Bank crisis en Occulte tekens

2011 kan de geschiedenis ingaan als het jaar van de Bank Crisis.  Alhoewel in 2008 al aangevangen kwam nu de ware doorbraak van de grote problemen die zich maar bleven opstapelen.

Het was een jaar waar het financiële systeem met de ergste verzwakking moest omgaan  sinds de Grote Depressie. Als het ware zag men een grote waterval van politieke en economische moeilijkheden op de wereld afgaan. Mensen werden ook met het financiële systeem geconfronteerd dat verscheidene buitengewoon aantal slagen moest afweren en incasseren.  Er waren  het Bear Stearns debacle, de teloorgang van de Washington Mutual bank, de overname van Fannie Mae of Federal National Mortgage Association (FNMA; OTCBB: FNMA), en Freddie Mac, het onverwachte bankroet van de grote trots en zogezegd onsterfelijke reus Lehman Bros. en de uitkoop van de Amerikaanse regering uit de American Insurance Group en zo wat niemand van Wall Street werd ontzien.

Fannie Mae Rotunda

De Macht was in Wall Street en in de handen van de Rating Offices. Deze laatsten wisten met de banken als het ware de wereld te gijzelen.

Terwijl noteringsdiensten zoals de Bankrate.com’s Safe and Sound system en The Street.com de relatieve kracht van de banken probeerde te meten konden  Standard & Poors, Moody’s and and Fitch Ratings velen humeurig maken en kregen banken en landen van hun ‘pied de stal’.

Hoewel nadat de Europese recapitalisatienoden van banken beoordeeld werden, heeft de Europese Bankwezen Autoriteit aanbevelingen gemaakt voor diegene die er niet in geslaagd waren een 9% core Tier 1 capital target of kapitaalsdoel te bereiken terwijl een autonome blootstellingsbuffer werd gehandhaaafd. Of die buffers die banken aanhouden om eventuele verliezen te kunnen opvangen, gezien vanuit het perspectief van de toezichthouder veilig zijn mag Joost weten, want er is zeer veel onduidelijkheid daar.
Op 12 december heeft de Europese Centrale Bank  aangekondigd om eurozonebankliquiditeit te steunen, haar verbintenis demonstrerend om de  banken  te steunen terwijl de autonome crisis zich verdiept. De genomen maatregelen kunnen ook helpen om een verder neerwaartse spiraal van de  EU banken tegen te gaan welke de groei in EU economieën verder zou inperken en de balansen van de banken verder schaden. Maar ondertussen blijven de Rating bureaus de markt verder ondergraven, vooral van niet-Amerikaanse landen.

De The McGraw-Hill Companies schijnen alle macht naar zich toegetrokken te hebben in hun overtuigingskracht door het geven van plussen en minnen. De wereld kijkt angstvallig uit naar enige wijziging door die bureaus uitgebracht. Door met één of meervoudige A’s en B’s een stempel te geven kunnen zij iedereen naar hun pijpen doen dansen. Vreemd genoeg zeggen sommigen dat Credit rating agencies(CRA) of Krediet Beoordelingsbureaus hun schattingen niet snel genoeg degraderen voor bepaalde bedrijven, terwijl anderen zeggen dat zij dan weer veel te streng zijn voor anderen.

McGraw-Hill's 1990s logo

Image via Wikipedia

Opvallend kan men wel merken dat bepaalde bedrijven andere ratings krijgen die zij echter zouden moeten toegemeten krijgen. Maar dat er een verband is tussen de verwantschap van beide bedrijven. Dat zou natuurlijk wijzen op oneerlijke verwijzingen. Terwijl zij er dikwijls van beschuldigd zijn te dicht bij het bedrijfsmanagement betrokken te zijn van hun bestaande klanten, zijn CRAs er ook van beschuldigd bezig geweest te zijn met hardhandige “chantage” tactieken om ratings van nieuwe klanten zo te manipuleren dat zij die firma’s konden verzoeken bij hen aan te sluiten.
Bijvoorbeeld publiceerde Moody’s zo een “ongevraagde” notering van Hannover Re, met een verdere brief naar de verzekeringsfirma die aanduidt dat “het uitkeek naar de dag dat Hannover gewillig zou zijn te betalen”. Toen Hannover management Moody’s weigerde werden Hannover Re noteringen over opeenvolgende jaren verder gedegradeerd, terwijl zij verder betalingsverzoeken aanbrachten die de verzekeraar bleef afwijzen. In 2004 verwees Moody’s de schuld van Hannover als weg te gooien status al gaven de andere noteringsbureaus van de verzekeraar haar goede punten. Aandeelhouders  waren echter geshockeerd door de degradatie en Hannover verloor USD $175 miljoen in marktkapitalisatie. ( Klein, Alec (24 November 2004). “Credit Raters’ Power Leads to Abuses, Some Borrowers Say”. The Washington Post.)
Krediet Rating bureaus zoals S&P zijn steeds onderworpen geweest aan  kritiek vooral in het kielwater van grote verliezen die in 2007 in de collaterale schuldenverplichting collateralized debt obligation (CDO) op de markt optraden ondanks te worden toegewezen  met hoogste noteringen door de CRAs.

In 2003 legde de U.S. Securities and Exchange Commission een rapport voor aan het Amerikaanse Congres dat plannen detailleerde om een onderzoek in het anti-concurrentiële gebruik van kredietplaatsingsbureaus en in kwesties inclusief belangenconflicten. De zaak werd gelanceerd maar tot nu toe gebeurde er nog niet veel.

Klerken mooi opgetut in geklede in kostuums is een wel gekend handelsmerk van  zakenmensen. Men kan zulke figuren ook vinden op de fresco’s op de muren in de lobby van de Bank of America’s Corporate Center. Als men naar die prenten kijkt valt het op hoe zij opgesmukt zijn met occulte symbolen. Deze afbeeldingen zouden ons onder de huidige omstandigheden dan ook nog meer aan het denken moeten zetten in deze speciale tijd van financiële crisis en opstand.

Drie Fresco in de lobby van de Bank of America Corporate Center in Charlotte, NC

Het kan niet anders dan verontrustend zijn dat deze beelden de gebeurtenissen van een radicale verandering in de niet-zo-verre toekomst van de wereld lijken te voorspellen. Overal in de wereld zien wij een grote verandering in het gedrag van de mensen en de voorkeuren. Opvallend is daarbij dat er wordt gekozen voor een bepaalde vrijheid, welke niet altijd voor iedereen een gelijke vrijheid teweegbrengt. Maar daar zitten velen niet mee in. Het ego primeert voor velen, die hun oog enkel gericht hebben op het materieel gewin.

Als men de muurschilderingen bekijkt kan men dan ook de vraag stellen of deze muurschilderingen de komst van een occulte New World Order voorstellen. Men zou bijna kunnen zeggen dat het profetische fresco’s zijn.

The Vigilant Citizen heeft de prenten onder de loep genomen en brengt bevindingen die ook ons tot nadenken horen te zetten. Hij kijkt naar de occulte betekenis van de symbolen  die gevonden kunnen worden op de fresco`s van “de Bank of America”.

De schrijver relateert ze aan de onheilspellende muurschilderingen van Denver International Airport.  De schilderingen lijken drie fases van een wereld transformatie te verbeelden – planning, chaos en de voltooiing – en zijn met kleur-gecodeerd overeenkomend met de drie fasen van de hermetische alchemie: Nigredo (zwartheid), Albedo (witheid) en Rubedo (roodheid). Werkend om de thema’s “bouwen / constructie,  chaos / creativiteit, en planning / kennis in een “gedurfde mix van abstract realisme, afgewerkt met een vleugje goud“ vinden wij een beeld van het te gebeuren en verwijzingen naar het verre verleden.

Schildering door Benjamin Long in het hoofdgebouw van de “Bank of America” in Charlotte, NC.

Er wordt zelfs gegrepen naar het Oude Testament met een afbeelding van de Brandende Braambos en een achtergrond van een piramide die naast haar symbolische waarde ook verwijst naar Mozes zijn opdracht het land Egypte te verlaten.

Het Brandende Braambos is van groot belang bij vrijmetselarij rituelen, met name voor de 33e graad, waarbij de leden geacht worden dicht “in de buurt van het Brandende Bos” te zijn.

Wanneer wij een vrouw schijnbaar gevangen zien in een doorzichtig blokje, dat aan draden hangt die van de hemel komen, kunnen wij aan de toestand herinnerd worden die wij vandaag zullen moeten aandurven. De Waakzame Burger The Vigilant Citizen vraagt zich af of de vreemde gebeurtenis van het schilderij de gewone man, gestoken in de grenzen van de materiële wereld, vertegenwoordigt (die occult door het blokje word vertegenwoordigd) en gemanipuleerde wordt door ongeziene machten van boven.

De Banken zijn de Tempel van de Massa geworden en prediken op een dagelijks basis extreem materialisme, het geestelijke vacuüm en een zelf-gecentreerd, individualistisch bestaan. Dit is juist het tegendeel van de noodzakelijke eigenschappen om een oprecht vrij individu te worden, zoals onderricht door alle grote filosofische scholen en tegengesteld is aan het denken dat door de Heilige Geschriften wordt gepropageerd. De Bijbel geeft namelijk zeer duidelijke richtlijnen hoe de mens zich hoort te gedragen en waarnaar hij moet streven. Die van oudsher opgetekende Woorden bieden een methodologie aan om een goed mens in een goede omgeving te worden.

Jacob's ladder en een zwarte zon

Aan de linkerkant van het beeld kan men een trap zien, die blijkbaar leidt tot de hemel, een klassiek symbool voor het pad naar verlichting / Illuminati door de mysteriën van de vrijmetselarij. Waarbij de zwarte zon (Sol niger) aan de hemel kan fungeren als een ander symbool met een esoterische betekenis. Hermetisch afgesloten tradities leren het bestaan van twee zonnen, een onzichtbare en etherische gemaakt van puur ‘filosofisch goud’ en die van de materiële wereld, de enige die de niet-ingewijden kunnen waarnemen, en bekend is als de zwarte zon.

Terwijl de ‘ontheiligden’ ondertussen lijken te verblijven in een doorzichtige kubus, onder controle van onzichtbare poppenspelers komt het voor alsof er voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe generatie van een maçonnieke jeugd.

Maar met het middelste fresco, Chaos / Creativiteit, komen wij nog dichter bij de tijd van vandaag. Overal om ons heen kunnen wij turbulentie waarnemen. In het dagelijkse leven worden velen nu geconfronteerd met de in het schilderij beschreven diepgaande onrust, welke alle delen van de samenleving en de beschaving lijkt aan te tasten. We vinden militaire en religieuze figuren, mensen die protesteren, en nog veel meer.

Prikkeldraad, netten en soldaten

Egypte, Syrië en andere landen krijgen een revolte onder ogen te zien. Prikkeldraad, netten en soldaten op straat vertellen de kijkers dat deze periode van onrust er ook één zal zijn van onderdrukking. En deze onderdrukking is er meer dan genoeg geweest de voorbij gaande jaren. Maar opvallend is dat na Wereld Oorlog II bepaalde dictators werden gerust gelaten omdat hun land de nodige olie en aardse rijkdommen moest voorzien voor het westen. De geestelijken die in sommige landen reeds een dubbelrol op zich hadden genomen bleven over vele facetten die gebeurden in de samenleving zeer zwijgzaam. In de muurschildering ziet men een wel erg norse non.

“Red Work”

Op de linker muurschildering komen wij in de Rode Hoek in het “Rode Werk”, waarbij wij nu wel kunnen opmerken dat het communisme gedaan is maar waar de werker vandaag nog meer dan vroeger de slaaf van de grootmacht is geworden.

Kunstenaars willen dikwijls bepaalde dingen zeggen met hun werk. Voor hen is hun expressie een praten met de werktuigen die zij kunnen hanteren. In dit geval borstel en verf. Net als bij de meeste elitaire kunst, vertellen de schilderingen afgebeeld op het hoofdkantoor van “de Bank of America”, de grootste bank in Amerika, een verhaal wat bestemd is om te worden gedecodeerd door degene die de kennis ervan bezitten.

The Vigilant Citizen schrijft: “Deze reusachtige afbeeldingen, voor iedereen te zien, maar ontworpen om begrepen te worden door een beperkt aantal en de filosofie beschrijft van de heersende elite, over hun occulte kennis en plannen voor de toekomst. Zoals het geval is voor alle kunstwerken, is het mogelijk deze schilderijen op tal van niveaus te interpreteren om te komen tot verschillende conclusies. Het is echter moeilijk om de terugkerende thema’s hier op “Sinistere Plaatsen” bij “The Vigilant Citizen” (de waakzame burger) te negeren: voorkomende occulte symboliek, de verkondiging van een “nieuw tijdperk”, minachting van de ontheiligde massa’s, de viering van oorlog en onderdrukking, etc . Als we de schilderingen bij de Bank of America vergelijken met de kunst van DIA en de Georgia Guidestones, Vinden we een duidelijke consistentie in hun symboliek, hun toon en hun boodschap. Dat laat me geloven dat het dezelfde groep is die achter al deze plaatsen, en nog veel meer zitten. Wie ze ook zijn, we weten een aantal dingen zeker: ze zijn extreem rijk, uitermate machtig en ze mogen JOU niet echt … Want JIJ, bent er geen van hen.” (In vertaling van Rene Voogt)

Voor ons kan het dus best nuttig zijn om het eens goed te bekijken en er verder over na te denken.

+

15/12/2011

Lees meer over dit kunstwerk en de achtergrond van het uitgebeelde in:

The Vigilant Citizen‘s idea on the Bank of America:Analysis of the Occult Symbols Found on the Bank of America Murals

Of vindt de vertaling van Rene Voogt voor Argusoog, een vrijwilligersplatform binnen de vrije media, wiens credo is ‘een andere kijk op de wereld’, met als uitgangspunt: ‘eenheid in verscheidenheid’:

Sinistere Plaatsen deel 13 – The Bank of America

+

 1. Louise Weiss gebouw en Torens volgens Babels Ziggurat
 2. Op straat voor waardigheid #4 de Erfenis
 3. Ecological economics in the stomach #3 Food and Populace

++

Lees ook

 1. Zes vragen en antwoorden over de alomtegenwoordige ratingbureaus
 2. De onheilspellende muurschilderingen van Denver International Airport.
 3. Tijdlijn van de Europese Schuldencrisis
 4. De waterval naar de banken

+++

 • Eurocrsis: economische of sociologische oorzaak? #dtv (vanderlubben.wordpress.com)
  Om de crisis te begrijpen en wellicht te beteugelen is een analyse van die sociologie geen verspilde moeite. Vandaar deze opmerking: welke vragen kan de sociologie stellen aan de huidige crisis om meer inzicht te krijgen in de rol van individuen en hun onderlinge relaties op bewegingen van en in de markt?
 • Fed Watch: Europe Still Heading For Collapse (economistsview.typepad.com)
  The long-term nature of reforms was no match for the pace of financial market developments, while the willingness of the population to accept externally-driven reforms is understandably lacking given the desire of the external agents to support ongoing recession. Without more direct transfers and debt relief, the IMF, ECB, and EU continue to use more stick than carrort.
 • Downgrade Moody’s! (thedailybeast.com)
  These rating agencies, these institutes whose triple-As make the planet of finance quake and the real planet tremble, these oracles, these modern gods didn’t see the 1997 crisis coming. They understood nothing of the subprime catastrophe.  Four days before it went bankrupt, in 2001, they continued to give the energy broker Enron good marks. Up to the very last moment, they supported a Lehman Brothers that was circling the drain of bankruptcy. During the current euro-zone crisis, not content to have failed to see it coming, they aggravated the situation by keeping Greek securities in the basket of first class world bonds and, in so doing, contributed to the laxness of a government that preferred to sink deeper in debt rather than to review its accounts, clean up its public finances, and reform. In short, these agencies whose task it is to foresee have committed blunder after blunder.
 • Big Banks Suffer Credit Downgrade (forbes.com)
  If you’ve ever been turned down for a loan, or taken a hit to your credit score, you may get a kick out of this: seven of the eight largest banks in the U.S. had their credit ratings downgraded last week.
  +
  S&P applied new credit rating standards to 37 banks, resulting in downgrades of 15 of those banks. The victims included seven of the eight largest U.S. banks.The new standards take a broader view of the economic environment, in an attempt to identify the type of systematic risk that plagued the industry during the financial crisis. In any case, the downgraded banks will be just like anyone with a reduced credit rating–they can now expect borrowing money to be more expensive.
 • National News: Rules ‘to help mortgage prisoners’ (coventrytelegraph.net)
  The new legislation will mean “mortgage prisoners” – people locked in negative equity and unable to move house – will be able to get better loans.

 • Moody’s downgrades 3 leading French banks (thestar.com)
  Banks are at the front-line of the debt crisis raging across the 17-country eurozone that has threatened to drag the global economy back into recession.
 • DealBook: Credit Agricole to Eliminate Up to 2,300 Jobs (dealbook.nytimes.com)
  The bank plans to not pay a dividend to shareholders this year, and said the economic instability, particularly around the Europe’s debt crisis, made it difficult to outline the its future financial targets.“The lack of visibility on the economic and financial climate do not make it possible, at this point in time, to confirm its targets,” the bank said in a statement.
 • Kotok: Back from Paris (ritholtz.com)
  the situation in Portugal is unraveling. This may be the second shoe to drop in the European sovereign debt saga. Now that Greece has paved the way, the speed of unwind with Portugal may be much faster.
  +
  Private holders of Greek debt had several years to get out before the eventual failure. Those that did not get out were crushed in the settlement. Greece is now a ward of governmental and global institutions like the ECB, IMF, and others. It is unlikely to have market access for years.
  +
  European debt-crisis issues are lessons for the US. They belong in the political debate. Both political parties are responsible for our growing debt issues.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Economie, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Bank crisis en Occulte tekens

 1. Pingback: Bank Crisis and Occult Signs | Marcus' s Space

 2. Pingback: De nacht is ver gevorderd 3 Studie Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht | Broeders in Christus

 3. Pingback: De nacht is ver gevorderd 20 Studie 4 Nu actueel: Financiële Crisis | Broeders in Christus

 4. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6 | Broeders in Christus

 6. Pingback: In de supermarkt kan je (g)een hoop kopen | From guestwriters

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.