Wie wordt beschouwd Oud te zijn

Hoe men opkijkt naar zijn leeftijd en men zich al of niet jong of oud beschouwd hangt af op welke leeftijd men op dat ogenblik bevindt. De perceptie van oud zijn verandert met de jaren.

Ook al hangt de maatschappij af van de ouderdom en van de mogelijkheid wat de mensen kunnen doen op die ouderdom hangt de samenleving ook af van de rechten en regelingen die omtrent de leeftijd van de burgers is getroffen.

De “normaliteit” van rechten en toekenningen is een manier van leven voor meerdere generaties.Door de geschiedenis heen zijn er slechts langzaam veranderingen in de modaliteiten voor de mens en zijn werk gekomen. Vandaag staan wij weer eens op een keerpunt waarbij wij moeten nadenken over wat een mens mogelijk op welke leeftijd kan doen en hoe de maatschappij zorg moet dragen voor het ouder worden van zijn bevolking.

Controle bevolkingsgroei, opnieuw te verdelen rijkdom, kracht sociale en “economische gelijkheid en rechtvaardigheid,” economische controle, regeling van verbruik, land- en watergebruik controle, en re-settlement-controle, universele gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, voorziening van overheidsgebouwen met bibliotheken, zwembaden en sporthallen, dat alles moet overwogen worden in welke mate men wat in stand wil of kan houden en voor wie.

Naast een demografische groeivertraging treft men de daaraan gebonden economische groei sterk vertraging.

Vandaag moeten wij er tegen aan kijken dat tussen 2010 en 2030 als de babyboomers met pensioen gaan, er in 2010 er 22 personen van 65 jaar en ouder voor elke 100 mensen op werkende leeftijd zullen zijn. In 2030 zal dit aantal gegroeid zijn tot 37 mensen van 65 jaar en ouder voor elke 100 mensen in de werkende leeftijd. Hierbij zal de vraag voorop liggen of men dan wel vanaf 65 kan of moet stoppen en waarbij men te oud zal zijn om bepaalde zaken te doen. Alsook zal men nu reeds moeten voorzien voor de juiste opvangmiddelen, waaronder een goed onderbouwde Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg.

Want wat kan men doen op welke leeftijd en wanneer is men te oud om bepaalde zaken te doen?

*

Als we kijken naar de belangrijkste resultaten van de Eurobarometer-enquête vinden wij dat:

 1. De meeste Europeanen (71%) zich er bewust van zijn dat de populatie ouder wordt, maar dit is  voor slechts 42% van hen een zorg.
 2. De definitie van ‘oud’ en ‘jong’ verschilt van land tot land . Gemiddeld zijn Europeanen van mening dat mensen beschouwd beginnen te worden als oud zijnde net voor 64 jaar en niet langer beschouwd zijn als jong vanaf de leeftijd van 41,8 jaar.
 3. De meeste Europeanen zijn van mening dat ouderen een belangrijke rol spelen in de samenleving en vooral binnen hun familie (82%), in de politiek (71%), in de lokale gemeenschap (70%), of de economie (67%)
 4. Slechts één op de drie Europeanen gelooft werkelijk dat de officiële pensioengerechtigde leeftijd zal moeten stijgen tegen 2030.
 5. 61% van de Europeanen ondersteunt de idee dat mensen moeten worden toegestaan om verder te gaan werken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, en 53% verwerpen de idee van een verplichte pensioenleeftijd.
 6. Volgens Eurostat, is de gemiddelde leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt is 61,5 jaar.
 7. Echter, vindt 42% van de Europeanen dat ze in staat zullen zijn hun huidige werk uit te voeren tot de leeftijd van 65 of daarbuiten, terwijl een extra 28% denkt dat ze in staat zou kunnen zijn om hun huidige werk tot de leeftijd van 60 – 64 uit te oefenen.
 8. Één derde van de Europeanen geeft aan dat zij willen blijven werken nadat ze de leeftijd bereikt hebben waarop ze recht zullen hebben op een pensioen.
 9. Part-time werk in combinatie met een gedeeltelijk pensioen zou  aantrekkelijker zijn dan volledige pensionering, voor twee derde van de Europeanen.
 10. 27% van de Europeanen van 55 jaar en ouder nemen deel aan activiteiten en vrijwilligerswerk bij diverse organisaties en besteden gemiddeld 14 uur per maand aan dergelijke bonafide activiteiten.
 11. 36% van de Europeanen van 55 jaar en ouder, hebben de afgelopen 12 maanden, informeel steun verleend aan andere mensen die niet behoren tot hun huishouden.
 12. 15% nemen op dit moment de zorg waar voor een ouder familielid, en nog eens 42% hebben dat ook in het verleden gedaan.
 13. De meerderheid van de Europeanen vindt dat hun land en de omgeving ‘leeftijdsvriendelijk’ zijn.
 14. Oudere mensen hun organisaties en andere NGO‘s, maar ook religieuze organisaties en kerken, spelen de belangrijkste rol bij de aanpak van de uitdagingen omtrent de vergrijzing van de bevolking, volgens de Europeanen.
Nederlands: Negatief. De eerste steen wordt ge...

Nederlands: Negatief. De eerste steen wordt gelegd voor de Europese school te Solok. Zowel de (toekomstige) schoolkinderen als degene die de eerste steenelgging doen (in het wit geklede Europeanen) zijn hierbij aanwezig.. Eerste steenlegging van de Europeesche school te Solok (Sumatra) (Photo credit: Wikipedia)

Wanneer beginnen mensen dan te denken “Oud te zijn”

 • 63,9 is de gemiddelde leeftijd waarop men begint te worden beschouwd als oud, maar er is een verschil van meer dan 10 jaar tussen de landen – 70,4 jaar in Nederland en 57,7 jaar in Slowakije.
  De perceptie van de ouderdom varieert afhankelijk van de leeftijd van de respondenten, gelijk als de leeftijd van een individu toeneemt, neemt ook zijn / haar opvattingen over de ouderdom toe.
 • Individuen binnen de leeftijd van 15-24 zijn van mening dat ouderdom begint op de leeftijd van 59,1, terwijl personen van 55 jaar en ouder  van mening zijn dat ouderdom begint op de leeftijd van 67,1.
  Vrouwen voelen dat de ouderdom een beetje later begint dan mannen (65 jaar versus 62,7 jaar).
 •  In de hele EU zijn burgers van mening dat een persoon niet langer wordt beschouwd als ‘jong’ op de leeftijd van 41,8 jaar.
  Er zijn grote variaties per land, met meer dan een decennium tussen de hoogste en de laagste nationale gemiddelden.
 • In Malta, Portugal en Zweden wordt een persoon niet langer beschouwd als jong net onder de leeftijd van 37, terwijl in Griekenland en Cyprus mensen nog steeds zouden worden beschouwd als jong tot bijna 51 jaar.
 •  Hoe ouder de respondenten, hoe hoger de leeftijd wordt dat ze zouden overwegen als jong te zijn.
 •  Voor de 15-24 jaar ouderen (jongeren), overweegt men 35,1 jaar als de leeftijd waarop men zou stoppen jong te zijn, terwijl respondenten van 55 jaar en ouder van mening zijn dat het 46,3 jaar is.
Logo

Logo (Photo credit: Wikipedia)

Opmerkingen overgenomen uit: Speciale Eurobarometer 378 “Actief ouder worden” pagina’s 7-10

+

Aansluitend op Voorgaande artikelen: Langer Werken of Vroeger Sterven + Waarom een Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties?

Engelse versie / English version: Who is considered Old

+++

 • Ageing and Solidarity between generations (marcusampe.wordpress.com)
 • To Work Longer or Die Younger (marcusampe.wordpress.com)
 • ‘We need to get really serious’: Cameron’s warning to leaders at Brussels summit as general strikes bring Belgium to a standstill (dailymail.co.uk)
  because Greece has been in recession for years, some experts fear it could need more rescue loans from its bailout partners – other eurozone countries and the International Monetary Fund – if it is to remain solvent.
  +
  Belgium, Cyprus, Italy, Slovenia and Spain were all hit, with investors ditching Portugal’s stocks and bonds in the belief it will need a second bailout.

  +
  Demanding action to boost training and apprenticeships, he said: ‘You can see the scale of the problem we face when you realise that youth unemployment is below 10 per cent in only three Member States – our three best performers are Germany, Netherlands and Austria.‘You can also see that the number of young unemployed is close to 1 million in Spain and in the UK… one million unemployed young people is a big problem.’
  +
  Union leaders say they fear the government might be tempted to suspend its system of wage indexation, the linking of pay to inflation criticised by the European Commission and international economic organisations as driving up prices and undermining Belgium’s competitive position.

 • What’s the Greek debt crisis all about? (oyiabrown.wordpress.com)
  the Greek state has tried to soothe its people by creating a big welfare state and generous pay and pensions – including low retirement age and the famous 13th and 14th monthly salaries.
 • The 10 Countries Deepest in Debt (247wallst.com)
  Not all of the countries with extremely high debt relative to their GDPs are doing poorly. Government debt of Germany and Japan is high, but these countries can afford it. Their high debt-to-GDP ratios are balanced by relatively strong economies and wealthy populations. Germany has the highest GDP in Europe and the fourth highest in the world. While Japan’s economy was derailed by the earthquake and resulting nuclear tragedy, it remains the third-largest economy by GDP.

 • Deepening poverty drives people out of eastern Europe (business.financialpost.com)
  hree of Ene’s five children have moved to Spain. It’s not that far, but with everyone feeling the pinch of Europe’s economic downturn,…
 • Government Promises Lead to Economic Dark Age (economicnoise.com)
  The US government believes that the Social Security and Medicare promises are not legal liabilities. The rationale, as stated by the Government, is that the government has the right to alter (or eliminate) these obligations at their sole discretion.
  +
  Two other governmental arrangements represent implicit promises that will be tough to abrogate:

  1. Entitlements, of which welfare is the most important. The government provided most entitlements with few qualifying requirements. A significant portion of society now depends upon them. For some, they represent normalcy; a lifestyle choice that does not involve labor. This “normalcy” has been a way of life for several generations. Such a “life-choice” has left these families relatively vulnerable, at least in terms of having meaningful work skills.
  2. Government employment. Government employees are accustomed to job security, great benefits, high pensions and high wages. Like entitlements, these emoluments are considered normal and sacrosanct. They will not easily be relinquished, especially where public employees have been unionized.
 • Reclaiming tax transparency from the angry right (economist.com)
  Most British voters support big chunks of public spending, from the money spent on universal free healthcare via the National Health Service to free schooling. Many millions of Britons receive welfare, tax credits (a form of wage subsidy) or work directly for the public sector, especially after 13 years of Labour rule during which Gordon Brown used an array of stealth taxes and levies on the profits of the boom years to move Britain in a socially-democratic direction, consciously expanding the pool of voters who were the beneficiaries of state largesse.
 • Ileana Johnson Paugh: DICED is UN’s Environmental Constitution for the World (junkscience.com)
  Control population growth, re-distribute wealth, force social and “economic equity and justice,” economic control, consumption control, land and water use control, and re-settlement control
 • Two Reasons Why the Global Economy Will Slow and Government Promises to Retirees Will be Broken (zerohedge.com)
  The coming years will be marked by a seismic change in the economic landscape in the US. Firstly and most importantly, we are going to see economic growth slow down dramatically. Jeremy Grantham, an asset manager I respect, believes we’ll see global growth at 2% over the next seven years. Personally I believe it could be even lower than that.
  +
  The situation is not quite as profound in the US, though we will be seeing a dramatic increase in the age dependency ratio (the number of people of retired age relative to those of working age) between 2010 and 2030 as the Baby Boomers retire: in 2010 there were 22 people aged 65 and older for every 100 people of working age. By 2030, this number will have grown to 37 people aged 65 and older for every 100 people of working age.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Welzijn en Gezondheid, Wereld om ons heen and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Wie wordt beschouwd Oud te zijn

 1. Pingback: Who is considered Old | Marcus' s Space

 2. Pingback: Niet te lastig op of voor millenials | Marcus' s Space

 3. Pingback: Aanpassing voor een overbevolking en pensioenmogelijkheid – Some View on the World

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.