldelike skenkings geraak het, maar dit beïnvloed nie goed soos kerktiendes of zakat (’n soortgelyke Moslem-gebruik), wat moontlik nie deur respondente (in die Gallup-peiling) as ’n liefdadigheidskenking gesien word nie.Net mnr. Golden Miles Bhudu,
  leier van die Corrections and Civil Rights Movement, het oudergewoonte in ’n stukkende denimbroek en kettings sy steun aan Malema toegesê. “Kameraad Cyril, doen die regte ding. Hier is geen saak nie, net boeie,” het sy plakkaat gelui.
 10. Vranckx 21/1: Smeergeld in de sloppenwijk
 11. Building inspector busted
  An article from the website of the Johannesburg city council detailing the case of a building inspector who was arrested for accepting bribes
 12. Over de voorstad van Soweto in Gauteng, Zuid-Afrika: Kliptown
 13. *Malema die Twittert op de vraag: Why won’t you just move on already? It’s been almost 18 years since the death of apartheid and it’s a-holes/d/c/{insert all forms of demeaning terms you can think of} like you that set us back and won’t let us unite.
  Fellow white people, don’t confuse forgiveness with forgetfulness. There is still a lot of imbalances, inequalities and deep wounds that were caused by 100’s of years that won’t heal in a mere 2 decades. Blacks resent you. Why? For if their parents had had same opportunities as you then we’d be on equal playing fields. You had a 100 year head start in everything and expect us to just accept that this “race” this is fair when you are still ahead of us by 100’s of years?We forgave you but we have not forgotten or healed yet. Accept it. Work with us. Yeah, we’ll still try to guilt you into doing things but that’s the price you pay. Issue closed!
  +
  Any word on your farming venture or R16m house?
  I take it you saw the quantity surveyor’s documents. Ha? You have proof of the figure ne? Like thumb sucking statistics and numbers and get all excited over them? You must just chill. Jy moet bopha!As for the farming… no comment!
 14. How tenders corrupted public officials…
  Here are just some of the expenditure and tenders awarded controversially in Limpopo since the 2010/2011 financial year
 15. ANC ‘appalled’ by Malema hate speech ruling
 16. South African Indians Must Get Past Rajbansi
  Amichand Rajbansi was a divisive figure that was hated and loved by
  many people.
  +
  Rajbansi’s politics were highly divisive. Whilst I’m sure his followers
  will justify his collusion with the Apartheid state as a necessary
  evil to guarantee some form of basic service for South African
  Indians, the cost of such a tactic can never be under-played. In doing
  what he did (namely in setting up a political party that participated
  in the Apartheid-created and Indian-only limited-parliamentary system), he created a degree of internal and international legitimacy for the
  Apartheid state and its warped ideas of separate development. In so
  doing, he allowed the Apartheid state the opportunity to paint the
  struggle as being out-of-touch with the needs of South Africans and
  allowed the NP to show how normalcy could be achieved in a
  pseudo-democratic state in which white people illegally, unfairly and
  unjustifiably retained their superiority.
  +
  What we cannot allow, is for any person or party, despite their
  historical or individual merits, to dupe us into believing that we are
  unique by virtue of our race and that somehow our race determines our
  future prospects. The responsibility of the MF’s new leadership is to
  seek to defend the ideals of democracy as encapsulated by our
  Constitution for all not some, to speak for the many not the few, and
  work with those that seek to advance justice not perpetuate injustice.
  As difficult as the temptation may be to sell-out and do otherwise for
  personal political gain, the reward of making sure that South Africa
  is better for all its people will surely be greater.
 17. The Bang Bang Club is an upcoming movie that looks into a group of real-life photojournalists who captured the violence erupting in South Africa between 1990 and 1994 (under the Apartheid). > The Bang Bang Club
 18. Two problematic shebeens in Cosmo City were raided
  On Wednesday morning the 15th of June 2011, from 10:00 until 16:00 a joint clean-up was conducted between Honeydew SAPS and JMPD addressing the hawkers, illegal liquor outlets and problematic intersections.
 19. Jongeren van IJburg vragen aandacht voor project Zuid-Afrika

  Ongeveer 30 jongeren afkomstig van de Ikvo school en van jongeren productiehuis Youthside van IJburg organiseren gezamenlijk op 20 mei een kunstzinnige ‘Abudanz’ met muziek , mode, dans, theater, beeldende kunst en lekkere hapjes in het Muiderpoorttheater, de opbrengst voor jongeren van The Yellow Elephant School in Zuid-Afrika.

  Jongeren van IJburg vragen aandacht voor proje...
  Image by Jos van Zetten via Flickr

  Voorafgaand aan dit evenement werd vandaag een promotieactiviteit georganiseerd, met een partyfiets door het centrum van Amsterdam om aandacht te vragen voor hun project.

+++

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Economie, Geschiedenis, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Aanhoudend Geweld en Corruptheid in Zuid-Afrika

 1. Pingback: Wie of welke generatie verantwoordelijk | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.