Monthly Archives: April 2012

Belgische Beurswaakhond eindelijk wakker geschoten

Het heeft heel lang geduurd, aar eindelijk is de Belgische beurswaakhond uit zijn diep slaap geraakt. Als een kat leek hij bang van de woelige waters en hielt zich de voorbije jaren koest, maar nu durven zij eindelijk hun poot … Continue reading

Rate this:

Posted in Crisis, Economie | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken

België kan onder haar bevolking heel wat Moslims vinden. Dezen zijn veel actiever met hun godsdienst bezig dan de zogenaamd vele Katholieken. België gaat namelijk nog steeds door als een Katholiek land, maar als wij de actieve gelovigen bekijken zien … Continue reading

Rate this:

Posted in Christendom, Religie, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments

Shopping at Pixmania

People with not much money are eager to look for places where they can find the goods cheaper than somewhere else. Knowing that customers look for the cheapest merchandise, some firms make handy use to lure the bargain prize lookers … Continue reading

Rate this:

Posted in Economy, Warning | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

De mens als God

Door de eeuwen heen heeft de mens niets liever gedaan dan zelf voor God te spelen en zelf goden te maken. Elke beroep kan zich wel beroepen op een god, maar de sport en entertainement business hebben de meeste goden. … Continue reading

Rate this:

Posted in Christendom, Milieu, Religie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Men as God

From the creation onwards men were allowed to name things and to take care of the by God created elements. (Genesis) It did not seem sufficient for them. They preferred to be themselves God and they preferred their own gods. … Continue reading

Rate this:

Posted in Environment and Ecology, Religion | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

European Year for combating poverty spurred mobilisation and commitment

European Year for combating poverty spurred mobilisation and commitment: focus must now shift to delivery 15/03/2012 The European Commission adopted a report on the implementation and results of the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010. The report … Continue reading

Rate this:

Posted in Poverty | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Who is considered Old

In case you would ask several people if they would consider them young or old, or the other person young or old, you shall get quite different answers from the different age groups. When we look at the key results … Continue reading

Rate this:

Posted in Welfare and Health, World | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Wie wordt beschouwd Oud te zijn

Hoe men opkijkt naar zijn leeftijd en men zich al of niet jong of oud beschouwd hangt af op welke leeftijd men op dat ogenblik bevindt. De perceptie van oud zijn verandert met de jaren. Ook al hangt de maatschappij … Continue reading

Rate this:

Posted in Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Ageing and Solidarity between generations

Today Europe is like other continents confronted with the ageing population. Facing the problem of an intense growing older and non-working population the European Commission called for a year of reflection on this problem and instigated the “2012 – European … Continue reading

Rate this:

Posted in Welfare and Health | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Waarom een Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties?

De bevolking van Europa vergrijst snel als gevolg van lage geboortecijfers en een stijgende levensverwachting. De verwachting is dat het aantal mensen van 65 jaar en ouder ten opzichte van mensen in de werkzame leeftijd tegen 2060 zal zijn verdubbeld. … Continue reading

Rate this:

Posted in Welzijn en Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments