De mens als God

Door de eeuwen heen heeft de mens niets liever gedaan dan zelf voor God te spelen en zelf goden te maken. Elke beroep kan zich wel beroepen op een god, maar de sport en entertainement business hebben de meeste goden.

File:Aten disk.jpg

Egyptische zonnegod Aton, één van de vele door de mens geschapen zonnegoden

Al die idolen die gecreëerd worden kunnen op zich geen kwaad, al hoewel de verering voor diegenen die dat doen hen wel kwaad kan doen toekomen op de wijze dat zij door hun verering de juiste zaken mislopen. snel ging de mens over naar het maken van allerlei soorten goden, liefst tot betrekking van die elementen die hij maar niet bleek aan te kunnen. Zo zagen zonnegoden, watergoden, landgoden en luchtgoden het levenslicht, naast nog vele andere.

Maar dat mislopen gebeurt ook op het vlak als die mens in zijn eigenwaarde gestreeld wordt door zichzelf. Sommige mensen denken namelijk zelf voor God te kunnen spelen en verrichten ook handelingen die dat zouden moeten kunnen bewijzen.

art work, Gaia, religious art

Afbeelding van de godin Aarde: Gaia

Na de schepping van de aarde achtte de mens zich nietig genoeg in dat grote geheel en besefte hij maar al te goed dat hij daarin slechts een klein elementje was. Die druppel werd een oceaan. En de mens wenste meer. Het was voor hem niet genoeg dat hij van de Schepper al de toelating gekregen had om alles te beheren en te benoemen. Hoe zeer wenste hij zelf niet datgene te kunnen doen wat de Schepper kon.

Hij begon zelfs te twijfelen aan die zijn bestaan en dacht het in ieder geval zonder te kunnen.

Zo kwam de mens in het “Antropoceen“, het tijdperk waarin hij, die mens genoemd wordt, de zaken naar zijn hand zet. Als schepsel begon hij zich hoger te achten dan de andere schepsel op aarde en in de lucht. Hij kreeg zelfs de pretentie te denken dat hij wel best wist wat het beste was voor die andere schepsels. Hij had het lef te denken zelf in te kunnen staan voor alles en ook het recht te hebben om alles zelf te bepalen  hier op aarde.
Hij wenste niet alleen God te evenaren maar ook God te zijn.

Zo een 1650 jaar geleden had de mens daarvoor al een ander mens tot God gebombardeerd, waardoor bepaalde mensen hun macht konden verbeteren en naast de Romeinse heersers konden plaatsen. Ook al hadden de oude geschriften al van oudsher een man aangekondigd die in de toekomst zou komen, als een afgezant van God, om de wereld te redden, verkozen de mensen hem toch al als een god te plaatsen vanaf het bestaan van de aarde. Zij gingen ook over om hem de naam van de vroegere zeegod Zeus te geven en noemden hem dan Heer of  Jezus of Iessou, wat “Heil Zeus” betekent. Die Nazarener, Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua, geboren uit het geslacht van David, moest dan de wereld redden en de God voor alle mensen zijn. Niettegenstaande dat de Schepper van hemel en aarde duidelijk had gezegd “Dit is mijn geliefde zoon” wensten een meerderheid van die aanhangers die zich christenen gingen  noemen, hem als god de zoon aanschouwen, naast hun derde god, de Heilige Geest.

The Vanishing Face of Gaia: A Final WarningAnderen vonden dat zij gerust die verlichte geest konden zijn en de kracht en de mogelijkheid hadden om nieuwe dingen te scheppen.

In de jaren 60 werd een godin zeer populair en wenste men haar te eren en weer in volle glorie te zetten daar het mannenbeeld gefaald had. De vrouw Gaia moest en zou de mannelijke trots breken en de ijdelheid verzachten tot nederigheid naar moeder natuur. Ook zo de onafhankelijke Engelse wetenschapper uit Devon, James Lovelock, uitvinder van de Electron Capture Detector, waarmee zeer kleine concentraties van chemische stoffen in de atmosfeer kunnen worden gedetecteerd. Deze uitvinding droeg bij aan het ontdekken van de rol die CFK’s spelen in de aantasting van de ozonlaag, zag een paar jaar geleden op naar die door mensen geschapen godin die enorm populair was geworden in zekere kringen die begaan waren met het gegeven rondom hen. In België zijn ze niet bepaald ‘god-minded’, maar ook daar kon deze godin haar intrek weer vinden na enkele eeuwen afwezigheid. De Kelten waren al lang van de bodem verdwenen misschien, maar zij mocht weer de draad op nemen om de verbondenheid met de natuur te verduidelijken en te ondersteunen. De aanvoerder van de beweging, bijna zo rond als de aard kon het evengoed zo doen donderen en bliksemen in alle hevigheid. Hij kende de slagen van de zweep en in navolging van het Amerikaanse voorbeeld uit 1960, bracht hij hier Gaia ook weer terug op de aarde.

Feuerbach Gaea

Aard-godin Gaia - Gaea 1875 Plafondschildering van Anselm Feuerbach

Milieuactivisten en de New Age beweging spreken van de aarde die vol  leven is en dit perspectief dat vaak verkeerd wordt voorgesteld, wordt over één kam geschoren in Lovelock’s ideeën. Volgens Lovelock zijn Gaia-hypothese is de biosfeer een zelfregulerend entiteit met het vermogen om onze planeet gezond te houden door het beheersen van de chemische en fysieke omgeving.  Het ontstaan van ‘Gaia‘ in de jaren 1960 kon de sceptici niet overhalen. Helaas zette de gevestigde wetenschap Lovelock’s ideeën buitenspel. Pas de laatste  30 jaar kon er wat meer appreciatie komen en sinds kort mochten de  voorspellingen van de theorie steeds meer geaccepteerd worden toen keer op keer bleek dat zij konden bewezen worden. Lovelock was één van de eerste wetenschappers die alarm sloeg over de dreiging van opwarming van de aarde als gevolg van het broeikaseffect, doch veroorzaakte in 2004 een rel toen hij brak met andere milieubeschermers door te verklaren dat “uitsluitend kernenergie een halt kan toeroepen aan de opwarming van de aarde”.

In feite hebben acht van de tien belangrijkste voorspellingen van de Gaia-theorie bewezen of algemeen aanvaard worden, met inbegrip van de zuurstof die niet meer dan 5% varieerde van 21% voor de afgelopen 200 miljoen jaar (bevestigd door middel van het bestuderen van ijs-core en sedimentaire analyse), de boreale en tropische bossen die deel uitmaken van de wereldwijde (algemeen geaccepteerde) regulering van het klimaat, de biologische overdracht van selenium uit de oceaan naar het land als dimethly loodselenide (bevestigd door middel van directe metingen) en de regulatie van het klimaat door middel van wolk-albedo-controle gekoppeld aan algen gassen of broeikasgassen (uit veel tests blijkt een grote kans van vervuiling interferering).

Volgens Justin Richie was Lovelock de eerste wetenschapper die instrumentatie uitvond die nauwkeurig de accumulatie van CFK’s in de atmosfeer kon aantonen, wat leidde tot internationale actie om het gat in de ozonlaag te vinden. En zijn werk op de atmosferische, geologische en ecologische wetenschappen maakte dat hij de eerste onderzoeker mocht zijn die de velden met elkaar verbond, met dien verstande dat de aarde het leven van de atmosfeer regelt, en dat de aarde haar atmosfeer  het leven regelt. Hoe is dit zo? Het oorspronkelijke Daisyworld model of de Madeliefjeswereld gemaakt door Lovelock (hoewel ogenschijnlijk gezond verstand voor ons nu maar revolutionair voor zijn tijd) was een overtuigende demonstratie.

Top of Atmosphere

Uitzicht op de wassende maan door de bovenkant van de atmosfeer van de aarde. - View of the crescent moon through the top of the earth's atmosphere. Photographed above 21.5°N, 113.3°E. by International Space Station crew Expedition 13 over the South China Sea, just south of Macau (NASA image ID: ISS013-E-54329). - Photo NASA Earth Observatory

In James Lovelock’s boek uit 2006, The Revenge of Gaia, of De wraak van Gaia, argumenteert hij het gebrek aan respect dat mensen hebben voor Gaia, door middel van de schade aan het regenwoud en de vermindering van de planetaire biodiversiteit, welke Gaia haar capaciteit om de effecten van de toevoeging van broeikasgassen (of greenhouse gases) in de atmosfeerte beperken. Dit elimineert de planeet negatieve terugkoppelingen en verhoogt de kans op homeostatische positieve terugkoppeling potentieel aan op hol geslagen opwarming van de aarde. {Meekoppeling of positieve terugkoppeling is een vorm van terugkoppeling die een bepaald proces positief beïnvloedt. Het houdt het proces dus in stand of versterkt het zelfs. Het tegenovergestelde is tegenkoppeling, dat het proces juist afremt of uitdempt.} Ook verhoogt de opwarming van de oceanen de uitbreiding van de oceanische thermocline of spronglaag van de tropische oceanen in de Arctische en Antarctische wateren. Dit voorkomt de opkomst van de oceanische voedingsstoffen in het oppervlaktewater en het elimineren van de algenbloei van fytoplankton waarop oceanische voedselketens afhankelijk zijn. Fytoplankton is de grootste producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van zoöplankton en van hogere dieren. Als fytoplankton en bossen de belangrijkste manieren zijn waarop Gaia broeikasgassen vermindert, met name door koolstofdioxide uit de atmosfeer te nemen,  zou dit een uitschakeling van deze milieu-buffering teweegbrengen volgens Lovelock. Hierdoor zou het grootste deel van de aarde onbewoonbaar worden voor mensen en andere levensvormen tegen het midden van deze eeuw, met een enorme uitbreiding van de tropische woestijnen.

Lovelock gelooft enerzijds dat de opwarming van de aarde nu onomkeerbaar is en dat niets kan voorkomen dat grote delen van de planeet te warm worden om te bewonen, of zullen zinken onder water, wat zal resulteren in een massale migratie, hongersnood en epidemieën. Anderzijds is hij niet zo zwartgallig en ziet hij nog een mogelijkheid om als we dan Gaia’s grenzen overschrijden, het klimaat zichzelf wel zou gaan aan passen om het probleem op te lossen. Dit betekent dan niet het einde van de mensheid, maar een ernstige afstelling van bevolkingscentra en bevolkingsaantallen.

Groot-Brittannië wordt volgens hem een reddingsboot voor de vluchtelingen van het vasteland van Europa, dus in plaats van het verspillen van onze tijd op windturbines moeten we beginnen met het plannen hoe te overleven. Voor Lovelock is de logica duidelijk. De duurzaamheidsbrigade is, volgens hem, krankzinnig te denken dat we onszelf kunnen redden door terug te gaan naar de natuur, onze enige kans om te overleven zal niet komen van minder technologie, maar van nog veel meer.

Cover of the movie The Great Global Warming Swindle.jpg

De grote zwendel van de opwarming van de Aarde - DVD omslag

Het politieke en milieuprofiel van de klimaatverandering is dramatisch geconfigureerd in de afgelopen twee jaar. Een golf van activisme is verdwenen en een brede consensus over de nodige maatregelen gebroken dankzij de mislukte top van Kopenhagen en de anti-global-warming lobby van de schijnbare triomf in de Climategate e-mails affaire. Mark Lynas is een van een groeiende groep van invloedrijke figuren, samen met James Lovelock, Stewart Brand en George Monbiot, die nu beweren dat de aanpak van de meeste Groenen voor de klimaatverandering moet veranderen.

De wereld heeft ook “The Great Global Warming Swindle ” of “De grote zwendel van de opwarming van de Aarde” gezien,  een polemische documentaire film die suggereert dat het wetenschappelijk advies over klimaatverandering wordt beïnvloed door de financiering en politieke factoren, en vraagt zich af of de wetenschappelijke consensus over antropogene opwarming van de aarde bestaat.
Volgens Hamish Mykura,  het hoofd van Channel 4 documentaires, werd de film in opdracht gemaakt “om het standpunt van de kleine minderheid van wetenschappers te presenteren die niet geloven dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door antropogene productie van koolstofdioxide.”
Het uitgangspunt van de  documentaire film is dat het huidige wetenschappelijk advies over de antropogene oorzaken van de opwarming van de aarde talrijke wetenschappelijke gebreken heeft, en dat gevestigde monetaire belangen in de gevestigde wetenschappelijke orde heeft en de media te ontmoedigen het publiek en de wetenschappelijke gemeenschap van het erkennen of zelfs debatteren dit. Dit bracht vele goden van hun voetstuk naar beneden .

De mens als god

Boekomslag van het boek dat ons moet aanzetten over ons menselijk gedrag en de toekomst van de aarde na te denken - Nederlandse vertaling van "The God Species: How the Planet Can Survive the Age of Humans" of "De mens als God" door Mark Lynas

In “The God Species” (2011) of “De mens als god. Hoe de aarde het Antropoceen kan doorstaan” door Mark Lynas, zegt de Britse auteur, journalist en milieuactivist, kordaat: “Globale opwarming van de aarde is niet een gevolg van overconsumptie, moraliteit, ideologie of het kapitalisme Het is grotendeels het gevolg van de mens die energie wenst op te wekken door verbranding van koolwaterstoffen en kolen.”. Het is onvermijdelijk dat de overtuigingen van de meeste milieuactivisten leiden tot een cluster van andere doelen en ideologische imperatieve ideeën, maar als sommige van deze noodzakelijk verbonden aan de nood om koolstofdioxide emissies te verminderen dan moeten wij om die uitstoot van koolstof vervolgens te verminderen, toch overgaan tot de nodige ontkoppeling, volgens hem.

Lymas aanschouwt negen planetaire grenzen die wij als onze Negen Geboden kunnen beschouwen.

Tot voor kort leefden we in het Holoceen. Zo noemt de wetenschap het tijdperk waarin de mensheid op aarde tot bloei kwam. De aarde bepaalde onze levensomstandigheden.

Paul Crutzen

De Nederlandse chemicus Paul Crutzen - Foto Teemu Rajala

Men kan stellen dat zolang de aarde alles reguleert alles onder controle was. Maar toen de mens die aarde wenste te controleren ging het fout. (Dat wordt ons ook in het eerste boek van Genesis duidelijk gemaakt.) Zo zijn wij nu beland in het tijdperk waarin de mens de zaken naar zijn hand zet, en dat wij het Antropoceen noemen. {Het Antropoceen of Anthropoceen is een recente en informele geologische chronologische term die dient om het bewijs en de omvang van menselijke activiteiten aan te geven die een aanzienlijke wereldwijde impact hebben op de ecosystemen van de aarde. De term werd bedacht door ecoloog  Eugene F. Stoermer, maar is op grote schaal gepopulariseerd door de  Nederlandse meteoroloog en Nobelprijswinnaar scheikunde atmosferische chemicus Paul Crutzen, die de invloed van stikstofoxiden op de ozonlaag in de jaren zestig en zeventig bestudeerde en hierop postuleerde. Dit postulaat van Crutzen was van groot belang en leidde tot de gedachte dat wellicht ook andere (door menselijke activiteit veroorzaakte) sporengassen dergelijke katalytische reacties kunnen veroorzaken en de ozonlaag kunnen afbreken. De Amerikaan van Mexicaanse afkomst Mario J. Molina en de Amerikaan Frank Sherwood Rowland ontdekten in 1974 dat dit inderdaad het geval is voor CFK’s, waaruit zich via fotolyse chloorradicalen kunnen losmaken. De theorie van Crutzen werd in 1985 nogmaals bevestigd toen een groot gat in de ozonlaag boven Antarctica ontdekt werd. Het gevolg van die ontdekking was een drastische beperking in de toepassing van CFK’s (toen voornamelijk gebruikt als drijfgassen in spuitbussen en als koelmiddel in koelkasten).

Er moet op gewezen worden dat  het menselijk gedrag met betrekking tot op de atmosfeer van de aarde in de afgelopen eeuwen zo belangrijk is en dat hij er zich bewust van moet zijn dat zijn keuzes die hij wil of niet wil maken belangrijk zijn om een nieuw geologisch tijdperk te vormen voor de lithosfeer.
Daar de mens de vrije keuze van God had gekregen om te beslissen alles te benoemen en zelf verder alles te bepalen, heeft hij ook een enorme vrijheid genomen. In het begin volgde nog een heleboel mensen die Wil van God op. Maar nu zijn wij in dat Antropoceen tijdperk getreden waarbij de mens lak heeft aan de geboden van God en zelf alles in de hand wil hebben. Nu is het de mens die het wel en wee van de aarde bepaalt. De mens als god.

Wij botsen tegen negen ‘planetaire grenzen’ en zijn ons daarvan amper bewust. Zeven grenzen heeft de wetenschap gekwantificeerd. Dat wil zeggen, er hoort een getal bij dat we niet mogen overschrijden als we willen dat de aarde onze beschaving blijft dragen.

De negen grenzen zijn: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, biogeochemische cycli (zoals stikstof en fosfor), verzuring van de oceanen, waterverbruik, landgebruik, aantasting van de ozonlaag, atmosferische deeltjes vervuiling en chemische verontreiniging. Van deze, is de groep van mening dat de eerste drie: klimaat, stikstof en biodiversiteit, de  planeet limiet al overschreden hebben, de komende vier niet, en de laatste twee zijn nog niet gekwantificeerd.

Stewart Brand merkte al eerder: “Wij zijn als goden en we moeten er  goed in worden”. Lynas luisterde naar hem maar was er bewust van dat de mens God niet kan worden en wilde tevens ook niet voor God  spelen, maar wilde gewoon een gepassioneerde plaats voor een goed wereldwijd beheer van hulpbronnen maken.

In plaats van zich te centreren op Jehovah God, de Schepper van hemel en aarde, heeft de mens de voorkeur gegeven om een mensgericht wereldbeeld te vormen naar zijn eigen goeddunken zodat daar de kern ligt van het maatschappelijk probleem. De mensheid plaatst haar eigen verlangens voorafgaand aan de leringen van de Bijbel. Het voorop stellen van die menselijke leerstellingen leidt tot ongebreidelde egoïsme en een gedrag dat aanzien wordt als zondig. Het tegen de regels van God ingaan is namelijk datgene wat in het Boek der Boeken, de Bestseller aller tijden, de Bijbel, zonde genoemd wordt. Dat falen om volgens de Wil van God de Schepping of natuur goed te beheren is wat we zien gebeuren doorheen de geschiedenis van de mensheid. Steeds wenste de mens zijn eigen weg te gaan en Gods leiding te negeren. Regelmatig probeerde de mens hoog tot God te komen of zelfs God te evenaren. Telkenmale probeerde de mens, door de eeuwen heen, God te zijn. God had de mens de zorg van de aarde gegeven en houdt nog steeds de mens verantwoordelijk voor die zorg en het lot van alle aardse schepselen. Het boek Genesis, opgeschreven door Mozes geeft een mooi beeld van de Schepping en hoe de mensen zelf verantwoordelijkheid heeft gekregen voor dat Universum.

Het zal er op aan komen dat wij er beter gaan op toezien dat onze economie niet op hol slaat en zo maar al de aardbronnen onachtbaar opgebruikt. De mens zal meer naar de Ware God moeten gaan luisteren en Zijn levenslessen gaan opvolgen die in Zijn Woord, de Bijbel zijn genoteerd. Hierbij zal de mens die liefde van God moeten herkennen en moeten proberen ook die liefde van zijn zoon zich eigen te maken, waarbij vrede wordt gepredikt.  Naast een gecontroleerde krimp van de economie moet de eerste regeling van de werkzaamheden zijn om het aantal miljarden die zullen sterven aan oorlog, hongersnood, genocide en ziekte te verminderen, en om zo veel mogelijk menselijke culturen over de hele wereld te redden  .

+

Nota:

1. He Knew He Was Right, “Hij wist dat hij gelijk had”, een geautoriseerde biografie van John Gribbin en Mary Gribbin, schetst een goed beeld van Lovelock’s inspirerende onafhankelijke geest. Er zijn allerlei boeiende verhalen over de gewetensbezwaarde, de man die zijn bloed (een zeldzame soort) verkocht om zijn familie te ondersteunen, de techneut die hamsters bevroor en reanimeerde en de kannibaal die zijn verarmde oorlogstijd dieet aanvulde met de omzetting van afval menselijk bloed in omeletten.

2. Crutzen situeert het begin van het antropoceen, dat het 11.700 jaar geleden begonnen Holoceen ofAlluvium opvolgt, rond het jaar 1800, met de opkomst van de industrialisatie en het grootschalig gebruik van brandstoffen.

3. In de reeks “Kwetsbare mens in Europa van morgen” schets ik verder een beeld over de ontwikkeling van het mensdom  en de verzwakking van Europa  en het vergankelijk tijdsbestel van deze wereld. (zie ondermeer de komende artikelen: “Tweede ademstoot” en “Vrijwaring”. > Aanvang van de reeks: Kwetsbare mens in het Europa van morgen #1 Colloquium

Aangeraden:

The New World of the Anthropocene Environmental Science & Technology, 2010,

Vindt onder de boeken van James Ephraim Lovelock (26 juli 1919),:

 • Gaia: A New Look at Life on Earth (1979, 3rd ed. 2000) Oxford University Press. ISBN 0192862189
 • Ages of Gaia (1988, revised ed. 1995) Oxford University Press ISBN 0393312399
 • Gaia: The Practical Science of Planetary Medicine Gaia Books (1991 ed.) Oxford University Press (2001 ed.) ISBN 0195216741
 • Homage to Gaia: The Life of an Independent Scientist Oxford University Press (2000) ISBN 0198604297 (Lovelocks autobiografie)
 • The Revenge of Gaia: Why the Earth Is Fighting Back – and How We Can Still Save Humanity. Penguin Books Ltd. (2006) ISBN 0141025972
 • Ned. Vert. De wraak van Gaia Uitg. Bert Bakker (2007) ISBN 9789035130852
 • “The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning” Penguin Books (2009) ISBN 9781846141850 o.a. te koop bij Telegraph Books

The nine planetary boundaries, our Nine Commandments.

Until recently we lived in the Holocene. Thus the era in which science calls the mankind on earth flourished. The earth certain circumstances of our lives.
Now we live in Antropoceen. Thus, it is the era in which human affairs to his will. Now is the man that the fortunes of the earth provides. Man as god.

We bump into nine “planetary boundaries” and we are hardly aware of them. Seven boundaries science has quantified. That is, there a number to hear that we are not allowed to cross the earth if we want our civilization continues to bear.
We exceed all three boundaries, those of climate, nitrogen and biodiversity. Biodiversity is the worst off.

++

Lees ook:

 1. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 2. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 3. Christen houding tegenover het milieu
 4. Schepping geschenk van God
 5. Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #4 Georganiseerde wereld
 6. Lezing Genesis h1v1-2 #1 vertalingen &verklaringen #1 God Schepper #3 Verklaring
 7. Lezing Genesis h1v1-2 #3 Opmerking Eén Veroorzaker, de Ontwerper
 8. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 9. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua of Jesus of Jezus
 10. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 11. Hij is de Zoon van God
 12. Zeus een heerser van hemel en aarde
 13. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 14. Niet goddelijkheid van Christus toch
 15. Reflectie van God
 16. Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan
 17. Oude en al of niet aangepaste Wetten
 18. Lezen wat er staat geschreven
 19. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 20. Toewijding van ons
 21. Christus’ ethische leerstelling
 22. Onnodig bezig houden met de gebreken die er zijn in onze omgeving
 23. Bedenkingen Zondige natuur
 24. Erfenis
 25. De Ontbrekende Schakel
 26. Onze redenen
 27. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 28. Zorg dragen voor moeder natuur
 29. Christen houding tegenover het milieu
 30. Nodige actie om klimaatverandering te controleren
 31. Betreft Rampen die over de wereld komen
 32. Rampen en de mens
 33. Levensstijl
 34. Het is makkelijk onze verantwoordelijkheden te ontwijken
 35. Kies voor Leven

+++

 • Exceptions prove the rule/Uitzonderingen bevestigen de regel (chindor.wordpress.com)
  Er zijn regels in dit land, in de hele wereld eigenlijk. Wetten, sociale regels, ongesproken regels. Je moet je er wel aan houden anders wordt het een rommeltje.

  Je mag niet doden, niet stelen, geen geweld gebruiken, niet wildplassen… Als niemand in staat is zich hieraan te houden krijg je een omgeving die er niet uit ziet. Ben je je aan het ontlasten in de bosjes, kom je een lijk tegen, word je op dat moment in elkaar gemept en beroven ze je van je portomonaie terwijl je met je broek op de enkels hangt. Tja, dan doe mij maar een leefomgeving met regels…

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Christendom, Milieu, Religie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to De mens als God

 1. Pingback: Niet te lastig op of voor millenials | Marcus' s Space

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Kijk op het Vrije Wereld Handvest | Marcus' s Space

 5. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 6. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 7. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 9. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 10. Pingback: Van overvloed naar beperking | Broeders in Christus

 11. Pingback: Rosj Hasjana on na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

 12. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.