Feestdagen, consumeren en besparen

“De federale regering warmt zich dezer dagen in bilaterale en andere besprekingen op voor haar eerste echte grote test. De initiële begrotingsbesparingen 2012 werden immers tijdens de regeringsvorming onderhandeld. Meteen zal ze de bevestiging of de ontkenning geven op haar belangrijkste overlevingsvraag, namelijk wil en kan ze een begroting opstellen die substantieel en diepgaand de openbare schuld terugdringt en die bovendien het ondernemingsweefsel duurzaam herstelt en de razendsnelle de-industrialisatie een halt toeroept.”

Pieter De Crem - official photo

Staatsfoto van Defensieminister De Crem

“Alle overheden samen moeten op zoek naar 2,5 miljard euro”, aldus minister van defensie Pieter De Crem. “Maar aangezien België in 2015 moet aanknopen met een evenwicht, zal ‘ook in 2013, 2014 en 2015 bezuinigd moeten worden’.”
Dat lukt niet langer met wat gerommel in de marge. “De mensen verwachten nu wat men van zijn leiders gewettigd mag verwachten, namelijk leiderschap”, onderstreept de defensieminister.

De Crem wil onder meer, naar analogie met Frankrijk,  tweede Pinksterdag schrappen als nationale feestdag. “Dat genereert onmiddellijke winst in procentpunten van het bbp”, argumenteert hij. “Het mag uiteraard ook een andere feestdag zijn, maar ik denk niet dat Rome mij hiervoor in de ban zal slaan.”

Voor 2012 mogen wij 3 wettelijke feestdagen in het weekend noteren volgens het schoolvakantierooster. Ik noteer 4 zondagen met als feestdagen 1 januari (nieuwjaar) het Rooms Katholieke en enkele protestantse denominaties hun paasfeest 9 april, de Katholieken hun Pinksterfeest 27 mei (in België en Nederland) en het burgerlijke Wapenstilstand 11 november. In 2013 zou Pinksterzondag vallen op zondag 19 mei en het jaar daar op op 8 juni.

PikiWiki Israel 2929 Jewish holidays שבועות 2009

Sjavoeot of Shavuot ceremonie, 2009

Het Pinksterfeest of Pentekoste, ook gekend onder de naam Sinksen of Sinxen, een verbastering van het Oud-Franse sinquiesme, duidend op de 50ste dag na de Hemelvaart of ten hemel opneming van Jezus Christus, Jeshua uit Nazareth, en is ter herinnering van de nederdaling van de Heilige Geest op de apostelen, die zich na de dood van Jezus zich uit angst hadden opgesloten. Nadat zij de Heilige Geest hadden ontvangen gingen zij naar buiten en durfden weer openlijk praten over de verrezen heer. Voor de Joden is het het  feest van de eerstelingen, Sjavoeot, Shavuot of Sjawoe’ot of Sjawoeoth (Hebreeuws: שבועות) op 6 (en 7) sivan, of het joodse Wekenfeest dat wordt gevierd zeven weken na Pesach (14 Nisan = het enige voornaamste feest dat moet gevierd worden door ware Christenen) . Eveneens is het de viering voor het einde van de omertelling.

Pinksteren Giotto Padua

Nederdaling van de Heilige Geest op Pinksterdag - ca. 1305 Giotto Padua Scrovegni kapel, Padua

Al verscheidene decennia is het Pinksterweekend het topweekeind voor de Belgische Kust. Dit jaar zal het voorafgegaan worden door het halftrimesterieel Krokusverlof of verlof van Hemelvaart voor de Katholieken van donderdag 17 mei tot en met vrijdag 18 mei.

Die dagen zijn traditioneel voor lentefeesten voor niet gelovigen en communiefeesten bij de katholieken, terwijl voor verscheidene protestantse richtingen het ideale dagen zijn om doopfeesten te houden vooraleer over te gaan op de huwelijksinzegeningen. In verscheidene protestantse richtingen is het zoals bij de Joden het weekend om God te danken voor de eerst oogstbare producten die wij mogen ontvangen van de Schepper, alsook voor het verkrijgen van Zijn Wet of Lering, welke beknopt is weergegeven in de Tien Geboden en verder omschreven worden in de Thora. Voor ware gelovigen is die Thora een zeer belangrijk deel van de Heilige Schrift of Bijbel (= Oude en Nieuwe Testament). Vanwege het centraal stellen van de Thora bestudeert men tijdens dit feest de Thora plus allerlei commentaren daarop. Dat houdt in dat men op verscheiden plaatsen in synagogen en ecclesiae die dagen gebruikt om aan intense Bijbelstudie te doen. Bij de Joden is het ook gebruikelijk om op de eerste nacht van Sjavoeot de gehele nacht wakker te blijven en in de synagoge of beet midrasj te leren tot de ochtend en dan vroeg sjachariet te gaan bidden. Dit heeft tot gevolg dat het een zeer druk weekend is voor gelovigen, waarna het niet slecht is om even terug op adem te komen, de vaat te doen en het huis terug in orde te stellen vooraleer de werktaken van de wereld terug aan te vangen. Pinkstermaandag is zo zeker geen verloren dag voor hen.

Blankenberge vismarkt-Skarbina 1886

Geen tijd voor kusttoerisme. Enkel voor de dagen voor de vismarkt te Blankenberge - Franz Skarbina (1886). Visverkoop voor het "Visch Verkoopers Huis" in de Breydelstraat

Het is een traditie voor veel mensen om ook tijdens die dagen er even tussen uit te knijpen. Handelszaken pikken daar gretig op in en presenteren naar gewoonte hun speciale Pinksteraanbiedingen. Verscheiden clubs zien die dagen ook goed om de gelegenheid te grijpen hun leden voor enkele dagen bij elkaar te brengen. “En nu massaal aanmelden hé :god :god” kan men dan op meer dan één clubpagina aantreffen.
De gelovigen die hun speciale feestenhouden maken ook dikwijls gebruik van conferentiezalen, hotels en traiteurs of restaurants om hun bijeenkomsten gezellig en geslaagd te laten verlopen.

Voor de horeca is het dus gouden zaken doen die dagen.

Minister van Defensie Pieter De Crem - Foto Pol de Wilde - De Standaard

Verrassend mag men dan ook het voorstel van minister De Crem vinden die men het eigenaardige idee komt om Pinkstermaandag af te schaffen om te besparen en de mensen meer te kunnen doen consumeren. Maar hoe gaan zij kunnen consumeren als zij zullen moeten gaan werken? Door dat het lange weekend weg valt zal er ook geen mogelijkheid zijn om enkel dagen aan de kust of de Ardennen door te brengen. Ook loont het dan niet de moeite om nog in Centerparks of andere ontspanningsparken een chalet te huren en zullen de mensen gewoon voor de zondag thuis blijven en niets bijzonders doen. Om terrasjes te gaan doen zullen zij ook niet zo veel voelen, want in huis moet er genoeg gebeuren op die ene vrije dag. Van consumeren zal er dus mijn inziens niet veel in huis komen.

20110913 liege22

Geen tijd meer toegestaan om rond te rijden in de Walen, enkel maar om het bier te leveren, maar niet te gaan verteren

Verscheidene mensen namen die dagen ook de gelegenheid om nog enkele recupdagen op te nemen en zo iets meer tijd in België door te brengen. Nu zullen zij dat niet meer doen en deze dagen doen aansluiten voor hun vrije dagen in het buitenland door te brengen. Dat zal voor België geen enkele eurocent extra in de kas doen opbrengen maar wel veel geld doen stromen naar het buitenland. Vooral als de staat er niets aan doet om alle firma’s die hier in België een vestiging hebben en hier mensen aan het werk stellen, ook belastingen te alten betalen op de verdiensten die hier in dit land worden gemaakt. Nu zijn er veel, zoals Inbev die ontsnappen om de Belgische kas te spijzen, omdat zij hier praktisch geen belasting moeten betalen. Dit kan echt niet! de grootste verdieners worden nog steeds niet belast terwijl de kleine verdiener overbelast wordt. Vreemd genoeg zijn de Belgen zo mak dat zij hier nog steeds niet in verzet treden, welk getuigd dat zij het denkelijk nog zeer goed stellen en het niet nodig achten om die oneerlijkheid weg te werken. Het wordt echter hoog tijd dat de bevolking de beleidsvoerders laat aanvoelen dat zij daar niet meer mee gediend zijn en dat zulke wantoestanden gewoon niet meer kunnen. Er moet meer sociale rechtvaardigheidzijn en gelijke verdeling van lasten.

resized-vormsel-indyra-1

Vormsel - O.L.V.v.Vreugde, Anderlecht

Ik geef toe dat in de Benelux maar weinig echt praktiserende Katholieken zijn en dat de meesten die de eerste en plechtige communie laten doen of zich laten ‘vormen’, dit om traditionele redenen doen en niet echt uit geloofsovertuiging. Ook is het al verscheidene jaren om met die feesten te pronken en zeer veel mensen uit te nodigen. Sommige feesten zijn zoals in de Latijns Amerikaanse landen zelfs uitgegroeid tot een gelijke aan mini huwelijken, waarbij men zelfs over gaat om tot meer dan 30 mensen op uit te nodigen.

Traditioneel behoort België tot de Christelijke wereld en heeft het ook een grote gemeenschap gelovige Joden. Ook al mogen beide groepen sterk verminderen en vinden velen het niet belangrijk dat die geloofsgemeenschappen hun geloof makkelijk kunnen beoefenen zou men hen toch de mogelijkheid moeten laten om die dagen waar er een verhoogde toename van activiteiten van hen verlangd wordt in hun geloofsuitoefening, dat zij dat ook kunnen doen met hun samenkomsten die ook op sociaal vlak zeer belangrijk zijn.

Verscheidene niet-gelovigen gebruiken dat verleng weekend om een ontgroeningsfeest of een feest ter ‘op leeftijdkoming’ te vieren zoals de Joden en bepaalde Christenen de bar-mitzvah of Bar mitswa  (Hebreeuws: בר מצווה – “zoon van het gebod“) voor de 13 jarige jongens en bat-mitzvah of Bat mitswa voor de 12 jarige meisjes houden. Het is de tijd dat men verwacht dat het kind zijn verantwoordelijkheid zal durven en kunnen opnemen. Het wordt van dan af verwacht te weten wat het doet en wat het al of niet mag doen.

Auguste Oleffe - Lente

Lentegenot enkel nog op zondag - Lente - 1911 Auguste Oleffe (1867–1931)

Voor de heidenen die hun lentefeesten of ontgroeningsfeesten willen houden en de naam Katholieken moeten ook die traditionele feesten nog kunnen gevierd worden en moet men zo ook de mogelijkheid geven hun op een ander er van te genieten en zo die ‘opvangsector’ werk te bezorgen.

Voor mensen met groene vingers zijn het ook traditioneel hoogdagen. Dan worden allerlei groenactiviteiten georganiseerd. Dan zijn er ook meestal de Velt-ecotuindagen waarop 101 schitterende moestuinen, siertuinen en boomgaarden hun geheim prijs geven. Tuinliefhebbers kunnen er zonder schroom komen neuzen in andermans tuin en zich laten inspireren en informeren over een pientere manier van ecologisch tuinieren.
Zij die van helende krachten houden vinden dan ook een resem activiteiten waaruit het moeilijk kiezen is, maar waar men meer dan één dag of zelfs meer dan twee dagen voor moet uittrekken. Die drie dagen met Pinksteren zijn voor vele natuurbewegingen de uitgelezen periode om de mensen nieuw leven in te blazen en terug op het gezonde spoor te brengen of te laten mediteren over deze wereld, hun plaats en waar zij naar toe willen gaan. Dat doen nadenken over onze levenswijze is natuurlijk iets dat De Crem liever als niet mogelijk zou zien, want dat kan de mensen te veel inzicht geven en ook doen reageren dat het voor Vader Staat slechter uit draait. Liever de mensen niet te veel kansen geven om te kunnen denken, moet hij denken.

File:Hever Castle rose garden with fountain.JPG

Genieten van de tuin tijdens Pinksterweekend

Indien de recuperatiedag na die feesten weg zal vallen gaan meerdere mensen hier toch in dat feesten en uit gaan verminderen en zullen daarom ook minder consumeren.

Dus in mijn ogen zal De Crem juist het omgekeerde bereiken. De burgers zullen minder kans krijgen om te consumeren en de grote bedrijven zullen meer kans krijgen om te produceren, terwijl zij hun inkomsten naar het buitenland zullen kunnen versassen. De KMO zal die extra superdag mogen vergeten en minder personeel nodig hebben wegen de weggevallen omzet. Daar dus minder BTW ontvangsten, minder verkoop of omzet en minder personeel dus ook weer meer werklozen en minder belastinginkomsten. Mijn logisch verstand werkt vermoedelijk anders dan dat van minister De Crem. Daarom zou ik het op prijs stellen indien mij iemand zijn ‘creatieve ideeën’ zou kunnen verduidelijken hoe er meer geld voor de staat kan gespaard worden en meer inkomsten kunnen gegenereerd worden door Tweede Pinksterdag af te schaffen. (Ik kijk uit naar uw reacties.) Ook al zegt hij zelf dat er een lans moet gebroken worden voor de ondernemers, van groot tot klein, snijdt hij nu toch verder in hun vel.
De Crem is echter tegen het gebruik van het kaasschaafmodel: ‘De kaasschaaf moet niet tot het einde van de blok kaas gaan. Dat gebeurt ook wel eens.’ Daarom zal hij nu misschien ineens de melk voor de kaas weg nemen. (!?)

Vorig jaar kon de Limburgse gedeputeerde van Toerisme Jean-Paul Peuskens nog zeggen dat het aantal boekingen voor het pinksterweekend met meer dan de helft gestegen was. Maar of hij nog zo tevreden zal kunnen zijn als die vrije dag op maandag zal wegvallen, betwijfel ik.

CD&V-minister Pieter De Crem zijn voorstel om een algemene wervingsstop in te voeren bij de ambtenaren lijkt mij meer een besparingsmaatregel die iets kan uitmaken. Maar dan mag zoals zijn partijgenoot en bevoegd staatssecretaris Bogaert aan haalt de overheid  niet crashen indien bijvoorbeeld ook geen ICT’ers meer kunnen worden vervangen.

Beter wachten tot na je 65° vooraleer van de kust en de zon te genieten, en dan kan je naar het buitenland gaan, om daar je centen op te doen en armere landen te steunen (moet De Crem denken)

De meer dan 40.000 Belgen die in het buitenland genieten van hun pensioen zullen er denkelijk niet van wakker liggen, maar de hardwerkende Belg die alsmaar meer de Belgische Staatskas moet spijzen zal nog meer overwerkt mogen geraakt worden zonder een adempauze, maar zal dan wel een extra dag krijgen dat hij geen geld zal spenderen aan extra uitgaven als drank, eten, vervoer, verblijf buiten eigen huis, enz.. Zij zullen dan De Crem mogen dankbaar zijn dat hij hun een dag van verdere niet noodzakelijk uitgaven zal hebben kunnen doen besparen om later van hun pensioen te kunnen gaan genieten in betere oorden. Bye bye Belgische centjesslikkers zullen zij dan kunnen naroepen en de volgende generaties met nog meer staatsschuld kunnen laten zitten. Terwijl de Belgische ministers reeds na 20 jaar werken op pensioen zullen mogen gaan zullen de brandlui 45 jaar of langer de dikke mensen op hun schouders uit de brand mogen slepen.

Vlaanderen dat nu al een factuur van de federale regering doorgeschoven krijgt voor de fantoombevoegdheden (‘usurperende’ bevoegdheden) zal verder haar inkomen van drie superdagen mogen zien ontvallen. En de de deelstaten zullen dan nog een grotere buffer mogen aanleggen voor een nog verder krimpende economie .

De Crem zei betreft die wettelijke feestdag af te schaffen dat het de Belgische bevolking elk jaar een extra schrikkeldag zou opleveren waarop die extra dag er producten en diensten zullen kunnen verkocht worden die extra inkomsten genereren. Ik vraag mij dan af aan wie die extra producten nog zullen kunnen verkocht worden. De dienstenlevering voorziet hij dan misschien verder in de ziekenzorg. Rust roest moet De Crem denken, dus kan elke beter elke Belg elke dag goed werken om de bedrijven goed centen te laten verdienen en de arbeider centen uit te sparen, want anders verbrast deze die maar.

Volgens De Crem worden de inkomsten door de overheid via rechtvaardige belastingen geïnt en zijn ze de smeerolie van het Rijnlandmodel, waaraan veel lippendienst wordt bewezen maar waarvan de fundamentele inspiratie de nadruk legt op ondernemen, solidariteit en individuele verantwoordelijkheid. Ondernemen en produceren is volgens hem het bijzonderste maar tijd hebben om van die productie te kunnen genieten ziet hij wel over het hoofd, ook al geeft hij toe dat er een Calimero-houding wordt aangenomen wanneer het gaat over loonkosten, de index, energiekosten, delokalisatie, vergunningen, rechtszekerheid, familiale bedrijven, overnames en vele andere.

Het is natuurlijk maar hoe men het bekijkt. 🙂

+

Pieter De Crem is Minister van Defensie sinds 21 december 2007 en bespaarde volgens eigen zeggen op zijn eigen budget tussen 2007 en 2012 een bedrag van 800 miljoen euro en betaalde 1,2 miljard euro aan schuld af. Dit is het geconsolideerde bedrag van twee indexsprongen.

Ongeveer 8.000 ambtenaren verlieten Defensie zonder daarbij de sociale zekerheid te belasten. Hij is burgemeester van Aalter sinds 1995. Het aantal personeelsleden (vte – voltijds equivalent) verminderde beduidend in die periode en alle bedrijfsgebonden belastingen ten belope van 2,5 miljoen euro op jaarbasis werden afgeschaft.

Pieter De Crem zijn website: met Stop het politiek getoeter! Oproep tot leiderschap!

Nu zijn er de laatste weken al heel wat – trouwens weinig verrassende – bezweringen, heiligverklaringen en verketteringen van principes en maatregelen in de publieke opinie terecht gekomen. En daarmee is deze laatste niet opgezet.

De mensen zijn niet zomaar voor een gat te vangen en verwachten nu wat men van zijn leiders gewettigd mag verwachten, namelijk leiderschap.

+

De broodnodige (in dit geval letterlijk te nemen) maatregelen om duurzame economische groei te waarborgen, vergen eveneens moed en leiderschap. Waar zijn we in dit land trouwens aanbeland wanneer afgestudeerden in de eerste plaats een job bij de overheid zoeken ?

Er is dus in ons land – en de eerste plaats in Vlaanderen – een fundamentele mentaliteitswijziging nodig. Ik breng ze terug tot de enige werkelijkheid: welvaart en welzijn worden gegarandeerd door groei en dus door ondernemen!

+

Vind ook:

Vakantiedag afschaffen om te besparen? Video
De federale regering moet nog maar eens bijna 2 miljard euro besparen. Er doen verschillende voorstellen de ronde: minister Pieter De Crem stelt voor om de vakantiedag op Pinkstermaandag af te schaffen.

Pieter De Crem: ‘Kaasschaaf moet niet tot het einde van de blok kaas gaan’

‘Zeer creatieve ideeën van De Crem’
‘De voorstellen van CD&V met het oog op de begrotingscontrole zullen door vicepremier Steven Vanackere op tafel gelegd worden’, luidt het veelzeggend bij partijwoordvoerder Peter Poulussen. De ideeën van de defensieminister bestempelt hij als ‘zeer creatieve ideeën van Pieter De Crem’.

‘Schaf tweede Pinksterdag af als wettelijke feestdag’

Vakantiedag afschaffen om te besparen? Video

Vorig jaar in het Belang van Limburg: Pinksterweekend in Limburg wordt toeristische voltreffer, wat zal er dan staan na de opheffing van de Tweede Pinksterdag? de Korte Dichterbijvakanties zullen sterk verminderen.

Recordaantal Belgen gaat na pensioen naar buitenland
Belgen die hun oude dag in het buitenland doorbrengen, krijgen hun pensioen gewoon doorgestort. Wat telt zijn de rechten die ze als Belgische werknemer, zelfstandige en/of ambtenaar in België hebben opgebouwd. Of ze nu in Benidorm, de Provence of een klein eiland op de Stille Oceaan verblijven, maakt geen verschil. Soms kan zo’n verhuis zelfs een fiscaal voordeel opleveren. Of gewoon beter weer, minder regen, en meer zon.

Op weg naar het Vormsel
Aan het einde van het doopsel wordt je gezalfd met chrisma, een gezegende zal die het zegel, het merkteken van de Heilige Geest symboliseert. Want het is niet alleen de bedoeling dat je gedoopt ben ter vergeving van je zonden, en lid van ‘de club’ wordt, maar ook dat je leven gekenmerkt wordt door de werking van de Heilige Geest.
+
Omdat het doopsel meestal aan pas geboren kinderen wordt toegediend, wordt dit ‘getekend worden door het Heilige Geest’ toegediend aan het begin van je leven als ‘volwassen mens’, dus als je een jaar of twaalf bent (of soms later). Dat is het vormsel.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Economie, Feesten, Religie and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Feestdagen, consumeren en besparen

  1. Pingback: Is it wise to annul the Pentecostweekend | Marcus' s Space

  2. Pingback: 11 november, al of niet vergeten #1 Tot de Industrialisatie | Marcus' s Space

  3. Pingback: 11 November, a day to remember #1 Until Industrialisation | Marcus' s Space

  4. Pingback: 11 november, al of niet vergeten #2 Vanaf de Industrialisatie | Marcus' s Space

  5. Pingback: 11 November, a day to remember #2 From the Industrialisation | Marcus' s Space

  6. Pingback: In Talen sprekend | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

  7. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

  8. Pingback: Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.