Reli-Quote 500: de bestbetaalde voorgangers

Reli-Quote 500: de bestbetaalde voorgangers.

Wie het nog niet wist of geloofde kan het nu in de media vinden.

In Amerika is een soort Quote 500 van de bestbetaalde voorgangers gepubliceerd. Een modaal salaris van 30-40.000 dollar, waar de meeste katholieke priesters en protestantse voorgangers het mee doen, is voor losers, volgens Goed Gelovig.

De gegevens laten ook wel zien dat die predikers die het meest geïnteresseerd zijn de dollars te laten rollen ook wel niet altijd met een zuiver leitje zitten. Velen er van blijken ook handige fraudeurs te zijn.

Zulk een nieuwtje valt dan ook lekker in de smaak van Goedgelovig Nederland dat een initiatief is van een groep bekende, minder bekende en anonieme columnisten van breed-kerkelijke huize die zich het Dwaze Zaken Collectief noemt, naar het bekende Amsterdamse kunst-eetcafé ‘Dwaze Zaken’, waar we bij tijd en wijle graag een schuimend biertje nuttigen, terwijl ze het ‘gristelijke’ wereldje satirisch beschouwen.

De Belgische voorgangers noch de katholieke priesters zullen hun portemonnee zo gevuld kunnen zien. Voor hen, die het goed menen, mag er wel hard werk in de la liggen, terwijl de beter betaalden lekker knus in hun gouden paleis mogen zitten en de geruchten in één oor binnen laten om het in het andere buiten te laten.

Goedgelovig Nederland bekijkt de petitie die overhandigd is geworden aan de Vlaamse bisschoppen als een haast wanhopige daad, en waarschijnlijk tegen beter weten in, een gepleit voor een kerkhervorming.

Maar hun lezers halen ook aan dat een nieuwe hervorming voor Evangelisch Nederland, waar erg veel mis is, ook geen overbodige luxe zou zijn . Al zijn daar de problemen van andere aard.

Flipsonius denkt dat de vliegenmeppers uit zijn op een dialoog.
Hij herinnert zich een sociologische theorie, die er op neer komt dat mensen gaan radicaliseren (en in opstand komen) op het moment dat ze gefrustreerd worden na een periode van verbetering van hun aanvankelijk beroerde situatie en zegt: “In dit geval zie je dat de RKK net een stabiele conservatieve koers aan het varen was na roerige decennia vol controverses. De nieuwlichters en oproerkraaiers waren buitengewipt (op z’n Vlaams gezegd) of hadden zelf de kerk verlaten. De conservatieven hadden de wind in de zeilen. Tja, en dan krijg je die onthullingen over pedopriesters en machtsmisbruik, loopt de kerk nog verder leeg en komen er weer discussies en petities en roep om verandering. Het is echt griezelig en vermakelijk tegelijk om te zien hoe ze zich bezighouden met het afstoffen van allerlei archaïsche artikelen uit het Kerkelijk Recht om die ontwikkelingen de kop in te drukken.”

Of die betaalde dominees en priesters echt wel tijd kunnen, willen maken, hangt te bezien. Spottend laten zij een gesprek lezen tussen dominee Pietersma en hun redactie waarbij de dominee aan geeft dat hij een goed gevulde agenda heeft. Daardoor kregen zij op hun eerder gebel telkens geen gehoor.

“Maandag vergadering over het Manifest van Eenheid zonder verlies van Eigenheid, dinsdag denktank van het bijbelgenootschap en overleg met collega-predikanten. Oh…!”

– “Ja?”

“Dat was ik alweer vergeten. Die woensdag word ik voor de krant geïnterviewd over het feit dat ik hier alweer 18 jaar dominee ben. Mooi hè? 18 jaar alweer. Ik weet nog goed hoe ik hier begon. Wel een beetje een jonge hond, hoor. Maar vol enthousiasme. Ja, het is ook zo’n mooi beroep!”

– “Ja? En wat vindt u er zo mooi aan?”

“Nou ja… het contact met mensen, hè, en de kansen die je krijgt om het evangelie door te geven. Prachtig! Maar ik zie dat ik nu toch echt moet gaan, dus weet u wat? Ik bel u volgende week even terug en dan kijken we eens rustig of we een afspraak kunnen maken. Goed? Nou, dag hoor.”

– “Ja… dag…”

De vraag bij dat artikel is dan of we de kerken moeten ont-managen? Minder synodes, dominees moeten geen stukken meer schrijven, geen spreekbeurten meer houden? Alleen nog maar bezig gaan met de eigen gemeente. Of is de boodschap dat dominee zijn een ontzettend zware taak is en dat een beetje gemeente eigenlijk behoefte heeft aan minimaal twee betaalde full-time krachten?

Of dat je als gemeentelid voor een pastoraal gesprek misschien maar het beste naar een ouderling kan gaan? Of gaat het juist over de dominee die zo enthousiast begon in een gemeente en na 18 jaar zich vooral met andere dingen bezig houdt, en is het dus een pleidooi en oproep aan dominees om na maximaal 10 jaar van gemeente te switchen?

In ieder geval zijn er te weinig kandidaten voor ambtsdragers en in het katholieke front zo wel als het protestantse moet er op toe gezien worden dat diegenen die zich actief willen inzetten dat ook daadwerkelijk zullen kunnen doen.

> Een afspraak met de dominee

+

Aanverwant kan u vinden:

  1. Een Manifest voor Gelovigen
  2. Publieke overdracht van Manifest Gelovigen nemen het woord
  3. Manifestanten Protestant of Katholiek
  4. Manifest tot protestantse kerk
  5. manifest “Gelovigen nemen het woord”
  6. Manifests for believers #1 Sex abuse setting fire to the powder (christadelphians.wordpress.com)
  7. Manifests for believers #2 Changing celibacy requirement (christadelphians.wordpress.com)
  8. Manifests for believers #3 Catholic versus Protestant (christadelphians.wordpress.com)
  9. Manifests for believers #4 Eucharist (christadelphians.wordpress.com)

 

 

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Financiën and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Reli-Quote 500: de bestbetaalde voorgangers

  1. Pingback: Manifests for believers #5 Christian Union « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.