Belgische Beurswaakhond eindelijk wakker geschoten

Het heeft heel lang geduurd, aar eindelijk is de Belgische beurswaakhond uit zijn diep slaap geraakt.

Image representing Fortis as depicted in Crunc...

Image via CrunchBase

Als een kat leek hij bang van de woelige waters en hielt zich de voorbije jaren koest, maar nu durven zij eindelijk hun poot aan de kapitaalverhoging van juni 2008 roeren. Nu pas hebben zij dat dossier over de externe communicatie van Fortis in de aanloop naar de kapitaalverhoging overgemaakt aan de sanctiecommissie. Omdat het om feiten gaat die mogelijk ook strafrechtelijke inbreuken inhouden, heeft de FSMA ook de procureur des konings (het parket) ingelicht.

Dit heeft tot gevolg dat de Fortis top én Fortis zullen kunnen aan kijken tegen mogelijke administratieve boetes die gaan tot 2,5 miljoen euro. Het directiecomité van de FSMA heeft er zeer lang over moeten nadenken om tot het besluit te komen dat die feiten gewoonweg te zwaarwichtig zijn voor een minnelijke schikking. De sanctiecommissie moet nu de knoop doorhakken. Centraal is de vraag of de uitspraken dat Fortis een sterke solvabiliteit had en dat het dividendbeleid intact zou blijven, de beleggers op een verkeerd been hebben gezet. Maar als zij gewoon eens bij de getrouwe beleggers te rade gaan die de massa’s smeekbrieven hadden gekregen om toch maar in te tekenen voor de Amro Bank aankoop om zo een bank te kunnen worden die iets zou betekenen op de wereld markt. Al die getrouwe huisvader beleggers zijn goed in het zak gezet. Niet enkel moest Fortis in juni 2008 een noodkapitaalverhoging bekendmaken en schrapte zijn dividend, het lag mee aan het tuimeleffect van vele beleggers hun portefeuille.

Jean-Paul Votron (links) en Gilbert Mittler.Ed Oudenaarden/epa

Jean-Paul Votron (links) en Gilbert Mittler. - Ed Oudenaarden/epa © EPA

Het kan onmogelijk zijn dat de vroegere ceo Jean-Paul Votron en toenmalig financieel directeur Gilbert Mittler niet meer en beter wisten.

De Nederlandse toezichthouder heeft de twee Ageas-vennootschappen al onder de loepe genomen en terecht een sanctie gegeven in maart 2010 met een geldboete van in totaal 576.000 euro, voor hun marktmanipulatie én het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

Recentelijk werden in Nederland ook Votron en Mittler veroordeeld voor misleidende communicatie. Graaf Maurice Lippens ontsprong toen de dans.

Vermoedelijk wordt de druk op het FSMA nu toch eindelijk wat te groot zodat zij niet meer stilletjes op hun stoel kunnen blijven zitten. Analoog aan de noorderburen gaan zij nu toch trachten te bestraffen maar dan wordt de vraag geopperd of men wel twee keer voor dezelfde feiten veroordeeld kan worden.

Volgens sommigen zou Belgiëniet meer bevoegd zijn om nog een straf op te leggen, maar dat zou het zelfde zijn als dat men de nu in Nederland terecht staande Belgische pedofiel na zijn uitlevering hier ook niet meer zou kunnen berechten.

Nieuwegein: Fortis ATM's

Nieuwegein: Fortis ATM's (Photo credit: harry_nl) Hoe lang zal er nog geld uit de machiene kunen vloeien?

De feiten die in Nederland zijn gebeurd zijn daar beoordeeld en de feiten die in België zijn gebeurt moeten nu hier ook mogen beoordeeld en bestraft worden.

Het juridische principe ‘non bis in idem‘: ‘je kan niemand twee keer voor dezelfde feiten vervolgen’ gaat hier volgens mij niet op omdat het feit wel het zelfde mag zijn maar de slachtoffers zijn niet dezelfde en aldus moet het ook als een ander feit aanschouwd worden. Een moordenaar die iemand vermoord heeft en daar voor gestraft is kan ook voor de anderen die hij ter dood heeft gebracht nog eens gestraft worden, ook al zijn het eveneens moorden uitgevoerd door diezelfde persoon. Hier zijn het diezelfde personen die andere mensen misleid en bedrogen hebben.

Het wordt eens hoog tijd dat men het gaat opnemen voor de gewone burger, de belastingbetaler en de ‘gepakte’ aandeelhouders.

Dat Ageas-voorzitter Jozef De Mey vertelde dat de raad van bestuur van Ageas juridisch advies heeft ingewonnen en daaruit zou blijken dat het momenteel niet in het belang van het bedrijf is om al gerechtelijke stappen te ondernemen, stelde hen niet gerust. Integendeel gaf het hen te denken dat Ageas wel overweegt om enige besluitvorming te gaan betwisten als het er op aan komt. Zo kunnen zij nog een jarenlange strijd aangaan om hun vel te redden en de beleggers in de kou te laten. Hij sluit ook niet uit dat het in Nederland tot een minnelijke schikking komt.

Veel mensen hogerhand hebben wel connecties, vriendjes of voordelen bij een afwenden en zullen daarvoor niet zo veel zin hebben om voor de belastingbetaler als de grootste gedupeerde in dit verhaal op te treden. Die belastingbetaler treft nochtans geen enkele schuld maar zal toch noch vele generaties mogen zien betalen voor die waanzinnige speculatie en megalomanie van de zogenaamde topbankiers en hun politieke beschermers.

Vorige week heb ik mijn aandelen van Ageas en Arkema soldaat gemaakt en vandaag doe ik dat ook met mijn Dexia(Belfius) aandelen. Nooit zal ik mijn verlies goed kunnen maken en moet dus het verlies maar dragen. Lang genoeg heb ik de kat uit de boom gezien. Ik dacht ze eerst gewoon te houden voor mijn klein en achterkleinkinderen over enkele decennia, maar wie gelooft er nu nog in sprookjes en wil zulk een corrupte ondernemingen nog steunen. Korte metten dan maar. Het probleem is echter wat als iedereen het geloof in die instellingen verliest en al de aandelen van de hand gaan. Zal vader staat nog meer geld in Dexia-holding, Ageas en Belfius gaan pompen, in plaats van de boel failliet te laten gaan? Een failliet is langs één kant iets dat wij kunnen missen als kiespijn. Maar is korte pijn niet beter dan lange pijn? Of moet hier geen passieve euthanasie toegepast worden?

Dexia

Dexia (Photo credit: Wikipedia)

Welke spoken zullen op 9 mei aanstaande nog uit de Dexia en Belfius kasten komen?

Op 9 mei moeten de aandeelhouders van Dexia en van Belfius zich buigen over het kwijting verlenen aan hun bestuurders. In de voormiddag is Belfius aan de beurt en daarna komen die van Dexia samen in Sint-Pieters-Woluwe.

De aandeelhouders zullen toch zeker niet kunnen zeggen dat de leden van de raad van bestuur hun taken goed hebben uitgevoerd. Men kan er toch niet naast zien dat er bij die holding, zoals bij Fortis, goed geknoeid is geworden. Dat moet dan inhouden dat de geldigheid van de kwijting betwist moet worden, zoals dit met succes in Nederland gebeurde, tegen enkele voormalige Fortis-toplui. Deze week beslisten ook de aandeelhouders van Fortis in België met de kwijting te wachten.

Patrick Janssens, de Antwerpse SP.A-burgemeester, stoorde zich al aan de perceptie dat politici niks verloren hebben in raden van bestuur. “Ik heb vijftien jaar lang bedrijven geleid, ik heb heel veel financiële instellingen geadviseerd. Ik ben geen domme achterlijke politicus die daar alleen maar zit om zijn zakken te vullen”, zei hij in Het Nieuwsblad op 31 oktober 2011. In het radioprogramma ‘De Ochtend’ gaf Janssens fouten toe die hij als lid van het Dexia-clubje gemaakt heeft (zonder daarbij in detail te treden). ‘Er zijn in dat dossier op alle niveaus fouten gemaakt, wie zou ik zijn om te zeggen dat dat ook voor mij niet het geval is,’ zei de burgemeester daarover. ‘Voor wat hoort wat’ is de titel van een boek van Patrick Janssens. De titel slaat op het leefloon en de werkloosheidsuitkeringen…

* Link naar de raad van bestuur van Fortis in 2007

Lees hierover meer:

Kan België Fortis-top beboeten? +

FSMA maakt kennisgevingen van grieven over in dossier Fortis
Over het Persbericht uit de oude schoendoos geplaatst op 1 september 2009 heeft de FSMA (toen CBFA) bekendgemaakt dat zij haar vooronderzoek had afgerond naar de externe communicatie door Fortis SA/NV in 2008 over het verloop van de uitvoering van haar solvabiliteitsplan en over haar solvabiliteitsprognoses. 16-04-2012

Gaan de Fortis-verantwoordelijken in België vrijuit?

De Standaard schreef ook over het principe dat men in België geen twee keer voor dezelfde feiten kan veroordeeld worden. Er zit ook nog een dossier over het Fortis-debacle bij onderzoeksrechter Jeroen Burm in Brussel. Over dat onderzoek komt maar weinig naar buiten. De Standaard schrijft daarover vandaag: “Binnen de gerechtsmuren wordt er gesuggereeerd dat er een direct verband is met de inspanningen die in het onderzoek geleverd worden.”

Het onderzoek van de FSMA en dat in Nederland zouden dat van Burm kunnen gaan doorkruisen: oppassen geblazen dus.

Ook De Tijd komt daar vandaag op terug. Ze hebben het over een kronkel in de Belgische wet en de concurrentie uit Nederland omdat de beurswaakhond Fortis daar al heeft beboet. De Tijd schrijft ook dat de wetgeving bij ons ondertussen ‘grondig hertimmerd werd’ en wellicht eveneens aanleiding zal geven tot procedurekwesties.

Kwijting bij Dexia en Belfius?

Democratie vs. Bankwezen
door Frank Vanaerschot (FairFin) In 2008 werd de wereld wakker met de kater van het neoliberale bankiersfeestje dat enkele decennia de samenleving in een roes hield. Politici schreeuwden moord en brand: ‘Dit zal nooit meer gebeuren!’ en ‘De schuldigen zullen boeten!’ Vier jaar later moeten we vaststellen dat het holle frasen waren. Het financieel systeem […]

Wanneer komen de topbankiers voor de rechtbank?
Gisteren hebben de aandeelhouders van Ageas de mogelijkheid open gelaten om de vroegere Fortis-top te vervolgen. Ageas is de juridische opvolger van Fortis en de verzekeraar hield haar algemene aandeelhoudersvergadering (AV) in Brussel. Op die bijeenkomst was het duidelijk dat de Fortis-erfenis geenszins verteerd is. Vandaag wordt […]

+++


  • Niet echt verwant maar het is wel een apegedoe, maar is het een clownerie, gewoon nodig(vanlennepweg.wordpress.com)?Als kultuurfenomeen is de clown een gegeven, dat onmiskenbaar zich voordoet aan eenieder die een publieke functie in de samenleving heeft.
  • Exceptions prove the rule/Uitzonderingen bevestigen de regel (chindor.wordpress.com)
    Wie plast er nu tegen dat pispaaltje.
    Menselijke noodzaak straft men wel in België en in Nederland, maar het figuurlijk ‘pissen’ op het gezicht van de belastingbetaler mag ongestraft gebeuren.

About Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".
This entry was posted in Crisis, Economie and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Belgische Beurswaakhond eindelijk wakker geschoten

  1. Pingback: De politicus en schaamte | Marcus' s Space

  2. Pingback: Economie en degradatie | Marcus' s Space

  3. Pingback: Economics and Degradation | Marcus' s Space

Feel free to react - Voel vrij om te reageren

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.