Kinderen mogen falen

Kinderen kunnen weleens met hun ouders botsen, en dat moet kunnen. De schouders van de ouders moeten wel breed genoeg zijn om de lasten van die kinderen mee op hun rug te dragen. Hierbij moeten de oorzaken onderzocht worden maar moeten beiden weten dat botsingen niet zomaar in alle hevigheid kunnen doorgaan.

Onderkant botsauto

Botsauto in reparatie

De botsauto’s  moeten na de bots verder over de vloer zweven als in de kermismolen.

Ouders moeten het toelaten dat kinderen hier en daar eens het spoor verliezen of falen. Eveneens moeten zij beseffen dat zij niet in alles zullen kunnen slagen en dat zij ook wel, nog steeds, kunnen falen.

In het leven moeten wij kunnen vallen en opstaan. Maar uit dat vallen en opstaan moeten wij lessen trekken. Het komt er op aan in het leven er iets uit te leren en daar door er sterker van te worden.

Voor de ouders zal het vast en zeker niet één van hun topprioriteiten zijn om hun kinderen te durven laten falen, maar het zou wel zo moeten zijn. Mislukking is één van de belangrijkste ervaringen die zij ooit zullen hebben. De weg naar succes is met mislukking bedekt omdat mislukking ons onderricht hoe te slagen.

Ook op school horen de leerkrachten hun leerlingen voldoende kansen te geven om te falen en om uit dat falen te leren.

Het is enkel wanneer zij de kans krijgen om eens verkeerd te gaan of af te glijden en hun mogelijkheden worden voorgehouden om richting te zoeken dat zij een gelegenheid hebben om zich terug op te richten en hun ontdekkingstocht verder te zetten.

Enkel door te falen leren zij wat er niet werkt of wat niet lukt. Als zij zo voelen dat zij mogen falen zullen zij ook dingen durven uitproberen en voor bepaalde dingen durven gaan. Enkel wanneer zij falen kunnen zij leren wat niet werkt maar kunnen zij ook tot besef komen dat het niets steeds volledig aan hen moet liggen, of dat zij niets steeds enkel en alleen zelf alles moeten verrichten. Door te falen en dat falen onder ogen durven te nemen zullen zij kunnen inzien dat het soms nodig is om anderen in ene proces te betrekken.  Het is enkel wanneer zij falen dat zij leren dat soms mensen moeten helpen. Het is enkel wanneer zij falen dat zij leren empathie leren opbrengen voor het zwoegen van anderen.

Het is enkel door te mogen en te kunnen falen dat zij leren dat leven niet altijd rechtvaardig is. Het is enkel wanneer zij falen dat zij begrijpen wat mens zijn is.

Kinderen zo wel als volwassenen moeten durven onder ogen zien dat zij niet steeds alles in de hand kunnen houden en dat zij ook gebonden zijn aan omgevingsfactoren die dikwijls ook buiten hun om kunnen liggen.

Bordschrift

Schoonschrift was vroeger een opgelegd vak om, verbeten, de vaardigheid te krijgen door te zetten om het zo mooi en goed mogelijk te krijgen

De onverschrokkenheid, het denken alles aan te kunnen met gemak, de ambitie mogen niet worden verhinderd, maar moeten steeds gestimuleerd blijven worden. Doch moet er nu en dan eens een ontnuchteringsproces op gang gebracht worden om het kind weer met beide voeten op de grond te brengen. Toch moeten kinderen de volledige kans krijgen om te dromen en te hopen dat zij hun dromen zullen realiseren. Al maar weer moet het gestimuleerd en gemotiveerd worden in zijn of haar pogingen. Maar dan moet het ook voelen dat er een opvangnet klaar staat indien er iets mis gaat, terwijl het toch de kans krijgt om te mislukken.

Het kind moet beseffen dat het niet in alles zal kunnen slagen. Het zal ook gaan moeten leren leven met de beperkingen die het heeft. In hun betrachtingen zullen kinderen er bewust van moeten worden dat zij beperktheden hebben en dat er ook limieten zijn.

Als ouder moeten wij willen dat onze kinderen falen in zekere punten, maar niet tot op het punt dat zij emotioneel niet verder kunnen gaan. Net wanneer zij zulk punt bereiken moeten wij klaar staan om hen op te vangen en te helpen. Als de kinderen met hun ouders door een niet slagen van iets in botsing zijn geraakt, betekend het toelaten van falen niet dat de ouders die botsing in alle hevigheid zo maar moeten toestaan. Er zijn grenzen en deze moeten ook aangeleerd worden. Steeds zal men moeten weten waar zijn plaats in de hiërarchische maatschappij is en dat men respectvol met iedereen moet omgaan. Rechtzetting of berisping moeten daar gebracht worden waar nodig. En de berispte zal dat ook moeten leren inzien.
Indien er iets verkeerds is gelopen moeten wij bereid zijn openheid daarvoor te laten en remediëring te voorzien. Dan moeten wij er zijn om een begeleidend gesprek te voeren en de nodige peptalk te geven. Dan, ook al willen zij er soms niet dadelijk van weten, moeten wij dat opwekkend gesprek verzorgen, tijd doorbrengen om er met hen aan te werken tot een aanvaardbare oplossing te komen. Samen tijd nemen voor een opmonterend gesprek om te slagen en hen te vertellen dat wij geloven in hen en dat zij kunnen slagen indien zij verdergaan met proberen. Maar als ouder kunnen wij daar niet altijd zijn, zodat deze motivatie door het kind eigen zal moeten gemaakt worden zodat zij zullen kunnen slagen zelfs wanneer niemand anders in hen gelooft.

Als leerkracht trachtte ik steeds mijn leerlingen te motiveren om risico’s te nemen en dingen te durven uit te proberen die niemand anders al had gedaan. Voor sommigen was het dan soms moeilijk begrijpbaar dat indien iemand iets gemaakt had dat helemaal niet mijn stijl of naar mijn smaak was, ik dat dan toch nog goed kon keuren en zelfs veel punten kon geven. Maar het is enkel door andere dingen toe te laten dat wij vernieuwing in de wereld kunnen krijgen en verder meer variatie kunnen krijgen.

Kinderen zullen moeten leren dat enkel door doorzettingsvermogen en het blijven verder doen na mislukkingen dat het mogelijk is te kunnen slagen, zoals voorheen Pasteur, Curie, Van Gogh en vele anderen die veel weerstand hebben moeten doorstaan en overwinnen om de mensheid iets fantastisch te bezorgen.
Maar zij zullen ook moeten weten dat wij niet enkel het allerhoogste goed verlangen en dat zij niet de allerhoogste toppen van de wereld moeten bereiken. Wij moeten van hen geen reality soap of tv-wedstrijd verwachten met een roem die sommigen hierbij denken te behalen, maar uiteindelijk zeer vlug ook weer terug in de vergetelheid zullen belanden.

Eerzaamheid is het belangrijkste goed voor het welslagen van het werk en daar moeten wij als ouders, begeleiders, docenten en medeburgers naar uitkijken.

Experimenterende kinderen

Wij moeten onze kinderen wel durven laten falen maar niet in zulke mate dat zij zich niet bekwaam zouden kunnen maken om zich te handhaven in deze wereld. Steeds zullen zij zich moeten kunnen veroorloven te voeren, te beschutten, en zich te kleden. Terwijl zij onder de ouderlijke zorg zijn zullen wij als ouder er dan ook alles aan doen dat zij die tijd van mogelijkheden tot mislukken niet als een bedreiging hoeven te aanschouwen. De gevolgen van mislukking mogen nooit een bedreiging zijn naar hun gezondheid en welzijn. Onder het ouderlijk dak moeten zij de tijd krijgen om door mislukking  te leren hoe te slagen.

Niet enkel moeten wij onze eigen kinderen durven laten mislukkingen oplopen. Wij moeten er op toe zien dat onze eigen kinderen mogen falen maar dat anderen ook die kans krijgen.

Indien uw kinderen zwoegen, help hen om te leren te slagen. Maak succes niet steeds gemakkelijk voor hen, maar onderricht hen de vaardigheden die zij nodig hebben om te slagen.
Indien uw kinderen een bepaalde tijd zich niet inspannen op school, kan je proberen na te gaan waarom zij er geen zin in hebben of hen vragen waarom zij er geen belangstelling voor hebben. Ook kan je hen tijd gunnen om tot hun plooien te komen en een onderwijsprogramma uitzoeken met hen dat hen wel kan aanspreken. Vooral kan je nagaan of zij wel de voldoende uitdaging krijgen en er voor zorgen dat zij leuke dingen vinden voor en naast hun werk om de beoogde graden te behalen.

Lerend hoe te mislukken en dit niet als een falen te aanschouwen is één van de belangrijkste vaardigheden die zij ooit zullen moeten leren.

Maar daarbij zullen zij ook moeten leren dat in deze wereld niet alles lukt zoals zij het graag zouden willen zien en dat zij dat niet mogen af reageren op een ander. En indien zij een moment van zwakte hebben dat zij gerust bij de vertrouwenspersoon hun gal eens mogen uitspuwen. Maar steeds zullen zij daarin hun plaats moeten leren kennen. Indien er dan eens een botsing is zullen zij dan ook hun koppigheid, die niet slecht is, in goede banen moeten leren leiden.
Koppigheid kan goed zijn, maar je moet ze in de juiste banen kunnen leiden en juist aanwenden.

Iedereen zal ook zijn eigen verantwoordelijkheid moeten dragen naar zijn verplichtingen en zijn beloften moeten nakomen. Maar daar moet men ook kunnen inzien dat het haalbaar moet zijn en daar waar er niet in geslaagd kan worden om het beoogde doel te behalen er moet en kan bijgestuurd worden. Niets hoeft verloren te zijn.

Ook ouders moeten er zich bewust van zijn dat ook al doen zij zo hun best zij er niet altijd in alles zullen slagen van wat zij beoogden. Maar samen moeten zij met hun kinderen een ontdekkingsweg afleggen van groei, elkaar met al hun gebreken aanvaarden en respecteren, samen werkend om elkaar verder op te bouwen en te laten groeien.

**

De leerling waarvan nooit wordt vereist om iets te doen wat hij niet kan doen,
doet nooit wat hij kan doen.
–  John Stuart Mill

****

+

Vanuit het oogpunt van een ouder kan u het mooie verslag lezen op Rochester SAGE met I Want My Kids to Fail door Joshua Raymond

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life.  And that is why I succeed. – Michael Jordan

The pupil who is never required to do what he cannot do, never does what he can do. – John Stuart Mill

I want my kids to fail.  That probably isn’t at the top of your list for your kids, but it should be.  Failure is one of the most important experiences they will ever have.  The road to success is paved with failure because failure teaches us how to succeed.
+

I want my kids to fail in the classroom.  This is true education!  I don’t want them to believe that success is easy, but when a child is bright enough to learn with minimal effort and is rewarded with A’s for that, they come to believe that hard work isn’t needed for success.  I want them to struggle, to not always succeed on the first try – or the twentieth, to learn that asking for help is not a sign of weakness or lack of intelligence, and to see that success is often a long process.

I want my kids to fail.  That is one reason we supplement their education at home.  Our kindergartner has learned through doing second grade math, which she can find challenging, that there is a strong correlation between the effort she puts in and how her quiz scores are.  When she has a rough quiz, she often chooses to do three or four practices so that her next quiz will be better.  This drive will take her further than her natural intelligence.

French article: Article en Français: Je veux que mes enfants échouent

Je veux que mes enfants échouent. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils ont une occasion de se relever. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent à travailler dur. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent ce qui marche et ce qui ne marche pas. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent que parfois les gens ont besoin d’un peu d’aide. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent à avoir de l’empathie pour ceux qui ont des difficultés. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent que la vie n’est pas toujours juste. C’est seulement lorsqu’ils échouent qu’ils apprennent ce que c’est d’être humain.

Heinlein Quote

++

Een prachtig ontroerend filmpje van hoe de mens soms slachtoffer is van zijn eigen omgeving en beperktheden heeft daardoor kan men vinden op Benonas met ‘Tell It Your Way’ die terecht als slogan heeft dat geluk afhangt van de kwaliteiten van onze gedachten.

++

Aansluitend kan u verder lezen:

Faal beter #1

Faal beter #2 Jij en de ander

‘De rol van de omgeving’.
De sociale omgeving van het kind kan een grote positieve of negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het zelfvertrouwen bij het kind.

>> Tips voor Docenten & School bij Faalangst

Druk op ouderen

+++

Aanverwant:

Toffe persoon van het jaar 2011

The Y generation in conflict with itself

2nd Half 20th Century Generations pressure to achieve

Vile language and behaviour plus little secrets

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Dagboek = Diary, Onderwijs en Opvoeding and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Kinderen mogen falen

  1. Pingback: Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken | Stepping Toes

  2. Pingback: Vaderschap complex en uniek verschijnsel 1/2 | Stepping Toes

  3. Pingback: Wie zichzelf kent, is mild voor een ander | From guestwriters

  4. Pingback: Respect for all | From guestwriters

  5. Pingback: Gods woorden inscherpen en erover spreken | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.