Nooit meer Fukushima plus jamais

Greenpeace activisten in 19 landen ondernamen actie op 5 maart om hun regeringen te herinneren dat de volgende Fukushima ramp hun fout zal zijn.

De nucleaire ramp aan Fukushima heeft ons opnieuw getoond dat kernreactoren fundamenteel onveilig zijn. Daarom voeren Greenpeace activisten flitsbendes op, die banieren op vooraanstaande gebouwen hangen, gebeurtenissen plannen op openbare pleinen en aan drukke kruispunten en berichten bezorgen aan regeringen.

Fukushima ist überall: Demo/Mahnwache vor Kanz...

Vandaag zijn meer dan 400 kernreactoren in de wereld actief aan het werk. Honderden miljoenen mensen leven in de lange schaduw van deze reactoren en lopen een niet te miskennen risico. Zeker indien er nog een Fukushima ramp zou voor vallen, dat niet uitgesloten is, want de aarde blijft steeds in beweging en stormen komen overal voor. Vele burgers  zijn bedreigd omdat de regeringen in landen met reactors de risico’s negeren.

Als studies in 2000 vonden dat in Wit-Rusland 14 jaren na de Chernobyl of Tsjernobil ramp minder dan 20 procent van de kinderen als normaal “praktisch gezond”
konden worden beschouwd, vergeleken met 90 procent voor de Kernramp van Tsjernobyl. Ook de vervuiling daar en in Japan zal decennia lang er voor zorgen dat mensen niet in de gebieden zouden mogen wonen. Ook al blijven er toch duizenden mensen verdergaan met het bewonen van gecontamineerde gebieden.  Bijzonder in het noordwesten van Fukushima kan men zeer vervuilde gebieden vinden waar mensen niet uit willen gaan. Radioactieve onderdelen zijn in kraanwater gevonden in Tokio en geconcentreerd gevonden in nationale producten zoals thee, rundvlees, rijst en ander voedsel.

File:Japan Fukushima large.png

Ligging van Fukushima in Japan

Straling van Fukushima is ontdekt op de andere zijde van de wereld in British Columbia, langs de Westkust en Oostkust van de Verenigde Staten en in Europa en zware vervuiling is in oceanische wateren gevonden. Radioactief cesium, xenon en jodium zijn over een wijd gebied over  Noord-Amerika bespeurd. Andere radioactieve partikels zijn bespeurd geworden in de wateren nabij de plant en enige hebben hun weg tot in de vis gevonden. Spoorhoeveelheden van radioactief cesium-137 zijn gevonden in ansjovis zo ver weg tot in Tokio.

Tot diep in de zee vindt men de vervuiling waar jodium werd gevonden in nabijgelegen Fukushima zeewater aan niveaus 4.385 maal hoger dan de wettelijke limiet en rond de reactor zelfs tot 10 000 keer hoger dan de gezondheidslimiet.

Op 11 maart is het precies een jaar geleden dat het Noord-Oosten van Japan werd getroffen door een zware aardbeving en een tsunami met golven tot 15 meter hoog. Dat leidde ondermeer tot een meltdown in de kerncentrale van Fukushima, de grootste kernramp in 25 jaar.
Maar hoe staan de zaken er vandaag voor?

FukushimaCity05Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de ramp in Fukushima vindt er op zondag 11 maart in Brussel een manifestatie plaats tegen kernenergie.

Als inwoner van deze planeet zijn wij slechts leenheren die hier tijdelijk verblijven. Na ons moeten er ook nog mensen kunnen wonen. Hiervoor moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat deze volgende bewoners op een aangename manier hier verder zullen kunnen verblijven.

Ook moeten wij bewust zijn dat als er iets in de wereld gebeurt dit voor velen drastische gevolgen kan hebben.  Maar erg genoeg gebeurt het dikwijls dat even de persaandacht gehaald wordt en daarna de zaak snel in de vergetelheid geraakt doch niet opgelost geraakt.

De jonge organisatie Climaxi, ontstaan uit de samenwerking van verscheidene netwerken van academici, politic, syndicalisten en klimaatactivisten  in België,  waaronder ‘Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid’, Friends of the Earth en VZW ‘t Uilekot in Herzele produceerden  de film ‘Climaxi’, gedraaid door Filip De Bodt en Sarah Hutse van ‘t Uilekot, die eveneens sterk de link tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid belicht. Hun eerste klimaatactiekamp vond plaats in 2009 in de Antwerpse haven en verzamelde zo’n 400 activisten gedurende een hele week. In de haven wisselden ze ervaringen uit en organiseerden ze acties, voornamelijk gericht tegen de plannen voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in het havengebied, plannen die inmiddels afgeblazen werden.

Sinds begin 2010 is Climaxi van start gegaan met een bescheiden secretariaat met drie deeltijdse beroepskrachten. Zij gingen toen van start met een nieuwe filmtournee rond de documentaire ‘Duurzaam op papier’, een kritische blik op het FSC-label voor duurzaam hout en papier. Die film en de bijhorende tournee deden heel wat stof opwaaien en leidden tot een noodzakelijk debat over FSC.

Chernobyl radiation map 1996Voorts lag Climaxi aan de basis van de paasmanifestatie tegen kernenergie van zondag 24 april 2010. Precies 25 jaar na Tsjernobylen met de ramp van Fukushima nog niet onder controle, stapten 2000 mensen door de hoofdstad om een (versnelde) uitstap uit de kernenergie te vragen en een overschakeling op hernieuwbare energie.

Climaxi vroeg nu aan Satoko Kishimoto, een Japanse klimaatactiviste, aan de slag bij het Transnational Institute in Amsterdam hoe de situatie in Fukushima is en hoe het zit met de bevolking van dat geteisterde gebied?  En wat betekende de ramp voor het debat over kernenergie in Japan?

Ook al mag de centrale zich nu in een staat bevinden van ‘cold shutdown’, wat betekent dat er quasi geen risico meer bestaat op een nieuwe kernsmelting en wordt de temperatuur van de reactoren laag gehouden door de aanvoer van koud water is er nog geen veilige oplossing gevonden en kunnen de mensen er nog niet normaal aan het werk of in de buurt wonen.

Radiation cube chart EN

Bestralingsoverzicht - Vergelijking van bestralingswaarden - Auteur Masaqui

De oververhitting, die tot kernsmelting en explosies kan leiden, is nu wel gestopt maar tegelijkertijd blijkt dat er door barsten in de funderingen nog steeds beperkte hoeveelheden besmet water blijven lekken en het blijft de vraag wat dat betekent voor het milieu en dan vooral voor het leven in de zee. Satoko Kishimoto vervolgt:”Bovendien is het natuurlijk zo dat er een aanzienlijk aantal mensen dagelijks aan het werk is in de kerncentrale van Fukushima. Iemand moet het doen, maar het blijft een uiterst gevaarlijke bezigheid. Deze mensen riskeren hun leven, want ze worden hoe dan ook blootgesteld aan straling. Dat zijn de dilemma’s waar je voor komt te staan wanneer er zich een kernramp voordoet: je moet levens offeren, om erger te vermijden.”

Onze maatschappij zou eerder de vraag moeten stellen: kan men levens in gevaar stellen door zo iets te gaan gebruiken dat mogelijks een milieu ramp kan veroorzaken en vele mensenlevens in gevaar kan brengen?

chernobyl victims

Herinner steeds de slachtoffers van radiatie

Opvallend bij de rampen van Tsjernobil en Fukushima is dat men ook ziet dat gezinnen uit elkaar worden getrokken en onder enorme druk komen te staan gezondheidswijze en financieel. Tsjernobil heeft trouwens bewezen dat na de directe doden de lange lijdensweg vele uiteindelijk tot een zeer langzame dood brengt terwijl zij moeten leven met verschrikkelijke misvormingen en uitsluitingen.

Na de ramp in Japan werd er formeel een “gevaarlijke zone” afgekondigd in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrale, die werd  uitgebreid tot 30 kilometer.
170.000 inwoners werden uit deze veel te kleine zone zone geëvacueerd, met financiële steun van de regering.

“De mensen waren ondertussen wel zo slim om zelf de radio-activiteit in hun gebied te meten. Heel wat mensen bevonden zich buiten die 20 of 30 kilometerzone, maar zagen dat er toch radio-actieve straling aanwezig was en evacueerden zichzelf. Zij konden daarbij niet op steun van de regering rekenen.” Ook zegt Satoko Kishimoto dat de mensen  de praatjes van de regering niet meer geloven. “Ze meten nu zelf de straling, zoeken hun eigen informatiekanalen en trachten zichzelf te beschermen. De regering laat de mensen aan hun lot over”.

Fukushima nuclear plant victims

Tokyo Electric Power Company

“De boeren in de gebieden net buiten de officiële gevarenzone kregen nog een soort van economische compensatie voor de geleden verliezen, maar die volstond geenszins. Je zit vandaag in Fukushima met een volledig ontwrichte maatschappij en noch de regering, noch TEPCO (Tokyo Electric Power Company, de uitbater van de kerncentrale van Fukushima) wil voor die schade opdraaien. Ze laten de mensen van Fukushima aan hun lot over.”

“Als je weet dat Japan voor meer dan dertig procent van haar energie is aangewezen op kerncentrales (de rest van de opwekking gebeurt haast uitsluitend via fossiele brandstoffen), begrijp je dat de regering een tekort aan energie vreest en dus druk uitoefent om de lokale overheden te doen plooien. Dat lokt een groot publiek debat uit in Japan, al vrees ik dat misschien wel enkele lokale overheden binnenkort zullen toegeven. In ieder geval: de publieke opinie en de media zijn vandaag erg gekant tegen kernenergie…  Het zal dus niet zo makkelijk zijn om die centrales terug op te starten.”

victims-sl.jpg

Onschuldige slachtoffer van Tjernobil

De gehele wereld moet echter over dit ernstig vraagstuk nadenken. Een bewustmakingsproces is hoog nodig. En mits regeringsleiders onder druk liggen van de bedrijven die enkel aan hun winst denken, moet de bevolking ook haar stem laten horen.

11 maart zal in Japan zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. “Er worden opnieuw acties en manifestaties gepland, ondermeer in Osaka. Maar ook in Fukushima zal er van alles gebeuren. Zo vindt er daar ondermeer een soort van people’s forum plaats. De Japanse beweging roept ook op tot een wereldwijde actiedag tegen kernenergie op 11 maart.”

Maar ook in de wereld kunnen, en moeten, de mensen hun stem laten horen.

Daarmee vindt er op zondag 11 maart ook in Brussel een manifestatie plaats tegen kernenergie naar aanleiding van de eerste verjaardag van de ramp in Fukushima. De actie wordt georganiseerd door een breed netwerk van actiegroepen, sociale en milieubewegingen.

De wet op de kernuitstap uit 2003 bepaalde dat de Belgische kerncentrales geleidelijk aan de deuren zouden sluiten tussen 2015 en 2025. Ondanks die wet en ondanks de ramp van Fukushima nu bijna een jaar geleden, besloot de regering Di Rupo om de deur toch nog op een kier te houden. Nog een goed reden om op straat te komen op 11 maart: de Japanse bevolking, hard getroffen door de aardbeving, de tsunami en de kernramp, roept op voor een wereldwijde mobilisatie.

Staatssecretaris van Energie, Melchior Wathelet, verantwoordelijk voor de uitwerking van een uitrustingsplan zou u gerust kunnen aanspreken. Hij zou mee moeten werken aan een plan dat België in staat moet stellen de kernuitstap probleemloos uit te voeren.

Nucleaire industrie is een onaanvaardbaar maatschappelijk risico genomen op de kap van alle burgers in dit land. Vorige week onderstreepte Greenpeace dat er nochtans troeven genoeg op tafel liggen, zoals bijvoorbeeld het enorme energiebesparingspotentieel.

Verscheidene organisaties hebben de handen in elkaar gestoken om snellere maatregelen te eisen.

Georganiseerd door het Belgische netwerk Nucléaire STOP Kernenergie kan zij haar partners bereid vinden om zondag 11 maart de stem te verheffen. Onder de aanwezigen zalmen organisaties kunnen vinden als: Climaxi vzw, Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, Oxfam-Wereldwinkels, Brabant Ecologie, CNAPD, Eco-Vie asbl, Friends of the Earth, Les amis de la Terre Belgique, Geneeskunde voor het Volk, Grappe, Groen, Ecolo, JNM, Jong Groen, Animo jong links, LEF-FGE, PVDA, Rood!, Vrede vzw; alsook andere ondersteunende organisaties zoals: STOP&GO, Belgische coalitie ‘Stop uraniumwapens’, , SAP, vzw ’t Uilekot, Victoria Deluxe, Socialisme 21, klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje, Lappersfort Zuurstofbos Oostende.

Zal men daar in Brussel ook uw stem kunnen horen?

Locatie

Noordstation Brussel

Koning Albert II-laan – Bolivarlaan

Brussel

See map: Google Maps

14.30u – Brussel Noord

Om 15u gaat de optocht van start om ergens in de buurt van het kanaal in Anderlecht te eindigen (tenzij de politie daar anders over zou beslissen)

Nationale manifestatie

“Nooit Meer FUKUSHIMA Plus Jamais”. 

– Uitstap uit de kernenergie

– Tegen de verspilling van energie

– Voor hernieuwbare energie

– Propere energie voor iedereen

– Stop kernwapens

> Alle info vind je hier.

Contact: Climaxi VZW Filip De Bodt Famke Vekeman David Dessers
Groenlaan 39, 9550 Herzele 0486.69.69.27

+

Aangeraden: de episode van “W wie Wissen” van de ARD.

De episode is over de catastrofe van Fukushima een jaar geleden. De vertoning geeft informatie over wat er gebeurde na de catastrofe tot vandaag en wat wetenschappers en andere mensen er aan deden om het te verhelpen. Het is goed structureerd en heel informatief.

De vertoning is in het Duits en u kunt het hier bekijken: Die Katastrophe von Fukushima – ein Jahr danach + Rätsel um Radioaktivität + Die Kinder des Tsunami

Jan Vande Putte, stralingsexpert bij Greenpeace, bracht vorig jaar de stralingsbelasting in de wijde omgeving van Fukushima in kaart. 1 jaar na de ramp en naar aanleiding van Green Peace haar nieuwe publicatie “Lessons from Fukushima” blogt hij vanuit Japan. > De mythe van nucleaire veiligheid na Fukushima

Belgisch nucleair noodplan volstaat niet
Sinds maart 2011 werden 150.000 mensen geëvacueerd uit het gebied rond de kerncentrale van Fukushima. Ondanks het zeer goed uitgewerkte noodplan gebeurde die evacuatie in erg chaotische omstandigheden. Antwerpen is evenmin voldoende voorbereid in geval van een kernramp in Doel. Een spandoek aan het stadhuis (“Fukushima aan de stroom?”) wijst de Sinjoren hierop. Dat geldt ook voor Luik, op 30 kilometer van de kerncentrale in Tihange. We voeren actie aan het station van Luik-Guillemins  met de slogan “Ca n’arrive pas qu’aux autres…”

Een half miljoen mensen door één tunnel ?

Twee Belgische grootsteden bevinden in nucleaire risicozones : Luik en Antwerpen. Luik ligt in de dertigkilometerzone rond de kerncentrale van Tihange, Antwerpen ligt op slechts 11 kilometer van de kerncentrale van Doel.

In Fukushima kregen alle mensen in een straal van 20 km rond de centrale het bevel te verhuizen. Inwoners die tussen de 20 en de 30 km woonden, mochten vrijwillig verhuizen. Voor Antwerpen betekent dat concreet de evacuatie van 1,5 miljoen mensen, en dat tegen de dominante windrichting in. In deze stad moeten 500.000 mensen door 1 tunnel onder de Schelde.

+

Opruiming in Minamisoma Stad in de Prefectuur Fukushima

Vind ook:

 1. Nemen van Risico door de maatschappij
 2. Classifying: Calm the Chaos: A History of the Periodic Table
 3. Chernobyl Victims, Faces of Death Pictures
 4. The Horror of Russian Cowardice and Lies
 5. Fukushima Disaster: Are We Told The Truth?
 6. Radiation problems
 7. Japan races to find tsunami dead despite radiation
 8. Pool of radioactive water found outside crippled Fukushima nuclear plant & Japan Radiation Levels
 9. Agency: Japanese nuclear crisis on par with 3 Mile Island
 10. Chernobyl Accident
 11. You: Drawing lessons from Japan’s nuclear disaster (search.japantimes.co.jp)
  In 1945 the catastrophe was inflicted by the enemy. In what remains to date the most horrendous attack on human beings, more than 300,000 people were killed in Hiroshima and Nagasaki and many more went on to suffer because of radioactivity-related ailments. But today Japan’s catastrophe is self-inflicted.
  One compelling reason for phasing out nuclear-power programs is that scientists have not been able to figure out how to safely dispose of the radioactive waste created by the plants. The spent fuel is cooled in pools and continues to pile up.

+++

 • From shovels to water fukushima radiation cleanup is trial and error (the5150report.wordpress.com)
  Het bewijs dat in de 21ste eeuw nog geen afdoende oplossing is gevonden om nucleaire accidenten afdoende te behandelen.a costly and uncertain effort by Japan to try to make radiation-contaminated communities inhabitable again. Some contractors are experimenting with chemicals; others stick with shovels and high-pressure water. One government expert says it’s mostly trial and error.
 • “W wie Wissen” about the catastrophe of Fukushima (designcello.wordpress.com)
  what happened after the catastrophe until today
 • William Tucker: Fukushima and the Future of Nuclear Power (online.wsj.com)
  In the early 1980s, a Taiwan steel company accidentally mixed some highly radioactive cobalt-60 into a batch of steel rebar.
  +
  15 years later, they surveyed past and present apartment dwellers expecting to find an epidemic of cancer.
  +
  The reason the nuclear industry is having problems is NOT the political adroitness of its critics but the increasingly untenable basis of its economics which includes disaster costs and long term internment of nuclear waste products
  +
  Back in the 1950s it was predicted that nuclear power would be so inexpensive that it would be “too cheap to meter”. In a physics and thermodynamic sense that still ought to be true. No other electricity source is remotely as concentrated as nuclear. Essentially ALL of the cost goes into dealing with presumed risks, real or imagined.
  +
  george kamburoff Replied: In 1979, I worked as a Research Engineer in Redwood City, CA, and one of our primary contracts was the scale testing of GE Mark I and Mark II BWR Safety Relief Valve Quenchers on the downcomers to reduce the hydraulic shock of SRV operation.

  We knew in the first hours the core was melted, yet it was not admitted for months, perhaps a year. Most people still do not know the core melted completely through the first of two reactor vessel walls.

  We knew in the first hours the core was melted, yet it was not admitted for months, perhaps a year. Most people still do not know the core melted completely through the first of two reactor vessel walls.

  Thirty-two years later to the week, GE Mark I BWR’s at Fukushima required the SRV’s to operate, but one cracked the suppression pool, called the Torus, opening and giving high-level material access to the environment. They had 32 years to fix that known problem.Why didn’t they?
 • Shinchi, Fukushima: Why did you volunteer to come to Fukushima with Photohoku? (japantimes.co.jp)
  Views from the streets.
 • Rebuilding lives in shattered Tohoku, one image at a time (japantimes.co.jp)

  Volunteers take photos, give them away to those whose memories were washed away on 3/11
  +
  The events of March 2011 stripped away almost everything that once made these residents proud. The 10-meter tsunami swept 600 buildings into the bay, filling it with so much debris that local fishermen still can’t set their nets. Tepco’s meltdowns roughly 55 km to the south peppered the town’s hills with toxic hot spots that left wild boar, plums and mushrooms too irradiated to consume.

 • Lessons from the Excessive Fear of Fukushima (bigthink.com)
  The news is already full of stories about the anniversary of those frightening events, and lessons learned. Here’s one. The word ‘Fukushima’ means something to many of us. The word ‘Tohoku’ doesn’t. Nothing could more succinctly demonstrate that human risk perception is prone to drastic mistakes, misperceptions that can ultimately create huge risks all by themselves.Tohoku is the name of the earthquake that started everything. It was the fifth most powerful earthquake in recorded history, Richter intensity 9, just 43 miles from shore. (Check out this fascinating and dramatic video/audio simulation of the location and power of all the big earthquakes in the world last year. The Tohoku quake is at 1:51. ) It caused one of the largest tsunamis to ever hit Japan, a wave that reached heights of 133 feet. Tohoku and its tsunami killed 15,850 people, and injured 6,011. 3,287 people are still missing. Nearly 340,000 people were left homeless.
  +
  The radioactivity did force 80,000 people from their homes and communities, and some areas won’t be habitable for decades because the low doses of radiation on the ground are potentially harmful.
 • The next Fukushima nuclear disaster is waiting to happen (greenpeace.org)
  Greenpeace activists in 19 countries took action today to remind their governments that the next Fukushima disaster will be their fault.
  +
  Evacuation of Liège would be just a tiny part of the problem. Nearly six million people live within 75 kilometres of the Tihange plant and many could be forced from their homes if there was a nuclear disaster comparable to the Fukushima accident.
 • UN Report: 2011 Global Disasters Amount to Economic Costs of $380-B (ibtimes.com)
  All combined, the natural disasters that the world saw in 2011 have
  amounted to a whopping economic cost of $US380 billion, according to a
  new report issued by the United Nations on Monday.
  +
  Prior to Japan’s disaster woes, which also spawned tsunami waves that
  obliterated communities and killed thousands, a powerful tremor also
  struck New Zealand then by mid-year, a large tract of Thailand was engulfed in flood waters, bringing the country’s manufacturing to a prolonged standstill.
  +
  Inevitably Japan found the solution to avert a near-nuclear disaster but
  the country’s economy, already reeling from a previous recession,
  absorbed the damages most, with the Japanese government overwhelmed by
  production stoppages and rebuilding efforts.
 • Japan’s radiation cleanup is trial and error (sacbee.com)
  The government has budgeted $14 billion (1.15 trillion yen) through March 2014 for the cleanup, which could take decades.
 • Fukushima 1 year on: Poor planning hampered Fukushima response (physorg.com)
  The Rebuild Japan Initiative Foundation established an independent
  investigation panel to review how the government, the Tokyo Electric
  Power Company (Tepco), and other key actors responded during the
  disaster. The foundation’s chairman, Yoichi Funabashi, and staff
  director of the investigation panel, Kay Kitazawa, explain the reasons
  behind the lack of disaster preparation; their findings are based on
  interviews with nearly 300 people involved in the accident, including
  then-Prime Minister Naoto Kan.
  +
  Many human errors were made at Fukushima, illustrating the dangers of
  building multiple nuclear reactor units close together. Masao Yoshida,
  the director of the Fukushima Daiichi
  at the time of the accident, had to cope simultaneously with core
  meltdowns at three reactors and exposed fuel pools at four units. The
  errors were not the fault of one individual, but were systemic: When
  on-site workers referred to the severe accident manual, the answers were
  not there. And those who misjudged the condition of the emergency
  cooling system had never actually put the system into service; they were
  thrown into a crisis without the benefit of training.+
  More information: Further information is also available online at: http://rebuildjpn.org/en/Fukushima in review: A complex disaster, a disastrous response by
  Yoichi Funabashi and Kay Kitazawa is published today 2nd March in the Bulletin of the Atomic Scientists. http://bos.sagepub.com/
 • One year after Fukushima – Defining and classifying a disaster (Part One) (enformable.com)
  There’s no getting past the fact that the nuclear accident dumped
  radioactive particles into the atmosphere, soil and sea, which is a
  serious concern for the Japanese, who consume about 9 million tons of
  seafood a year, second behind China.  Those poisons “rained out,”
  creating hot spots over the Northern Hemisphere.  Radioactive material
  can get into water from steam or smoke which is carried by wind, rain or
  other precipitation onto land, surface reservoirs or the ocean. It
  could also be discharged directly into the ocean or leak onto land and
  eventually seep into groundwater.  There are still traces of Cesium
  lingering from nuclear weapons tests in the Pacific in the 1950s and
  1960s.
  +
  The contamination will affect Japan for decades, studies in Belarus
  found that in 2000, 14 years after the Chernobyl disaster, fewer than 20
  percent of children were considered “practically healthy,” compared to
  90 percent before Chernobyl.   Thousands of people continue to inhabit
  areas that are highly contaminated, particularly northwest of Fukushima.
  Radioactive elements have been found in tap water in Tokyo and
  concentrated in national products such as tea, beef, rice and other
  food.
 • Cesium contamination affects forests over 80 km from Fukushima Daiichi – Namie levels spike up to 4,400,000 bq/kg in leaves (enformable.com)
  New surveys released by
  the Forestry Agency in Japan show that leaves in Fukushima prefecture
  near Namie, Futaba-machi, and other areas over 30 km from Fukushima
  Daiichi are contaminated up to 4,400,000 bq/kg of radioactive cesium.
  The tests were conducted from September to November of 2011, and over
  400 locations in Fukushima prefecture were surveyed.
 • Japan ‘astonishingly unprepared’ for Fukushima disaster (news.cnet.com)
  Japan’s difficulty in overcoming the crisis set off by the tsunami has
  implications for other countries as they evaluate current safety
  measures and build new power plants, RJIF said. “Even in the
  technologically advanced country of Japan, the government and the plant
  operator, Tokyo Electric Power Company (Tepco), were astonishingly
  unprepared, at almost all levels, for the complex nuclear disaster that
  started with an earthquake and a tsunami,” the report said.

 • Farmer shines a light on Japan(japantimes.co.jp)

  Could we perhaps make it possible for these cats,
  dogs, farm animals and others — which have been abandoned — to be put
  up for adoption in Japan or around the world?

  Could Tokyo Electric Power Co. help transport the
  farm animals to a safe place elsewhere in Japan? You could call it a
  kind of retirement place for the farm animals.

>>>> Eén oplossing: de kernuitstap

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Milieu, Nieuws en politiek, Welzijn en Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nooit meer Fukushima plus jamais

 1. marcusampe says:

  Zondag kwamen zo’n 1.500 mensen hun stem betuigen om ernst te maken van het nucleair gegeven. Onder hen waren ook een aantal Japanners die in België wonen en zich zorgen maken over hun familie in Japan.

  De betogers zeggen dat de kernramp van een jaar geleden in Fukushima duidelijk maakt dat kernenergie niet veilig is. Ze vinden dat een wereldwijde kernuitstap zich opdringt. “Mocht er evenveel geld worden gestopt in alternatieven, was dat al lang mogelijk geweest”, klinkt het.

  DeWereldMorgen.be -

  Hoe lang willen wij de volgende generaties nog belasten?

  De kans op een zeer zware aardbeleving of een tsunami in Tihange is onbestaand, maar dat is een vals argument om te beweren dat er zich daar of in Doel geen nucleair ongeval zou kunnen voordoen van de dezelfde omvang. In Nederland lijken de bewindsvoerders wel wat bewuster te zijn zijn en werden de plannen voor een tweede kerncentrale in het Zeeuwse Borssele begin dit jaar nog afgeblazen omdat de investering te riskant werd beschouwd.

  Als men de hopen kernafval in Mol bekijkt en ziet hoe traag er alles verloopt om een degelijke oplossing te vinden om het risico-afval op te ruimen, zou men toch meer vragen moeten stellen over die verwerking. Ons kernafval is onze erfenis voor ons nageslacht. en het betreft niet zo maar enkele tientallen jaren, maar honderden jaren.

  Schandalig is ook dat regeringen er niet voor terug schrikken om de bevolking gerust te stellen door bijvoorbeeld de svm waarden die normaal 1 moet zijn en maximum 4, op te trekken tot 20. Alsof een gewoon verschuiving van de cijfertjes het gevaar doet wijken. Men speelt in Fukushima en omgeving gewoon met mensenlevens.

  +

  Vindt een fotoverslag van de betoging van zondag 11 maart 2012: Nooit meer Fukushima

  In beeld: Tsunami in Japan : 1 jaar later in foto’s

  Lees ook

  Een jaar na de “nucleaire tsunami”

  Kernenergie, stilte, leugens en de ijdele belofte van schone energie

  +++

   

  Like

 2. Pingback: De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles? | Broeders in Christus

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.